text.skipToContent

Bấm, ghim, đục lỗ

Tìm thấy 194 sản phẩm
Kẹp bướm G Star No.410 41mm Kẹp bướm G Star No.410 41mm
Kẹp bướm G Star No.410 41mm
15.200đ 15.900đ
-4%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghim bấm KW-triO 24/6 00246 (Hộp 100 thanh) Ghim bấm KW-triO 24/6 00246 (Hộp 100 thanh)
Ghim bấm KW-triO 24/6 00246 (Hộp 100 thanh)
5.700đ 6.900đ
-17%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹp bướm Stacom C419 19mm hộp 12 cái Kẹp bướm Stacom C419 19mm hộp 12 cái
Kẹp bướm Stacom C419 19mm hộp 12 cái
5.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹp bướm Stacom C425 25mm hộp 12 cái Kẹp bướm Stacom C425 25mm hộp 12 cái
Kẹp bướm Stacom C425 25mm hộp 12 cái
9.900đ 10.300đ
-4%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹp bướm Stacom C441 41mm hộp 12 cái Kẹp bướm Stacom C441 41mm hộp 12 cái
Kẹp bướm Stacom C441 41mm hộp 12 cái
17.900đ 19.100đ
-6%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghim kẹp giấy tam giác Dung Nguyễn Ghim kẹp giấy tam giác Dung Nguyễn
Ghim kẹp giấy tam giác Dung Nguyễn
4.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹp bướm G Star No.320 32mm Kẹp bướm G Star No.320 32mm
Kẹp bướm G Star No.320 32mm
10.500đ 12.900đ
-19%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹp bướm Stacom C432 32mm hộp 12 cái Kẹp bướm Stacom C432 32mm hộp 12 cái
Kẹp bướm Stacom C432 32mm hộp 12 cái
13.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹp bướm Saiko 15mm (Nhiều màu) Kẹp bướm Saiko 15mm (Nhiều màu)
Kẹp bướm Saiko 15mm (Nhiều màu)
20.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kim bấm số 10 Thiên Long STS-02 (Hộp 1000 kim) Kim bấm số 10 Thiên Long STS-02 (Hộp 1000 kim)
Kim bấm số 10 Thiên Long STS-02 (Hộp 1000 kim)
2.600đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹp bướm Echo 19mm Kẹp bướm Echo 19mm
Kẹp bướm Echo 19mm
4.700đ 6.500đ
-28%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kim kẹp giấy C32 hộp 90 kim Kim kẹp giấy C32 hộp 90 kim
Kim kẹp giấy C32 hộp 90 kim
4.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dập ghim nhựa số 10 Stacom C114 (Xanh lá) Dập ghim nhựa số 10 Stacom C114 (Xanh lá)
Dập ghim nhựa số 10 Stacom C114 (Xanh lá)
28.600đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bấm kim số 10 Stacom C113 (Đen) Bấm kim số 10 Stacom C113 (Đen)
Bấm kim số 10 Stacom C113 (Đen)
28.600đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bấm kim số 10 Thiên Long ST-09 (Xanh da trời) Bấm kim số 10 Thiên Long ST-09 (Xanh da trời)
Bấm kim số 10 Thiên Long ST-09 (Xanh da trời)
21.700đ 22.900đ
-5%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bấm kim số 03 St-03 Max HD 50R Bấm kim số 03 St-03 Max HD 50R
Bấm kim số 03 St-03 Max HD 50R
30.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bấm lỗ Eagle 837 18 tờ (Đỏ) Bấm lỗ Eagle 837 18 tờ (Đỏ)
Bấm lỗ Eagle 837 18 tờ (Đỏ)
56.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dụng cụ gỡ kim Welter's SR-A1 (Đen) Dụng cụ gỡ kim Welter's SR-A1 (Đen)
Dụng cụ gỡ kim Welter's SR-A1 (Đen)
21.300đ 21.500đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hộp 60 kẹp GuangBo PJTC005 15mm (Nhiều màu) Hộp 60 kẹp GuangBo PJTC005 15mm (Nhiều màu)
Hộp 60 kẹp GuangBo PJTC005 15mm (Nhiều màu)
46.500đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dập ghim Kanex GOLD-10/Y2 Dập ghim Kanex GOLD-10/Y2
Dập ghim Kanex GOLD-10/Y2
31.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dập ghim Kanex HD-10/Y2 Dập ghim Kanex HD-10/Y2
Dập ghim Kanex HD-10/Y2
22.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dập ghim Kanex HD45 Dập ghim Kanex HD45
Dập ghim Kanex HD45
45.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dập ghim Kanex HD-45S Dập ghim Kanex HD-45S
Dập ghim Kanex HD-45S
75.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dập ghim lớn Kanex HD-1224 New Dập ghim lớn Kanex HD-1224 New
Dập ghim lớn Kanex HD-1224 New
630.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dập ghim Kanex HD-10NR/Y2 Dập ghim Kanex HD-10NR/Y2
Dập ghim Kanex HD-10NR/Y2
31.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dập ghim lớn Kanex HD-1224 Dập ghim lớn Kanex HD-1224
Dập ghim lớn Kanex HD-1224
700.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dập ghim Kanex ICON Dập ghim Kanex ICON
Dập ghim Kanex ICON
26.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dập ghim Kanex HD-555 Dập ghim Kanex HD-555
Dập ghim Kanex HD-555
40.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dập ghim báo Kanex HD-45L Dập ghim báo Kanex HD-45L
Dập ghim báo Kanex HD-45L
165.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bấm kim SDI 1105 (Xám) Bấm kim SDI 1105 (Xám)
Bấm kim SDI 1105 (Xám)
31.200đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghim dập số 10 Double A Ghim dập số 10 Double A
Ghim dập số 10 Double A
5.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dập ghim số 10 Double A Dập ghim số 10 Double A
Dập ghim số 10 Double A
29.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghim bấm số 10 Ghim bấm số 10
Ghim bấm số 10
3.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹp gáy sách acco SDI 0946 L1 (Hộp 50 set) Kẹp gáy sách acco SDI 0946 L1 (Hộp 50 set)
Kẹp gáy sách acco SDI 0946 L1 (Hộp 50 set)
42.900đ 45.000đ
-5%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nhổ ghim Deli 0232 Nhổ ghim Deli 0232
Nhổ ghim Deli 0232
11.900đ 13.000đ
-8%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹp bướm Echo 51mm Kẹp bướm Echo 51mm
Kẹp bướm Echo 51mm
28.000đ 29.000đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹp bướm Echo 41mm Kẹp bướm Echo 41mm
Kẹp bướm Echo 41mm
18.000đ 20.500đ
-12%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹp giấy Deli 9544 Kẹp giấy Deli 9544
Kẹp giấy Deli 9544
16.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹp bướm Slecho 32mm Kẹp bướm Slecho 32mm
Kẹp bướm Slecho 32mm
10.900đ 14.000đ
-22%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dập ghim Deli 0238 Dập ghim Deli 0238
Dập ghim Deli 0238
22.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹp bướm Slecho 25mm Kẹp bướm Slecho 25mm
Kẹp bướm Slecho 25mm
8.500đ 9.500đ
-11%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghim dập Plus số 3 Ghim dập Plus số 3
Ghim dập Plus số 3
9.900đ 12.500đ
-21%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghim dập số 10 Plus Ghim dập số 10 Plus
Ghim dập số 10 Plus
4.000đ 4.500đ
-11%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dập ghim số 10 Deli 0222 (Cỡ nhỏ) Dập ghim số 10 Deli 0222 (Cỡ nhỏ)
Dập ghim số 10 Deli 0222 (Cỡ nhỏ)
18.300đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ kim băng nhiều kích thước UBL QH0017 (125 cái) Bộ kim băng nhiều kích thước UBL QH0017 (125 cái)
Bộ kim băng nhiều kích thước UBL QH0017 (125 cái)
35.000đ 37.000đ
-5%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹp giấy SureMark 15mm (Hộp 12 cái) Kẹp giấy SureMark 15mm (Hộp 12 cái)
Kẹp giấy SureMark 15mm (Hộp 12 cái)
3.700đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dụng cụ đóng số nhảy tự động 6 số Max N-607 Dụng cụ đóng số nhảy tự động 6 số Max N-607
Dụng cụ đóng số nhảy tự động 6 số Max N-607
1.800.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dập ghim số 3 GuangBo DSJ7514 Dập ghim số 3 GuangBo DSJ7514
Dập ghim số 3 GuangBo DSJ7514
98.500đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bấm kim SDI 1106 (Tím) Bấm kim SDI 1106 (Tím)
Bấm kim SDI 1106 (Tím)
32.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kim bấm số 3 Max NO.3-1M (24/6) Kim bấm số 3 Max NO.3-1M (24/6)
Kim bấm số 3 Max NO.3-1M (24/6)
11.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bấm kim Max HD-10D (Xám) Bấm kim Max HD-10D (Xám)
Bấm kim Max HD-10D (Xám)
95.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bấm kim Max HD-10D (Hồng) Bấm kim Max HD-10D (Hồng)
Bấm kim Max HD-10D (Hồng)
95.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bấm kim cong Max HD 88R Bấm kim cong Max HD 88R
Bấm kim cong Max HD 88R
130.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dập ghim số 3 GuangBo DSJ7204S Dập ghim số 3 GuangBo DSJ7204S
Dập ghim số 3 GuangBo DSJ7204S
45.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy đục lỗ giấy GuangBo DKJ7701 Máy đục lỗ giấy GuangBo DKJ7701
Máy đục lỗ giấy GuangBo DKJ7701
45.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ dập ghim và đồ mở ghim GuangBo DSJ7232 Bộ dập ghim và đồ mở ghim GuangBo DSJ7232
Bộ dập ghim và đồ mở ghim GuangBo DSJ7232
96.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy đục lỗ giấy GuangBo DKJ7702 Máy đục lỗ giấy GuangBo DKJ7702
Máy đục lỗ giấy GuangBo DKJ7702
87.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bấm kim SDI 1137 (Màu ngẫu nhiên) Bấm kim SDI 1137 (Màu ngẫu nhiên)
Bấm kim SDI 1137 (Màu ngẫu nhiên)
68.800đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kim bấm số 11 Max NO.11-1M Kim bấm số 11 Max NO.11-1M
Kim bấm số 11 Max NO.11-1M
13.500đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dập ghim số 3 GuangBo DSJ7203S Dập ghim số 3 GuangBo DSJ7203S
Dập ghim số 3 GuangBo DSJ7203S
44.500đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy