text.skipToContent

Bàn, bàn phụ

Tìm thấy 127 sản phẩm
Bàn salon Cabaret KhangHome 75 x 75 x 45 cm (Trắng, đen) Bàn salon Cabaret KhangHome 75 x 75 x 45 cm (Trắng, đen)
Bàn salon Cabaret KhangHome 75 x 75 x 45 cm (Trắng, đen)
1.450.000đ 2.200.000đ
-34%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bàn trà Gia Phát BT07 120 x 60 x 40 cm (Trắng) Bàn trà Gia Phát BT07 120 x 60 x 40 cm (Trắng)
Bàn trà Gia Phát BT07 120 x 60 x 40 cm (Trắng)
6.900.000đ 7.900.000đ
-13%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bàn Stege 50 x 40 x 40 cm Bàn Stege 50 x 40 x 40 cm
Bàn Stege 50 x 40 x 40 cm
1.900.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bàn laptop Mern 60 x 23 cm (Đen) Bàn laptop Mern 60 x 23 cm (Đen)
Bàn laptop Mern 60 x 23 cm (Đen)
890.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bàn cà phê Fannerup 75 x 45 cm Bàn cà phê Fannerup 75 x 45 cm
Bàn cà phê Fannerup 75 x 45 cm
1.990.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bàn Taps S 40 x 40 x 40 cm (Trắng) Bàn Taps S 40 x 40 x 40 cm (Trắng)
Bàn Taps S 40 x 40 x 40 cm (Trắng)
690.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bàn Damhale 43 x 43 x 39 cm Bàn Damhale 43 x 43 x 39 cm
Bàn Damhale 43 x 43 x 39 cm
1.390.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bàn cà phê Bakkebjerg 40 x 43 cm Bàn cà phê Bakkebjerg 40 x 43 cm
Bàn cà phê Bakkebjerg 40 x 43 cm
990.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bàn cafe Lejre 60 x 120 x 45 cm Bàn cafe Lejre 60 x 120 x 45 cm
Bàn cafe Lejre 60 x 120 x 45 cm
3.500.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bàn cà phê Fannerup 55 x 40 cm Bàn cà phê Fannerup 55 x 40 cm
Bàn cà phê Fannerup 55 x 40 cm
1.490.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 2 bàn cafe Sandbjerg (Xám đen) Bộ 2 bàn cafe Sandbjerg (Xám đen)
Bộ 2 bàn cafe Sandbjerg (Xám đen)
1.500.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bàn Taps L 55 x 55 x 45 cm Bàn Taps L 55 x 55 x 45 cm
Bàn Taps L 55 x 55 x 45 cm
990.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bàn trà gỗ cao su xuất khẩu Chiba IBIE LTCHIRN 90 x 50 x 32 cm (Nâu gỗ tự nhiên) Bàn trà gỗ cao su xuất khẩu Chiba IBIE LTCHIRN 90 x 50 x 32 cm (Nâu gỗ tự nhiên)
Bàn trà gỗ cao su xuất khẩu Chiba IBIE LTCHIRN 90 x 50 x 32 cm (Nâu gỗ tự nhiên)
1.990.000đ 2.500.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bàn laptop gấp gọn đa năng (Hồng) Bàn laptop gấp gọn đa năng (Hồng)
Bàn laptop gấp gọn đa năng (Hồng)
179.000đ 299.000đ
-40%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bàn trà V9.BTRM 140 x 65 x 35 cm Bàn trà V9.BTRM 140 x 65 x 35 cm
Bàn trà V9.BTRM 140 x 65 x 35 cm
7.300.000đ 8.841.000đ
-17%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bàn trà V9.BT03.M 120 x 60 x 35 cm Bàn trà V9.BT03.M 120 x 60 x 35 cm
Bàn trà V9.BT03.M 120 x 60 x 35 cm
6.500.000đ 7.872.000đ
-17%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bàn trà V9.BT07.M 120 x 60 x 40 cm Bàn trà V9.BT07.M 120 x 60 x 40 cm
Bàn trà V9.BT07.M 120 x 60 x 40 cm
6.500.000đ 7.872.000đ
-17%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bàn trà V9.BT09.M 120 x 60 x 39 cm Bàn trà V9.BT09.M 120 x 60 x 39 cm
Bàn trà V9.BT09.M 120 x 60 x 39 cm
6.900.000đ 8.478.000đ
-19%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bàn trang trí Linton 12 x 45 x 75 cm (Nâu) - ILMGH Bàn trang trí Linton 12 x 45 x 75 cm (Nâu) - ILMGH
Bàn trang trí Linton 12 x 45 x 75 cm (Nâu) - ILMGH
8.890.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bàn nesting Sherbet 50-55 x 50-55 x 44-55 cm (Trắng) - ILMGH Bàn nesting Sherbet 50-55 x 50-55 x 44-55 cm (Trắng) - ILMGH
Bàn nesting Sherbet 50-55 x 50-55 x 44-55 cm (Trắng) - ILMGH
4.190.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bàn nesting Tooth 33 x 33 x 81 cm (Trắng) - ILMGH Bàn nesting Tooth 33 x 33 x 81 cm (Trắng) - ILMGH
Bàn nesting Tooth 33 x 33 x 81 cm (Trắng) - ILMGH
1.390.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bàn sofa KhangHome CT-116 120 x 67,5 x 45 cm (Trắng) Bàn sofa KhangHome CT-116 120 x 67,5 x 45 cm (Trắng)
Bàn sofa KhangHome CT-116 120 x 67,5 x 45 cm (Trắng)
2.050.000đ 3.000.000đ
-32%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bàn học có giá sách hình Hello Kitty IBIE 80 x 60 x 180 cm (Hồng) Bàn học có giá sách hình Hello Kitty IBIE 80 x 60 x 180 cm (Hồng)
Bàn học có giá sách hình Hello Kitty IBIE 80 x 60 x 180 cm (Hồng)
2.590.000đ 3.990.000đ
-35%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bàn học có giá sách hình Hello Kitty IBIE 120 x 60 x 180 cm (Hồng) Bàn học có giá sách hình Hello Kitty IBIE 120 x 60 x 180 cm (Hồng)
Bàn học có giá sách hình Hello Kitty IBIE 120 x 60 x 180 cm (Hồng)
3.890.000đ 5.990.000đ
-35%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bàn học có giá sách hình công chúa IBIE 120 x 60 x 180 cm (Hồng) Bàn học có giá sách hình công chúa IBIE 120 x 60 x 180 cm (Hồng)
Bàn học có giá sách hình công chúa IBIE 120 x 60 x 180 cm (Hồng)
3.890.000đ 5.990.000đ
-35%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bàn học có giá sách hình Doraemon IBIE 100 x 60 x 180 cm (Xanh dương) Bàn học có giá sách hình Doraemon IBIE 100 x 60 x 180 cm (Xanh dương)
Bàn học có giá sách hình Doraemon IBIE 100 x 60 x 180 cm (Xanh dương)
3.590.000đ 5.530.000đ
-35%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bàn học có giá sách hình Doraemon IBIE 80 x 60 x 180 cm (Xanh dương) Bàn học có giá sách hình Doraemon IBIE 80 x 60 x 180 cm (Xanh dương)
Bàn học có giá sách hình Doraemon IBIE 80 x 60 x 180 cm (Xanh dương)
2.590.000đ 3.990.000đ
-35%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bàn học có giá sách hình công chúa IBIE 100 x 60 x 180 cm (Hồng) Bàn học có giá sách hình công chúa IBIE 100 x 60 x 180 cm (Hồng)
Bàn học có giá sách hình công chúa IBIE 100 x 60 x 180 cm (Hồng)
3.590.000đ 5.530.000đ
-35%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bàn học có giá sách hình Hello Kitty IBIE 100 x 60 x 180 cm (Hồng) Bàn học có giá sách hình Hello Kitty IBIE 100 x 60 x 180 cm (Hồng)
Bàn học có giá sách hình Hello Kitty IBIE 100 x 60 x 180 cm (Hồng)
3.590.000đ 5.530.000đ
-35%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bàn học có giá sách hình lâu đài IBIE 120 x 60 x 180 cm (Xanh dương) Bàn học có giá sách hình lâu đài IBIE 120 x 60 x 180 cm (Xanh dương)
Bàn học có giá sách hình lâu đài IBIE 120 x 60 x 180 cm (Xanh dương)
3.890.000đ 5.990.000đ
-35%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bàn học có giá sách hình lâu đài IBIE 100 x 60 x 180 cm (Xanh dương) Bàn học có giá sách hình lâu đài IBIE 100 x 60 x 180 cm (Xanh dương)
Bàn học có giá sách hình lâu đài IBIE 100 x 60 x 180 cm (Xanh dương)
3.590.000đ 5.530.000đ
-35%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bàn học có giá sách hình lâu đài IBIE 80 x 60 x 180 cm (Xanh dương) Bàn học có giá sách hình lâu đài IBIE 80 x 60 x 180 cm (Xanh dương)
Bàn học có giá sách hình lâu đài IBIE 80 x 60 x 180 cm (Xanh dương)
2.590.000đ 3.990.000đ
-35%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bàn xếp chữ nhật Thanh Long HM-FH120 120 x 60 x 48/60/74 cm (Trắng) Bàn xếp chữ nhật Thanh Long HM-FH120 120 x 60 x 48/60/74 cm (Trắng)
Bàn xếp chữ nhật Thanh Long HM-FH120 120 x 60 x 48/60/74 cm (Trắng)
876.000đ 1.051.000đ
-17%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bàn xếp tròn Thanh Long HM-FR122 đường kính 120cm (Trắng) Bàn xếp tròn Thanh Long HM-FR122 đường kính 120cm (Trắng)
Bàn xếp tròn Thanh Long HM-FR122 đường kính 120cm (Trắng)
1.740.000đ 2.088.000đ
-17%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bàn sofa KhangHome CT-016 75 x 75 x 45 cm (Trắng) Bàn sofa KhangHome CT-016 75 x 75 x 45 cm (Trắng)
Bàn sofa KhangHome CT-016 75 x 75 x 45 cm (Trắng)
1.490.000đ 1.800.000đ
-17%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bàn xếp chữ nhật Thanh Long HM-FH152 152 x 70 x 74 cm (Trắng) Bàn xếp chữ nhật Thanh Long HM-FH152 152 x 70 x 74 cm (Trắng)
Bàn xếp chữ nhật Thanh Long HM-FH152 152 x 70 x 74 cm (Trắng)
1.188.000đ 1.426.000đ
-17%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bàn sofa ghép 3 KhangHome NT-115 55 x 43 x 55 cm (Đen) Bàn sofa ghép 3 KhangHome NT-115 55 x 43 x 55 cm (Đen)
Bàn sofa ghép 3 KhangHome NT-115 55 x 43 x 55 cm (Đen)
2.600.000đ 3.000.000đ
-13%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bàn sofa KhangHome CT-120 120 x 60 x 44 cm (Nâu gỗ) Bàn sofa KhangHome CT-120 120 x 60 x 44 cm (Nâu gỗ)
Bàn sofa KhangHome CT-120 120 x 60 x 44 cm (Nâu gỗ)
2.250.000đ 3.000.000đ
-25%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bàn sofa 2 tầng KhangHome CT-015 79 x 71,6 x 46 cm (Trắng) Bàn sofa 2 tầng KhangHome CT-015 79 x 71,6 x 46 cm (Trắng)
Bàn sofa 2 tầng KhangHome CT-015 79 x 71,6 x 46 cm (Trắng)
1.590.000đ 2.000.000đ
-21%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bàn đa năng IBIE Manila IB3940007 95 x 60 x 160 cm (Nâu) Bàn đa năng IBIE Manila IB3940007 95 x 60 x 160 cm (Nâu)
Bàn đa năng IBIE Manila IB3940007 95 x 60 x 160 cm (Nâu)
2.590.000đ 3.990.000đ
-35%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bàn học sinh chân xếp Modulo Home MDL-004L-W 80 x 50 x 28 cm (Trắng) Bàn học sinh chân xếp Modulo Home MDL-004L-W 80 x 50 x 28 cm (Trắng)
Bàn học sinh chân xếp Modulo Home MDL-004L-W 80 x 50 x 28 cm (Trắng)
319.000đ 350.900đ
-9%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bàn trang trí Feast 127.5 x 43 x 85 cm (Trắng) - ILMGH Bàn trang trí Feast 127.5 x 43 x 85 cm (Trắng) - ILMGH
Bàn trang trí Feast 127.5 x 43 x 85 cm (Trắng) - ILMGH
3.590.000đ 4.500.000đ
-20%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bàn tròn chân tiện Nguyên Hạnh TT60-N 60 x 60 x 30 cm (Nâu) Bàn tròn chân tiện Nguyên Hạnh TT60-N 60 x 60 x 30 cm (Nâu)
Bàn tròn chân tiện Nguyên Hạnh TT60-N 60 x 60 x 30 cm (Nâu)
395.000đ 481.000đ
-18%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bàn sofa Modulo Home LONA CT889-N 90 x 44 x 40 cm (Nâu tự nhiên) Bàn sofa Modulo Home LONA CT889-N 90 x 44 x 40 cm (Nâu tự nhiên)
Bàn sofa Modulo Home LONA CT889-N 90 x 44 x 40 cm (Nâu tự nhiên)
1.550.000đ 1.705.000đ
-9%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bàn học sinh chân xếp Modulo Home MDL-004-W 60 x 40 x 28 cm (Trắng) Bàn học sinh chân xếp Modulo Home MDL-004-W 60 x 40 x 28 cm (Trắng)
Bàn học sinh chân xếp Modulo Home MDL-004-W 60 x 40 x 28 cm (Trắng)
229.000đ 251.900đ
-9%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bàn trà chân thang Nguyên Hạnh Furniture NH-M46 60 x 40 x 24 cm (Vàng) Bàn trà chân thang Nguyên Hạnh Furniture NH-M46 60 x 40 x 24 cm (Vàng)
Bàn trà chân thang Nguyên Hạnh Furniture NH-M46 60 x 40 x 24 cm (Vàng)
235.000đ 288.000đ
-18%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bàn tròn chân tiện Nguyên Hạnh TT60-TN 60 x 60 x 30 cm (Tự nhiên) Bàn tròn chân tiện Nguyên Hạnh TT60-TN 60 x 60 x 30 cm (Tự nhiên)
Bàn tròn chân tiện Nguyên Hạnh TT60-TN 60 x 60 x 30 cm (Tự nhiên)
395.000đ 481.000đ
-18%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bàn trà chân tiện Nguyên Hạnh Furniture NH-T57 50 x 70 x 30 cm (Tự nhiên) Bàn trà chân tiện Nguyên Hạnh Furniture NH-T57 50 x 70 x 30 cm (Tự nhiên)
Bàn trà chân tiện Nguyên Hạnh Furniture NH-T57 50 x 70 x 30 cm (Tự nhiên)
375.000đ 456.000đ
-18%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ bàn trẻ em 02 và ghế BB08-B 63,6 x 55 x 100 cm (Trắng phối xanh da trời) Bộ bàn trẻ em 02 và ghế BB08-B 63,6 x 55 x 100 cm (Trắng phối xanh da trời)
Bộ bàn trẻ em 02 và ghế BB08-B 63,6 x 55 x 100 cm (Trắng phối xanh da trời)
2.112.000đ 2.534.400đ
-17%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bàn cafe mặt kính H-Decor 105 x 60 x 38 cm - ILMGH Bàn cafe mặt kính H-Decor 105 x 60 x 38 cm - ILMGH
Bàn cafe mặt kính H-Decor 105 x 60 x 38 cm - ILMGH
2.299.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bàn tròn chân tiện Nguyên Hạnh TT60-V 60 x 60 x 30 cm (Vàng) Bàn tròn chân tiện Nguyên Hạnh TT60-V 60 x 60 x 30 cm (Vàng)
Bàn tròn chân tiện Nguyên Hạnh TT60-V 60 x 60 x 30 cm (Vàng)
395.000đ 481.000đ
-18%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bàn trà chân tiện Nguyên Hạnh Furniture NH-T57 50 x 70 x 30 cm (Nâu) Bàn trà chân tiện Nguyên Hạnh Furniture NH-T57 50 x 70 x 30 cm (Nâu)
Bàn trà chân tiện Nguyên Hạnh Furniture NH-T57 50 x 70 x 30 cm (Nâu)
375.000đ 456.000đ
-18%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bàn trà chân tiện Nguyên Hạnh Furniture NH-T57 50 x 70 x 30 cm (Vàng) Bàn trà chân tiện Nguyên Hạnh Furniture NH-T57 50 x 70 x 30 cm (Vàng)
Bàn trà chân tiện Nguyên Hạnh Furniture NH-T57 50 x 70 x 30 cm (Vàng)
375.000đ 456.000đ
-18%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bàn trà chân thang Nguyên Hạnh Furniture NH-M46 60 x 40 x 24 cm (Nâu) Bàn trà chân thang Nguyên Hạnh Furniture NH-M46 60 x 40 x 24 cm (Nâu)
Bàn trà chân thang Nguyên Hạnh Furniture NH-M46 60 x 40 x 24 cm (Nâu)
235.000đ 288.000đ
-18%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bàn học sinh Ohi@ma HMT-4060X 40 x 60 cm (Nhiều màu) Bàn học sinh Ohi@ma HMT-4060X 40 x 60 cm (Nhiều màu)
Bàn học sinh Ohi@ma HMT-4060X 40 x 60 cm (Nhiều màu)
130.000đ 150.000đ
-13%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bàn tròn vân gỗ 60cm HMT-60L Bàn tròn vân gỗ 60cm HMT-60L
Bàn tròn vân gỗ 60cm HMT-60L
280.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bàn cafe vuông biznoithat BN-07a 100 x 100 x 42 cm (Nâu) Bàn cafe vuông biznoithat BN-07a 100 x 100 x 42 cm (Nâu)
Bàn cafe vuông biznoithat BN-07a 100 x 100 x 42 cm (Nâu)
5.850.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bàn liền giá sách Hòa Phát BK206 105 x 60 x 180 cm Bàn liền giá sách Hòa Phát BK206 105 x 60 x 180 cm
Bàn liền giá sách Hòa Phát BK206 105 x 60 x 180 cm
2.610.000đ 3.000.000đ
-13%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế trẻ em bút chì GBC01 (Tím) Ghế trẻ em bút chì GBC01 (Tím)
Ghế trẻ em bút chì GBC01 (Tím)
704.000đ 844.800đ
-17%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế trẻ em bút chì GBC02 (Xanh dương) Ghế trẻ em bút chì GBC02 (Xanh dương)
Ghế trẻ em bút chì GBC02 (Xanh dương)
704.000đ 844.800đ
-17%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy