text.skipToContent

Băng vệ sinh

Tìm thấy 234 sản phẩm
Bộ 3 gói băng vệ sinh Kleannara Lilian GapbyodaBộ 3 gói băng vệ sinh Kleannara Lilian Gapbyoda
Bộ 3 gói băng vệ sinh Kleannara Lilian Gapbyoda
246.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cốc nguyệt san LadyCup Touch Of Lavender (size S)Cốc nguyệt san LadyCup Touch Of Lavender (size S)
Cốc nguyệt san LadyCup Touch Of Lavender (size S)
750.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cốc nguyệt san LadyCup Blue (size S)Cốc nguyệt san LadyCup Blue (size S)
Cốc nguyệt san LadyCup Blue (size S)
750.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 3 gói băng vệ sinh Kleannara Lilian ChoheubsooBộ 3 gói băng vệ sinh Kleannara Lilian Choheubsoo
Bộ 3 gói băng vệ sinh Kleannara Lilian Choheubsoo
241.500đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cốc nguyệt san LadyCup Touch Of Lavender (size L)Cốc nguyệt san LadyCup Touch Of Lavender (size L)
Cốc nguyệt san LadyCup Touch Of Lavender (size L)
750.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 3 gói băng vệ sinh Kleannara Lilian SoomshidaBộ 3 gói băng vệ sinh Kleannara Lilian Soomshida
Bộ 3 gói băng vệ sinh Kleannara Lilian Soomshida
225.500đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 3 gói băng vệ sinh Kleannara Lilian MatchumcoverBộ 3 gói băng vệ sinh Kleannara Lilian Matchumcover
Bộ 3 gói băng vệ sinh Kleannara Lilian Matchumcover
236.500đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 3 gói băng vệ sinh Kleannara Lilian BogamBộ 3 gói băng vệ sinh Kleannara Lilian Bogam
Bộ 3 gói băng vệ sinh Kleannara Lilian Bogam
230.500đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 3 gói băng vệ sinh Kleannara SoohanBộ 3 gói băng vệ sinh Kleannara Soohan
Bộ 3 gói băng vệ sinh Kleannara Soohan
222.500đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cốc nguyệt san Claricup màu hồng size SCốc nguyệt san Claricup màu hồng size S
Cốc nguyệt san Claricup màu hồng size S
750.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cốc nguyệt san Claricup size SCốc nguyệt san Claricup size S
Cốc nguyệt san Claricup size S
750.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cốc nguyệt san Claricup size LCốc nguyệt san Claricup size L
Cốc nguyệt san Claricup size L
750.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cốc nguyệt san Claricup màu hồng size LCốc nguyệt san Claricup màu hồng size L
Cốc nguyệt san Claricup màu hồng size L
750.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cốc nguyệt san Lunette Menstrual Cup màu san hô (cỡ 2)Cốc nguyệt san Lunette Menstrual Cup màu san hô (cỡ 2)
Cốc nguyệt san Lunette Menstrual Cup màu san hô (cỡ 2)
1.199.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cốc nguyệt san Lunette Menstrual Cup màu xanh dương (cỡ 2)Cốc nguyệt san Lunette Menstrual Cup màu xanh dương (cỡ 2)
Cốc nguyệt san Lunette Menstrual Cup màu xanh dương (cỡ 2)
1.199.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo 2 cốc nguyệt san kèm nước vệ sinh và giấy lau tiệt trùng cốc LunetteCombo 2 cốc nguyệt san kèm nước vệ sinh và giấy lau tiệt trùng cốc Lunette
Combo 2 cốc nguyệt san kèm nước vệ sinh và giấy lau tiệt trùng cốc Lunette
3.149.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cốc nguyệt san Lunette Menstrual Cup màu tím (cỡ 1)Cốc nguyệt san Lunette Menstrual Cup màu tím (cỡ 1)
Cốc nguyệt san Lunette Menstrual Cup màu tím (cỡ 1)
1.199.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước vệ sinh cốc nguyệt san Lunette Feelbetter 150mlNước vệ sinh cốc nguyệt san Lunette Feelbetter 150ml
Nước vệ sinh cốc nguyệt san Lunette Feelbetter 150ml
499.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cốc nguyệt san Lunette Menstrual Cup trong suốt (cỡ 1)Cốc nguyệt san Lunette Menstrual Cup trong suốt (cỡ 1)
Cốc nguyệt san Lunette Menstrual Cup trong suốt (cỡ 1)
1.199.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo cốc nguyệt san kèm nước vệ sinh và giấy lau LunetteCombo cốc nguyệt san kèm nước vệ sinh và giấy lau Lunette
Combo cốc nguyệt san kèm nước vệ sinh và giấy lau Lunette
1.949.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cốc nguyệt san Lunette Menstrual Cup màu vàng (cỡ 2)Cốc nguyệt san Lunette Menstrual Cup màu vàng (cỡ 2)
Cốc nguyệt san Lunette Menstrual Cup màu vàng (cỡ 2)
1.199.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Giấy lau tiệt trùng cốc nguyệt san Lunette Cup Wipe 10 góiGiấy lau tiệt trùng cốc nguyệt san Lunette Cup Wipe 10 gói
Giấy lau tiệt trùng cốc nguyệt san Lunette Cup Wipe 10 gói
249.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cốc nguyệt san Lunette Menstrual Cup màu xanh dương (cỡ 1)Cốc nguyệt san Lunette Menstrual Cup màu xanh dương (cỡ 1)
Cốc nguyệt san Lunette Menstrual Cup màu xanh dương (cỡ 1)
1.199.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cốc nguyệt san Lunette Menstrual Cup màu tím (cỡ 2)Cốc nguyệt san Lunette Menstrual Cup màu tím (cỡ 2)
Cốc nguyệt san Lunette Menstrual Cup màu tím (cỡ 2)
1.199.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cốc nguyệt san Lunette Menstrual Cup màu san hô (cỡ 1)Cốc nguyệt san Lunette Menstrual Cup màu san hô (cỡ 1)
Cốc nguyệt san Lunette Menstrual Cup màu san hô (cỡ 1)
1.199.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Băng vệ sinh có cánh Kleannara Lilian Choheubsoo siêu thấm hút 16 miếngBăng vệ sinh có cánh Kleannara Lilian Choheubsoo siêu thấm hút 16 miếng
Băng vệ sinh có cánh Kleannara Lilian Choheubsoo siêu thấm hút 16 miếng
76.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Băng vệ sinh có cánh Kleannara Lilian Choheubsoo siêu thấm hút 18 miếngBăng vệ sinh có cánh Kleannara Lilian Choheubsoo siêu thấm hút 18 miếng
Băng vệ sinh có cánh Kleannara Lilian Choheubsoo siêu thấm hút 18 miếng
72.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cốc nguyệt san Lunette Menstrual Cup trong suốt (cỡ 2)Cốc nguyệt san Lunette Menstrual Cup trong suốt (cỡ 2)
Cốc nguyệt san Lunette Menstrual Cup trong suốt (cỡ 2)
1.199.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Băng vệ sinh ban đêm cánh Diana Super Night 3 miếng 35cmBăng vệ sinh ban đêm cánh Diana Super Night 3 miếng 35cm
Băng vệ sinh ban đêm cánh Diana Super Night 3 miếng 35cm
16.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cốc nguyệt san Lunette Menstrual Cup màu vàng (cỡ 1)Cốc nguyệt san Lunette Menstrual Cup màu vàng (cỡ 1)
Cốc nguyệt san Lunette Menstrual Cup màu vàng (cỡ 1)
1.199.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Băng vệ sinh hàng ngày Diana Sensi Slim Fit 40 miếngBăng vệ sinh hàng ngày Diana Sensi Slim Fit 40 miếng
Băng vệ sinh hàng ngày Diana Sensi Slim Fit 40 miếng
26.000đ 26.500đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Băng vệ sinh đêm Sofy Skin Ultra Thin 29cm 15 miếngBăng vệ sinh đêm Sofy Skin Ultra Thin 29cm 15 miếng
Băng vệ sinh đêm Sofy Skin Ultra Thin 29cm 15 miếng
87.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo băng vệ sinh hàng ngày Diana Sensi 20 miếng/góiCombo băng vệ sinh hàng ngày Diana Sensi 20 miếng/gói
Combo băng vệ sinh hàng ngày Diana Sensi 20 miếng/gói
14.700đ 24.500đ
-40%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Băng vệ sinh có cánh Laurier Super Slimguard 16 miếng 25cmBăng vệ sinh có cánh Laurier Super Slimguard 16 miếng 25cm
Băng vệ sinh có cánh Laurier Super Slimguard 16 miếng 25cm
71.000đ 72.000đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Băng vệ sinh Sofy Body Fit 29cm không cánh - 10 miếngBăng vệ sinh Sofy Body Fit 29cm không cánh - 10 miếng
Băng vệ sinh Sofy Body Fit 29cm không cánh - 10 miếng
57.000đ 58.000đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Băng vệ sinh có cánh Sofy Air Fit Slim 17 miếngBăng vệ sinh có cánh Sofy Air Fit Slim 17 miếng
Băng vệ sinh có cánh Sofy Air Fit Slim 17 miếng
87.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Băng vệ sinh Sofy Air Fit Slim 21cm cánh gói 26 miếngBăng vệ sinh Sofy Air Fit Slim 21cm cánh gói 26 miếng
Băng vệ sinh Sofy Air Fit Slim 21cm cánh gói 26 miếng
87.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Băng vệ sinh Sofy Body Fit 21cm 22 miếngBăng vệ sinh Sofy Body Fit 21cm 22 miếng
Băng vệ sinh Sofy Body Fit 21cm 22 miếng
57.000đ 58.000đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Băng vệ sinh đêm Sofy Ultra Fit Slim 40cm 8 miếngBăng vệ sinh đêm Sofy Ultra Fit Slim 40cm 8 miếng
Băng vệ sinh đêm Sofy Ultra Fit Slim 40cm 8 miếng
87.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Băng vệ sinh đêm Sofy Ultra Fit Slim 37cm 10 miếngBăng vệ sinh đêm Sofy Ultra Fit Slim 37cm 10 miếng
Băng vệ sinh đêm Sofy Ultra Fit Slim 37cm 10 miếng
87.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Băng vệ sinh hằng ngày Laurier Active Fit 40 miếngBăng vệ sinh hằng ngày Laurier Active Fit 40 miếng
Băng vệ sinh hằng ngày Laurier Active Fit 40 miếng
34.000đ 34.500đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Băng vệ sinh siêu mỏng cánh Laurier Fresh & Free 8 miếngBăng vệ sinh siêu mỏng cánh Laurier Fresh & Free 8 miếng
Băng vệ sinh siêu mỏng cánh Laurier Fresh & Free 8 miếng
15.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Băng vệ sinh ban đêm Diana Sensi có cánh 3 miếngBăng vệ sinh ban đêm Diana Sensi có cánh 3 miếng
Băng vệ sinh ban đêm Diana Sensi có cánh 3 miếng
17.000đ 18.000đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Băng vệ sinh hàng ngày Diana Daily lõi bông kháng khuẩn 8 miếngBăng vệ sinh hàng ngày Diana Daily lõi bông kháng khuẩn 8 miếng
Băng vệ sinh hàng ngày Diana Daily lõi bông kháng khuẩn 8 miếng
6.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Băng vệ sinh siêu mỏng không cánh Diana Sensi Ultra Thin Non-Wings 8 miếngBăng vệ sinh siêu mỏng không cánh Diana Sensi Ultra Thin Non-Wings 8 miếng
Băng vệ sinh siêu mỏng không cánh Diana Sensi Ultra Thin Non-Wings 8 miếng
16.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Băng vệ sinh hàng ngày Diana Sensi Slim Fit 20 miếngBăng vệ sinh hàng ngày Diana Sensi Slim Fit 20 miếng
Băng vệ sinh hàng ngày Diana Sensi Slim Fit 20 miếng
13.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Băng vệ sinh Kotex Sport mỏng cánh 6 miếngBăng vệ sinh Kotex Sport mỏng cánh 6 miếng
Băng vệ sinh Kotex Sport mỏng cánh 6 miếng
18.700đ 19.000đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Băng vệ sinh Yejimiin ban đêm Superlong Overnight hương thảo dược dịu êm 41cmBăng vệ sinh Yejimiin ban đêm Superlong Overnight hương thảo dược dịu êm 41cm
Băng vệ sinh Yejimiin ban đêm Superlong Overnight hương thảo dược dịu êm 41cm
45.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Băng vệ sinh Kotex Luxe siêu mỏng cánh 8 miếngBăng vệ sinh Kotex Luxe siêu mỏng cánh 8 miếng
Băng vệ sinh Kotex Luxe siêu mỏng cánh 8 miếng
22.500đ 23.200đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Băng vệ sinh hằng ngày Laurier Active Fit Quick Dry & Fresh 20 miếngBăng vệ sinh hằng ngày Laurier Active Fit Quick Dry & Fresh 20 miếng
Băng vệ sinh hằng ngày Laurier Active Fit Quick Dry & Fresh 20 miếng
18.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Băng vệ sinh Diana Sensi Ultra Thin Wings 8 miếngBăng vệ sinh Diana Sensi Ultra Thin Wings 8 miếng
Băng vệ sinh Diana Sensi Ultra Thin Wings 8 miếng
16.600đ 17.000đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Băng vệ sinh Kotex Style siêu mỏng không cánh 8 miếngBăng vệ sinh Kotex Style siêu mỏng không cánh 8 miếng
Băng vệ sinh Kotex Style siêu mỏng không cánh 8 miếng
17.000đ 18.000đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Băng vệ sinh ban đêm Diana Night Wings 4 miếngBăng vệ sinh ban đêm Diana Night Wings 4 miếng
Băng vệ sinh ban đêm Diana Night Wings 4 miếng
13.500đ 25.700đ
-47%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Băng vệ sinh siêu mỏng cánh Sofy Center-in Compact Slim 17 miếngBăng vệ sinh siêu mỏng cánh Sofy Center-in Compact Slim 17 miếng
Băng vệ sinh siêu mỏng cánh Sofy Center-in Compact Slim 17 miếng
81.500đ 85.000đ
-4%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Băng vệ sinh Laurier Fresh & Free 8 miếngBăng vệ sinh Laurier Fresh & Free 8 miếng
Băng vệ sinh Laurier Fresh & Free 8 miếng
17.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Băng vệ sinh Kotex Style ban đêm có cánh 4 miếngBăng vệ sinh Kotex Style ban đêm có cánh 4 miếng
Băng vệ sinh Kotex Style ban đêm có cánh 4 miếng
13.500đ 14.500đ
-7%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Băng vệ sinh Diana siêu thấm Maxi không cánh 8 miếngBăng vệ sinh Diana siêu thấm Maxi không cánh 8 miếng
Băng vệ sinh Diana siêu thấm Maxi không cánh 8 miếng
14.500đ 15.700đ
-8%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Băng vệ sinh Đêm Trọn Giấc Nồng Laurier Fresh & Free 8 miếng 30cmBăng vệ sinh Đêm Trọn Giấc Nồng Laurier Fresh & Free 8 miếng 30cm
Băng vệ sinh Đêm Trọn Giấc Nồng Laurier Fresh & Free 8 miếng 30cm
32.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Băng vệ sinh siêu mỏng dùng ban ngày Natural Lady Sanitary Pads - Day 10 miếngBăng vệ sinh siêu mỏng dùng ban ngày Natural Lady Sanitary Pads - Day 10 miếng
Băng vệ sinh siêu mỏng dùng ban ngày Natural Lady Sanitary Pads - Day 10 miếng
65.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Băng vệ sinh đêm Sofy Skin Comfort Ultra Thin 36cm 12 miếngBăng vệ sinh đêm Sofy Skin Comfort Ultra Thin 36cm 12 miếng
Băng vệ sinh đêm Sofy Skin Comfort Ultra Thin 36cm 12 miếng
87.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy