text.skipToContent

Bàn ghế nhựa

Tìm thấy 69 sản phẩm
Kệ 3 tầng to 44 x 31 x 63 cm​Kệ 3 tầng to 44 x 31 x 63 cm​
Kệ 3 tầng to 44 x 31 x 63 cm​
155.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo 4 ghế nhựa đồng tiền may mắn Tashing 34 x 45 x 34 cm (Xanh da trời)Combo 4 ghế nhựa đồng tiền may mắn Tashing 34 x 45 x 34 cm (Xanh da trời)
Combo 4 ghế nhựa đồng tiền may mắn Tashing 34 x 45 x 34 cm (Xanh da trời)
276.000đ 396.000đ
-30%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo 2 ghế nhựa đồng tiền may mắn Tashing 34 x 45 x 34 cm (Đỏ)Combo 2 ghế nhựa đồng tiền may mắn Tashing 34 x 45 x 34 cm (Đỏ)
Combo 2 ghế nhựa đồng tiền may mắn Tashing 34 x 45 x 34 cm (Đỏ)
138.000đ 198.000đ
-30%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo 5 ghế nhựa đồng tiền may mắn Tashing 34 x 45 x 34 cm (Xanh da trời)Combo 5 ghế nhựa đồng tiền may mắn Tashing 34 x 45 x 34 cm (Xanh da trời)
Combo 5 ghế nhựa đồng tiền may mắn Tashing 34 x 45 x 34 cm (Xanh da trời)
690.000đ 990.000đ
-30%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo 3 ghế nhựa đồng tiền may mắn Tashing 34 x 45 x 34 cm (Xạnh dương)Combo 3 ghế nhựa đồng tiền may mắn Tashing 34 x 45 x 34 cm (Xạnh dương)
Combo 3 ghế nhựa đồng tiền may mắn Tashing 34 x 45 x 34 cm (Xạnh dương)
207.000đ 297.000đ
-30%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế nhựa đồng tiền may mắn Tashing 34 x 45 x 34 cm (Xanh dương)Ghế nhựa đồng tiền may mắn Tashing 34 x 45 x 34 cm (Xanh dương)
Ghế nhựa đồng tiền may mắn Tashing 34 x 45 x 34 cm (Xanh dương)
69.000đ 99.000đ
-30%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo 5 ghế nhựa đồng tiền may mắn Tashing 34 x 45 x 34 cm (Xanh da trời)Combo 5 ghế nhựa đồng tiền may mắn Tashing 34 x 45 x 34 cm (Xanh da trời)
Combo 5 ghế nhựa đồng tiền may mắn Tashing 34 x 45 x 34 cm (Xanh da trời)
345.000đ 495.000đ
-30%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế nhà bếpGhế nhà bếp
Ghế nhà bếp
60.900đ 72.500đ
-16%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bàn nhựa gấp 30-923 32x20x19cmBàn nhựa gấp 30-923 32x20x19cm
Bàn nhựa gấp 30-923 32x20x19cm
40.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bàn nhựa gấp 30-922 39 x 24 x 19cmBàn nhựa gấp 30-922 39 x 24 x 19cm
Bàn nhựa gấp 30-922 39 x 24 x 19cm
40.000đ 46.500đ
-14%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bàn nhựa gấp 30-918 39 x 24 x 19cmBàn nhựa gấp 30-918 39 x 24 x 19cm
Bàn nhựa gấp 30-918 39 x 24 x 19cm
40.000đ 46.500đ
-14%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bàn nhựa gấp 30-919 32x20x19cmBàn nhựa gấp 30-919 32x20x19cm
Bàn nhựa gấp 30-919 32x20x19cm
40.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế nhỏ Makoto (Trắng)Ghế nhỏ Makoto (Trắng)
Ghế nhỏ Makoto (Trắng)
30.000đ 40.000đ
-25%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế tựa chân sắt 2589Ghế tựa chân sắt 2589
Ghế tựa chân sắt 2589
350.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế nhựa xếp trung Homecare 22 x 29 x 22 (cm)Ghế nhựa xếp trung Homecare 22 x 29 x 22 (cm)
Ghế nhựa xếp trung Homecare 22 x 29 x 22 (cm)
139.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế nhựa xếp thấp Homecare 17 x 21 x 18 (cm)Ghế nhựa xếp thấp Homecare 17 x 21 x 18 (cm)
Ghế nhựa xếp thấp Homecare 17 x 21 x 18 (cm)
95.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế bành Mỹ Song Long 2394 56 x 54 x 77 cmGhế bành Mỹ Song Long 2394 56 x 54 x 77 cm
Ghế bành Mỹ Song Long 2394 56 x 54 x 77 cm
490.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế chữ nhật nhỏ Tự Lập (Nhiều màu)Ghế chữ nhật nhỏ Tự Lập (Nhiều màu)
Ghế chữ nhật nhỏ Tự Lập (Nhiều màu)
19.800đ 22.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế nhựa 158 30cmGhế nhựa 158 30cm
Ghế nhựa 158 30cm
75.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế hộp chữ nhật Sawady 30,6 x 20 x 20 cm (Xanh nước biển)Ghế hộp chữ nhật Sawady 30,6 x 20 x 20 cm (Xanh nước biển)
Ghế hộp chữ nhật Sawady 30,6 x 20 x 20 cm (Xanh nước biển)
95.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế đẩu cao mỹ Song Long 2259Ghế đẩu cao mỹ Song Long 2259
Ghế đẩu cao mỹ Song Long 2259
59.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế hộp chữ nhật Sawady 30,6 x 20 x 20 cm (Xanh lá cây)Ghế hộp chữ nhật Sawady 30,6 x 20 x 20 cm (Xanh lá cây)
Ghế hộp chữ nhật Sawady 30,6 x 20 x 20 cm (Xanh lá cây)
95.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế nhựa chống trượt Tự Lập TL1-1008 33 x 25 x 19 cm (Nhiều màu)Ghế nhựa chống trượt Tự Lập TL1-1008 33 x 25 x 19 cm (Nhiều màu)
Ghế nhựa chống trượt Tự Lập TL1-1008 33 x 25 x 19 cm (Nhiều màu)
79.200đ 88.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế xếp ZS 8912 23cm (Xanh da trời)Ghế xếp ZS 8912 23cm (Xanh da trời)
Ghế xếp ZS 8912 23cm (Xanh da trời)
131.300đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế xếp ZS 8912 23cm (Hồng)Ghế xếp ZS 8912 23cm (Hồng)
Ghế xếp ZS 8912 23cm (Hồng)
131.300đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế xếp ZS 8910 18cm (Xanh lá cây)Ghế xếp ZS 8910 18cm (Xanh lá cây)
Ghế xếp ZS 8910 18cm (Xanh lá cây)
81.300đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế đẩu cao gấp 2624 36 x 32 x 45 cmGhế đẩu cao gấp 2624 36 x 32 x 45 cm
Ghế đẩu cao gấp 2624 36 x 32 x 45 cm
138.600đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế đẩu trung mỹ Song Long 2560Ghế đẩu trung mỹ Song Long 2560
Ghế đẩu trung mỹ Song Long 2560
49.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế nhựa Sola 35006 (Nhiều màu)Ghế nhựa Sola 35006 (Nhiều màu)
Ghế nhựa Sola 35006 (Nhiều màu)
59.000đ 77.000đ
-23%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế xếp ASK 0316 45cm (Hồng)Ghế xếp ASK 0316 45cm (Hồng)
Ghế xếp ASK 0316 45cm (Hồng)
212.500đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế cầu vồng chân sắt 2564Ghế cầu vồng chân sắt 2564
Ghế cầu vồng chân sắt 2564
335.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bàn vuông bé 2284 50 x 42 x 45 cmBàn vuông bé 2284 50 x 42 x 45 cm
Bàn vuông bé 2284 50 x 42 x 45 cm
105.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế xếp 152 23,5 x 19,5 x 18 cmGhế xếp 152 23,5 x 19,5 x 18 cm
Ghế xếp 152 23,5 x 19,5 x 18 cm
85.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế nhựa kháng khuẩn Hayur Richell 31,5 x 25 x 19 cm (Xanh lơ)Ghế nhựa kháng khuẩn Hayur Richell 31,5 x 25 x 19 cm (Xanh lơ)
Ghế nhựa kháng khuẩn Hayur Richell 31,5 x 25 x 19 cm (Xanh lơ)
299.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế ba lá Qui Phúc QP 341 52 x 42,7 x 78,5 cm (Đỏ)Ghế ba lá Qui Phúc QP 341 52 x 42,7 x 78,5 cm (Đỏ)
Ghế ba lá Qui Phúc QP 341 52 x 42,7 x 78,5 cm (Đỏ)
272.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế nhựa kháng khuẩn WH Richell 38 x 30 x 25cm (Xanh lơ)Ghế nhựa kháng khuẩn WH Richell 38 x 30 x 25cm (Xanh lơ)
Ghế nhựa kháng khuẩn WH Richell 38 x 30 x 25cm (Xanh lơ)
449.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế đẩu đức cao 2283 36x 34 x 45 cmGhế đẩu đức cao 2283 36x 34 x 45 cm
Ghế đẩu đức cao 2283 36x 34 x 45 cm
89.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế đẩu trung hoa Song Long 017 29 x 29 x 30 cmGhế đẩu trung hoa Song Long 017 29 x 29 x 30 cm
Ghế đẩu trung hoa Song Long 017 29 x 29 x 30 cm
43.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế đẩu tròn Ikea Mammut 35 x 30 x 30 cm (Hồng)Ghế đẩu tròn Ikea Mammut 35 x 30 x 30 cm (Hồng)
Ghế đẩu tròn Ikea Mammut 35 x 30 x 30 cm (Hồng)
203.500đ 255.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bàn chữ nhật trẻ em Ikea Mammut 77 x 55 x 48 cm (Xanh da trời)Bàn chữ nhật trẻ em Ikea Mammut 77 x 55 x 48 cm (Xanh da trời)
Bàn chữ nhật trẻ em Ikea Mammut 77 x 55 x 48 cm (Xanh da trời)
1.320.000đ 1.650.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế nhựa kháng khuẩn Hayur Richell 31,5 x 25 x 19 cm (Hồng)Ghế nhựa kháng khuẩn Hayur Richell 31,5 x 25 x 19 cm (Hồng)
Ghế nhựa kháng khuẩn Hayur Richell 31,5 x 25 x 19 cm (Hồng)
299.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế nhựa kháng khuẩn WH Richell 38 x 30 x 25cm (Trắng)Ghế nhựa kháng khuẩn WH Richell 38 x 30 x 25cm (Trắng)
Ghế nhựa kháng khuẩn WH Richell 38 x 30 x 25cm (Trắng)
449.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bàn học gấp đa năng Tashuan TS-5245 (Xanh dương)Bàn học gấp đa năng Tashuan TS-5245 (Xanh dương)
Bàn học gấp đa năng Tashuan TS-5245 (Xanh dương)
145.000đ 199.000đ
-27%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế tựa Ikea Mammut 39 x 26 x 67 cm (Xanh da trời)Ghế tựa Ikea Mammut 39 x 26 x 67 cm (Xanh da trời)
Ghế tựa Ikea Mammut 39 x 26 x 67 cm (Xanh da trời)
495.000đ 619.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế đẩu tròn Ikea Mammut 35 x 30 x 30 cm (Trắng)Ghế đẩu tròn Ikea Mammut 35 x 30 x 30 cm (Trắng)
Ghế đẩu tròn Ikea Mammut 35 x 30 x 30 cm (Trắng)
203.500đ 255.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế nhựa Sanada (Xanh da trời)Ghế nhựa Sanada (Xanh da trời)
Ghế nhựa Sanada (Xanh da trời)
45.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế nhỏ Makoto (Trắng)Ghế nhỏ Makoto (Trắng)
Ghế nhỏ Makoto (Trắng)
52.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bàn tròn trẻ em Ikea Mammut 85 x 85 x 48 cm (Xanh lá cây)Bàn tròn trẻ em Ikea Mammut 85 x 85 x 48 cm (Xanh lá cây)
Bàn tròn trẻ em Ikea Mammut 85 x 85 x 48 cm (Xanh lá cây)
2.310.000đ 2.888.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế tựa Mỹ 2518 40 x 48 x 82 cmGhế tựa Mỹ 2518 40 x 48 x 82 cm
Ghế tựa Mỹ 2518 40 x 48 x 82 cm
335.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế đẩu thấp Song Long 2055 26 x 21 x 16 cmGhế đẩu thấp Song Long 2055 26 x 21 x 16 cm
Ghế đẩu thấp Song Long 2055 26 x 21 x 16 cm
18.500đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế đẩu Song Long 27 x 27 x 24 cmGhế đẩu Song Long 27 x 27 x 24 cm
Ghế đẩu Song Long 27 x 27 x 24 cm
22.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế đẩu cao 2146 35 x 35 x 44 cmGhế đẩu cao 2146 35 x 35 x 44 cm
Ghế đẩu cao 2146 35 x 35 x 44 cm
66.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế đẩu cao, to Song Long 2168 37 x 37 x 46 cmGhế đẩu cao, to Song Long 2168 37 x 37 x 46 cm
Ghế đẩu cao, to Song Long 2168 37 x 37 x 46 cm
55.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bàn vuông kẻ 2285 65 x 42 x 50 cmBàn vuông kẻ 2285 65 x 42 x 50 cm
Bàn vuông kẻ 2285 65 x 42 x 50 cm
139.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế đẩu tròn Ikea Mammut 35 x 30 x 30 cm (Xanh dương đậm)Ghế đẩu tròn Ikea Mammut 35 x 30 x 30 cm (Xanh dương đậm)
Ghế đẩu tròn Ikea Mammut 35 x 30 x 30 cm (Xanh dương đậm)
203.500đ 255.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế nhà tắm cao Ikea BOLMEN 44 x 35 x 25 cm (Xanh)Ghế nhà tắm cao Ikea BOLMEN 44 x 35 x 25 cm (Xanh)
Ghế nhà tắm cao Ikea BOLMEN 44 x 35 x 25 cm (Xanh)
275.000đ 344.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bàn đại vuông 2188 71 x 50 x 50 cmBàn đại vuông 2188 71 x 50 x 50 cm
Bàn đại vuông 2188 71 x 50 x 50 cm
185.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế xếp nhựa Seria 23,5 x 18,8 x 17,5 cm (Nâu)Ghế xếp nhựa Seria 23,5 x 18,8 x 17,5 cm (Nâu)
Ghế xếp nhựa Seria 23,5 x 18,8 x 17,5 cm (Nâu)
48.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế đẩu Đức cỡ trung Song Long 2282 28 x 26 x 30 cmGhế đẩu Đức cỡ trung Song Long 2282 28 x 26 x 30 cm
Ghế đẩu Đức cỡ trung Song Long 2282 28 x 26 x 30 cm
59.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế đẩu cao Song Long 2045 26 x 26 x 45 cmGhế đẩu cao Song Long 2045 26 x 26 x 45 cm
Ghế đẩu cao Song Long 2045 26 x 26 x 45 cm
64.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy