text.skipToContent

Băng vệ sinh Diana

Tìm thấy 30 sản phẩm
Băng vệ sinh Sensi Cool Fresh siêu mỏng không cánh gói 8 miếng 23cmBăng vệ sinh Sensi Cool Fresh siêu mỏng không cánh gói 8 miếng 23cm
Băng vệ sinh Sensi Cool Fresh siêu mỏng không cánh gói 8 miếng 23cm
18.500đ 19.000đ
-3%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Băng vệ sinh Diana Sensi Ultra Thin Wings 8 miếngBăng vệ sinh Diana Sensi Ultra Thin Wings 8 miếng
Băng vệ sinh Diana Sensi Ultra Thin Wings 8 miếng
17.500đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Băng vệ sinh hàng ngày Diana Sensi Mini Fit 20 miếngBăng vệ sinh hàng ngày Diana Sensi Mini Fit 20 miếng
Băng vệ sinh hàng ngày Diana Sensi Mini Fit 20 miếng
11.500đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Băng vệ sinh Diana siêu thấm Maxi Wings 8 miếngBăng vệ sinh Diana siêu thấm Maxi Wings 8 miếng
Băng vệ sinh Diana siêu thấm Maxi Wings 8 miếng
17.500đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Băng vệ sinh Diana UNIQ siêu mỏng, siêu thấm 8 miếngBăng vệ sinh Diana UNIQ siêu mỏng, siêu thấm 8 miếng
Băng vệ sinh Diana UNIQ siêu mỏng, siêu thấm 8 miếng
19.000đ 20.000đ
-5%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Băng vệ sinh ban đêm Diana Sensi có cánh 3 miếngBăng vệ sinh ban đêm Diana Sensi có cánh 3 miếng
Băng vệ sinh ban đêm Diana Sensi có cánh 3 miếng
18.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Băng vệ sinh hàng ngày Diana Sensi Slim Fit 40 miếngBăng vệ sinh hàng ngày Diana Sensi Slim Fit 40 miếng
Băng vệ sinh hàng ngày Diana Sensi Slim Fit 40 miếng
26.500đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Băng vệ sinh hàng ngày Diana Sensi Mini Fit 40 miếngBăng vệ sinh hàng ngày Diana Sensi Mini Fit 40 miếng
Băng vệ sinh hàng ngày Diana Sensi Mini Fit 40 miếng
22.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Băng vệ sinh Diana Libera siêu thấm siêu mỏng cánh 8 miếngBăng vệ sinh Diana Libera siêu thấm siêu mỏng cánh 8 miếng
Băng vệ sinh Diana Libera siêu thấm siêu mỏng cánh 8 miếng
10.300đ 10.500đ
-2%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Băng vệ sinh hàng ngày Diana Sensi Cool Fresh gói 40 miếngBăng vệ sinh hàng ngày Diana Sensi Cool Fresh gói 40 miếng
Băng vệ sinh hàng ngày Diana Sensi Cool Fresh gói 40 miếng
30.000đ 33.000đ
-9%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Băng vệ sinh hàng ngày Diana Sensi Cool Fresh gói 20 miếngBăng vệ sinh hàng ngày Diana Sensi Cool Fresh gói 20 miếng
Băng vệ sinh hàng ngày Diana Sensi Cool Fresh gói 20 miếng
16.500đ 17.000đ
-3%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Băng vệ sinh Diana 4 teen siêu mỏng cánh 8 miếngBăng vệ sinh Diana 4 teen siêu mỏng cánh 8 miếng
Băng vệ sinh Diana 4 teen siêu mỏng cánh 8 miếng
15.500đ 16.500đ
-6%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Băng vệ sinh hàng ngày Diana Sensi Slim Fit 20 miếngBăng vệ sinh hàng ngày Diana Sensi Slim Fit 20 miếng
Băng vệ sinh hàng ngày Diana Sensi Slim Fit 20 miếng
13.500đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Băng vệ sinh Diana Libera siêu thấm 8 miếngBăng vệ sinh Diana Libera siêu thấm 8 miếng
Băng vệ sinh Diana Libera siêu thấm 8 miếng
9.000đ 9.500đ
-5%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Băng vệ sinh Diana siêu thấm siêu mỏng không cánh 8 miếngBăng vệ sinh Diana siêu thấm siêu mỏng không cánh 8 miếng
Băng vệ sinh Diana siêu thấm siêu mỏng không cánh 8 miếng
16.600đ 17.500đ
-5%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID