text.skipToContent

Bánh chưng, bánh tét, đặc sản & truyền thống

Tìm thấy 119 sản phẩm
Giò bò Thủy Hùng gói 500gGiò bò Thủy Hùng gói 500g
Giò bò Thủy Hùng gói 500g
97.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chả mực thì là Ngọc AnhChả mực thì là Ngọc Anh
Chả mực thì là Ngọc Anh
19.600đ 26.000đ
-25%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nem chua Ước Lễ Thủy Hùng gói 200gNem chua Ước Lễ Thủy Hùng gói 200g
Nem chua Ước Lễ Thủy Hùng gói 200g
41.400đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Giò lụa Thủy Hùng gói 500gGiò lụa Thủy Hùng gói 500g
Giò lụa Thủy Hùng gói 500g
175.800đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dưa món Huế Ngọc Liên hộp 430gDưa món Huế Ngọc Liên hộp 430g
Dưa món Huế Ngọc Liên hộp 430g
38.800đ 40.100đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Giò bê bò hấp Nhật Minh gói 200gGiò bê bò hấp Nhật Minh gói 200g
Giò bê bò hấp Nhật Minh gói 200g
49.300đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đậu hủ non Ông Kim's gói 220gĐậu hủ non Ông Kim's gói 220g
Đậu hủ non Ông Kim's gói 220g
8.700đ 9.500đ
-8%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nem Huế Gia Truyền gói 500gNem Huế Gia Truyền gói 500g
Nem Huế Gia Truyền gói 500g
80.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Giò lụa bì Vissan gói 250gGiò lụa bì Vissan gói 250g
Giò lụa bì Vissan gói 250g
39.300đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nem giòn CP gói 180gNem giòn CP gói 180g
Nem giòn CP gói 180g
31.300đ 32.400đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nem chua HanoiFoods cây 200gNem chua HanoiFoods cây 200g
Nem chua HanoiFoods cây 200g
28.500đ 30.400đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bún tươi Ba Khánh gói 500gBún tươi Ba Khánh gói 500g
Bún tươi Ba Khánh gói 500g
7.900đ 8.100đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Giò bò Y-Nguyên cây 500gGiò bò Y-Nguyên cây 500g
Giò bò Y-Nguyên cây 500g
121.600đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tàu hũ mềm Ichiban hộp 300gTàu hũ mềm Ichiban hộp 300g
Tàu hũ mềm Ichiban hộp 300g
10.700đ 11.500đ
-7%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh nướng nhân khoai môn nướng cắt Bảo Minh gói 160gBánh nướng nhân khoai môn nướng cắt Bảo Minh gói 160g
Bánh nướng nhân khoai môn nướng cắt Bảo Minh gói 160g
20.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Giò thủ Vissan gói 500gGiò thủ Vissan gói 500g
Giò thủ Vissan gói 500g
71.400đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Giò lụa Hương Sơn cây 200gGiò lụa Hương Sơn cây 200g
Giò lụa Hương Sơn cây 200g
36.900đ 41.400đ
-11%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kim chi chay Đông Du hộp 500gKim chi chay Đông Du hộp 500g
Kim chi chay Đông Du hộp 500g
34.900đ 35.700đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Giò xào HanoiFoods cây 500gGiò xào HanoiFoods cây 500g
Giò xào HanoiFoods cây 500g
103.500đ 110.400đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Giò bò Hương Sơn gói 200gGiò bò Hương Sơn gói 200g
Giò bò Hương Sơn gói 200g
302.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đậu hũ hạt sen Vina Tofu gói 220gĐậu hũ hạt sen Vina Tofu gói 220g
Đậu hũ hạt sen Vina Tofu gói 220g
14.600đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chả bò đặc biệt Thực phẩm Cầu Tre gói 500gChả bò đặc biệt Thực phẩm Cầu Tre gói 500g
Chả bò đặc biệt Thực phẩm Cầu Tre gói 500g
141.200đ 171.000đ
-17%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Giò tai Hương Sơn cây 500gGiò tai Hương Sơn cây 500g
Giò tai Hương Sơn cây 500g
107.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đậu hũ chiên Ông Kim's túi 350gĐậu hũ chiên Ông Kim's túi 350g
Đậu hũ chiên Ông Kim's túi 350g
24.100đ 27.200đ
-11%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Giò gà Ước Lễ Thủy Hùng cây 200gGiò gà Ước Lễ Thủy Hùng cây 200g
Giò gà Ước Lễ Thủy Hùng cây 200g
45.300đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Giò bò Y-Nguyên cây 150gGiò bò Y-Nguyên cây 150g
Giò bò Y-Nguyên cây 150g
36.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nem chua Hương Sơn cây 200gNem chua Hương Sơn cây 200g
Nem chua Hương Sơn cây 200g
40.800đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Giò lụa HanoiFoods gói 300gGiò lụa HanoiFoods gói 300g
Giò lụa HanoiFoods gói 300g
54.400đ 58.000đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tàu hũ Ichiban gói 220gTàu hũ Ichiban gói 220g
Tàu hũ Ichiban gói 220g
6.900đ 7.500đ
-8%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nem rán Y-Nguyên hộp 400gNem rán Y-Nguyên hộp 400g
Nem rán Y-Nguyên hộp 400g
46.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nem chua Y-Nguyên cây 180gNem chua Y-Nguyên cây 180g
Nem chua Y-Nguyên cây 180g
26.800đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Giò gà Hương Sơn gói 200gGiò gà Hương Sơn gói 200g
Giò gà Hương Sơn gói 200g
56.500đ 56.900đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Giò tai Thủy Hùng cây 500gGiò tai Thủy Hùng cây 500g
Giò tai Thủy Hùng cây 500g
93.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Giò gà Ước Lễ Hương Sơn cây 500gGiò gà Ước Lễ Hương Sơn cây 500g
Giò gà Ước Lễ Hương Sơn cây 500g
137.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nem chua Vissan gói 500gNem chua Vissan gói 500g
Nem chua Vissan gói 500g
78.300đ 86.800đ
-10%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Giò bò Vissan cây 500gGiò bò Vissan cây 500g
Giò bò Vissan cây 500g
101.000đ 104.700đ
-4%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đậu hũ trứng Vị Nguyên gói 220gĐậu hũ trứng Vị Nguyên gói 220g
Đậu hũ trứng Vị Nguyên gói 220g
12.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Giò lụa Ước Lễ Thủy Hùng gói 200gGiò lụa Ước Lễ Thủy Hùng gói 200g
Giò lụa Ước Lễ Thủy Hùng gói 200g
41.400đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bánh canh gạo Ba Khánh gói 500gBánh canh gạo Ba Khánh gói 500g
Bánh canh gạo Ba Khánh gói 500g
9.500đ 9.700đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Giò lụa Ước Lễ Thủy Hùng cây 500gGiò lụa Ước Lễ Thủy Hùng cây 500g
Giò lụa Ước Lễ Thủy Hùng cây 500g
93.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nem chua Ước Lễ Thủy Hùng cây 200gNem chua Ước Lễ Thủy Hùng cây 200g
Nem chua Ước Lễ Thủy Hùng cây 200g
37.500đ 40.000đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tàu hũ trứng CP gói 220gTàu hũ trứng CP gói 220g
Tàu hũ trứng CP gói 220g
12.600đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nem chua bì Ông Tám Sa Đéc gói 100gNem chua bì Ông Tám Sa Đéc gói 100g
Nem chua bì Ông Tám Sa Đéc gói 100g
11.100đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Giò lụa Ước Lễ Hương Sơn gói 250gGiò lụa Ước Lễ Hương Sơn gói 250g
Giò lụa Ước Lễ Hương Sơn gói 250g
53.100đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Giò bò đặc biệt Vissan cây 500gGiò bò đặc biệt Vissan cây 500g
Giò bò đặc biệt Vissan cây 500g
124.400đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nem chua Hương Sơn túi 200gNem chua Hương Sơn túi 200g
Nem chua Hương Sơn túi 200g
40.800đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Giò tai Hương Sơn gói 250gGiò tai Hương Sơn gói 250g
Giò tai Hương Sơn gói 250g
57.600đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Giò lụa đặc biệt Vissan cây 500gGiò lụa đặc biệt Vissan cây 500g
Giò lụa đặc biệt Vissan cây 500g
91.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Giò lụa Hương Sơn cây 500gGiò lụa Hương Sơn cây 500g
Giò lụa Hương Sơn cây 500g
100.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Giò bò Damee HanoiFoods cây 500gGiò bò Damee HanoiFoods cây 500g
Giò bò Damee HanoiFoods cây 500g
119.100đ 127.000đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tàu hũ trứng bổ dưỡng Tafu gói 240gTàu hũ trứng bổ dưỡng Tafu gói 240g
Tàu hũ trứng bổ dưỡng Tafu gói 240g
12.000đ 14.800đ
-19%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nem chua bì Ông Tám Sa Đéc cây 500gNem chua bì Ông Tám Sa Đéc cây 500g
Nem chua bì Ông Tám Sa Đéc cây 500g
46.600đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nem chua Gia Truyền gói 250gNem chua Gia Truyền gói 250g
Nem chua Gia Truyền gói 250g
40.400đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Giò bê bò hấp Nhật Minh 1kgGiò bê bò hấp Nhật Minh 1kg
Giò bê bò hấp Nhật Minh 1kg
205.800đ 221.400đ
-7%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đậu hũ lụa cao cấp Vina Tofu gói 220gĐậu hũ lụa cao cấp Vina Tofu gói 220g
Đậu hũ lụa cao cấp Vina Tofu gói 220g
11.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Giò lụa HanoiFoods gói 200gGiò lụa HanoiFoods gói 200g
Giò lụa HanoiFoods gói 200g
37.500đ 40.000đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Giò bê bò hấp Nhật Minh cây 500gGiò bê bò hấp Nhật Minh cây 500g
Giò bê bò hấp Nhật Minh cây 500g
116.400đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nem chua Vissan cây 200gNem chua Vissan cây 200g
Nem chua Vissan cây 200g
31.500đ 35.800đ
-12%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Giò lụa Y-Nguyên Thạch Bảo Pháp gói 500gGiò lụa Y-Nguyên Thạch Bảo Pháp gói 500g
Giò lụa Y-Nguyên Thạch Bảo Pháp gói 500g
60.800đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chả lụa Le Gourmet gói 200gChả lụa Le Gourmet gói 200g
Chả lụa Le Gourmet gói 200g
34.400đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy