text.skipToContent

Băng keo, hồ dán

Tìm thấy 139 sản phẩm
Hồ khô Mungyo MY 35g Hồ khô Mungyo MY 35g
Hồ khô Mungyo MY 35g
700.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 4 cuộn băng keo 2 mặt Uncle Bills HY0272 2,5m x 12mm (Trắng) Bộ 4 cuộn băng keo 2 mặt Uncle Bills HY0272 2,5m x 12mm (Trắng)
Bộ 4 cuộn băng keo 2 mặt Uncle Bills HY0272 2,5m x 12mm (Trắng)
49.000đ 54.000đ
-9%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hồ khô Mungyo MY-8G 8g (30 lọ/hộp) Hồ khô Mungyo MY-8G 8g (30 lọ/hộp)
Hồ khô Mungyo MY-8G 8g (30 lọ/hộp)
495.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hồ khô Mungyo MY-15G (Hộp 20 lọ x 35g) Hồ khô Mungyo MY-15G (Hộp 20 lọ x 35g)
Hồ khô Mungyo MY-15G (Hộp 20 lọ x 35g)
616.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hồ khô Mungyo MY-25G 25g (12 lọ/hộp) Hồ khô Mungyo MY-25G 25g (12 lọ/hộp)
Hồ khô Mungyo MY-25G 25g (12 lọ/hộp)
554.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Băng keo giáng sinh Uncle Bills XB0977 25mm x 5m 5 kiểu Băng keo giáng sinh Uncle Bills XB0977 25mm x 5m 5 kiểu
Băng keo giáng sinh Uncle Bills XB0977 25mm x 5m 5 kiểu
49.000đ 55.000đ
-11%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hô khô Amos 22g Hô khô Amos 22g
Hô khô Amos 22g
20.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hô khô Amos 8g Hô khô Amos 8g
Hô khô Amos 8g
8.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Băng keo giá Dung Nguyễn Băng keo giá Dung Nguyễn
Băng keo giá Dung Nguyễn
41.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Băng keo trong tự cắt Uncle Bills SG0083 bộ 3 cái Băng keo trong tự cắt Uncle Bills SG0083 bộ 3 cái
Băng keo trong tự cắt Uncle Bills SG0083 bộ 3 cái
49.000đ 52.000đ
-6%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Keo dính dẻo Uncle Bills SG0008 hộp 100g Keo dính dẻo Uncle Bills SG0008 hộp 100g
Keo dính dẻo Uncle Bills SG0008 hộp 100g
39.000đ 41.000đ
-5%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Keo dán không màu Uncle Bills SG0072 bộ 2 cuộn 1,8cm x 33m Keo dán không màu Uncle Bills SG0072 bộ 2 cuộn 1,8cm x 33m
Keo dán không màu Uncle Bills SG0072 bộ 2 cuộn 1,8cm x 33m
45.000đ 48.000đ
-6%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Băng keo trong Uncle Bills SG0028 gói 3 cuộn Băng keo trong Uncle Bills SG0028 gói 3 cuộn
Băng keo trong Uncle Bills SG0028 gói 3 cuộn
25.000đ 27.000đ
-7%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Băng keo cuộn tự cắt Uncle Bills SG0025 20m Băng keo cuộn tự cắt Uncle Bills SG0025 20m
Băng keo cuộn tự cắt Uncle Bills SG0025 20m
33.000đ 35.000đ
-6%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ hồ khô Uncle Bills SG0009 (Bộ 3 cái) Bộ hồ khô Uncle Bills SG0009 (Bộ 3 cái)
Bộ hồ khô Uncle Bills SG0009 (Bộ 3 cái)
39.000đ 41.000đ
-5%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Băng keo trong Uncle Bills SG0001 12mm x 20m (Bộ 10 cái) Băng keo trong Uncle Bills SG0001 12mm x 20m (Bộ 10 cái)
Băng keo trong Uncle Bills SG0001 12mm x 20m (Bộ 10 cái)
39.000đ 41.000đ
-5%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hồ dán Pentel ERK08 Hồ dán Pentel ERK08
Hồ dán Pentel ERK08
15.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hồ khô GuangBo JS5551 21g Hồ khô GuangBo JS5551 21g
Hồ khô GuangBo JS5551 21g
11.500đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Băng keo trong Sơn Lâm 5F-150Y Trắng Băng keo trong Sơn Lâm 5F-150Y Trắng
Băng keo trong Sơn Lâm 5F-150Y Trắng
29.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Keo dán giấy Prince KD-003 30ml (Hồng) Keo dán giấy Prince KD-003 30ml (Hồng)
Keo dán giấy Prince KD-003 30ml (Hồng)
5.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Keo dán 502 Keo dán 502
Keo dán 502
6.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Băng keo đục 5F-80Y Băng keo đục 5F-80Y
Băng keo đục 5F-80Y
13.900đ 15.900đ
-13%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Băng keo trong 5F-80Y Băng keo trong 5F-80Y
Băng keo trong 5F-80Y
13.900đ 15.900đ
-13%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Băng keo trong 5F-120Y Băng keo trong 5F-120Y
Băng keo trong 5F-120Y
24.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Băng keo trong 5F-45Y Băng keo trong 5F-45Y
Băng keo trong 5F-45Y
10.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Băng keo trong 5F-100Y Băng keo trong 5F-100Y
Băng keo trong 5F-100Y
20.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ băng dính trang trí Petit Joie Bộ băng dính trang trí Petit Joie
Bộ băng dính trang trí Petit Joie
3.875.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Băng dính Panfix OPP 40mic x 48mm x 120yard Băng dính Panfix OPP 40mic x 48mm x 120yard
Băng dính Panfix OPP 40mic x 48mm x 120yard
62.300đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Băng dính Panfix Cellulose 25mm x 12mm x 36yard Băng dính Panfix Cellulose 25mm x 12mm x 36yard
Băng dính Panfix Cellulose 25mm x 12mm x 36yard
16.900đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Băng dính trang trí Nichiban Petit Joie PJMT-15S016 (Tím) Băng dính trang trí Nichiban Petit Joie PJMT-15S016 (Tím)
Băng dính trang trí Nichiban Petit Joie PJMT-15S016 (Tím)
88.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo 2 băng dính trang trí Nichiban Petit Joie (CB12) Combo 2 băng dính trang trí Nichiban Petit Joie (CB12)
Combo 2 băng dính trang trí Nichiban Petit Joie (CB12)
129.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo 4 băng dính trang trí Nichiban Petit Joie (CB1) Combo 4 băng dính trang trí Nichiban Petit Joie (CB1)
Combo 4 băng dính trang trí Nichiban Petit Joie (CB1)
249.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Băng dính trang trí Nichiban Petit Joie PJMT-15S012 (Tím nhạt) Băng dính trang trí Nichiban Petit Joie PJMT-15S012 (Tím nhạt)
Băng dính trang trí Nichiban Petit Joie PJMT-15S012 (Tím nhạt)
88.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ dụng cụ cắt băng keo và băng keo UBL HY0254 Bộ dụng cụ cắt băng keo và băng keo UBL HY0254
Bộ dụng cụ cắt băng keo và băng keo UBL HY0254
199.000đ 209.000đ
-5%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Băng dính trang trí Nichiban Petit Joie PJMD-15S016 Băng dính trang trí Nichiban Petit Joie PJMD-15S016
Băng dính trang trí Nichiban Petit Joie PJMD-15S016
48.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Băng dính Panfix OPP 40mic x 48mm x 100yard Băng dính Panfix OPP 40mic x 48mm x 100yard
Băng dính Panfix OPP 40mic x 48mm x 100yard
52.400đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Băng dính trang trí Nichiban Petit Joie PJMD-15S019 Băng dính trang trí Nichiban Petit Joie PJMD-15S019
Băng dính trang trí Nichiban Petit Joie PJMD-15S019
48.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo 2 băng dính trang trí Nichiban Petit Joie (CB2) Combo 2 băng dính trang trí Nichiban Petit Joie (CB2)
Combo 2 băng dính trang trí Nichiban Petit Joie (CB2)
129.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Keo sữa Giotto Vinilik 543300 100g Keo sữa Giotto Vinilik 543300 100g
Keo sữa Giotto Vinilik 543300 100g
55.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hồ khô Mungyo MY-35G 35g (12 lọ/hộp) Hồ khô Mungyo MY-35G 35g (12 lọ/hộp)
Hồ khô Mungyo MY-35G 35g (12 lọ/hộp)
700.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Keo khô UBL SG0007 36g Keo khô UBL SG0007 36g
Keo khô UBL SG0007 36g
25.000đ 27.000đ
-7%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Băng dính văn phòng Uncle Bills (3 cuộn x 33m) Băng dính văn phòng Uncle Bills (3 cuộn x 33m)
Băng dính văn phòng Uncle Bills (3 cuộn x 33m)
39.000đ 41.000đ
-5%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo 2 băng dính trang trí Nichiban Petit Joie (CB11) Combo 2 băng dính trang trí Nichiban Petit Joie (CB11)
Combo 2 băng dính trang trí Nichiban Petit Joie (CB11)
129.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hồ khô Mungyo MY-8G 8g Hồ khô Mungyo MY-8G 8g
Hồ khô Mungyo MY-8G 8g
17.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nam châm gắn bảng 3012 (Vỉ 12 chiếc) Nam châm gắn bảng 3012 (Vỉ 12 chiếc)
Nam châm gắn bảng 3012 (Vỉ 12 chiếc)
9.500đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hồ khô Giotto Stick (10g) Hồ khô Giotto Stick (10g)
Hồ khô Giotto Stick (10g)
23.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dây chun vòng Puma Dây chun vòng Puma
Dây chun vòng Puma
14.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hộp băng keo trong UBL SG0032 Hộp băng keo trong UBL SG0032
Hộp băng keo trong UBL SG0032
25.000đ 27.000đ
-7%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dụng cụ cắt băng keo SDI 0517B Dụng cụ cắt băng keo SDI 0517B
Dụng cụ cắt băng keo SDI 0517B
88.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Keo dán giấy Bến Nghé GL-200 30ml Keo dán giấy Bến Nghé GL-200 30ml
Keo dán giấy Bến Nghé GL-200 30ml
3.200đ 3.400đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Keo dính đa năng Amos All Purpose Glue APG30B1 Keo dính đa năng Amos All Purpose Glue APG30B1
Keo dính đa năng Amos All Purpose Glue APG30B1
32.000đ 40.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cắt băng dính Nichiban CT-15DRP (Hồng) Cắt băng dính Nichiban CT-15DRP (Hồng)
Cắt băng dính Nichiban CT-15DRP (Hồng)
34.900đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cắt băng dính con voi Nichiban CT-15ZS 15mm (Xanh lá cây) Cắt băng dính con voi Nichiban CT-15ZS 15mm (Xanh lá cây)
Cắt băng dính con voi Nichiban CT-15ZS 15mm (Xanh lá cây)
64.400đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hồ sữa Amos White Craft Glue 36g Hồ sữa Amos White Craft Glue 36g
Hồ sữa Amos White Craft Glue 36g
23.200đ 29.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Băng keo trong FO-BKT10 cuộn 100 Yards x 48mm Băng keo trong FO-BKT10 cuộn 100 Yards x 48mm
Băng keo trong FO-BKT10 cuộn 100 Yards x 48mm
18.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Băng dính trang trí Nichiban Petit Joie PJMD-15S020 Băng dính trang trí Nichiban Petit Joie PJMD-15S020
Băng dính trang trí Nichiban Petit Joie PJMD-15S020
48.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Băng dính trang trí Nichiban Petit Joie PJMT-15S017 (Xanh) Băng dính trang trí Nichiban Petit Joie PJMT-15S017 (Xanh)
Băng dính trang trí Nichiban Petit Joie PJMT-15S017 (Xanh)
88.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Băng dính trang trí Nichiban Petit Joie PJMD-15S011 (Hồng) Băng dính trang trí Nichiban Petit Joie PJMD-15S011 (Hồng)
Băng dính trang trí Nichiban Petit Joie PJMD-15S011 (Hồng)
48.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Băng keo trong FO-BKT08 cuộn 80 Yards x 48mm Băng keo trong FO-BKT08 cuộn 80 Yards x 48mm
Băng keo trong FO-BKT08 cuộn 80 Yards x 48mm
16.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Súng bắn keo lớn DGHL Súng bắn keo lớn DGHL
Súng bắn keo lớn DGHL
85.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy