text.skipToContent

Bàn là đứng

Tìm thấy 50 sản phẩm
Bàn ủi hơi nước đứng Philips GC524 1600W Bàn ủi hơi nước đứng Philips GC524 1600W
Bàn ủi hơi nước đứng Philips GC524 1600W
3.299.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn ủi hơi nước đứng Philips GC522 (Vàng đồng) Bàn ủi hơi nước đứng Philips GC522 (Vàng đồng)
Bàn ủi hơi nước đứng Philips GC522 (Vàng đồng)
2.720.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn ủi hơi nước đứng Philips GC514/49 1600W (Hồng tím) Bàn ủi hơi nước đứng Philips GC514/49 1600W (Hồng tím)
Bàn ủi hơi nước đứng Philips GC514/49 1600W (Hồng tím)
1.799.000đ 2.350.000đ
-23%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn ủi hơi nước đứng Philips GC512 1600W (Hồng) Bàn ủi hơi nước đứng Philips GC512 1600W (Hồng)
Bàn ủi hơi nước đứng Philips GC512 1600W (Hồng)
1.750.000đ 2.550.000đ
-31%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn ủi hơi nước đứng Philips GC518 1600W (Xanh ghi) Bàn ủi hơi nước đứng Philips GC518 1600W (Xanh ghi)
Bàn ủi hơi nước đứng Philips GC518 1600W (Xanh ghi)
2.660.000đ 2.990.000đ
-11%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn ủi hơi nước đứng Philips GC518 1600W (Xanh ghi) - Hàng chính hãng Bàn ủi hơi nước đứng Philips GC518 1600W (Xanh ghi) - Hàng chính hãng
Bàn ủi hơi nước đứng Philips GC518 1600W (Xanh ghi) - Hàng chính hãng
2.198.000đ 2.500.000đ
-12%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn ủi hơi nước đứng Philips GC568 2200W (Vàng đồng) - Hàng chính hãng Bàn ủi hơi nước đứng Philips GC568 2200W (Vàng đồng) - Hàng chính hãng
Bàn ủi hơi nước đứng Philips GC568 2200W (Vàng đồng) - Hàng chính hãng
5.269.000đ 6.323.000đ
-17%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn ủi hơi nước đứng Philips GC516 (Xanh) Bàn ủi hơi nước đứng Philips GC516 (Xanh)
Bàn ủi hơi nước đứng Philips GC516 (Xanh)
2.648.500đ 2.890.000đ
-8%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn ủi hơi nước đứng Philips GC508 1500W (Tím) Bàn ủi hơi nước đứng Philips GC508 1500W (Tím)
Bàn ủi hơi nước đứng Philips GC508 1500W (Tím)
1.950.000đ 3.200.000đ
-39%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn là hơi nước dạng đứng Sunhouse SHD2102 Bàn là hơi nước dạng đứng Sunhouse SHD2102
Bàn là hơi nước dạng đứng Sunhouse SHD2102
1.189.000đ 1.700.000đ
-30%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn là hơi nước Philips GC568 2200W 1.2L (Hàng chính hãng) Bàn là hơi nước Philips GC568 2200W 1.2L (Hàng chính hãng)
Bàn là hơi nước Philips GC568 2200W 1.2L (Hàng chính hãng)
5.290.000đ 6.290.000đ
-16%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn ủi hơi nước đứng Philips GC518 - Hàng chính hãng Bàn ủi hơi nước đứng Philips GC518 - Hàng chính hãng
Bàn ủi hơi nước đứng Philips GC518 - Hàng chính hãng
2.197.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn là hơi nước kiểu đứng Kangaroo KG75B01 Trắng Bàn là hơi nước kiểu đứng Kangaroo KG75B01 Trắng
Bàn là hơi nước kiểu đứng Kangaroo KG75B01 Trắng
1.780.000đ 2.650.000đ
-33%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn là hơi nước kiểu đứng Kangaroo KG78N (Đỏ, trắng) Bàn là hơi nước kiểu đứng Kangaroo KG78N (Đỏ, trắng)
Bàn là hơi nước kiểu đứng Kangaroo KG78N (Đỏ, trắng)
2.580.000đ 3.990.000đ
-35%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn là hơi nước kiểu đứng Kangaroo KG758 (Đỏ, trắng) Bàn là hơi nước kiểu đứng Kangaroo KG758 (Đỏ, trắng)
Bàn là hơi nước kiểu đứng Kangaroo KG758 (Đỏ, trắng)
2.690.000đ
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn ủi hơi nước đứng Philips GC499 (Xanh) - Hàng nhập khẩu Bàn ủi hơi nước đứng Philips GC499 (Xanh) - Hàng nhập khẩu
Bàn ủi hơi nước đứng Philips GC499 (Xanh) - Hàng nhập khẩu
1.199.000đ 1.680.000đ
-29%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn ủi hơi nước đứng Philips GC504 1600W (Hồng) Bàn ủi hơi nước đứng Philips GC504 1600W (Hồng)
Bàn ủi hơi nước đứng Philips GC504 1600W (Hồng)
2.289.000đ 2.438.000đ
-6%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn ủi hơi nước đứng Philips GC536 2000W Bàn ủi hơi nước đứng Philips GC536 2000W
Bàn ủi hơi nước đứng Philips GC536 2000W
3.989.000đ 4.850.000đ
-18%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn ủi hơi nước đứng Philips GC506 1600W (Tím) Bàn ủi hơi nước đứng Philips GC506 1600W (Tím)
Bàn ủi hơi nước đứng Philips GC506 1600W (Tím)
2.194.500đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn ủi đứng Electrolux EGS2003 1250W (Trắng) Bàn ủi đứng Electrolux EGS2003 1250W (Trắng)
Bàn ủi đứng Electrolux EGS2003 1250W (Trắng)
1.529.000đ 1.790.000đ
-15%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn ủi đứng Electrolux EGS2003 1250W (Trắng) Bàn ủi đứng Electrolux EGS2003 1250W (Trắng)
Bàn ủi đứng Electrolux EGS2003 1250W (Trắng)
1.529.000đ 1.790.000đ
-15%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn ủi đứng Tiross TS861 1500W (Đỏ đô) Bàn ủi đứng Tiross TS861 1500W (Đỏ đô)
Bàn ủi đứng Tiross TS861 1500W (Đỏ đô)
1.889.000đ 2.840.000đ
-33%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn ủi đứng Tiross TS860 1650W 3L (Đỏ) Bàn ủi đứng Tiross TS860 1650W 3L (Đỏ)
Bàn ủi đứng Tiross TS860 1650W 3L (Đỏ)
1.789.000đ 2.680.000đ
-33%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn là đứng Tiross TS-860 1600W (Đỏ) Bàn là đứng Tiross TS-860 1600W (Đỏ)
Bàn là đứng Tiross TS-860 1600W (Đỏ)
1.749.000đ 2.680.000đ
-35%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn ủi đứng Tiross TS860 1500W (Đỏ) Bàn ủi đứng Tiross TS860 1500W (Đỏ)
Bàn ủi đứng Tiross TS860 1500W (Đỏ)
1.789.000đ 2.680.000đ
-33%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn là đứng Tiross TS-861 1600W (Đỏ) Bàn là đứng Tiross TS-861 1600W (Đỏ)
Bàn là đứng Tiross TS-861 1600W (Đỏ)
1.890.000đ 2.840.000đ
-33%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn ủi cây Tiross TS862 2800W (Đỏ mận) Bàn ủi cây Tiross TS862 2800W (Đỏ mận)
Bàn ủi cây Tiross TS862 2800W (Đỏ mận)
2.299.000đ 3.490.000đ
-34%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn ủi đứng Tiross TS860 1500W (Đỏ) Bàn ủi đứng Tiross TS860 1500W (Đỏ)
Bàn ủi đứng Tiross TS860 1500W (Đỏ)
1.789.000đ 2.680.000đ
-33%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn là hơi nước đứng Philips GC536 2000W (Tím)- Hàng nhập khẩu Bàn là hơi nước đứng Philips GC536 2000W (Tím)- Hàng nhập khẩu
Bàn là hơi nước đứng Philips GC536 2000W (Tím)- Hàng nhập khẩu
2.975.000đ 3.950.000đ
-25%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn ủi đứng Tiross TS861 1600W (Đỏ đô) Bàn ủi đứng Tiross TS861 1600W (Đỏ đô)
Bàn ủi đứng Tiross TS861 1600W (Đỏ đô)
1.889.000đ 2.840.000đ
-33%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn ủi hơi nước đứng Philips GC536 2000W (Tím) - Hàng chính hãng Bàn ủi hơi nước đứng Philips GC536 2000W (Tím) - Hàng chính hãng
Bàn ủi hơi nước đứng Philips GC536 2000W (Tím) - Hàng chính hãng
3.889.000đ 4.930.000đ
-21%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn là đứng Tiross TS-862 2800W (Đỏ mận) Bàn là đứng Tiross TS-862 2800W (Đỏ mận)
Bàn là đứng Tiross TS-862 2800W (Đỏ mận)
2.299.000đ 3.490.000đ
-34%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn ủi hơi nước đứng Philips GC506 1600W Tím (Hàng chính hãng) Bàn ủi hơi nước đứng Philips GC506 1600W Tím (Hàng chính hãng)
Bàn ủi hơi nước đứng Philips GC506 1600W Tím (Hàng chính hãng)
2.890.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn ủi đứng Tiross TS861 1600W (Đỏ đô) Bàn ủi đứng Tiross TS861 1600W (Đỏ đô)
Bàn ủi đứng Tiross TS861 1600W (Đỏ đô)
1.889.000đ 2.840.000đ
-33%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn là hơi nước Philips GC568 2200W 1.2L (Vàng đồng) Bàn là hơi nước Philips GC568 2200W 1.2L (Vàng đồng)
Bàn là hơi nước Philips GC568 2200W 1.2L (Vàng đồng)
5.299.000đ 5.820.000đ
-9%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn là hơi nước Philips GC568 2200W 1.2L (Vàng đồng) (Hàng chính hãng) Bàn là hơi nước Philips GC568 2200W 1.2L (Vàng đồng) (Hàng chính hãng)
Bàn là hơi nước Philips GC568 2200W 1.2L (Vàng đồng) (Hàng chính hãng)
5.299.000đ 5.820.000đ
-9%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn ủi hơi nước đứng Philips GC506 1600W (Tím) (Hàng chính hãng) Bàn ủi hơi nước đứng Philips GC506 1600W (Tím) (Hàng chính hãng)
Bàn ủi hơi nước đứng Philips GC506 1600W (Tím) (Hàng chính hãng)
2.169.000đ 2.990.000đ
-27%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn là hơi nước kiểu đứng Kangaroo KG75B02 (Trắng) Bàn là hơi nước kiểu đứng Kangaroo KG75B02 (Trắng)
Bàn là hơi nước kiểu đứng Kangaroo KG75B02 (Trắng)
1.920.000đ 3.500.000đ
-45%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn là cây Hyundai HDE 7500BL 1510 - 1800W Bàn là cây Hyundai HDE 7500BL 1510 - 1800W
Bàn là cây Hyundai HDE 7500BL 1510 - 1800W
1.139.000đ 1.340.000đ
-15%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn ủi hơi nước đứng Philips GC504 1600W Hồng (Hàng chính hãng) Bàn ủi hơi nước đứng Philips GC504 1600W Hồng (Hàng chính hãng)
Bàn ủi hơi nước đứng Philips GC504 1600W Hồng (Hàng chính hãng)
1.969.000đ 2.438.000đ
-19%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn là cây Hyundai HDE 7501B 1510 - 1800W Bàn là cây Hyundai HDE 7501B 1510 - 1800W
Bàn là cây Hyundai HDE 7501B 1510 - 1800W
1.640.500đ 1.930.000đ
-15%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn ủi cây Tiross TS862 2800W (Đỏ mận) Bàn ủi cây Tiross TS862 2800W (Đỏ mận)
Bàn ủi cây Tiross TS862 2800W (Đỏ mận)
2.299.000đ 3.490.000đ
-34%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn là hơi nước đứng Hyundai HDE-7501 1800W Bàn là hơi nước đứng Hyundai HDE-7501 1800W
Bàn là hơi nước đứng Hyundai HDE-7501 1800W
1.850.000đ 2.450.000đ
-24%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn là cây Hyundai HDE 7500Pi 1510 - 1800W Bàn là cây Hyundai HDE 7500Pi 1510 - 1800W
Bàn là cây Hyundai HDE 7500Pi 1510 - 1800W
1.139.000đ 1.340.000đ
-15%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn ủi hơi nước đứng Philips GC506 1600W (Tím) (Hàng chính hãng) Bàn ủi hơi nước đứng Philips GC506 1600W (Tím) (Hàng chính hãng)
Bàn ủi hơi nước đứng Philips GC506 1600W (Tím) (Hàng chính hãng)
2.389.000đ 2.948.000đ
-19%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn là hơi nước đứng Hometouch PS350 1600W Bàn là hơi nước đứng Hometouch PS350 1600W
Bàn là hơi nước đứng Hometouch PS350 1600W
3.055.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn ủi hơi nước đứng Philips GC504 1600W (Hồng) - Hàng chính hãng Bàn ủi hơi nước đứng Philips GC504 1600W (Hồng) - Hàng chính hãng
Bàn ủi hơi nước đứng Philips GC504 1600W (Hồng) - Hàng chính hãng
2.210.000đ 2.650.000đ
-17%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn ủi hơi nước đứng Philips GC506 1600W (Tím) - Hàng chính hãng Bàn ủi hơi nước đứng Philips GC506 1600W (Tím) - Hàng chính hãng
Bàn ủi hơi nước đứng Philips GC506 1600W (Tím) - Hàng chính hãng
2.730.000đ 3.280.000đ
-17%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn là hơi nước kiểu đứng Kangaroo KG75B03 (Trắng vàng) Bàn là hơi nước kiểu đứng Kangaroo KG75B03 (Trắng vàng)
Bàn là hơi nước kiểu đứng Kangaroo KG75B03 (Trắng vàng)
2.750.000đ 4.500.000đ
-39%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn là đứng Tiross TS-862 2800W Bàn là đứng Tiross TS-862 2800W
Bàn là đứng Tiross TS-862 2800W
2.530.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy