text.skipToContent

Bàn là nhiệt

Tìm thấy 93 sản phẩm
Bàn là khô Goldsun DI-GES1000 Bàn là khô Goldsun DI-GES1000
Bàn là khô Goldsun DI-GES1000
135.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn là khô Electrolux EDI2004 1300W (Xanh dương) Bàn là khô Electrolux EDI2004 1300W (Xanh dương)
Bàn là khô Electrolux EDI2004 1300W (Xanh dương)
269.000đ 390.000đ
-31%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn ủi khô Kim Cương T-602 1000W (Xanh dương) Bàn ủi khô Kim Cương T-602 1000W (Xanh dương)
Bàn ủi khô Kim Cương T-602 1000W (Xanh dương)
199.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn ủi Comet CM1126 1000W (Xanh ngọc) Bàn ủi Comet CM1126 1000W (Xanh ngọc)
Bàn ủi Comet CM1126 1000W (Xanh ngọc)
199.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn ủi khô Kim Cương T-1598 1000W (Nâu) Bàn ủi khô Kim Cương T-1598 1000W (Nâu)
Bàn ủi khô Kim Cương T-1598 1000W (Nâu)
269.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn ủi khô Philips HD1172 1000W (Đen) Bàn ủi khô Philips HD1172 1000W (Đen)
Bàn ủi khô Philips HD1172 1000W (Đen)
349.000đ 390.000đ
-11%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn là Panasonic 317TV (Trắng hồng)- Hàng Chính Hãng Bàn là Panasonic 317TV (Trắng hồng)- Hàng Chính Hãng
Bàn là Panasonic 317TV (Trắng hồng)- Hàng Chính Hãng
299.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn là khô Philips GC160 1200W (Trắng phối tím) Bàn là khô Philips GC160 1200W (Trắng phối tím)
Bàn là khô Philips GC160 1200W (Trắng phối tím)
360.000đ 490.000đ
-27%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn ủi khô Comet CM1126 1000W (Xanh bạc hà) Bàn ủi khô Comet CM1126 1000W (Xanh bạc hà)
Bàn ủi khô Comet CM1126 1000W (Xanh bạc hà)
149.000đ 199.000đ
-25%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn ủi khô Sunhouse SHD1072 1100W (Xanh dương) Bàn ủi khô Sunhouse SHD1072 1100W (Xanh dương)
Bàn ủi khô Sunhouse SHD1072 1100W (Xanh dương)
155.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn là khô Sunhouse SHDI1070 1000W (Cam) Bàn là khô Sunhouse SHDI1070 1000W (Cam)
Bàn là khô Sunhouse SHDI1070 1000W (Cam)
245.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn ủi khô Comet CM1126 1000W (Xanh Dương) Bàn ủi khô Comet CM1126 1000W (Xanh Dương)
Bàn ủi khô Comet CM1126 1000W (Xanh Dương)
157.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn là khô Daewoo DWD-8005 1200W Bàn là khô Daewoo DWD-8005 1200W
Bàn là khô Daewoo DWD-8005 1200W
239.000đ 299.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn ủi khô Comet CM1126 1000W (Xanh ngọc) Bàn ủi khô Comet CM1126 1000W (Xanh ngọc)
Bàn ủi khô Comet CM1126 1000W (Xanh ngọc)
139.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn ủi khô Comet CM1126B 1000W (Xanh dương) Bàn ủi khô Comet CM1126B 1000W (Xanh dương)
Bàn ủi khô Comet CM1126B 1000W (Xanh dương)
139.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn ủi khô Panasonic NI-317TXRA 1000W (Trắng xanh chuối) Bàn ủi khô Panasonic NI-317TXRA 1000W (Trắng xanh chuối)
Bàn ủi khô Panasonic NI-317TXRA 1000W (Trắng xanh chuối)
349.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn ủi khô Pensonic PI- 850 1200W (Xanh ngọc) Bàn ủi khô Pensonic PI- 850 1200W (Xanh ngọc)
Bàn ủi khô Pensonic PI- 850 1200W (Xanh ngọc)
189.000đ 198.900đ
-5%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn ủi khô Philips GC122/39 1200W Tím - Hàng chính hãng Bàn ủi khô Philips GC122/39 1200W Tím - Hàng chính hãng
Bàn ủi khô Philips GC122/39 1200W Tím - Hàng chính hãng
339.000đ 347.300đ
-2%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn ủi khô Pensonic PI- 850 1200W (Xanh ngọc) Bàn ủi khô Pensonic PI- 850 1200W (Xanh ngọc)
Bàn ủi khô Pensonic PI- 850 1200W (Xanh ngọc)
189.000đ 198.900đ
-5%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn là khô BlueStone DIB-3755B 1200W Bàn là khô BlueStone DIB-3755B 1200W
Bàn là khô BlueStone DIB-3755B 1200W
321.000đ 508.000đ
-37%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn ủi khô Asanzo DI -72A 1000W (Trắng) Bàn ủi khô Asanzo DI -72A 1000W (Trắng)
Bàn ủi khô Asanzo DI -72A 1000W (Trắng)
251.200đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn ủi khô Philips HD1172 1000W (Đen) Bàn ủi khô Philips HD1172 1000W (Đen)
Bàn ủi khô Philips HD1172 1000W (Đen)
421.600đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn ủi khô Philips HD1172 1000W Đen - Hàng chính hãng Bàn ủi khô Philips HD1172 1000W Đen - Hàng chính hãng
Bàn ủi khô Philips HD1172 1000W Đen - Hàng chính hãng
349.000đ 380.000đ
-8%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn ủi khô Panasonic NI-317TXRA 1000W (Xanh nõn chuối) Bàn ủi khô Panasonic NI-317TXRA 1000W (Xanh nõn chuối)
Bàn ủi khô Panasonic NI-317TXRA 1000W (Xanh nõn chuối)
349.600đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn ủi khô Philips GC160 (Trắng) (Hàng chính hãng) Bàn ủi khô Philips GC160 (Trắng) (Hàng chính hãng)
Bàn ủi khô Philips GC160 (Trắng) (Hàng chính hãng)
439.000đ 466.600đ
-6%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn ủi khô Electrolux EDI1014 1300W (Xanh lá cây) Bàn ủi khô Electrolux EDI1014 1300W (Xanh lá cây)
Bàn ủi khô Electrolux EDI1014 1300W (Xanh lá cây)
259.000đ 390.000đ
-34%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn ủi Electrolux EDI1004 (Đỏ) Bàn ủi Electrolux EDI1004 (Đỏ)
Bàn ủi Electrolux EDI1004 (Đỏ)
259.000đ 390.000đ
-34%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn ủi khô Philips HD1172 1000W (Đen) (Hàng chính hãng) Bàn ủi khô Philips HD1172 1000W (Đen) (Hàng chính hãng)
Bàn ủi khô Philips HD1172 1000W (Đen) (Hàng chính hãng)
459.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn ủi khô Panasonic NI-317TVRA 1000W (Hồng tím) Bàn ủi khô Panasonic NI-317TVRA 1000W (Hồng tím)
Bàn ủi khô Panasonic NI-317TVRA 1000W (Hồng tím)
339.000đ 350.000đ
-3%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn là du lịch Philips HD1301 250W (Trắng)- Hàng nhập khẩu Bàn là du lịch Philips HD1301 250W (Trắng)- Hàng nhập khẩu
Bàn là du lịch Philips HD1301 250W (Trắng)- Hàng nhập khẩu
693.300đ 1.383.100đ
-50%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn ủi khô Panasonic PABU-NI-317TXRA 1000W (Xanh nõn chuối) Bàn ủi khô Panasonic PABU-NI-317TXRA 1000W (Xanh nõn chuối)
Bàn ủi khô Panasonic PABU-NI-317TXRA 1000W (Xanh nõn chuối)
319.000đ 560.000đ
-43%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn là điện Daiichi DC-IR2B (Xanh lam)​ Bàn là điện Daiichi DC-IR2B (Xanh lam)​
Bàn là điện Daiichi DC-IR2B (Xanh lam)​
299.000đ 323.000đ
-7%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn là khô Panasonic NI-317TXRA 1000W (Xanh cốm) Bàn là khô Panasonic NI-317TXRA 1000W (Xanh cốm)
Bàn là khô Panasonic NI-317TXRA 1000W (Xanh cốm)
499.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn ủi khô Legend LI-215 1000W (Đỏ) Bàn ủi khô Legend LI-215 1000W (Đỏ)
Bàn ủi khô Legend LI-215 1000W (Đỏ)
183.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn là khô Panasonic PABU-NI-317TXRA 1000W (Nhiều màu) Bàn là khô Panasonic PABU-NI-317TXRA 1000W (Nhiều màu)
Bàn là khô Panasonic PABU-NI-317TXRA 1000W (Nhiều màu)
350.000đ 510.000đ
-31%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn là khô Electrolux EDI1004 1300W (Đỏ) Bàn là khô Electrolux EDI1004 1300W (Đỏ)
Bàn là khô Electrolux EDI1004 1300W (Đỏ)
269.000đ 390.000đ
-31%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn ủi khô Sunhouse SHDI1070 1000W (Cam) Bàn ủi khô Sunhouse SHDI1070 1000W (Cam)
Bàn ủi khô Sunhouse SHDI1070 1000W (Cam)
215.000đ 245.000đ
-12%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn ủi khô Legend LI-214 1000W (Trắng, xanh) Bàn ủi khô Legend LI-214 1000W (Trắng, xanh)
Bàn ủi khô Legend LI-214 1000W (Trắng, xanh)
183.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn ủi khô Philips GC122/39 1200W Bàn ủi khô Philips GC122/39 1200W
Bàn ủi khô Philips GC122/39 1200W
341.000đ 560.000đ
-39%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn ủi khô Philips GC160 1200W (Trắng) Bàn ủi khô Philips GC160 1200W (Trắng)
Bàn ủi khô Philips GC160 1200W (Trắng)
473.000đ 700.000đ
-32%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn ủi khô Philips GC122/79 1200W Bàn ủi khô Philips GC122/79 1200W
Bàn ủi khô Philips GC122/79 1200W
335.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn ủi Panasonic NI-317 1000W (Trắng) Bàn ủi Panasonic NI-317 1000W (Trắng)
Bàn ủi Panasonic NI-317 1000W (Trắng)
399.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn ủi khô Philips HD1172 1000W (Đen) - Hàng chính hãng Bàn ủi khô Philips HD1172 1000W (Đen) - Hàng chính hãng
Bàn ủi khô Philips HD1172 1000W (Đen) - Hàng chính hãng
319.000đ 470.000đ
-32%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn ủi khô Philips GC122/79 (Xanh lá cây) (Hàng chính hãng) Bàn ủi khô Philips GC122/79 (Xanh lá cây) (Hàng chính hãng)
Bàn ủi khô Philips GC122/79 (Xanh lá cây) (Hàng chính hãng)
347.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn là khô Philips GC122 1200W Bàn là khô Philips GC122 1200W
Bàn là khô Philips GC122 1200W
309.000đ
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn là khô Goldsun DI-GES1000A 1000W Bàn là khô Goldsun DI-GES1000A 1000W
Bàn là khô Goldsun DI-GES1000A 1000W
160.000đ 199.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn ủi khô Panasonic PABU-NI-317TVRA 1000W (Trắng phối Hồng) Bàn ủi khô Panasonic PABU-NI-317TVRA 1000W (Trắng phối Hồng)
Bàn ủi khô Panasonic PABU-NI-317TVRA 1000W (Trắng phối Hồng)
339.000đ 350.000đ
-3%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn ủi khô Philips HD1172 1000W (Đen) (Hàng chính hãng) Bàn ủi khô Philips HD1172 1000W (Đen) (Hàng chính hãng)
Bàn ủi khô Philips HD1172 1000W (Đen) (Hàng chính hãng)
349.000đ 380.000đ
-8%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn là khô Panasonic PABU-NI-317TVRA 1000W (Hồng) Bàn là khô Panasonic PABU-NI-317TVRA 1000W (Hồng)
Bàn là khô Panasonic PABU-NI-317TVRA 1000W (Hồng)
320.000đ
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn là điện Daiichi DC-IR2P (Hồng)​ Bàn là điện Daiichi DC-IR2P (Hồng)​
Bàn là điện Daiichi DC-IR2P (Hồng)​
299.000đ 323.000đ
-7%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn ủi khô Philips GC122/39 (Tím) (Hàng chính hãng) Bàn ủi khô Philips GC122/39 (Tím) (Hàng chính hãng)
Bàn ủi khô Philips GC122/39 (Tím) (Hàng chính hãng)
347.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn ủi khô Hitachi DI-880 1000W (Trắng) Bàn ủi khô Hitachi DI-880 1000W (Trắng)
Bàn ủi khô Hitachi DI-880 1000W (Trắng)
539.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn ủi khô Philips GC122/79 1200W (Xanh lá cây) (Hàng chính hãng) Bàn ủi khô Philips GC122/79 1200W (Xanh lá cây) (Hàng chính hãng)
Bàn ủi khô Philips GC122/79 1200W (Xanh lá cây) (Hàng chính hãng)
359.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn là khô Daewoo DWD-8005 1200W Bàn là khô Daewoo DWD-8005 1200W
Bàn là khô Daewoo DWD-8005 1200W
249.000đ
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn là khô Daewoo DWD-8007 1200W Bàn là khô Daewoo DWD-8007 1200W
Bàn là khô Daewoo DWD-8007 1200W
249.000đ
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn ủi khô Philips GC122/79 1200W Xanh lá - Hàng chính hãng Bàn ủi khô Philips GC122/79 1200W Xanh lá - Hàng chính hãng
Bàn ủi khô Philips GC122/79 1200W Xanh lá - Hàng chính hãng
339.000đ 347.300đ
-2%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn ủi khô Panasonic NI-317TXRA (Trắng phối xanh) Bàn ủi khô Panasonic NI-317TXRA (Trắng phối xanh)
Bàn ủi khô Panasonic NI-317TXRA (Trắng phối xanh)
349.000đ 500.000đ
-30%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn là Panasonic 317TV - Hàng Chính Hãng Bàn là Panasonic 317TV - Hàng Chính Hãng
Bàn là Panasonic 317TV - Hàng Chính Hãng
351.000đ 430.000đ
-18%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn là khô Panasonic NI-317TVRA 1000W (Trắng phối hồng) Bàn là khô Panasonic NI-317TVRA 1000W (Trắng phối hồng)
Bàn là khô Panasonic NI-317TVRA 1000W (Trắng phối hồng)
329.000đ 390.000đ
-16%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn là khô Panasonic PABU-NI-317TVRA 1000W (Nhiều màu) Bàn là khô Panasonic PABU-NI-317TVRA 1000W (Nhiều màu)
Bàn là khô Panasonic PABU-NI-317TVRA 1000W (Nhiều màu)
311.600đ 510.000đ
-39%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy