text.skipToContent

Bàn ghế nhựa

Tìm thấy 65 sản phẩm
Combo 4 ghế nhựa đồng tiền may mắn Tashing 34 x 45 x 34 cm (Kem) Combo 4 ghế nhựa đồng tiền may mắn Tashing 34 x 45 x 34 cm (Kem)
Combo 4 ghế nhựa đồng tiền may mắn Tashing 34 x 45 x 34 cm (Kem)
276.000đ 396.000đ
-30%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo 5 ghế nhựa đồng tiền may mắn Tashing 34 x 45 x 34 cm (Kem) Combo 5 ghế nhựa đồng tiền may mắn Tashing 34 x 45 x 34 cm (Kem)
Combo 5 ghế nhựa đồng tiền may mắn Tashing 34 x 45 x 34 cm (Kem)
345.000đ 495.000đ
-30%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo 3 ghế nhựa đồng tiền may mắn Tashing 34 x 45 x 34 cm (Xạnh dương) Combo 3 ghế nhựa đồng tiền may mắn Tashing 34 x 45 x 34 cm (Xạnh dương)
Combo 3 ghế nhựa đồng tiền may mắn Tashing 34 x 45 x 34 cm (Xạnh dương)
207.000đ 297.000đ
-30%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo 5 ghế nhựa đồng tiền may mắn Tashing 34 x 45 x 34 cm (Xanh dương) Combo 5 ghế nhựa đồng tiền may mắn Tashing 34 x 45 x 34 cm (Xanh dương)
Combo 5 ghế nhựa đồng tiền may mắn Tashing 34 x 45 x 34 cm (Xanh dương)
690.000đ 990.000đ
-30%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo 2 ghế nhựa đồng tiền may mắn Tashing 34 x 45 x 34 cm (Xanh da trời) Combo 2 ghế nhựa đồng tiền may mắn Tashing 34 x 45 x 34 cm (Xanh da trời)
Combo 2 ghế nhựa đồng tiền may mắn Tashing 34 x 45 x 34 cm (Xanh da trời)
138.000đ 198.000đ
-30%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế nhựa đồng tiền may mắn Tashing 34 x 45 x 34 cm (Xanh da trời) Ghế nhựa đồng tiền may mắn Tashing 34 x 45 x 34 cm (Xanh da trời)
Ghế nhựa đồng tiền may mắn Tashing 34 x 45 x 34 cm (Xanh da trời)
69.000đ 99.000đ
-30%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kệ 3 tầng to 44 x 31 x 63 cm​ Kệ 3 tầng to 44 x 31 x 63 cm​
Kệ 3 tầng to 44 x 31 x 63 cm​
115.000đ 155.000đ
-26%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế nhựa cao cấp Micron Ware 37 x 35,5 x 45 cm Ghế nhựa cao cấp Micron Ware 37 x 35,5 x 45 cm
Ghế nhựa cao cấp Micron Ware 37 x 35,5 x 45 cm
135.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế nhựa xếp trung Homecare 22 x 29 x 22 (cm) Ghế nhựa xếp trung Homecare 22 x 29 x 22 (cm)
Ghế nhựa xếp trung Homecare 22 x 29 x 22 (cm)
125.900đ 139.000đ
-9%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế nhựa xếp thấp Homecare 17 x 21 x 18 (cm) Ghế nhựa xếp thấp Homecare 17 x 21 x 18 (cm)
Ghế nhựa xếp thấp Homecare 17 x 21 x 18 (cm)
85.900đ 95.000đ
-10%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế đẩu cao gấp 2624 36 x 32 x 45 cm Ghế đẩu cao gấp 2624 36 x 32 x 45 cm
Ghế đẩu cao gấp 2624 36 x 32 x 45 cm
99.000đ 138.600đ
-29%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế nhựa kháng khuẩn Hayur Richell 31,5 x 25 x 19 cm (Vàng) Ghế nhựa kháng khuẩn Hayur Richell 31,5 x 25 x 19 cm (Vàng)
Ghế nhựa kháng khuẩn Hayur Richell 31,5 x 25 x 19 cm (Vàng)
299.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế nhựa kháng khuẩn WH Richell 38 x 30 x 25cm (Trắng) Ghế nhựa kháng khuẩn WH Richell 38 x 30 x 25cm (Trắng)
Ghế nhựa kháng khuẩn WH Richell 38 x 30 x 25cm (Trắng)
449.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế nhựa kháng khuẩn Hayur Richell 31,5 x 25 x 19 cm (Hồng) Ghế nhựa kháng khuẩn Hayur Richell 31,5 x 25 x 19 cm (Hồng)
Ghế nhựa kháng khuẩn Hayur Richell 31,5 x 25 x 19 cm (Hồng)
299.800đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế nhựa kháng khuẩn WH Richell 38 x 30 x 25cm (Xanh lơ) Ghế nhựa kháng khuẩn WH Richell 38 x 30 x 25cm (Xanh lơ)
Ghế nhựa kháng khuẩn WH Richell 38 x 30 x 25cm (Xanh lơ)
449.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế ba lá Qui Phúc QP 341 52 x 42,7 x 78,5 cm (Đỏ) Ghế ba lá Qui Phúc QP 341 52 x 42,7 x 78,5 cm (Đỏ)
Ghế ba lá Qui Phúc QP 341 52 x 42,7 x 78,5 cm (Đỏ)
272.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bàn học gấp đa năng Tashuan TS-5245 (Xanh dương) Bàn học gấp đa năng Tashuan TS-5245 (Xanh dương)
Bàn học gấp đa năng Tashuan TS-5245 (Xanh dương)
135.000đ 199.000đ
-32%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bàn chữ nhật trẻ em Ikea Mammut 77 x 55 x 48 cm (Xanh da trời) Bàn chữ nhật trẻ em Ikea Mammut 77 x 55 x 48 cm (Xanh da trời)
Bàn chữ nhật trẻ em Ikea Mammut 77 x 55 x 48 cm (Xanh da trời)
1.320.000đ 1.650.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế tựa Ikea Mammut 39 x 26 x 67 cm (Xanh da trời) Ghế tựa Ikea Mammut 39 x 26 x 67 cm (Xanh da trời)
Ghế tựa Ikea Mammut 39 x 26 x 67 cm (Xanh da trời)
495.000đ 619.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế nhựa kẻ thấp Song Long 2296 25.5 x 18 x 18.5 cm (Xanh ngọc, xanh dương, đỏ) Ghế nhựa kẻ thấp Song Long 2296 25.5 x 18 x 18.5 cm (Xanh ngọc, xanh dương, đỏ)
Ghế nhựa kẻ thấp Song Long 2296 25.5 x 18 x 18.5 cm (Xanh ngọc, xanh dương, đỏ)
24.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế đẩu đức cao 2283 36x 34 x 45 cm Ghế đẩu đức cao 2283 36x 34 x 45 cm
Ghế đẩu đức cao 2283 36x 34 x 45 cm
59.000đ 89.000đ
-34%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế đẩu trung mỹ Song Long 2560 Ghế đẩu trung mỹ Song Long 2560
Ghế đẩu trung mỹ Song Long 2560
39.000đ 49.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế nhựa Sola 35006 (Nhiều màu) Ghế nhựa Sola 35006 (Nhiều màu)
Ghế nhựa Sola 35006 (Nhiều màu)
54.000đ 77.000đ
-30%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bàn chữ nhật trẻ em Ikea Mammut 77 x 55 x 48 cm (Hồng tím) Bàn chữ nhật trẻ em Ikea Mammut 77 x 55 x 48 cm (Hồng tím)
Bàn chữ nhật trẻ em Ikea Mammut 77 x 55 x 48 cm (Hồng tím)
1.320.000đ 1.650.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế xếp ASK 0316 45cm (Hồng) Ghế xếp ASK 0316 45cm (Hồng)
Ghế xếp ASK 0316 45cm (Hồng)
212.500đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế nhựa 158 30cm Ghế nhựa 158 30cm
Ghế nhựa 158 30cm
75.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế nhà bếp Ghế nhà bếp
Ghế nhà bếp
60.900đ 72.500đ
-16%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế đẩu trung hoa Song Long 017 29 x 29 x 30 cm Ghế đẩu trung hoa Song Long 017 29 x 29 x 30 cm
Ghế đẩu trung hoa Song Long 017 29 x 29 x 30 cm
32.000đ 43.000đ
-26%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bàn tròn trẻ em Ikea Mammut 85 x 85 x 48 cm (Xanh lá cây) Bàn tròn trẻ em Ikea Mammut 85 x 85 x 48 cm (Xanh lá cây)
Bàn tròn trẻ em Ikea Mammut 85 x 85 x 48 cm (Xanh lá cây)
2.310.000đ 2.888.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bàn nhựa gấp 30-922 39 x 14 x 19cm Bàn nhựa gấp 30-922 39 x 14 x 19cm
Bàn nhựa gấp 30-922 39 x 14 x 19cm
40.000đ 46.500đ
-14%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bàn nhựa gấp 30-918 39 x 24 x 19cm Bàn nhựa gấp 30-918 39 x 24 x 19cm
Bàn nhựa gấp 30-918 39 x 24 x 19cm
40.000đ 46.500đ
-14%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bàn nhựa gấp 30-919 32x20x19cm Bàn nhựa gấp 30-919 32x20x19cm
Bàn nhựa gấp 30-919 32x20x19cm
40.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế tựa Ikea Mammut 39 x 26 x 67 cm (Hồng) Ghế tựa Ikea Mammut 39 x 26 x 67 cm (Hồng)
Ghế tựa Ikea Mammut 39 x 26 x 67 cm (Hồng)
495.000đ 619.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế đẩu cao mỹ Song Long 2259 Ghế đẩu cao mỹ Song Long 2259
Ghế đẩu cao mỹ Song Long 2259
49.500đ 59.000đ
-16%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế đẩu thấp Song Long 2055 26 x 21 x 16 cm Ghế đẩu thấp Song Long 2055 26 x 21 x 16 cm
Ghế đẩu thấp Song Long 2055 26 x 21 x 16 cm
15.000đ 18.500đ
-19%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế tựa Mỹ 2518 40 x 48 x 82 cm Ghế tựa Mỹ 2518 40 x 48 x 82 cm
Ghế tựa Mỹ 2518 40 x 48 x 82 cm
273.000đ 335.000đ
-19%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế tựa chân sắt 2589 Ghế tựa chân sắt 2589
Ghế tựa chân sắt 2589
299.000đ 350.000đ
-15%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế đẩu cao 2146 35 x 35 x 44 cm Ghế đẩu cao 2146 35 x 35 x 44 cm
Ghế đẩu cao 2146 35 x 35 x 44 cm
45.000đ 66.000đ
-32%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế đẩu mặt trời Song Long 29 x 29 x 45 cm Ghế đẩu mặt trời Song Long 29 x 29 x 45 cm
Ghế đẩu mặt trời Song Long 29 x 29 x 45 cm
49.000đ 73.000đ
-33%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế đẩu Song Long 27 x 27 x 24 cm Ghế đẩu Song Long 27 x 27 x 24 cm
Ghế đẩu Song Long 27 x 27 x 24 cm
19.000đ 22.000đ
-14%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế tựa đại đức 2155 38 x 37 x 87 cm Ghế tựa đại đức 2155 38 x 37 x 87 cm
Ghế tựa đại đức 2155 38 x 37 x 87 cm
139.000đ 185.000đ
-25%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế đẩu cao, to Song Long 2168 37 x 37 x 46 cm Ghế đẩu cao, to Song Long 2168 37 x 37 x 46 cm
Ghế đẩu cao, to Song Long 2168 37 x 37 x 46 cm
55.000đ 80.000đ
-31%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế cầu vồng chân sắt 2564 Ghế cầu vồng chân sắt 2564
Ghế cầu vồng chân sắt 2564
239.000đ 335.000đ
-29%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế nhỏ Makoto (Trắng) Ghế nhỏ Makoto (Trắng)
Ghế nhỏ Makoto (Trắng)
36.000đ 40.000đ
-10%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế đẩu tròn Ikea Mammut 35 x 30 x 30 cm (Xanh dương đậm) Ghế đẩu tròn Ikea Mammut 35 x 30 x 30 cm (Xanh dương đậm)
Ghế đẩu tròn Ikea Mammut 35 x 30 x 30 cm (Xanh dương đậm)
203.500đ 255.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế nhựa chống trượt Tự Lập TL1-1008 33 x 25 x 19 cm (Nhiều màu) Ghế nhựa chống trượt Tự Lập TL1-1008 33 x 25 x 19 cm (Nhiều màu)
Ghế nhựa chống trượt Tự Lập TL1-1008 33 x 25 x 19 cm (Nhiều màu)
67.000đ 88.000đ
-24%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế đẩu vuông kẻ Song Long 27 x 27 x 26 cm Ghế đẩu vuông kẻ Song Long 27 x 27 x 26 cm
Ghế đẩu vuông kẻ Song Long 27 x 27 x 26 cm
19.000đ 27.500đ
-31%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế đẩu lưới Song Long 28 x 25 x 27 cm Ghế đẩu lưới Song Long 28 x 25 x 27 cm
Ghế đẩu lưới Song Long 28 x 25 x 27 cm
29.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bàn đại vuông 2188 71 x 50 x 50 cm Bàn đại vuông 2188 71 x 50 x 50 cm
Bàn đại vuông 2188 71 x 50 x 50 cm
139.000đ 185.000đ
-25%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế nhà tắm cao Ikea BOLMEN 44 x 35 x 25 cm (Trắng) Ghế nhà tắm cao Ikea BOLMEN 44 x 35 x 25 cm (Trắng)
Ghế nhà tắm cao Ikea BOLMEN 44 x 35 x 25 cm (Trắng)
275.000đ 344.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế đẩu Đức cỡ trung Song Long 2282 28 x 26 x 30 cm Ghế đẩu Đức cỡ trung Song Long 2282 28 x 26 x 30 cm
Ghế đẩu Đức cỡ trung Song Long 2282 28 x 26 x 30 cm
42.000đ 59.000đ
-29%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế bành Mỹ Song Long 2394 56 x 54 x 77 cm Ghế bành Mỹ Song Long 2394 56 x 54 x 77 cm
Ghế bành Mỹ Song Long 2394 56 x 54 x 77 cm
360.000đ 490.000đ
-27%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bàn vuông kẻ 2285 65 x 42 x 50 cm Bàn vuông kẻ 2285 65 x 42 x 50 cm
Bàn vuông kẻ 2285 65 x 42 x 50 cm
99.000đ 139.000đ
-29%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế đẩu cao Song Long 2045 26 x 26 x 45 cm Ghế đẩu cao Song Long 2045 26 x 26 x 45 cm
Ghế đẩu cao Song Long 2045 26 x 26 x 45 cm
45.000đ 64.000đ
-30%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế đẩu bé hoa Song Long 23 x 23 x 15 cm Ghế đẩu bé hoa Song Long 23 x 23 x 15 cm
Ghế đẩu bé hoa Song Long 23 x 23 x 15 cm
13.000đ 16.500đ
-21%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế tựa lưới nhỏ Song Long (Đỏ, xanh dương) Ghế tựa lưới nhỏ Song Long (Đỏ, xanh dương)
Ghế tựa lưới nhỏ Song Long (Đỏ, xanh dương)
33.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế đẩu 2 màu Song Long 2281 18 x 17 x 24 cm Ghế đẩu 2 màu Song Long 2281 18 x 17 x 24 cm
Ghế đẩu 2 màu Song Long 2281 18 x 17 x 24 cm
33.000đ 45.000đ
-27%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bàn vuông bé 2284 50 x 42 x 45 cm Bàn vuông bé 2284 50 x 42 x 45 cm
Bàn vuông bé 2284 50 x 42 x 45 cm
69.000đ 105.000đ
-34%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế hộp chữ nhật Sawady 30,6 x 20 x 20 cm (Xanh lá cây) Ghế hộp chữ nhật Sawady 30,6 x 20 x 20 cm (Xanh lá cây)
Ghế hộp chữ nhật Sawady 30,6 x 20 x 20 cm (Xanh lá cây)
82.600đ 95.000đ
-13%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế xếp 152 23,5 x 19,5 x 18 cm Ghế xếp 152 23,5 x 19,5 x 18 cm
Ghế xếp 152 23,5 x 19,5 x 18 cm
85.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy