text.skipToContent

Orion
Nestle
Kinh Đô
Richy
Meiji
Poca

Khuyến mãi:
Có mã giảm giá
Giao nhanh 2h
Tích điểm VinID
Bánh kem sữa tươi hạt chia Rosio hộp 138gBánh kem sữa tươi hạt chia Rosio hộp 138g
Bánh kem sữa tươi hạt chia Rosio hộp 138g
31.500đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh kem sữa tươi Red Velvet Rosio hộp 138gBánh kem sữa tươi Red Velvet Rosio hộp 138g
Bánh kem sữa tươi Red Velvet Rosio hộp 138g
31.500đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh kem sữa tươi trà xanh Rosio hộp 138gBánh kem sữa tươi trà xanh Rosio hộp 138g
Bánh kem sữa tươi trà xanh Rosio hộp 138g
31.500đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh kem sữa tươi phô mai Rosio hộp 138gBánh kem sữa tươi phô mai Rosio hộp 138g
Bánh kem sữa tươi phô mai Rosio hộp 138g
31.500đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh ngói Girval hộp 150gBánh ngói Girval hộp 150g
Bánh ngói Girval hộp 150g
32.000đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh quy bơ Leibniz gói 100gBánh quy bơ Leibniz gói 100g
Bánh quy bơ Leibniz gói 100g
32.500đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh xốp Wafer Cubes gói 200gBánh xốp Wafer Cubes gói 200g
Bánh xốp Wafer Cubes gói 200g
32.700đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh xốp sô cô la Wafer Cubes Snackie gói 200gBánh xốp sô cô la Wafer Cubes Snackie gói 200g
Bánh xốp sô cô la Wafer Cubes Snackie gói 200g
32.700đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh đậu xanh Rồng Vàng Hoàng Gia hộp 300gBánh đậu xanh Rồng Vàng Hoàng Gia hộp 300g
Bánh đậu xanh Rồng Vàng Hoàng Gia hộp 300g
33.400đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh đậu xanh Rồng Vàng Hoàng Gia hộp 300g (20 hộp nhỏ x 15g)Bánh đậu xanh Rồng Vàng Hoàng Gia hộp 300g (20 hộp nhỏ x 15g)
Bánh đậu xanh Rồng Vàng Hoàng Gia hộp 300g (20 hộp nhỏ x 15g)
33.400đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh gạo hương vị Teriyaki Kobana gói 150gBánh gạo hương vị Teriyaki Kobana gói 150g
Bánh gạo hương vị Teriyaki Kobana gói 150g
33.800đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh gạo hương vị BBQ Kobana gói 150gBánh gạo hương vị BBQ Kobana gói 150g
Bánh gạo hương vị BBQ Kobana gói 150g
33.800đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh quy kem Tropical Gullon gói 200gBánh quy kem Tropical Gullon gói 200g
Bánh quy kem Tropical Gullon gói 200g
34.400đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh quy bơ Butter Ring hộp 86gBánh quy bơ Butter Ring hộp 86g
Bánh quy bơ Butter Ring hộp 86g
35.000đ 40.300đ -13%
Hoàn 1.000đ
Bánh tai heo Hoàng Mỹ Gia túi 280gBánh tai heo Hoàng Mỹ Gia túi 280g
Bánh tai heo Hoàng Mỹ Gia túi 280g
35.000đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh cookies hỗn hợp Bon Ami hộp 192gBánh cookies hỗn hợp Bon Ami hộp 192g
Bánh cookies hỗn hợp Bon Ami hộp 192g
35.400đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh cookies bơ Bon Ami hộp 192gBánh cookies bơ Bon Ami hộp 192g
Bánh cookies bơ Bon Ami hộp 192g
35.400đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh cookies Bon Ami brownie hộp 192gBánh cookies Bon Ami brownie hộp 192g
Bánh cookies Bon Ami brownie hộp 192g
35.400đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh đậu xanh Rồng Vàng Minh Ngọc hộp 340gBánh đậu xanh Rồng Vàng Minh Ngọc hộp 340g
Bánh đậu xanh Rồng Vàng Minh Ngọc hộp 340g
35.800đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh gạo mật ong Richy gói 186gBánh gạo mật ong Richy gói 186g
Bánh gạo mật ong Richy gói 186g
36.200đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh quy lúa mì Misura gói 120gBánh quy lúa mì Misura gói 120g
Bánh quy lúa mì Misura gói 120g
37.100đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh sô cô la kem marshmallow Phaner Pie Phạm Nguyên hộp 336gBánh sô cô la kem marshmallow Phaner Pie Phạm Nguyên hộp 336g
Bánh sô cô la kem marshmallow Phaner Pie Phạm Nguyên hộp 336g
37.200đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh xốp Lotte Pie hộp 360gBánh xốp Lotte Pie hộp 360g
Bánh xốp Lotte Pie hộp 360g
38.800đ 47.300đ -18%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh đậu xanh Rồng Vàng Minh Ngọc hộp 300gBánh đậu xanh Rồng Vàng Minh Ngọc hộp 300g
Bánh đậu xanh Rồng Vàng Minh Ngọc hộp 300g
39.100đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh mochi xoài Royal Family hộp 132gBánh mochi xoài Royal Family hộp 132g
Bánh mochi xoài Royal Family hộp 132g
39.700đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh mochi việt quất Royal Family hộp 132gBánh mochi việt quất Royal Family hộp 132g
Bánh mochi việt quất Royal Family hộp 132g
39.700đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh mochi mè đen Royal Family hộp 152gBánh mochi mè đen Royal Family hộp 152g
Bánh mochi mè đen Royal Family hộp 152g
39.700đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh mochi dâu tây Royal Family hộp 132gBánh mochi dâu tây Royal Family hộp 132g
Bánh mochi dâu tây Royal Family hộp 132g
39.700đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh đậu xanh Rồng Vàng Minh Ngọc hộp 300gBánh đậu xanh Rồng Vàng Minh Ngọc hộp 300g
Bánh đậu xanh Rồng Vàng Minh Ngọc hộp 300g
39.800đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh quy sữa Merry gói 432gBánh quy sữa Merry gói 432g
Bánh quy sữa Merry gói 432g
40.000đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh xốp Sanghai Jumbo vị sữa 320gBánh xốp Sanghai Jumbo vị sữa 320g
Bánh xốp Sanghai Jumbo vị sữa 320g
40.500đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh xốp Sanghai Jumbo vị socola 320gBánh xốp Sanghai Jumbo vị socola 320g
Bánh xốp Sanghai Jumbo vị socola 320g
40.500đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh quy gạo vị cay thơm Want Want Shelly Senbei Hot-kid gói 150gBánh quy gạo vị cay thơm Want Want Shelly Senbei Hot-kid gói 150g
Bánh quy gạo vị cay thơm Want Want Shelly Senbei Hot-kid gói 150g
40.600đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh trứng cuộn kem hương cam Hura hộp 360gBánh trứng cuộn kem hương cam Hura hộp 360g
Bánh trứng cuộn kem hương cam Hura hộp 360g
40.900đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh đậu xanh Rồng Vàng Minh Ngọc hộp 400gBánh đậu xanh Rồng Vàng Minh Ngọc hộp 400g
Bánh đậu xanh Rồng Vàng Minh Ngọc hộp 400g
41.100đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ

Những điều cần chú ý khi lựa chọn bánh, kẹo đem biếu tặng

Những giỏ bánh, kẹo được sắp xếp và trang trí bắt mắt là lựa chọn của nhiều người khi có nhu cầu tìm quà biếu, tặng trong những dịp như lễ Tết, tân gia, hay thăm hỏi xã giao. Tuy nhiên, để chọn được giỏ quà ưng ý, vừa ngon mắt vừa ngon miệng lại đảm bảo an toàn thì người mua cũng cần lưu ý một số điều như sau:

Tự chọn từng món và yêu cầu nhân viên xếp vào giỏ quà thay vì dùng giỏ quà xếp sẵn để đảm bảo về chất lượng của từng sản phẩm.

Quan sát và kiểm tra kỹ các thông tin in trên bao bì như: ngày sản xuất, ngày hết hạn, nơi sản xuất, cách bảo quản, thành phần v.v… Một sản phẩm tốt và chất lượng sẽ được đóng gói trong bao bì ngay ngắn với đầy đủ các thông tin nêu trên.

Kiểm tra xem sản phẩm đó đã được công bố phù hợp các quy định về an toàn thực phẩm hay chưa bằng cách tìm ký hiệu như sau trên nhãn mác:

[Số thứ tự] / [Năm cấp YT + Tên viết tắt của tỉnh hoặc thành phố-XNCB]

Chọn các sản phẩm của các thương hiệu lớn từ những nguồn cung cấp uy tín.

Nếu bạn ưa chuộng loại quà biếu có bao bì đóng gói đẹp và sang trọng thì các sản phẩm bánh đa dạng của Maison des Gâteaux là một lựa chọn phù hợp. Ra mắt vào năm 2012, thương hiệu này đã nhanh chóng chinh phục người tiêu dùng Việt nhờ các sản phẩm chất lượng tốt với mẫu mã lịch thiệp, trang nhã, phù hợp để mua làm quà biếu, tặng.
Hãy tham khảo thêm các lựa chọn quà tặng từ Adayroi.com để tìm mua bánh, kẹo ngon giá tốt có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Click chuột và nhanh tay chất hàng vào giỏ bạn nhé vì chương trình khuyến mãi có hạn!

 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín