text.skipToContent

Bàn văn phòng

Tìm thấy 211 sản phẩm
Bàn làm việc SimpleDesk chân chữ C Home Office SPD68017 120 x 60 x 75 cm (Nâu gỗ) Bàn làm việc SimpleDesk chân chữ C Home Office SPD68017 120 x 60 x 75 cm (Nâu gỗ)
Bàn làm việc SimpleDesk chân chữ C Home Office SPD68017 120 x 60 x 75 cm (Nâu gỗ)
1.550.000đ 2.100.000đ
-26%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ bàn Rec-F chân đen và ghế IB505 có tay đen IBIE 120 x 60 x 75 cm Bộ bàn Rec-F chân đen và ghế IB505 có tay đen IBIE 120 x 60 x 75 cm
Bộ bàn Rec-F chân đen và ghế IB505 có tay đen IBIE 120 x 60 x 75 cm
1.790.000đ 2.760.000đ
-35%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ bàn Rec-U chân đen và ghế IB16A đen IBIE 120 x 60 x 75 cm Bộ bàn Rec-U chân đen và ghế IB16A đen IBIE 120 x 60 x 75 cm
Bộ bàn Rec-U chân đen và ghế IB16A đen IBIE 120 x 60 x 75 cm
2.550.000đ 3.930.000đ
-35%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ bàn Rec-T chân đen và ghế IB16A đen IBIE 120 x 60 x 75 cm Bộ bàn Rec-T chân đen và ghế IB16A đen IBIE 120 x 60 x 75 cm
Bộ bàn Rec-T chân đen và ghế IB16A đen IBIE 120 x 60 x 75 cm
2.590.000đ 3.990.000đ
-35%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ bàn làm việc IBIE Rec-T và ghế Eames chân sắt IB.TDC002 120 x 60 x 75 cm (Chân đen) Bộ bàn làm việc IBIE Rec-T và ghế Eames chân sắt IB.TDC002 120 x 60 x 75 cm (Chân đen)
Bộ bàn làm việc IBIE Rec-T và ghế Eames chân sắt IB.TDC002 120 x 60 x 75 cm (Chân đen)
1.790.000đ 2.760.000đ
-35%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn làm việc SimpleDesk mặt khuyết chân chữ L Home Office SPD68013 120 x 60 x 75 cm (Nâu gỗ) Bàn làm việc SimpleDesk mặt khuyết chân chữ L Home Office SPD68013 120 x 60 x 75 cm (Nâu gỗ)
Bàn làm việc SimpleDesk mặt khuyết chân chữ L Home Office SPD68013 120 x 60 x 75 cm (Nâu gỗ)
1.485.000đ 2.050.000đ
-28%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ bàn Rec-Z chân đen và ghế IB505 có tay đen IBIE 120 x 60 x 75 cm (Tặng 01 đèn xông tinh dầu) Bộ bàn Rec-Z chân đen và ghế IB505 có tay đen IBIE 120 x 60 x 75 cm (Tặng 01 đèn xông tinh dầu)
Bộ bàn Rec-Z chân đen và ghế IB505 có tay đen IBIE 120 x 60 x 75 cm (Tặng 01 đèn xông tinh dầu)
1.890.000đ 2.910.000đ
-35%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn làm việc SimpleDesk chân viền chữ T Home Office SPD68032 130 x 60 x 75 cm (Nâu gỗ) Bàn làm việc SimpleDesk chân viền chữ T Home Office SPD68032 130 x 60 x 75 cm (Nâu gỗ)
Bàn làm việc SimpleDesk chân viền chữ T Home Office SPD68032 130 x 60 x 75 cm (Nâu gỗ)
1.490.000đ 2.000.000đ
-26%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ bàn Rec-T chân đen và ghế IB517 đen IBIE 120 x 60 x 75 cm Bộ bàn Rec-T chân đen và ghế IB517 đen IBIE 120 x 60 x 75 cm
Bộ bàn Rec-T chân đen và ghế IB517 đen IBIE 120 x 60 x 75 cm
1.990.000đ 3.070.000đ
-35%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn công nghệ zDesk chân chữ I lắp ráp Home Office ZD68009 120 x 60 x 75 cm (Nâu gỗ) Bàn công nghệ zDesk chân chữ I lắp ráp Home Office ZD68009 120 x 60 x 75 cm (Nâu gỗ)
Bàn công nghệ zDesk chân chữ I lắp ráp Home Office ZD68009 120 x 60 x 75 cm (Nâu gỗ)
1.925.000đ 2.500.000đ
-23%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn làm việc SimpleDesk chân chữ Z Home Office SPD68039 120 x 60 x 75 cm (Nâu gỗ) Bàn làm việc SimpleDesk chân chữ Z Home Office SPD68039 120 x 60 x 75 cm (Nâu gỗ)
Bàn làm việc SimpleDesk chân chữ Z Home Office SPD68039 120 x 60 x 75 cm (Nâu gỗ)
1.754.500đ 2.100.000đ
-16%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn vi tính ComDesk chân chữ Z cách điệu Home Office COD68023 120 x 60 x 75 cm (Nâu gỗ) Bàn vi tính ComDesk chân chữ Z cách điệu Home Office COD68023 120 x 60 x 75 cm (Nâu gỗ)
Bàn vi tính ComDesk chân chữ Z cách điệu Home Office COD68023 120 x 60 x 75 cm (Nâu gỗ)
2.178.000đ 2.500.000đ
-13%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn làm việc SimpleDesk chân viền chữ T Home Office SPD68035 125 x 60 x 75 cm (Nâu cam) Bàn làm việc SimpleDesk chân viền chữ T Home Office SPD68035 125 x 60 x 75 cm (Nâu cam)
Bàn làm việc SimpleDesk chân viền chữ T Home Office SPD68035 125 x 60 x 75 cm (Nâu cam)
1.485.000đ 1.999.000đ
-26%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn làm việc SimpleDesk chân oval Home Office SPD68053 120 x 60 x 75 cm (Nâu gỗ) Bàn làm việc SimpleDesk chân oval Home Office SPD68053 120 x 60 x 75 cm (Nâu gỗ)
Bàn làm việc SimpleDesk chân oval Home Office SPD68053 120 x 60 x 75 cm (Nâu gỗ)
1.400.000đ 2.000.000đ
-30%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn làm việc SimpleDesk khuyết chân viền chữ T Home Office SPD68036 125 x 60 x 75 cm (Nâu cam) Bàn làm việc SimpleDesk khuyết chân viền chữ T Home Office SPD68036 125 x 60 x 75 cm (Nâu cam)
Bàn làm việc SimpleDesk khuyết chân viền chữ T Home Office SPD68036 125 x 60 x 75 cm (Nâu cam)
1.485.000đ 1.999.000đ
-26%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ bàn Rec-F chân đen và ghế IB517 đen IBIE 120 x 60 x 75 cm Bộ bàn Rec-F chân đen và ghế IB517 đen IBIE 120 x 60 x 75 cm
Bộ bàn Rec-F chân đen và ghế IB517 đen IBIE 120 x 60 x 75 cm
1.990.000đ 3.070.000đ
-35%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ bàn Rec-Z chân đen và ghế IB16A đen IBIE 120 x 60 x 75 cm Bộ bàn Rec-Z chân đen và ghế IB16A đen IBIE 120 x 60 x 75 cm
Bộ bàn Rec-Z chân đen và ghế IB16A đen IBIE 120 x 60 x 75 cm
2.690.000đ 4.140.000đ
-35%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn làm việc SimpleDesk chân tam giác Home Office SPD68051 120 x 60 x 75 cm (Nâu gỗ) Bàn làm việc SimpleDesk chân tam giác Home Office SPD68051 120 x 60 x 75 cm (Nâu gỗ)
Bàn làm việc SimpleDesk chân tam giác Home Office SPD68051 120 x 60 x 75 cm (Nâu gỗ)
1.600.000đ 2.200.000đ
-27%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn làm việc zDesk chân chữ Z Home Office ZD68018 120 x 60 x 75 cm (Nâu gỗ) Bàn làm việc zDesk chân chữ Z Home Office ZD68018 120 x 60 x 75 cm (Nâu gỗ)
Bàn làm việc zDesk chân chữ Z Home Office ZD68018 120 x 60 x 75 cm (Nâu gỗ)
2.178.000đ 2.890.000đ
-25%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ bàn Rec-F chân đen và ghế IB16A đen IBIE 120 x 60 x 75 cm Bộ bàn Rec-F chân đen và ghế IB16A đen IBIE 120 x 60 x 75 cm
Bộ bàn Rec-F chân đen và ghế IB16A đen IBIE 120 x 60 x 75 cm
2.590.000đ 3.990.000đ
-35%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ bàn Rec-U chân đen và ghế IB517 đen IBIE 120 x 60 x 75 cm Bộ bàn Rec-U chân đen và ghế IB517 đen IBIE 120 x 60 x 75 cm
Bộ bàn Rec-U chân đen và ghế IB517 đen IBIE 120 x 60 x 75 cm
1.950.000đ 3.000.000đ
-35%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ bàn Rec-U chân đen và ghế IB505 có tay đen IBIE 120 x 60 x 75 cm Bộ bàn Rec-U chân đen và ghế IB505 có tay đen IBIE 120 x 60 x 75 cm
Bộ bàn Rec-U chân đen và ghế IB505 có tay đen IBIE 120 x 60 x 75 cm
1.750.000đ 2.700.000đ
-35%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn làm việc SimpleDesk chân viền chữ T Home Office SPD68033 100 x 60 x 75 cm (Nâu gỗ) Bàn làm việc SimpleDesk chân viền chữ T Home Office SPD68033 100 x 60 x 75 cm (Nâu gỗ)
Bàn làm việc SimpleDesk chân viền chữ T Home Office SPD68033 100 x 60 x 75 cm (Nâu gỗ)
1.450.000đ 1.900.000đ
-24%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn vi tính ComDesk chân chữ Z Home Office COD68020 120 x 60 x 75 cm (Nâu gỗ) Bàn vi tính ComDesk chân chữ Z Home Office COD68020 120 x 60 x 75 cm (Nâu gỗ)
Bàn vi tính ComDesk chân chữ Z Home Office COD68020 120 x 60 x 75 cm (Nâu gỗ)
2.057.000đ 2.400.000đ
-14%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn làm việc SimpleDesk khuyết chân chữ Z Home Office SPD68040 120 x 60 x 75 cm (Nâu gỗ) Bàn làm việc SimpleDesk khuyết chân chữ Z Home Office SPD68040 120 x 60 x 75 cm (Nâu gỗ)
Bàn làm việc SimpleDesk khuyết chân chữ Z Home Office SPD68040 120 x 60 x 75 cm (Nâu gỗ)
1.754.500đ 2.100.000đ
-16%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn ghi chú NoteDesk chân chữ Z Home Office ND68018 120 x 60 x 75 cm (Nâu gỗ) Bàn ghi chú NoteDesk chân chữ Z Home Office ND68018 120 x 60 x 75 cm (Nâu gỗ)
Bàn ghi chú NoteDesk chân chữ Z Home Office ND68018 120 x 60 x 75 cm (Nâu gỗ)
2.178.000đ 2.500.000đ
-13%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ bàn Rec-Z chân đen và ghế IB517 đen IBIE 120 x 60 x 75 cm Bộ bàn Rec-Z chân đen và ghế IB517 đen IBIE 120 x 60 x 75 cm
Bộ bàn Rec-Z chân đen và ghế IB517 đen IBIE 120 x 60 x 75 cm
2.090.000đ 3.220.000đ
-35%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn làm việc SimpleDesk khuyết chân viền chữ C Home Office SPD68037 120 x 60 x 75 cm (Nâu cam) Bàn làm việc SimpleDesk khuyết chân viền chữ C Home Office SPD68037 120 x 60 x 75 cm (Nâu cam)
Bàn làm việc SimpleDesk khuyết chân viền chữ C Home Office SPD68037 120 x 60 x 75 cm (Nâu cam)
1.320.000đ 1.800.000đ
-27%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ bàn Rec-T chân đen và ghế IB505 có tay đen IBIE 120 x 60 x 75 cm Bộ bàn Rec-T chân đen và ghế IB505 có tay đen IBIE 120 x 60 x 75 cm
Bộ bàn Rec-T chân đen và ghế IB505 có tay đen IBIE 120 x 60 x 75 cm
1.790.000đ 2.760.000đ
-35%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn làm việc SimpleDesk chân viền chữ C Home Office SPD68043 100 x 60 x 75 cm (Nâu vàng) Bàn làm việc SimpleDesk chân viền chữ C Home Office SPD68043 100 x 60 x 75 cm (Nâu vàng)
Bàn làm việc SimpleDesk chân viền chữ C Home Office SPD68043 100 x 60 x 75 cm (Nâu vàng)
1.265.000đ 1.750.000đ
-28%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn làm việc SimpleDesk chân viền chữ C Home Office SPD68038 120 x 60 x 75 cm (Nâu gỗ) Bàn làm việc SimpleDesk chân viền chữ C Home Office SPD68038 120 x 60 x 75 cm (Nâu gỗ)
Bàn làm việc SimpleDesk chân viền chữ C Home Office SPD68038 120 x 60 x 75 cm (Nâu gỗ)
1.320.000đ 1.600.000đ
-18%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn làm việc SimpleDesk mẫu chân Nhật tự Home Office SPD68052 120 x 60 x 75 cm (Nâu gỗ) Bàn làm việc SimpleDesk mẫu chân Nhật tự Home Office SPD68052 120 x 60 x 75 cm (Nâu gỗ)
Bàn làm việc SimpleDesk mẫu chân Nhật tự Home Office SPD68052 120 x 60 x 75 cm (Nâu gỗ)
1.485.000đ 2.000.000đ
-26%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ bàn Oak-Z vân gỗ sồi chân đen cố định và ghế Eames chân gỗ đen IBIE 120 x 60 x 75 cm (Nâu gỗ tự nhiên) Bộ bàn Oak-Z vân gỗ sồi chân đen cố định và ghế Eames chân gỗ đen IBIE 120 x 60 x 75 cm (Nâu gỗ tự nhiên)
Bộ bàn Oak-Z vân gỗ sồi chân đen cố định và ghế Eames chân gỗ đen IBIE 120 x 60 x 75 cm (Nâu gỗ tự nhiên)
2.290.000đ 3.530.000đ
-35%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn làm việc SimpleDesk chân Hán tự Home Office SPD68054 120 x 60 x 75 cm (Nâu gỗ) Bàn làm việc SimpleDesk chân Hán tự Home Office SPD68054 120 x 60 x 75 cm (Nâu gỗ)
Bàn làm việc SimpleDesk chân Hán tự Home Office SPD68054 120 x 60 x 75 cm (Nâu gỗ)
1.540.000đ 2.100.000đ
-27%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ bàn Oak-T vân gỗ sồi chân trắng gấp gọn và ghế Eames chân gỗ trắng IBIE 120 x 60 x 75 cm (Nâu gỗ tự nhiên) Bộ bàn Oak-T vân gỗ sồi chân trắng gấp gọn và ghế Eames chân gỗ trắng IBIE 120 x 60 x 75 cm (Nâu gỗ tự nhiên)
Bộ bàn Oak-T vân gỗ sồi chân trắng gấp gọn và ghế Eames chân gỗ trắng IBIE 120 x 60 x 75 cm (Nâu gỗ tự nhiên)
2.190.000đ 3.370.000đ
-35%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ bàn làm việc IBIE Rec-Z và ghế Eames chân gỗ IB.TDC004 120 x 60 x 75 cm (Chân đen) Bộ bàn làm việc IBIE Rec-Z và ghế Eames chân gỗ IB.TDC004 120 x 60 x 75 cm (Chân đen)
Bộ bàn làm việc IBIE Rec-Z và ghế Eames chân gỗ IB.TDC004 120 x 60 x 75 cm (Chân đen)
1.890.000đ 2.910.000đ
-35%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ bàn làm việc IBIE Rec-T và ghế Eames chân gỗ IB.TDC001 120 x 60 x 75 cm (Chân đen) Bộ bàn làm việc IBIE Rec-T và ghế Eames chân gỗ IB.TDC001 120 x 60 x 75 cm (Chân đen)
Bộ bàn làm việc IBIE Rec-T và ghế Eames chân gỗ IB.TDC001 120 x 60 x 75 cm (Chân đen)
1.790.000đ 2.760.000đ
-35%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn làm việc ComDesk mặt zDesk Home Office COD68002 120 x 60 x 75 cm (Đồng đỏ) Bàn làm việc ComDesk mặt zDesk Home Office COD68002 120 x 60 x 75 cm (Đồng đỏ)
Bàn làm việc ComDesk mặt zDesk Home Office COD68002 120 x 60 x 75 cm (Đồng đỏ)
2.090.000đ 2.500.000đ
-16%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn làm việc FrameDesk Home Office FD68003 (Nâu đỏ) Bàn làm việc FrameDesk Home Office FD68003 (Nâu đỏ)
Bàn làm việc FrameDesk Home Office FD68003 (Nâu đỏ)
1.980.000đ 2.500.000đ
-21%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn làm việc Rec-T chân đen IBIE TORET12B 120 x 60 x 75 cm (Nâu vàng) Bàn làm việc Rec-T chân đen IBIE TORET12B 120 x 60 x 75 cm (Nâu vàng)
Bàn làm việc Rec-T chân đen IBIE TORET12B 120 x 60 x 75 cm (Nâu vàng)
1.190.000đ 1.840.000đ
-35%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn làm việc FrameDesk Home Office FD68001 (Nâu nhạt) Bàn làm việc FrameDesk Home Office FD68001 (Nâu nhạt)
Bàn làm việc FrameDesk Home Office FD68001 (Nâu nhạt)
1.980.000đ 2.500.000đ
-21%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn làm việc Rec-Z chân đen IBIE TOREZ12B 120 x 60 x 75 cm (Nâu vàng) Bàn làm việc Rec-Z chân đen IBIE TOREZ12B 120 x 60 x 75 cm (Nâu vàng)
Bàn làm việc Rec-Z chân đen IBIE TOREZ12B 120 x 60 x 75 cm (Nâu vàng)
1.290.000đ 1.990.000đ
-35%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn làm việc đứng StaDesk mặt NoteDesk Home Office STD68004 120 x 60 x 100 cm (Đồng đỏ) Bàn làm việc đứng StaDesk mặt NoteDesk Home Office STD68004 120 x 60 x 100 cm (Đồng đỏ)
Bàn làm việc đứng StaDesk mặt NoteDesk Home Office STD68004 120 x 60 x 100 cm (Đồng đỏ)
2.750.000đ 3.200.000đ
-14%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn làm việc SimpleDesk mặt khuyết Home Office SPD68007 120 x 60 x 75 cm (Vàng nhạt) Bàn làm việc SimpleDesk mặt khuyết Home Office SPD68007 120 x 60 x 75 cm (Vàng nhạt)
Bàn làm việc SimpleDesk mặt khuyết Home Office SPD68007 120 x 60 x 75 cm (Vàng nhạt)
1.090.000đ 1.350.000đ
-19%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ bàn bệt Rec-B chân trắng và ghế Pisu gấp gọn IBIE TCREB12W 120 x 60 x 35 cm (Nâu vàng) Bộ bàn bệt Rec-B chân trắng và ghế Pisu gấp gọn IBIE TCREB12W 120 x 60 x 35 cm (Nâu vàng)
Bộ bàn bệt Rec-B chân trắng và ghế Pisu gấp gọn IBIE TCREB12W 120 x 60 x 35 cm (Nâu vàng)
1.450.000đ 2.240.000đ
-35%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn làm việc Rec-F chân đen IBIE TOREF12B 120 x 60 x 75 cm (Nâu vàng) Bàn làm việc Rec-F chân đen IBIE TOREF12B 120 x 60 x 75 cm (Nâu vàng)
Bàn làm việc Rec-F chân đen IBIE TOREF12B 120 x 60 x 75 cm (Nâu vàng)
1.190.000đ 1.840.000đ
-35%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ bàn làm việc IBIE Rec-Z và Eames chân sắt IB.TDC003 120 x 60 x 75 cm (Chân đen) Bộ bàn làm việc IBIE Rec-Z và Eames chân sắt IB.TDC003 120 x 60 x 75 cm (Chân đen)
Bộ bàn làm việc IBIE Rec-Z và Eames chân sắt IB.TDC003 120 x 60 x 75 cm (Chân đen)
1.890.000đ 2.910.000đ
-35%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn làm việc ComDesk mặt NoteDesk Home Office COD68004 120 x 60 x 75 cm (Đồng đỏ) Bàn làm việc ComDesk mặt NoteDesk Home Office COD68004 120 x 60 x 75 cm (Đồng đỏ)
Bàn làm việc ComDesk mặt NoteDesk Home Office COD68004 120 x 60 x 75 cm (Đồng đỏ)
2.090.000đ 2.400.000đ
-13%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ bàn Rec-T chân trắng và ghế IB505 có tay đen IBIE 120 x 60 x 75 cm Bộ bàn Rec-T chân trắng và ghế IB505 có tay đen IBIE 120 x 60 x 75 cm
Bộ bàn Rec-T chân trắng và ghế IB505 có tay đen IBIE 120 x 60 x 75 cm
1.790.000đ 2.760.000đ
-35%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn làm việc Rec-T chân đen IBIE IB.TD005 120 x 60 x 75 cm (Nâu gỗ) Bàn làm việc Rec-T chân đen IBIE IB.TD005 120 x 60 x 75 cm (Nâu gỗ)
Bàn làm việc Rec-T chân đen IBIE IB.TD005 120 x 60 x 75 cm (Nâu gỗ)
1.190.000đ 1.840.000đ
-35%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn làm việc Rec-T chân trắng IBIE IB.TD005 120 x 60 x 75 cm (Nâu gỗ) Bàn làm việc Rec-T chân trắng IBIE IB.TD005 120 x 60 x 75 cm (Nâu gỗ)
Bàn làm việc Rec-T chân trắng IBIE IB.TD005 120 x 60 x 75 cm (Nâu gỗ)
1.200.000đ 1.840.000đ
-35%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn làm việc Rec-U chân đen IBIE IB.TD012 120 x 60 x 75 cm (Nâu gỗ) Bàn làm việc Rec-U chân đen IBIE IB.TD012 120 x 60 x 75 cm (Nâu gỗ)
Bàn làm việc Rec-U chân đen IBIE IB.TD012 120 x 60 x 75 cm (Nâu gỗ)
1.200.000đ 1.770.000đ
-32%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn gấp chân sắt Xuân Hòa BOV-1205 120 x 50 x 75 cm Bàn gấp chân sắt Xuân Hòa BOV-1205 120 x 50 x 75 cm
Bàn gấp chân sắt Xuân Hòa BOV-1205 120 x 50 x 75 cm
618.000đ 772.500đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn làm việc gấp chân sắt Xuân Hòa BOV-1605B 160 x 50 x 75 cm Bàn làm việc gấp chân sắt Xuân Hòa BOV-1605B 160 x 50 x 75 cm
Bàn làm việc gấp chân sắt Xuân Hòa BOV-1605B 160 x 50 x 75 cm
878.000đ 1.097.500đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn gấp chân sắt Xuân Hòa BOV-1205B 120 x 50 x 75 cm Bàn gấp chân sắt Xuân Hòa BOV-1205B 120 x 50 x 75 cm
Bàn gấp chân sắt Xuân Hòa BOV-1205B 120 x 50 x 75 cm
730.000đ 912.500đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn làm việc Rec-F chân trắng IBIE TOREF12W 120 x 60 x 75 cm (Nâu vàng) Bàn làm việc Rec-F chân trắng IBIE TOREF12W 120 x 60 x 75 cm (Nâu vàng)
Bàn làm việc Rec-F chân trắng IBIE TOREF12W 120 x 60 x 75 cm (Nâu vàng)
1.190.000đ 1.840.000đ
-35%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn làm việc Rec-Z chân trắng IBIE TOREZ12W 120 x 60 x 75 cm (Nâu vàng) Bàn làm việc Rec-Z chân trắng IBIE TOREZ12W 120 x 60 x 75 cm (Nâu vàng)
Bàn làm việc Rec-Z chân trắng IBIE TOREZ12W 120 x 60 x 75 cm (Nâu vàng)
1.290.000đ 1.990.000đ
-35%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn làm việc chữ L có tấm chắn màu gỗ, chân lắp ráp CD68007 (Nâu nhạt) Bàn làm việc chữ L có tấm chắn màu gỗ, chân lắp ráp CD68007 (Nâu nhạt)
Bàn làm việc chữ L có tấm chắn màu gỗ, chân lắp ráp CD68007 (Nâu nhạt)
2.860.000đ 3.250.000đ
-12%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ bàn Rec-T chân trắng và ghế IB517 đen IBIE 120 x 60 x 75 cm Bộ bàn Rec-T chân trắng và ghế IB517 đen IBIE 120 x 60 x 75 cm
Bộ bàn Rec-T chân trắng và ghế IB517 đen IBIE 120 x 60 x 75 cm
1.990.000đ 3.070.000đ
-35%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ bàn Rec-U chân trắng và ghế IB517 đen IBIE 120 x 60 x 75 cm Bộ bàn Rec-U chân trắng và ghế IB517 đen IBIE 120 x 60 x 75 cm
Bộ bàn Rec-U chân trắng và ghế IB517 đen IBIE 120 x 60 x 75 cm
1.950.000đ 3.000.000đ
-35%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy