text.skipToContent

Bàn ăn

Tìm thấy 150 sản phẩm
Bộ bàn ăn 1 bàn 4 ghế Modulo Home TRACY-W (Nâu đậm) Bộ bàn ăn 1 bàn 4 ghế Modulo Home TRACY-W (Nâu đậm)
Bộ bàn ăn 1 bàn 4 ghế Modulo Home TRACY-W (Nâu đậm)
4.850.000đ 5.335.000đ
-9%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ bàn ăn 1 bàn 4 ghế Modulo Home TRACY-N (Nâu nhạt) Bộ bàn ăn 1 bàn 4 ghế Modulo Home TRACY-N (Nâu nhạt)
Bộ bàn ăn 1 bàn 4 ghế Modulo Home TRACY-N (Nâu nhạt)
4.850.000đ 5.335.000đ
-9%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ bàn ghế ăn KhangHome White-Sun (Trắng phối xám) Bộ bàn ghế ăn KhangHome White-Sun (Trắng phối xám)
Bộ bàn ghế ăn KhangHome White-Sun (Trắng phối xám)
6.250.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ bàn ghế ăn KhangHome Vincent-Bra (Xám phối trắng) Bộ bàn ghế ăn KhangHome Vincent-Bra (Xám phối trắng)
Bộ bàn ghế ăn KhangHome Vincent-Bra (Xám phối trắng)
6.150.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ bàn ghế ăn KhangHome Vincent-Flippy (Xám phối nâu) Bộ bàn ghế ăn KhangHome Vincent-Flippy (Xám phối nâu)
Bộ bàn ghế ăn KhangHome Vincent-Flippy (Xám phối nâu)
6.150.000đ 7.500.000đ
-18%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bàn ăn Cham KhangHome 120 x 75 x 75 (Nâu gỗ tự nhiên) Bàn ăn Cham KhangHome 120 x 75 x 75 (Nâu gỗ tự nhiên)
Bàn ăn Cham KhangHome 120 x 75 x 75 (Nâu gỗ tự nhiên)
1.250.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ bàn ăn KhangHome Kratos-WP 120 x 76 x 75 cm (Trắng phối hồng) Bộ bàn ăn KhangHome Kratos-WP 120 x 76 x 75 cm (Trắng phối hồng)
Bộ bàn ăn KhangHome Kratos-WP 120 x 76 x 75 cm (Trắng phối hồng)
4.500.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bàn ăn Loto KhangHome 120 x 75 x 75 cm (Trắng) Bàn ăn Loto KhangHome 120 x 75 x 75 cm (Trắng)
Bàn ăn Loto KhangHome 120 x 75 x 75 cm (Trắng)
2.950.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ bàn ăn KhangHome Kratos-WB 120 x 76 x 75 cm (Trắng phối xanh dương) Bộ bàn ăn KhangHome Kratos-WB 120 x 76 x 75 cm (Trắng phối xanh dương)
Bộ bàn ăn KhangHome Kratos-WB 120 x 76 x 75 cm (Trắng phối xanh dương)
4.500.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ bàn ghế ăn KhangHome White-Mona (Trắng) phối nâu) Bộ bàn ghế ăn KhangHome White-Mona (Trắng) phối nâu)
Bộ bàn ghế ăn KhangHome White-Mona (Trắng) phối nâu)
7.590.000đ 8.500.000đ
-11%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ bàn ăn Kratos Oka 01 KhangHome (Nâu gỗ tự nhiên) Bộ bàn ăn Kratos Oka 01 KhangHome (Nâu gỗ tự nhiên)
Bộ bàn ăn Kratos Oka 01 KhangHome (Nâu gỗ tự nhiên)
4.500.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ bàn ghế ăn KhangHome White-Bra (Trắng) Bộ bàn ghế ăn KhangHome White-Bra (Trắng)
Bộ bàn ghế ăn KhangHome White-Bra (Trắng)
5.600.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ bàn ghế ăn KhangHome Vincent (Xám) Bộ bàn ghế ăn KhangHome Vincent (Xám)
Bộ bàn ghế ăn KhangHome Vincent (Xám)
6.900.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ bàn ăn KhangHome Kratos-PB 120 x 76 x 75 cm (Trắng phối xanh, hồng) Bộ bàn ăn KhangHome Kratos-PB 120 x 76 x 75 cm (Trắng phối xanh, hồng)
Bộ bàn ăn KhangHome Kratos-PB 120 x 76 x 75 cm (Trắng phối xanh, hồng)
4.500.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ bàn ghế ăn KhangHome Vincent-Sun (Xám) Bộ bàn ghế ăn KhangHome Vincent-Sun (Xám)
Bộ bàn ghế ăn KhangHome Vincent-Sun (Xám)
6.150.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ bàn ghế ăn KhangHome Vincent-Mona (Xám phối nâu) Bộ bàn ghế ăn KhangHome Vincent-Mona (Xám phối nâu)
Bộ bàn ghế ăn KhangHome Vincent-Mona (Xám phối nâu)
8.580.000đ 9.500.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ bàn ăn Kratos Oak 03 KhangHome 120 x 76 x 75 cm (Nâu gỗ tự nhiên) Bộ bàn ăn Kratos Oak 03 KhangHome 120 x 76 x 75 cm (Nâu gỗ tự nhiên)
Bộ bàn ăn Kratos Oak 03 KhangHome 120 x 76 x 75 cm (Nâu gỗ tự nhiên)
4.600.000đ 5.500.000đ
-16%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ bàn ghế ăn KhangHome White-Oak (Trắng phối nâu) Bộ bàn ghế ăn KhangHome White-Oak (Trắng phối nâu)
Bộ bàn ghế ăn KhangHome White-Oak (Trắng phối nâu)
5.950.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ bàn ghế ăn KhangHome Kratos (Trắng) Bộ bàn ghế ăn KhangHome Kratos (Trắng)
Bộ bàn ghế ăn KhangHome Kratos (Trắng)
4.500.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ bàn ghế ăn gỗ cao su Sala 1.2m (Đen xám) Bộ bàn ghế ăn gỗ cao su Sala 1.2m (Đen xám)
Bộ bàn ghế ăn gỗ cao su Sala 1.2m (Đen xám)
5.645.000đ 6.500.000đ
-13%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ bàn ghế ăn KhangHome Kraw-Oak (Trắng, nâu) Bộ bàn ghế ăn KhangHome Kraw-Oak (Trắng, nâu)
Bộ bàn ghế ăn KhangHome Kraw-Oak (Trắng, nâu)
4.500.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ bàn ghế ăn gỗ cao su White Ash 1.2m (Vàng gỗ) Bộ bàn ghế ăn gỗ cao su White Ash 1.2m (Vàng gỗ)
Bộ bàn ghế ăn gỗ cao su White Ash 1.2m (Vàng gỗ)
4.860.000đ 6.000.000đ
-19%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ bàn ghế ăn gỗ cao su Sala 1.2m (Nâu) Bộ bàn ghế ăn gỗ cao su Sala 1.2m (Nâu)
Bộ bàn ghế ăn gỗ cao su Sala 1.2m (Nâu)
5.645.000đ 6.000.000đ
-6%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ bàn ghế ăn KhangHome Ehome Y (Vàng, trắng) Bộ bàn ghế ăn KhangHome Ehome Y (Vàng, trắng)
Bộ bàn ghế ăn KhangHome Ehome Y (Vàng, trắng)
3.500.000đ 4.800.000đ
-27%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ bàn ghế ăn KhangHome Kra-Shell (Trắng, vàng, xanh lá cây) Bộ bàn ghế ăn KhangHome Kra-Shell (Trắng, vàng, xanh lá cây)
Bộ bàn ghế ăn KhangHome Kra-Shell (Trắng, vàng, xanh lá cây)
3.990.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ bàn ghế ăn gỗ cao su Mango 1.2m (Nâu) Bộ bàn ghế ăn gỗ cao su Mango 1.2m (Nâu)
Bộ bàn ghế ăn gỗ cao su Mango 1.2m (Nâu)
4.550.000đ 6.000.000đ
-24%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ bàn ghế ăn KhangHome Kraw-Sun (Trắng, xám) Bộ bàn ghế ăn KhangHome Kraw-Sun (Trắng, xám)
Bộ bàn ghế ăn KhangHome Kraw-Sun (Trắng, xám)
4.500.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ bàn ghế ăn gỗ cao su Spinder 1.2m (Vàng gỗ) Bộ bàn ghế ăn gỗ cao su Spinder 1.2m (Vàng gỗ)
Bộ bàn ghế ăn gỗ cao su Spinder 1.2m (Vàng gỗ)
4.990.000đ 7.000.000đ
-29%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ bàn ghế ăn gỗ xoan đào 1.6m (Vàng nâu) Bộ bàn ghế ăn gỗ xoan đào 1.6m (Vàng nâu)
Bộ bàn ghế ăn gỗ xoan đào 1.6m (Vàng nâu)
8.222.000đ 9.200.000đ
-11%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ bàn ghế ăn gỗ cao su 1.2m (Xanh dương) Bộ bàn ghế ăn gỗ cao su 1.2m (Xanh dương)
Bộ bàn ghế ăn gỗ cao su 1.2m (Xanh dương)
3.964.000đ 5.000.000đ
-21%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ bàn ăn KhangHome Ehome 03 (Nâu gỗ) Bộ bàn ăn KhangHome Ehome 03 (Nâu gỗ)
Bộ bàn ăn KhangHome Ehome 03 (Nâu gỗ)
3.800.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ bàn ghế ăn gỗ cao su 1.2m (Vàng gỗ) Bộ bàn ghế ăn gỗ cao su 1.2m (Vàng gỗ)
Bộ bàn ghế ăn gỗ cao su 1.2m (Vàng gỗ)
4.990.000đ 6.000.000đ
-17%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ bàn ghế ăn gỗ sồi Nga 1.2m (Vàng gỗ) Bộ bàn ghế ăn gỗ sồi Nga 1.2m (Vàng gỗ)
Bộ bàn ghế ăn gỗ sồi Nga 1.2m (Vàng gỗ)
9.000.000đ 10.000.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ bàn ghế ăn gỗ xoan đào 1.2m (Nâu) Bộ bàn ghế ăn gỗ xoan đào 1.2m (Nâu)
Bộ bàn ghế ăn gỗ xoan đào 1.2m (Nâu)
6.541.000đ 7.500.000đ
-13%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ bàn ghế ăn gỗ sồi Nga 1.2m (Nâu) Bộ bàn ghế ăn gỗ sồi Nga 1.2m (Nâu)
Bộ bàn ghế ăn gỗ sồi Nga 1.2m (Nâu)
9.000.000đ 10.000.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ bàn ghế ăn gỗ cao su 1.2m (Trắng) Bộ bàn ghế ăn gỗ cao su 1.2m (Trắng)
Bộ bàn ghế ăn gỗ cao su 1.2m (Trắng)
3.964.000đ 5.000.000đ
-21%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ bàn ăn tròn Star 0.8m (Trắng) và 3 ghế nệm AZ Price Bộ bàn ăn tròn Star 0.8m (Trắng) và 3 ghế nệm AZ Price
Bộ bàn ăn tròn Star 0.8m (Trắng) và 3 ghế nệm AZ Price
4.890.000đ 8.490.000đ
-42%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ bàn ghế phòng ăn RelaxArt A1 (Bạch Dương) Bộ bàn ghế phòng ăn RelaxArt A1 (Bạch Dương)
Bộ bàn ghế phòng ăn RelaxArt A1 (Bạch Dương)
6.125.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ bàn ghế phòng ăn RelaxArt C1 (Sư Tử) Bộ bàn ghế phòng ăn RelaxArt C1 (Sư Tử)
Bộ bàn ghế phòng ăn RelaxArt C1 (Sư Tử)
9.362.500đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ bàn ghế phòng ăn RelaxArt C3 (Thiên Bình) Bộ bàn ghế phòng ăn RelaxArt C3 (Thiên Bình)
Bộ bàn ghế phòng ăn RelaxArt C3 (Thiên Bình)
9.750.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ bàn ăn tròn Star 0.8m và 4 ghế nệm AZ Price Bộ bàn ăn tròn Star 0.8m và 4 ghế nệm AZ Price
Bộ bàn ăn tròn Star 0.8m và 4 ghế nệm AZ Price
4.690.000đ 9.150.000đ
-49%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bàn ăn Star AZ Price 120 x 80 cm (Nâu gỗ) Bàn ăn Star AZ Price 120 x 80 cm (Nâu gỗ)
Bàn ăn Star AZ Price 120 x 80 cm (Nâu gỗ)
2.690.000đ 4.590.000đ
-41%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ bàn ăn tròn Star 0.6m (Trắng) và 4 ghế DSW AZ Price Bộ bàn ăn tròn Star 0.6m (Trắng) và 4 ghế DSW AZ Price
Bộ bàn ăn tròn Star 0.6m (Trắng) và 4 ghế DSW AZ Price
2.990.000đ 5.490.000đ
-46%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ bàn ghế phòng ăn RelaxArt A2 (Kim Ngưu) Bộ bàn ghế phòng ăn RelaxArt A2 (Kim Ngưu)
Bộ bàn ghế phòng ăn RelaxArt A2 (Kim Ngưu)
8.989.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ bàn ăn tròn Star 0.6m (Trắng) và 2 ghế nệm AZ Price Bộ bàn ăn tròn Star 0.6m (Trắng) và 2 ghế nệm AZ Price
Bộ bàn ăn tròn Star 0.6m (Trắng) và 2 ghế nệm AZ Price
3.190.000đ 5.190.000đ
-39%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ bàn ghế phòng ăn RelaxArt B2 (Ma Kết) Bộ bàn ghế phòng ăn RelaxArt B2 (Ma Kết)
Bộ bàn ghế phòng ăn RelaxArt B2 (Ma Kết)
5.370.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ bàn ăn tròn Star 1.2m và 4 ghế nệm AZ Price Bộ bàn ăn tròn Star 1.2m và 4 ghế nệm AZ Price
Bộ bàn ăn tròn Star 1.2m và 4 ghế nệm AZ Price
5.090.000đ 10.180.000đ
-50%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ bàn ăn tròn Star 0.8m và 4 ghế AZ Price Bộ bàn ăn tròn Star 0.8m và 4 ghế AZ Price
Bộ bàn ăn tròn Star 0.8m và 4 ghế AZ Price
3.390.000đ 6.190.000đ
-45%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ bàn ăn chữ nhật Star 1.2m (Trắng) và 6 ghế DSW AZ Price Bộ bàn ăn chữ nhật Star 1.2m (Trắng) và 6 ghế DSW AZ Price
Bộ bàn ăn chữ nhật Star 1.2m (Trắng) và 6 ghế DSW AZ Price
4.990.000đ 9.980.000đ
-50%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ bàn ghế phòng ăn RelaxArt A4 (Cự Giải) Bộ bàn ghế phòng ăn RelaxArt A4 (Cự Giải)
Bộ bàn ghế phòng ăn RelaxArt A4 (Cự Giải)
9.362.500đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ bàn ghế phòng ăn RelaxArt B3 (Bảo Bình) Bộ bàn ghế phòng ăn RelaxArt B3 (Bảo Bình)
Bộ bàn ghế phòng ăn RelaxArt B3 (Bảo Bình)
8.687.000đ 9.687.500đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ bàn ăn chữ nhật Star 1.2m (Đen) và 4 ghế DSW AZ Price Bộ bàn ăn chữ nhật Star 1.2m (Đen) và 4 ghế DSW AZ Price
Bộ bàn ăn chữ nhật Star 1.2m (Đen) và 4 ghế DSW AZ Price
3.990.000đ 7.980.000đ
-50%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bàn ăn Vedde gỗ công nghiệp 90 x 160 cm Bàn ăn Vedde gỗ công nghiệp 90 x 160 cm
Bàn ăn Vedde gỗ công nghiệp 90 x 160 cm
4.900.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bàn ăn Bredebro gỗ công nghiệp, veneer sồi 90 x 150 x 75 cm Bàn ăn Bredebro gỗ công nghiệp, veneer sồi 90 x 150 x 75 cm
Bàn ăn Bredebro gỗ công nghiệp, veneer sồi 90 x 150 x 75 cm
6.900.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bàn ăn Thyholm gỗ công nghiệp, khung kim loại 80 x 120 cm Bàn ăn Thyholm gỗ công nghiệp, khung kim loại 80 x 120 cm
Bàn ăn Thyholm gỗ công nghiệp, khung kim loại 80 x 120 cm
2.900.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bàn ăn Gammelgab gỗ công nghiệp, chân sồi 80 x 120 x 75 cm Bàn ăn Gammelgab gỗ công nghiệp, chân sồi 80 x 120 x 75 cm
Bàn ăn Gammelgab gỗ công nghiệp, chân sồi 80 x 120 x 75 cm
5.900.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bàn ăn Gammelgab gỗ công nghiệp, chân sồi 90x160/200x75cm Bàn ăn Gammelgab gỗ công nghiệp, chân sồi 90x160/200x75cm
Bàn ăn Gammelgab gỗ công nghiệp, chân sồi 90x160/200x75cm
9.900.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bàn ăn Stege gỗ công nghiệp, chân kim loại 90 x 160 x 73 cm Bàn ăn Stege gỗ công nghiệp, chân kim loại 90 x 160 x 73 cm
Bàn ăn Stege gỗ công nghiệp, chân kim loại 90 x 160 x 73 cm
7.900.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bàn ăn Stege gỗ công nghiệp, chân kim loại 90 x 200 x 73 cm Bàn ăn Stege gỗ công nghiệp, chân kim loại 90 x 200 x 73 cm
Bàn ăn Stege gỗ công nghiệp, chân kim loại 90 x 200 x 73 cm
8.900.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bàn ăn Kalby gỗ công nghiệp, veneer sồi 90x160/250x75cm Bàn ăn Kalby gỗ công nghiệp, veneer sồi 90x160/250x75cm
Bàn ăn Kalby gỗ công nghiệp, veneer sồi 90x160/250x75cm
13.000.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy