text.skipToContent

Bánh Cứng

Tìm thấy 540 sản phẩm
Bánh quy thập cẩm Cosy - An Kinh Đô hộp 260g Bánh quy thập cẩm Cosy - An Kinh Đô hộp 260g
Bánh quy thập cẩm Cosy - An Kinh Đô hộp 260g
88.400đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh quy thập cẩm Cosy - Lộc Kinh Đô hộp 260g Bánh quy thập cẩm Cosy - Lộc Kinh Đô hộp 260g
Bánh quy thập cẩm Cosy - Lộc Kinh Đô hộp 260g
88.400đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh cracker AFC Kinh Đô vị rau 400g (2 hộp) Bánh cracker AFC Kinh Đô vị rau 400g (2 hộp)
Bánh cracker AFC Kinh Đô vị rau 400g (2 hộp)
65.800đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh gạo One-One vị bò nướng gói 150g Bánh gạo One-One vị bò nướng gói 150g
Bánh gạo One-One vị bò nướng gói 150g
17.800đ 27.000đ
-34%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh gạo One-One vị tôm nướng gói 150g Bánh gạo One-One vị tôm nướng gói 150g
Bánh gạo One-One vị tôm nướng gói 150g
18.400đ 27.000đ
-32%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh quế Cosy Kinh Đô vị phô mai 130,2g Bánh quế Cosy Kinh Đô vị phô mai 130,2g
Bánh quế Cosy Kinh Đô vị phô mai 130,2g
12.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh quế Cosy Kinh Đô vị phô mai gói 46,2g Bánh quế Cosy Kinh Đô vị phô mai gói 46,2g
Bánh quế Cosy Kinh Đô vị phô mai gói 46,2g
4.800đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh quy La Mere Poulard chocolate cookies hộp 100g Bánh quy La Mere Poulard chocolate cookies hộp 100g
Bánh quy La Mere Poulard chocolate cookies hộp 100g
58.300đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh quy La Mere Poulard butter biscuits 25g Bánh quy La Mere Poulard butter biscuits 25g
Bánh quy La Mere Poulard butter biscuits 25g
13.200đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh quy La Mere Poulard butter biscuits hộp 50g Bánh quy La Mere Poulard butter biscuits hộp 50g
Bánh quy La Mere Poulard butter biscuits hộp 50g
30.800đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh socola Chic Choc Lotte hộp 90g Bánh socola Chic Choc Lotte hộp 90g
Bánh socola Chic Choc Lotte hộp 90g
41.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh quy La Mere Poulard butter biscuits hộp 100g Bánh quy La Mere Poulard butter biscuits hộp 100g
Bánh quy La Mere Poulard butter biscuits hộp 100g
58.300đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh vị sô cô la đen nguyên chất Natucket gói 220g Bánh vị sô cô la đen nguyên chất Natucket gói 220g
Bánh vị sô cô la đen nguyên chất Natucket gói 220g
83.200đ 88.600đ
-6%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh quy vị dâu Pepperidge Farm gói 191g Bánh quy vị dâu Pepperidge Farm gói 191g
Bánh quy vị dâu Pepperidge Farm gói 191g
79.400đ 84.500đ
-6%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh quy La Mere Poulard caramel biscuits hộp 50g Bánh quy La Mere Poulard caramel biscuits hộp 50g
Bánh quy La Mere Poulard caramel biscuits hộp 50g
30.800đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh qui bơ St Michel Sablés vị dừa gói 120g Bánh qui bơ St Michel Sablés vị dừa gói 120g
Bánh qui bơ St Michel Sablés vị dừa gói 120g
36.000đ 38.500đ
-6%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh ống hương vani Pirouette hộp 382g Bánh ống hương vani Pirouette hộp 382g
Bánh ống hương vani Pirouette hộp 382g
100.200đ 102.200đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh xốp kem hạt dẻ Loacker gói 45g Bánh xốp kem hạt dẻ Loacker gói 45g
Bánh xốp kem hạt dẻ Loacker gói 45g
23.100đ 24.700đ
-6%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh quy bơ sữa Drum Assortment hộp 450g Bánh quy bơ sữa Drum Assortment hộp 450g
Bánh quy bơ sữa Drum Assortment hộp 450g
419.800đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh vị sô cô la đen và hạt hồ đào Chesapeake gói 204g Bánh vị sô cô la đen và hạt hồ đào Chesapeake gói 204g
Bánh vị sô cô la đen và hạt hồ đào Chesapeake gói 204g
83.200đ 88.600đ
-6%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh qui giòn bơ sữa hạt Choc Chip Mini Dean's hộp 90g Bánh qui giòn bơ sữa hạt Choc Chip Mini Dean's hộp 90g
Bánh qui giòn bơ sữa hạt Choc Chip Mini Dean's hộp 90g
65.200đ 69.400đ
-6%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh xốp sô cô la Quadratini Loacker gói 250g Bánh xốp sô cô la Quadratini Loacker gói 250g
Bánh xốp sô cô la Quadratini Loacker gói 250g
121.300đ 129.200đ
-6%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh quy sô cô la sữa hạnh nhân Sausalito Pepperidge Farm gói 204g Bánh quy sô cô la sữa hạnh nhân Sausalito Pepperidge Farm gói 204g
Bánh quy sô cô la sữa hạnh nhân Sausalito Pepperidge Farm gói 204g
83.200đ 88.600đ
-6%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hộp quà bánh quy Collection Pepperidge Farm 376g Hộp quà bánh quy Collection Pepperidge Farm 376g
Hộp quà bánh quy Collection Pepperidge Farm 376g
177.400đ 179.900đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh phô mai Chessmen Pepperidge Farm gói 206g Bánh phô mai Chessmen Pepperidge Farm gói 206g
Bánh phô mai Chessmen Pepperidge Farm gói 206g
79.400đ 84.500đ
-6%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh Milano nhân cam sô cô la Pepperidge Farm gói 198g Bánh Milano nhân cam sô cô la Pepperidge Farm gói 198g
Bánh Milano nhân cam sô cô la Pepperidge Farm gói 198g
79.400đ 84.500đ
-6%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh xốp sô cô la Quadratini Loacker gói 125g Bánh xốp sô cô la Quadratini Loacker gói 125g
Bánh xốp sô cô la Quadratini Loacker gói 125g
72.300đ 77.000đ
-6%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh kẹp sô cô la Milano gói 170g Bánh kẹp sô cô la Milano gói 170g
Bánh kẹp sô cô la Milano gói 170g
79.400đ 84.500đ
-6%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh xốp sô cô la đắng Quadratini Loacker gói 250g Bánh xốp sô cô la đắng Quadratini Loacker gói 250g
Bánh xốp sô cô la đắng Quadratini Loacker gói 250g
121.300đ 129.200đ
-6%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh vị sô cô la sữa Milano gói 170g Bánh vị sô cô la sữa Milano gói 170g
Bánh vị sô cô la sữa Milano gói 170g
79.400đ 84.500đ
-6%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh cá Goldfish Original gói 187g Bánh cá Goldfish Original gói 187g
Bánh cá Goldfish Original gói 187g
66.800đ 72.500đ
-8%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh vị phô mai Goldfish Pepperidge Farm gói 187g Bánh vị phô mai Goldfish Pepperidge Farm gói 187g
Bánh vị phô mai Goldfish Pepperidge Farm gói 187g
67.500đ 71.500đ
-6%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh xốp kem hạt dẻ Quadratini Loacker gói 250g Bánh xốp kem hạt dẻ Quadratini Loacker gói 250g
Bánh xốp kem hạt dẻ Quadratini Loacker gói 250g
121.300đ 129.200đ
-6%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh xốp vị cacao Loacker gói 45g Bánh xốp vị cacao Loacker gói 45g
Bánh xốp vị cacao Loacker gói 45g
23.100đ 24.700đ
-6%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh xốp kem hạt dẻ Quadratini Loacker gói 125g Bánh xốp kem hạt dẻ Quadratini Loacker gói 125g
Bánh xốp kem hạt dẻ Quadratini Loacker gói 125g
72.300đ 77.000đ
-6%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh Milano vị sô cô la đen Pepperidge Farm gói 170g Bánh Milano vị sô cô la đen Pepperidge Farm gói 170g
Bánh Milano vị sô cô la đen Pepperidge Farm gói 170g
79.400đ 84.500đ
-6%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh quy Geneva gói 156g Bánh quy Geneva gói 156g
Bánh quy Geneva gói 156g
79.400đ 84.500đ
-6%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh xốp Quadratini gói 250g Bánh xốp Quadratini gói 250g
Bánh xốp Quadratini gói 250g
121.300đ 129.200đ
-6%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh xốp vani Quadratini Loacker gói 125g Bánh xốp vani Quadratini Loacker gói 125g
Bánh xốp vani Quadratini Loacker gói 125g
72.300đ 77.000đ
-6%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh quy Bordeaux gói 191g Bánh quy Bordeaux gói 191g
Bánh quy Bordeaux gói 191g
79.400đ 84.500đ
-6%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh quy giòn bơ sữa Fingers Dean's hộp 130g Bánh quy giòn bơ sữa Fingers Dean's hộp 130g
Bánh quy giòn bơ sữa Fingers Dean's hộp 130g
63.200đ 67.400đ
-6%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh Milano vị bạc hà sô cô la Pepperidge Farm gói 198g Bánh Milano vị bạc hà sô cô la Pepperidge Farm gói 198g
Bánh Milano vị bạc hà sô cô la Pepperidge Farm gói 198g
79.400đ 84.500đ
-6%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh qui giòn bơ sữa hạt sô cô la Belgian Dean's hộp 160g Bánh qui giòn bơ sữa hạt sô cô la Belgian Dean's hộp 160g
Bánh qui giòn bơ sữa hạt sô cô la Belgian Dean's hộp 160g
93.500đ 99.600đ
-6%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh bơ Ciambelline gói 85g Bánh bơ Ciambelline gói 85g
Bánh bơ Ciambelline gói 85g
53.100đ 54.200đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh xốp hương vani Loacker gói 45g Bánh xốp hương vani Loacker gói 45g
Bánh xốp hương vani Loacker gói 45g
23.100đ 24.700đ
-6%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh quy giòn Walkers gói 150g Bánh quy giòn Walkers gói 150g
Bánh quy giòn Walkers gói 150g
101.000đ 107.600đ
-6%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh cookie táo Lotte hộp 230g Bánh cookie táo Lotte hộp 230g
Bánh cookie táo Lotte hộp 230g
64.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bỏng gạo Twibap-Gangjeong gói 100g Bỏng gạo Twibap-Gangjeong gói 100g
Bỏng gạo Twibap-Gangjeong gói 100g
20.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh Big Pie vị dâu tây hộp 324g Bánh Big Pie vị dâu tây hộp 324g
Bánh Big Pie vị dâu tây hộp 324g
110.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh Cookies & Cracker Holiday Haihaco 415g Bánh Cookies & Cracker Holiday Haihaco 415g
Bánh Cookies & Cracker Holiday Haihaco 415g
120.200đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh AFC dinh dưỡng Kinh Đô 800g (4 hộp) Bánh AFC dinh dưỡng Kinh Đô 800g (4 hộp)
Bánh AFC dinh dưỡng Kinh Đô 800g (4 hộp)
103.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh quy bơ Felice Phạm Nguyên hộp 390g Bánh quy bơ Felice Phạm Nguyên hộp 390g
Bánh quy bơ Felice Phạm Nguyên hộp 390g
111.200đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh cookies bơ Deli Paris Richy hộp 681g Bánh cookies bơ Deli Paris Richy hộp 681g
Bánh cookies bơ Deli Paris Richy hộp 681g
162.700đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh quy thập cẩm Cosy - Tài Kinh Đô hộp 360g Bánh quy thập cẩm Cosy - Tài Kinh Đô hộp 360g
Bánh quy thập cẩm Cosy - Tài Kinh Đô hộp 360g
106.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh bông lan nho Le Ster gói 250g Bánh bông lan nho Le Ster gói 250g
Bánh bông lan nho Le Ster gói 250g
91.200đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh quy hỗn hợp Goody cao cấp Bibica hộp thiếc 681g Bánh quy hỗn hợp Goody cao cấp Bibica hộp thiếc 681g
Bánh quy hỗn hợp Goody cao cấp Bibica hộp thiếc 681g
170.800đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh quy sữa chua Misura hộp 600g Bánh quy sữa chua Misura hộp 600g
Bánh quy sữa chua Misura hộp 600g
165.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh qui mật ong Misura hộp 600g Bánh qui mật ong Misura hộp 600g
Bánh qui mật ong Misura hộp 600g
165.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh Sapori hạnh nhân và sô cô la hộp 350g Bánh Sapori hạnh nhân và sô cô la hộp 350g
Bánh Sapori hạnh nhân và sô cô la hộp 350g
136.900đ 175.700đ
-22%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bánh Goute mè giòn tan Orion hộp 648g Bánh Goute mè giòn tan Orion hộp 648g
Bánh Goute mè giòn tan Orion hộp 648g
180.100đ 215.800đ
-17%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy