text.skipToContent

Băng vệ sinh

Tìm thấy 241 sản phẩm
Băng vệ sinh ban đêm Sofy Skin Comfort 9 miếng Băng vệ sinh ban đêm Sofy Skin Comfort 9 miếng
Băng vệ sinh ban đêm Sofy Skin Comfort 9 miếng
77.000đ 77.500đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Băng vệ sinh Yejimiin hương thảo dược đậm Plus Cotton Rich size S 16 miếng Băng vệ sinh Yejimiin hương thảo dược đậm Plus Cotton Rich size S 16 miếng
Băng vệ sinh Yejimiin hương thảo dược đậm Plus Cotton Rich size S 16 miếng
59.000đ 60.000đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Băng vệ sinh Yejimiin hương thảo dược dịu nhẹ Plus Cotton Mild size S gói 16 miếng Băng vệ sinh Yejimiin hương thảo dược dịu nhẹ Plus Cotton Mild size S gói 16 miếng
Băng vệ sinh Yejimiin hương thảo dược dịu nhẹ Plus Cotton Mild size S gói 16 miếng
59.000đ 59.500đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Băng vệ sinh có cánh Laurier Super Slimguard 16 miếng 25cm Băng vệ sinh có cánh Laurier Super Slimguard 16 miếng 25cm
Băng vệ sinh có cánh Laurier Super Slimguard 16 miếng 25cm
70.500đ 72.000đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Băng vệ sinh có cánh dùng cho ngày vừa phải Whisper Ultra Regular Flow Wings 10 miếng Băng vệ sinh có cánh dùng cho ngày vừa phải Whisper Ultra Regular Flow Wings 10 miếng
Băng vệ sinh có cánh dùng cho ngày vừa phải Whisper Ultra Regular Flow Wings 10 miếng
27.700đ 31.500đ
-12%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Băng vệ sinh Kotex hàng ngày hương tự nhiên 20 miếng Băng vệ sinh Kotex hàng ngày hương tự nhiên 20 miếng
Băng vệ sinh Kotex hàng ngày hương tự nhiên 20 miếng
12.900đ 13.000đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Băng vệ sinh có cánh Kleannara Lilian Soomshida 16 miếng 26cm Băng vệ sinh có cánh Kleannara Lilian Soomshida 16 miếng 26cm
Băng vệ sinh có cánh Kleannara Lilian Soomshida 16 miếng 26cm
86.500đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Băng vệ sinh Kotex Pro Ban đêm cánh 3 miếng Băng vệ sinh Kotex Pro Ban đêm cánh 3 miếng
Băng vệ sinh Kotex Pro Ban đêm cánh 3 miếng
13.500đ 15.200đ
-11%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Băng vệ sinh hàng ngày Diana Daily lõi bông kháng khuẩn 8 miếng Băng vệ sinh hàng ngày Diana Daily lõi bông kháng khuẩn 8 miếng
Băng vệ sinh hàng ngày Diana Daily lõi bông kháng khuẩn 8 miếng
6.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Băng vệ sinh ban đêm Kleannara Lilian Super Long 7 miếng Băng vệ sinh ban đêm Kleannara Lilian Super Long 7 miếng
Băng vệ sinh ban đêm Kleannara Lilian Super Long 7 miếng
78.000đ 78.500đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Băng vệ sinh Diana siêu thấm Maxi Wings 8 miếng Băng vệ sinh Diana siêu thấm Maxi Wings 8 miếng
Băng vệ sinh Diana siêu thấm Maxi Wings 8 miếng
16.000đ 17.500đ
-9%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Băng vệ sinh ban đêm Diana Sensi Night có cánh 3 miếng Băng vệ sinh ban đêm Diana Sensi Night có cánh 3 miếng
Băng vệ sinh ban đêm Diana Sensi Night có cánh 3 miếng
22.700đ 23.000đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Băng vệ sinh Diana siêu thấm Maxi không cánh 8 miếng Băng vệ sinh Diana siêu thấm Maxi không cánh 8 miếng
Băng vệ sinh Diana siêu thấm Maxi không cánh 8 miếng
14.500đ 15.700đ
-8%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Băng vệ sinh Diana Sensi Ultra Thin Wings 8 miếng Băng vệ sinh Diana Sensi Ultra Thin Wings 8 miếng
Băng vệ sinh Diana Sensi Ultra Thin Wings 8 miếng
17.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Băng vệ sinh Whisper Wings có cánh ban đêm & ngày nhiều 8 miếng Băng vệ sinh Whisper Wings có cánh ban đêm & ngày nhiều 8 miếng
Băng vệ sinh Whisper Wings có cánh ban đêm & ngày nhiều 8 miếng
20.800đ 21.100đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Băng vệ sinh hằng ngày Laurier Active Fit Fresh Fruity Perfume 40 miếng Băng vệ sinh hằng ngày Laurier Active Fit Fresh Fruity Perfume 40 miếng
Băng vệ sinh hằng ngày Laurier Active Fit Fresh Fruity Perfume 40 miếng
34.000đ 34.500đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Băng vệ sinh Kotex Style lưới siêu thấm Maxi cánh 20 miếng Băng vệ sinh Kotex Style lưới siêu thấm Maxi cánh 20 miếng
Băng vệ sinh Kotex Style lưới siêu thấm Maxi cánh 20 miếng
36.000đ 37.000đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Băng vệ sinh Kotex Style siêu mỏng cánh 8 miếng Băng vệ sinh Kotex Style siêu mỏng cánh 8 miếng
Băng vệ sinh Kotex Style siêu mỏng cánh 8 miếng
17.500đ 18.500đ
-5%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Băng vệ sinh hàng ngày Diana Sensi Mini Fit 40 miếng Băng vệ sinh hàng ngày Diana Sensi Mini Fit 40 miếng
Băng vệ sinh hàng ngày Diana Sensi Mini Fit 40 miếng
22.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Băng vệ sinh hàng ngày Kotex siêu mỏng 8 miếng Băng vệ sinh hàng ngày Kotex siêu mỏng 8 miếng
Băng vệ sinh hàng ngày Kotex siêu mỏng 8 miếng
6.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Băng vệ sinh Kotex Luxe siêu mỏng cánh 8 miếng Băng vệ sinh Kotex Luxe siêu mỏng cánh 8 miếng
Băng vệ sinh Kotex Luxe siêu mỏng cánh 8 miếng
22.200đ 23.200đ
-4%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Băng vệ sinh ban đêm Diana Sensi có cánh 3 miếng Băng vệ sinh ban đêm Diana Sensi có cánh 3 miếng
Băng vệ sinh ban đêm Diana Sensi có cánh 3 miếng
17.000đ 18.000đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Băng vệ sinh ban đêm mỏng cánh Kotex Style 3 miếng 41cm Băng vệ sinh ban đêm mỏng cánh Kotex Style 3 miếng 41cm
Băng vệ sinh ban đêm mỏng cánh Kotex Style 3 miếng 41cm
16.200đ 16.500đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Băng vệ sinh Yejimiin ban đêm Superlong Overnight hương thảo dược dịu êm 41cm Băng vệ sinh Yejimiin ban đêm Superlong Overnight hương thảo dược dịu êm 41cm
Băng vệ sinh Yejimiin ban đêm Superlong Overnight hương thảo dược dịu êm 41cm
44.000đ 45.000đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Băng vệ sinh Diana Libera siêu thấm siêu mỏng cánh 8 miếng Băng vệ sinh Diana Libera siêu thấm siêu mỏng cánh 8 miếng
Băng vệ sinh Diana Libera siêu thấm siêu mỏng cánh 8 miếng
10.300đ 10.500đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Băng vệ sinh Kotex Style Maxi không cánh 8 miếng Băng vệ sinh Kotex Style Maxi không cánh 8 miếng
Băng vệ sinh Kotex Style Maxi không cánh 8 miếng
14.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Băng vệ sinh Diana Sensi Cool Fresh siêu mỏng cánh 23cm (8 miếng) Băng vệ sinh Diana Sensi Cool Fresh siêu mỏng cánh 23cm (8 miếng)
Băng vệ sinh Diana Sensi Cool Fresh siêu mỏng cánh 23cm (8 miếng)
19.200đ 20.000đ
-4%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Băng vệ sinh ban đêm Diana Night Wings 4 miếng Băng vệ sinh ban đêm Diana Night Wings 4 miếng
Băng vệ sinh ban đêm Diana Night Wings 4 miếng
13.500đ 25.700đ
-47%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Băng vệ sinh hàng ngày Diana Sensi Cool Fresh gói 40 miếng Băng vệ sinh hàng ngày Diana Sensi Cool Fresh gói 40 miếng
Băng vệ sinh hàng ngày Diana Sensi Cool Fresh gói 40 miếng
31.500đ 33.000đ
-5%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Băng vệ sinh đêm Sofy Ultra Fit Slim 37cm 10 miếng Băng vệ sinh đêm Sofy Ultra Fit Slim 37cm 10 miếng
Băng vệ sinh đêm Sofy Ultra Fit Slim 37cm 10 miếng
85.000đ 87.000đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Băng vệ sinh Kotex Style siêu mỏng không cánh 8 miếng Băng vệ sinh Kotex Style siêu mỏng không cánh 8 miếng
Băng vệ sinh Kotex Style siêu mỏng không cánh 8 miếng
17.000đ 18.000đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Băng vệ sinh kháng khuẩn có cánh UUcare Cool Tech 12 miếng 24cm Băng vệ sinh kháng khuẩn có cánh UUcare Cool Tech 12 miếng 24cm
Băng vệ sinh kháng khuẩn có cánh UUcare Cool Tech 12 miếng 24cm
59.700đ 70.000đ
-15%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Băng vệ sinh siêu mỏng dùng ban đêm Natural Lady Sanitary Pads - Night Băng vệ sinh siêu mỏng dùng ban đêm Natural Lady Sanitary Pads - Night
Băng vệ sinh siêu mỏng dùng ban đêm Natural Lady Sanitary Pads - Night
70.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo 2 gói Băng vệ sinh hàng ngày Diana kháng khuẩn 20 miếng Combo 2 gói Băng vệ sinh hàng ngày Diana kháng khuẩn 20 miếng
Combo 2 gói Băng vệ sinh hàng ngày Diana kháng khuẩn 20 miếng
27.000đ 27.400đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Băng vệ sinh đêm Sofy Ultra Fit Slim 40cm 8 miếng Băng vệ sinh đêm Sofy Ultra Fit Slim 40cm 8 miếng
Băng vệ sinh đêm Sofy Ultra Fit Slim 40cm 8 miếng
85.000đ 87.000đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Băng vệ sinh đêm Sofy Skin Ultra Thin 29cm 15 miếng Băng vệ sinh đêm Sofy Skin Ultra Thin 29cm 15 miếng
Băng vệ sinh đêm Sofy Skin Ultra Thin 29cm 15 miếng
85.000đ 87.000đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Băng vệ sinh có cánh Sofy Skin Comfort 10 miếng Băng vệ sinh có cánh Sofy Skin Comfort 10 miếng
Băng vệ sinh có cánh Sofy Skin Comfort 10 miếng
79.000đ 79.500đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Băng vệ sinh hằng ngày Laurier Active Fit 40 miếng Băng vệ sinh hằng ngày Laurier Active Fit 40 miếng
Băng vệ sinh hằng ngày Laurier Active Fit 40 miếng
34.000đ 34.500đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Băng vệ sinh Kotex Style Maxi cánh 8 miếng Băng vệ sinh Kotex Style Maxi cánh 8 miếng
Băng vệ sinh Kotex Style Maxi cánh 8 miếng
15.800đ 16.000đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Băng vệ sinh siêu mỏng dùng hàng ngày Natural Lady Pantyliners - Daily 24 miếng Băng vệ sinh siêu mỏng dùng hàng ngày Natural Lady Pantyliners - Daily 24 miếng
Băng vệ sinh siêu mỏng dùng hàng ngày Natural Lady Pantyliners - Daily 24 miếng
69.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Băng vệ sinh ban đêm Diana Sensi 4 miếng 29cm Băng vệ sinh ban đêm Diana Sensi 4 miếng 29cm
Băng vệ sinh ban đêm Diana Sensi 4 miếng 29cm
13.700đ 14.000đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Băng vệ sinh Whisper Wings có cánh 10 miếng Băng vệ sinh Whisper Wings có cánh 10 miếng
Băng vệ sinh Whisper Wings có cánh 10 miếng
20.700đ 22.000đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tampon loại nhỏ Kotex Mini Luxe 16 chiếc Tampon loại nhỏ Kotex Mini Luxe 16 chiếc
Tampon loại nhỏ Kotex Mini Luxe 16 chiếc
65.900đ 69.900đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Băng vệ sinh dày không cánh Laurier Fresh & Free 8 miếng 22cm Băng vệ sinh dày không cánh Laurier Fresh & Free 8 miếng 22cm
Băng vệ sinh dày không cánh Laurier Fresh & Free 8 miếng 22cm
13.600đ 15.500đ
-12%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Băng vệ sinh hàng ngày Diana Daily hương hoa mặt lưới 8 miếng Băng vệ sinh hàng ngày Diana Daily hương hoa mặt lưới 8 miếng
Băng vệ sinh hàng ngày Diana Daily hương hoa mặt lưới 8 miếng
6.300đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Băng vệ sinh siêu mỏng cánh Laurier Fresh & Free 8 miếng Băng vệ sinh siêu mỏng cánh Laurier Fresh & Free 8 miếng
Băng vệ sinh siêu mỏng cánh Laurier Fresh & Free 8 miếng
15.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Băng vệ sinh thảo dược Yejimiin Plus Silk size S 16 miếng Băng vệ sinh thảo dược Yejimiin Plus Silk size S 16 miếng
Băng vệ sinh thảo dược Yejimiin Plus Silk size S 16 miếng
59.000đ 60.000đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Băng vệ sinh Diana siêu thấm siêu mỏng không cánh 8 miếng Băng vệ sinh Diana siêu thấm siêu mỏng không cánh 8 miếng
Băng vệ sinh Diana siêu thấm siêu mỏng không cánh 8 miếng
16.200đ 17.500đ
-7%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Băng vệ sinh siêu mỏng cánh Laurier Fresh & Free 12 miếng Băng vệ sinh siêu mỏng cánh Laurier Fresh & Free 12 miếng
Băng vệ sinh siêu mỏng cánh Laurier Fresh & Free 12 miếng
20.700đ 24.200đ
-14%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Băng vệ sinh siêu thấm siêu mỏng cánh Diana Ultra Thin Wings 20 miếng Băng vệ sinh siêu thấm siêu mỏng cánh Diana Ultra Thin Wings 20 miếng
Băng vệ sinh siêu thấm siêu mỏng cánh Diana Ultra Thin Wings 20 miếng
36.500đ 37.500đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Băng vệ sinh kháng khuẩn hàng ngày Diana gói 40 miếng Băng vệ sinh kháng khuẩn hàng ngày Diana gói 40 miếng
Băng vệ sinh kháng khuẩn hàng ngày Diana gói 40 miếng
25.000đ 25.200đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Băng vệ sinh Kotex hàng ngày hương tự nhiên 40 miếng Băng vệ sinh Kotex hàng ngày hương tự nhiên 40 miếng
Băng vệ sinh Kotex hàng ngày hương tự nhiên 40 miếng
24.700đ 25.000đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
2 gói Băng vệ sinh Diana siêu thấm Maxi Wings 8 miếng 2 gói Băng vệ sinh Diana siêu thấm Maxi Wings 8 miếng
2 gói Băng vệ sinh Diana siêu thấm Maxi Wings 8 miếng
32.000đ 35.000đ
-9%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo 2 gói Băng vệ sinh Kotex Style siêu mỏng không cánh 8 miếng Combo 2 gói Băng vệ sinh Kotex Style siêu mỏng không cánh 8 miếng
Combo 2 gói Băng vệ sinh Kotex Style siêu mỏng không cánh 8 miếng
34.000đ 36.000đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
2 gói Băng vệ sinh Diana siêu thấm Maxi không cánh 8 miếng 2 gói Băng vệ sinh Diana siêu thấm Maxi không cánh 8 miếng
2 gói Băng vệ sinh Diana siêu thấm Maxi không cánh 8 miếng
29.000đ 31.400đ
-8%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Băng vệ sinh Yejimiin hương thảo dược đậm Plus Cotton Rich size L 14 miếng Băng vệ sinh Yejimiin hương thảo dược đậm Plus Cotton Rich size L 14 miếng
Băng vệ sinh Yejimiin hương thảo dược đậm Plus Cotton Rich size L 14 miếng
59.000đ 60.000đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Băng vệ sinh có cánh cho ngày thường Whisper Ultra Clean 18 miếng 24cm Băng vệ sinh có cánh cho ngày thường Whisper Ultra Clean 18 miếng 24cm
Băng vệ sinh có cánh cho ngày thường Whisper Ultra Clean 18 miếng 24cm
57.000đ 58.000đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Băng vệ sinh Yejimiin hương thảo dược dịu nhẹ Plus Cotton Mild size M gói 16 miếng Băng vệ sinh Yejimiin hương thảo dược dịu nhẹ Plus Cotton Mild size M gói 16 miếng
Băng vệ sinh Yejimiin hương thảo dược dịu nhẹ Plus Cotton Mild size M gói 16 miếng
55.500đ 59.000đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Băng vệ sinh Kotex Sport mỏng cánh 6 miếng Băng vệ sinh Kotex Sport mỏng cánh 6 miếng
Băng vệ sinh Kotex Sport mỏng cánh 6 miếng
18.700đ 19.000đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Băng vệ sinh siêu mỏng dùng ban ngày Natural Lady Sanitary Pads - Day 10 miếng Băng vệ sinh siêu mỏng dùng ban ngày Natural Lady Sanitary Pads - Day 10 miếng
Băng vệ sinh siêu mỏng dùng ban ngày Natural Lady Sanitary Pads - Day 10 miếng
65.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy