text.skipToContent

Băng vệ sinh

Tìm thấy 243 sản phẩm
Bộ cốc nguyệt san LadyCup size L, viên tiệt trùng Milton và dung dịch vệ sinh Lady Gel Bộ cốc nguyệt san LadyCup size L, viên tiệt trùng Milton và dung dịch vệ sinh Lady Gel
Bộ cốc nguyệt san LadyCup size L, viên tiệt trùng Milton và dung dịch vệ sinh Lady Gel
1.100.000đ 1.250.000đ
-12%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cốc nguyệt san Lunette Menstrual Cup trong suốt (cỡ 2) Cốc nguyệt san Lunette Menstrual Cup trong suốt (cỡ 2)
Cốc nguyệt san Lunette Menstrual Cup trong suốt (cỡ 2)
899.000đ 1.199.000đ
-25%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cốc nguyệt san Lunette Menstrual Cup màu vàng (cỡ 2) Cốc nguyệt san Lunette Menstrual Cup màu vàng (cỡ 2)
Cốc nguyệt san Lunette Menstrual Cup màu vàng (cỡ 2)
899.000đ 1.199.000đ
-25%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cốc nguyệt san Lunette Menstrual Cup màu san hô (cỡ 1) Cốc nguyệt san Lunette Menstrual Cup màu san hô (cỡ 1)
Cốc nguyệt san Lunette Menstrual Cup màu san hô (cỡ 1)
899.000đ 1.199.000đ
-25%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cốc nguyệt san Lunette Menstrual Cup màu tím (cỡ 1) Cốc nguyệt san Lunette Menstrual Cup màu tím (cỡ 1)
Cốc nguyệt san Lunette Menstrual Cup màu tím (cỡ 1)
899.000đ 1.199.000đ
-25%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cốc nguyệt san Lunette Menstrual Cup trong suốt (cỡ 1) Cốc nguyệt san Lunette Menstrual Cup trong suốt (cỡ 1)
Cốc nguyệt san Lunette Menstrual Cup trong suốt (cỡ 1)
899.000đ 1.199.000đ
-25%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cốc nguyệt san Lunette Menstrual Cup màu xanh dương (cỡ 2) Cốc nguyệt san Lunette Menstrual Cup màu xanh dương (cỡ 2)
Cốc nguyệt san Lunette Menstrual Cup màu xanh dương (cỡ 2)
899.000đ 1.199.000đ
-25%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cốc nguyệt san Lunette Menstrual Cup màu san hô (cỡ 2) Cốc nguyệt san Lunette Menstrual Cup màu san hô (cỡ 2)
Cốc nguyệt san Lunette Menstrual Cup màu san hô (cỡ 2)
899.000đ 1.199.000đ
-25%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cốc nguyệt san Lunette Menstrual Cup màu xanh dương (cỡ 1) Cốc nguyệt san Lunette Menstrual Cup màu xanh dương (cỡ 1)
Cốc nguyệt san Lunette Menstrual Cup màu xanh dương (cỡ 1)
899.000đ 1.199.000đ
-25%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cốc nguyệt san Lunette Menstrual Cup màu vàng (cỡ 1) Cốc nguyệt san Lunette Menstrual Cup màu vàng (cỡ 1)
Cốc nguyệt san Lunette Menstrual Cup màu vàng (cỡ 1)
899.000đ 1.199.000đ
-25%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cốc nguyệt san Lunette Menstrual Cup màu tím (cỡ 2) Cốc nguyệt san Lunette Menstrual Cup màu tím (cỡ 2)
Cốc nguyệt san Lunette Menstrual Cup màu tím (cỡ 2)
899.000đ 1.199.000đ
-25%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Giấy lau tiệt trùng cốc nguyệt san chuyên dụng Lunette Cup Wipe 10 gói Giấy lau tiệt trùng cốc nguyệt san chuyên dụng Lunette Cup Wipe 10 gói
Giấy lau tiệt trùng cốc nguyệt san chuyên dụng Lunette Cup Wipe 10 gói
159.000đ 249.000đ
-36%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cốc nguyệt san Lunette Menstrual Cup màu tím hộp hoa Cốc nguyệt san Lunette Menstrual Cup màu tím hộp hoa
Cốc nguyệt san Lunette Menstrual Cup màu tím hộp hoa
999.000đ 1.199.000đ
-17%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Băng vệ sinh hữu cơ ban ngày Gold Bon có cánh 12 miếng Băng vệ sinh hữu cơ ban ngày Gold Bon có cánh 12 miếng
Băng vệ sinh hữu cơ ban ngày Gold Bon có cánh 12 miếng
85.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Băng vệ sinh Kotex hàng ngày hương tự nhiên 20 miếng Băng vệ sinh Kotex hàng ngày hương tự nhiên 20 miếng
Băng vệ sinh Kotex hàng ngày hương tự nhiên 20 miếng
12.900đ 13.000đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Băng vệ sinh Kotex hàng ngày siêu bảo vệ 8 miếng Băng vệ sinh Kotex hàng ngày siêu bảo vệ 8 miếng
Băng vệ sinh Kotex hàng ngày siêu bảo vệ 8 miếng
7.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ cốc nguyệt san LadyCup size S, viên tiệt trùng Milton và dung dịch vệ sinh Lady Gel Bộ cốc nguyệt san LadyCup size S, viên tiệt trùng Milton và dung dịch vệ sinh Lady Gel
Bộ cốc nguyệt san LadyCup size S, viên tiệt trùng Milton và dung dịch vệ sinh Lady Gel
1.000.000đ 1.250.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Băng vệ sinh hữu cơ hàng ngày Gold Bon Daily 20 miếng  Băng vệ sinh hữu cơ hàng ngày Gold Bon Daily 20 miếng
Băng vệ sinh hữu cơ hàng ngày Gold Bon Daily 20 miếng
55.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Băng vệ sinh hữu cơ ban đêm Gold Bon có cánh 8 miếng Băng vệ sinh hữu cơ ban đêm Gold Bon có cánh 8 miếng
Băng vệ sinh hữu cơ ban đêm Gold Bon có cánh 8 miếng
105.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cốc nguyệt san Claricup size S Cốc nguyệt san Claricup size S
Cốc nguyệt san Claricup size S
750.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Túi bảo quản cốc nguyệt san Lunette Satin Túi bảo quản cốc nguyệt san Lunette Satin
Túi bảo quản cốc nguyệt san Lunette Satin
59.000đ 69.000đ
-14%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cốc nguyệt san Lunette Menstrual Cup màu vàng hộp hoa Cốc nguyệt san Lunette Menstrual Cup màu vàng hộp hoa
Cốc nguyệt san Lunette Menstrual Cup màu vàng hộp hoa
999.000đ 1.199.000đ
-17%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cốc nguyệt san Lunette Menstrual Cup màu vàng hộp vuông Cốc nguyệt san Lunette Menstrual Cup màu vàng hộp vuông
Cốc nguyệt san Lunette Menstrual Cup màu vàng hộp vuông
899.000đ 1.199.000đ
-25%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Băng vệ sinh Yejimiin hương thảo dược đậm Plus Cotton Rich size S 16 miếng Băng vệ sinh Yejimiin hương thảo dược đậm Plus Cotton Rich size S 16 miếng
Băng vệ sinh Yejimiin hương thảo dược đậm Plus Cotton Rich size S 16 miếng
59.000đ 60.000đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Băng vệ sinh Yejimiin hương thảo dược dịu nhẹ Plus Cotton Mild size S gói 16 miếng Băng vệ sinh Yejimiin hương thảo dược dịu nhẹ Plus Cotton Mild size S gói 16 miếng
Băng vệ sinh Yejimiin hương thảo dược dịu nhẹ Plus Cotton Mild size S gói 16 miếng
59.000đ 59.500đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Băng vệ sinh Kleannara Lilian Gaby siêu mỏng cánh 18 miếng Băng vệ sinh Kleannara Lilian Gaby siêu mỏng cánh 18 miếng
Băng vệ sinh Kleannara Lilian Gaby siêu mỏng cánh 18 miếng
76.500đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cốc nguyệt san Claricup size L Cốc nguyệt san Claricup size L
Cốc nguyệt san Claricup size L
750.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 3 gói băng vệ sinh Kleannara Lilian Choheubsoo Bộ 3 gói băng vệ sinh Kleannara Lilian Choheubsoo
Bộ 3 gói băng vệ sinh Kleannara Lilian Choheubsoo
241.500đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 3 gói băng vệ sinh Kleannara Lilian Matchumcover Bộ 3 gói băng vệ sinh Kleannara Lilian Matchumcover
Bộ 3 gói băng vệ sinh Kleannara Lilian Matchumcover
236.500đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 3 gói băng vệ sinh Kleannara Lilian Soomshida Bộ 3 gói băng vệ sinh Kleannara Lilian Soomshida
Bộ 3 gói băng vệ sinh Kleannara Lilian Soomshida
225.500đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 3 gói băng vệ sinh Kleannara Lilian Bogam Bộ 3 gói băng vệ sinh Kleannara Lilian Bogam
Bộ 3 gói băng vệ sinh Kleannara Lilian Bogam
230.500đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Combo 2 gói Băng vệ sinh Kotex Style siêu mỏng không cánh 8 miếng Combo 2 gói Băng vệ sinh Kotex Style siêu mỏng không cánh 8 miếng
Combo 2 gói Băng vệ sinh Kotex Style siêu mỏng không cánh 8 miếng
34.000đ 36.000đ
-6%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Combo 4 gói băng vệ sinh hằng ngày bề mặt lụa lưới Belle Flora 20 miếng x4 Combo 4 gói băng vệ sinh hằng ngày bề mặt lụa lưới Belle Flora 20 miếng x4
Combo 4 gói băng vệ sinh hằng ngày bề mặt lụa lưới Belle Flora 20 miếng x4
119.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Combo 4 gói băng vệ sinh ban đêm bề mặt lụa lưới Belle Flora 8 miếng x4 Combo 4 gói băng vệ sinh ban đêm bề mặt lụa lưới Belle Flora 8 miếng x4
Combo 4 gói băng vệ sinh ban đêm bề mặt lụa lưới Belle Flora 8 miếng x4
129.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Combo băng vệ sinh 10 gói ban ngày, 10 gói hằng ngày, 5 gói ban đêm Belle Flora Combo băng vệ sinh 10 gói ban ngày, 10 gói hằng ngày, 5 gói ban đêm Belle Flora
Combo băng vệ sinh 10 gói ban ngày, 10 gói hằng ngày, 5 gói ban đêm Belle Flora
679.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Combo cốc nguyệt san Ladycup Pink size S và viên tiệt trùng Milton Sterilising Tablets Combo cốc nguyệt san Ladycup Pink size S và viên tiệt trùng Milton Sterilising Tablets
Combo cốc nguyệt san Ladycup Pink size S và viên tiệt trùng Milton Sterilising Tablets
750.000đ 1.000.000đ
-25%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cốc nguyệt san Claricup màu hồng size S Cốc nguyệt san Claricup màu hồng size S
Cốc nguyệt san Claricup màu hồng size S
750.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Băng vệ sinh Kleannara Lilian Gaby siêu mỏng cánh 16 miếng Băng vệ sinh Kleannara Lilian Gaby siêu mỏng cánh 16 miếng
Băng vệ sinh Kleannara Lilian Gaby siêu mỏng cánh 16 miếng
80.500đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Combo 10 gói băng vệ sinh ban đêm bề mặt Cotton Belle Flora 10 miếng x10 Combo 10 gói băng vệ sinh ban đêm bề mặt Cotton Belle Flora 10 miếng x10
Combo 10 gói băng vệ sinh ban đêm bề mặt Cotton Belle Flora 10 miếng x10
449.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Combo 13 gói băng vệ sinh hằng ngày bề mặt Cotton Belle Flora 20 miếng x13 Combo 13 gói băng vệ sinh hằng ngày bề mặt Cotton Belle Flora 20 miếng x13
Combo 13 gói băng vệ sinh hằng ngày bề mặt Cotton Belle Flora 20 miếng x13
439.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Combo 4 gói băng vệ sinh ban đêm bề mặt cotton Belle Flora 10 miếngx4 Combo 4 gói băng vệ sinh ban đêm bề mặt cotton Belle Flora 10 miếngx4
Combo 4 gói băng vệ sinh ban đêm bề mặt cotton Belle Flora 10 miếngx4
190.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Combo băng vệ sinh  6 gói ban ngày và 6 gói hằng ngày Belle Flora Combo băng vệ sinh  6 gói ban ngày và 6 gói hằng ngày Belle Flora
Combo băng vệ sinh 6 gói ban ngày và 6 gói hằng ngày Belle Flora
449.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Combo cốc nguyệt san LadyCup size L và gel bôi trơn Lady Lube Combo cốc nguyệt san LadyCup size L và gel bôi trơn Lady Lube
Combo cốc nguyệt san LadyCup size L và gel bôi trơn Lady Lube
780.000đ 930.000đ
-16%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Combo 15 gói băng vệ sinh ban ngày bề mặt lụa lưới Belle Flora 10 miếng x15 Combo 15 gói băng vệ sinh ban ngày bề mặt lụa lưới Belle Flora 10 miếng x15
Combo 15 gói băng vệ sinh ban ngày bề mặt lụa lưới Belle Flora 10 miếng x15
459.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Combo cốc nguyệt san Ladycup Pink size L và viên tiệt trùng Milton Sterilising Tablets Combo cốc nguyệt san Ladycup Pink size L và viên tiệt trùng Milton Sterilising Tablets
Combo cốc nguyệt san Ladycup Pink size L và viên tiệt trùng Milton Sterilising Tablets
850.000đ 1.000.000đ
-15%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Combo băng vệ sinh 8 gói ban ngày và 8 gói hằng ngày Belle Flora Combo băng vệ sinh 8 gói ban ngày và 8 gói hằng ngày Belle Flora
Combo băng vệ sinh 8 gói ban ngày và 8 gói hằng ngày Belle Flora
459.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Combo băng vệ sinh 5 gói ban ngày và 5 gói ban đêm Belle Flora Combo băng vệ sinh 5 gói ban ngày và 5 gói ban đêm Belle Flora
Combo băng vệ sinh 5 gói ban ngày và 5 gói ban đêm Belle Flora
439.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Combo 4 gói băng vệ sinh hằng ngày bề mặt cotton Belle Flora 20 miếngx4 Combo 4 gói băng vệ sinh hằng ngày bề mặt cotton Belle Flora 20 miếngx4
Combo 4 gói băng vệ sinh hằng ngày bề mặt cotton Belle Flora 20 miếngx4
140.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Băng vệ sinh có cánh Kleannara Lilian Choheubsoo siêu thấm hút 18 miếng Băng vệ sinh có cánh Kleannara Lilian Choheubsoo siêu thấm hút 18 miếng
Băng vệ sinh có cánh Kleannara Lilian Choheubsoo siêu thấm hút 18 miếng
72.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Băng vệ sinh có cánh Kleannara Lilian Choheubsoo siêu thấm hút 16 miếng Băng vệ sinh có cánh Kleannara Lilian Choheubsoo siêu thấm hút 16 miếng
Băng vệ sinh có cánh Kleannara Lilian Choheubsoo siêu thấm hút 16 miếng
76.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 3 gói băng vệ sinh Kleannara Soohan Bộ 3 gói băng vệ sinh Kleannara Soohan
Bộ 3 gói băng vệ sinh Kleannara Soohan
222.500đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 3 gói băng vệ sinh Kleannara Lilian Gapbyoda Bộ 3 gói băng vệ sinh Kleannara Lilian Gapbyoda
Bộ 3 gói băng vệ sinh Kleannara Lilian Gapbyoda
246.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Combo băng vệ sinh 5 gói ban ngày, 5 gói hằng ngày, 2 gói ban đêm Belle Flora Combo băng vệ sinh 5 gói ban ngày, 5 gói hằng ngày, 2 gói ban đêm Belle Flora
Combo băng vệ sinh 5 gói ban ngày, 5 gói hằng ngày, 2 gói ban đêm Belle Flora
469.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Băng vệ sinh siêu thấm cánh Diana Libera 8 miếng Băng vệ sinh siêu thấm cánh Diana Libera 8 miếng
Băng vệ sinh siêu thấm cánh Diana Libera 8 miếng
10.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Combo cốc nguyệt san LadyCup size S và gel rửa tay Lady Hand Sanitizer Combo cốc nguyệt san LadyCup size S và gel rửa tay Lady Hand Sanitizer
Combo cốc nguyệt san LadyCup size S và gel rửa tay Lady Hand Sanitizer
620.000đ 870.000đ
-29%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Combo cốc nguyệt san LadyCup size S và gel bôi trơn Lady Lube Combo cốc nguyệt san LadyCup size S và gel bôi trơn Lady Lube
Combo cốc nguyệt san LadyCup size S và gel bôi trơn Lady Lube
680.000đ 930.000đ
-27%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Combo cốc nguyệt san LadyCup size L và dung dịch vệ sinh LadyGel Combo cốc nguyệt san LadyCup size L và dung dịch vệ sinh LadyGel
Combo cốc nguyệt san LadyCup size L và dung dịch vệ sinh LadyGel
850.000đ 1.000.000đ
-15%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Combo 4 gói băng vệ sinh ban ngày bề mặt cotton Belle Flora 10 miếngx4 Combo 4 gói băng vệ sinh ban ngày bề mặt cotton Belle Flora 10 miếngx4
Combo 4 gói băng vệ sinh ban ngày bề mặt cotton Belle Flora 10 miếngx4
179.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cốc nguyệt san LadyCup Lilac (size L) Cốc nguyệt san LadyCup Lilac (size L)
Cốc nguyệt san LadyCup Lilac (size L)
750.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Combo băng vệ sinh 8 gói ban ngày và 8 gói đêm Belle Flora Combo băng vệ sinh 8 gói ban ngày và 8 gói đêm Belle Flora
Combo băng vệ sinh 8 gói ban ngày và 8 gói đêm Belle Flora
479.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy