text.skipToContent

Orion
Nestle
Kinh Đô
Richy
Meiji
Poca

Khuyến mãi:
Có mã giảm giá
Tích điểm VinID
Bánh gạo One-One Gold vị Phô mai ngô gói 118gBánh gạo One-One Gold vị Phô mai ngô gói 118g
Bánh gạo One-One Gold vị Phô mai ngô gói 118g
31.800đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh Choco-Pie Orion hộp 396gBánh Choco-Pie Orion hộp 396g
Bánh Choco-Pie Orion hộp 396g
46.500đ 52.400đ -11%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh cracker xốp AFC vị lúa mì gói 300gBánh cracker xốp AFC vị lúa mì gói 300g
Bánh cracker xốp AFC vị lúa mì gói 300g
34.800đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh gạo One-One vị bò nướng gói 150gBánh gạo One-One vị bò nướng gói 150g
Bánh gạo One-One vị bò nướng gói 150g
27.300đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh gạo Nhật Ichi Kameda gói 100gBánh gạo Nhật Ichi Kameda gói 100g
Bánh gạo Nhật Ichi Kameda gói 100g
19.600đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh kem xốp hương cốm Kexo Hữu Nghị gói 145gBánh kem xốp hương cốm Kexo Hữu Nghị gói 145g
Bánh kem xốp hương cốm Kexo Hữu Nghị gói 145g
11.700đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh Custas kem trứng Orion hộp 141gBánh Custas kem trứng Orion hộp 141g
Bánh Custas kem trứng Orion hộp 141g
28.600đ 32.600đ -12%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh cracker vị rau cải AFC gói 300gBánh cracker vị rau cải AFC gói 300g
Bánh cracker vị rau cải AFC gói 300g
34.800đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh Custas kem trứng Orion hộp 282gBánh Custas kem trứng Orion hộp 282g
Bánh Custas kem trứng Orion hộp 282g
59.500đ 62.900đ -5%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh crackers Ritz gói 100gBánh crackers Ritz gói 100g
Bánh crackers Ritz gói 100g
15.500đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh gạo mật ong Richy gói 108gBánh gạo mật ong Richy gói 108g
Bánh gạo mật ong Richy gói 108g
20.200đ 21.500đ -6%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh que sô cô la Toppo hộp 40gBánh que sô cô la Toppo hộp 40g
Bánh que sô cô la Toppo hộp 40g
15.900đ 17.100đ -7%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh Tipo Hữu Nghị trà xanh hộp 90gBánh Tipo Hữu Nghị trà xanh hộp 90g
Bánh Tipo Hữu Nghị trà xanh hộp 90g
15.200đ 23.800đ -36%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh gạo vị ngọt dịu One-One gói 230gBánh gạo vị ngọt dịu One-One gói 230g
Bánh gạo vị ngọt dịu One-One gói 230g
30.500đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh trứng Belgi Tràng An gói 222gBánh trứng Belgi Tràng An gói 222g
Bánh trứng Belgi Tràng An gói 222g
28.600đ 30.900đ -7%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh quy Cheese Cracker Gery GarudaFood hộp 200gBánh quy Cheese Cracker Gery GarudaFood hộp 200g
Bánh quy Cheese Cracker Gery GarudaFood hộp 200g
32.300đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh quy Marie Cosy Kinh Đô gói 144gBánh quy Marie Cosy Kinh Đô gói 144g
Bánh quy Marie Cosy Kinh Đô gói 144g
17.400đ 18.900đ -8%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh trứng sữa mềm Belgi Tràng An gói 240gBánh trứng sữa mềm Belgi Tràng An gói 240g
Bánh trứng sữa mềm Belgi Tràng An gói 240g
29.800đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh sô cô la hạt điều Choco Chips gói 80gBánh sô cô la hạt điều Choco Chips gói 80g
Bánh sô cô la hạt điều Choco Chips gói 80g
9.000đ 9.500đ -5%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh bơ trứng Richy gói 270gBánh bơ trứng Richy gói 270g
Bánh bơ trứng Richy gói 270g
22.900đ 37.000đ -38%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh quế vị kem cam Cosy Kinh Đô gói 132gBánh quế vị kem cam Cosy Kinh Đô gói 132g
Bánh quế vị kem cam Cosy Kinh Đô gói 132g
11.700đ 14.500đ -19%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh gạo vị mật ong Yuki Hana Tràng An gói 100gBánh gạo vị mật ong Yuki Hana Tràng An gói 100g
Bánh gạo vị mật ong Yuki Hana Tràng An gói 100g
11.500đ 17.800đ -35%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh quy Ritz Cheese cây 118gBánh quy Ritz Cheese cây 118g
Bánh quy Ritz Cheese cây 118g
17.900đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh gấu vị sô cô la Lotte Koala's March hộp 37gBánh gấu vị sô cô la Lotte Koala's March hộp 37g
Bánh gấu vị sô cô la Lotte Koala's March hộp 37g
16.000đ 17.100đ -6%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Snack que nhân sữa Akiko Oishi gói 160gSnack que nhân sữa Akiko Oishi gói 160g
Snack que nhân sữa Akiko Oishi gói 160g
17.900đ 20.200đ -11%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh quế vị kem lá dứa Cosy gói 132gBánh quế vị kem lá dứa Cosy gói 132g
Bánh quế vị kem lá dứa Cosy gói 132g
11.700đ 14.500đ -19%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh quy sô cô la kem vani Cream-O gói 93gBánh quy sô cô la kem vani Cream-O gói 93g
Bánh quy sô cô la kem vani Cream-O gói 93g
6.200đ 7.500đ -17%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh quế vị kem sô cô la Cosy Kinh Đô gói 132gBánh quế vị kem sô cô la Cosy Kinh Đô gói 132g
Bánh quế vị kem sô cô la Cosy Kinh Đô gói 132g
11.700đ 14.500đ -19%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh xốp sô cô la Perisa Coklat Torrone gói 126gBánh xốp sô cô la Perisa Coklat Torrone gói 126g
Bánh xốp sô cô la Perisa Coklat Torrone gói 126g
15.200đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh gạo vị ngọt Richy gói 315gBánh gạo vị ngọt Richy gói 315g
Bánh gạo vị ngọt Richy gói 315g
26.200đ 41.900đ -37%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh quy kem sô cô la Cream-O gói 85gBánh quy kem sô cô la Cream-O gói 85g
Bánh quy kem sô cô la Cream-O gói 85g
5.400đ 6.500đ -17%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh Chocochip Cookies Tipo hộp 75gBánh Chocochip Cookies Tipo hộp 75g
Bánh Chocochip Cookies Tipo hộp 75g
12.500đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh đậu xanh Hương Nguyên hộp 230gBánh đậu xanh Hương Nguyên hộp 230g
Bánh đậu xanh Hương Nguyên hộp 230g
30.600đ 33.900đ -10%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh trứng cuộn kem hương cốm Hura hộp 360gBánh trứng cuộn kem hương cốm Hura hộp 360g
Bánh trứng cuộn kem hương cốm Hura hộp 360g
40.900đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh quy Oreo kem vani hộp 352.8gBánh quy Oreo kem vani hộp 352.8g
Bánh quy Oreo kem vani hộp 352.8g
47.600đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh sô cô la KitKat Nestlé gói 35gBánh sô cô la KitKat Nestlé gói 35g
Bánh sô cô la KitKat Nestlé gói 35g
11.500đ 15.000đ -23%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh cracker dinh dưỡng AFC vị rau hộp 200gBánh cracker dinh dưỡng AFC vị rau hộp 200g
Bánh cracker dinh dưỡng AFC vị rau hộp 200g
26.000đ 26.800đ -3%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh quy cà phê Roma gói 142gBánh quy cà phê Roma gói 142g
Bánh quy cà phê Roma gói 142g
17.500đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh bơ trứng trà xanh Richy gói 150gBánh bơ trứng trà xanh Richy gói 150g
Bánh bơ trứng trà xanh Richy gói 150g
26.900đ 28.700đ -6%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh quy kem sữa Cream-O gói 85gBánh quy kem sữa Cream-O gói 85g
Bánh quy kem sữa Cream-O gói 85g
6.100đ 6.500đ -6%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh quy kem dâu sữa chua Cream-O gói 85gBánh quy kem dâu sữa chua Cream-O gói 85g
Bánh quy kem dâu sữa chua Cream-O gói 85g
6.100đ 6.500đ -6%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh quế vị kem dâu Cosy gói 132gBánh quế vị kem dâu Cosy gói 132g
Bánh quế vị kem dâu Cosy gói 132g
11.700đ 14.500đ -19%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh quy kem việt quất Oreo gói 137gBánh quy kem việt quất Oreo gói 137g
Bánh quy kem việt quất Oreo gói 137g
15.700đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh xốp ăn kiêng không đường Gullon gói 210gBánh xốp ăn kiêng không đường Gullon gói 210g
Bánh xốp ăn kiêng không đường Gullon gói 210g
102.400đ
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh quy không đường Gullon Maria hộp 400gBánh quy không đường Gullon Maria hộp 400g
Bánh quy không đường Gullon Maria hộp 400g
114.100đ
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh xốp vị sữa Torrone gói 126gBánh xốp vị sữa Torrone gói 126g
Bánh xốp vị sữa Torrone gói 126g
15.200đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh quy nhân kem vani Oreo gói 137gBánh quy nhân kem vani Oreo gói 137g
Bánh quy nhân kem vani Oreo gói 137g
15.700đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ

Bánh được chế biến chủ yếu từ bột mì, bơ, sữa có vị ngọt vừa phải, đa dạng hương vị khác nhau tạo điều kiện cho người tiêu dùng thoải mái lựa chọn. Tùy vào hương vị có trong bánh mà khi ăn chúng sẽ giòn tan và có vị thơm đặc trưng, chắc chắn sẽ làm bạn hài lòng ngay khi thưởng thức. Bên cạnh đó, bánh còn có tác dụng giảm mệt mỏi, giúp bạn nhanh chóng bổ sung dinh dưỡng và năng lượng trong ngày.

Hơn nữa, bánh được sản xuất theo quy trình công nghệ thực phẩm hiện đại, khép kín, không chứa các chất phụ gia, chất bảo quản, đảm bảo chế biến hợp vệ sinh, an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng. Ngoài ra, sản phẩm còn được nhà sản xuất chú trọng trong khâu thiết kế, bởi vậy sản phẩm luôn được đóng hộp đẹp mắt, dễ sử dụng, rất thích hợp dùng làm quà biếu tặng cho người thân, bạn bè hoặc đồng nghiệp.
Bạn có thể đặt mua bánh tại trang thương mại điện tử hàng đầu Adayroi.com, để được sở hữu giá bánh hấp dẫn cùng nhiều chương trình ưu đãi cực khủng đi kèm.

 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín