text.skipToContent

Bấm, ghim, đục lỗ

Tìm thấy 201 sản phẩm
Dụng cụ gỡ kim KW-triO 0508BDụng cụ gỡ kim KW-triO 0508B
Dụng cụ gỡ kim KW-triO 0508B
9.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đồ bấm kim Stacom C115Đồ bấm kim Stacom C115
Đồ bấm kim Stacom C115
28.600đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹp bướm Echo 105 (15 mm)Kẹp bướm Echo 105 (15 mm)
Kẹp bướm Echo 105 (15 mm)
5.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ bấm kim và kim bấm TopPoint DXY707Bộ bấm kim và kim bấm TopPoint DXY707
Bộ bấm kim và kim bấm TopPoint DXY707
47.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kim bấm số 3 Stacom C24/6Kim bấm số 3 Stacom C24/6
Kim bấm số 3 Stacom C24/6
4.900đ 9.500đ
-48%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dập ghim Deli 0253Dập ghim Deli 0253
Dập ghim Deli 0253
21.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dập ghim Deli Stapler No.0229Dập ghim Deli Stapler No.0229
Dập ghim Deli Stapler No.0229
33.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dập ghim Deli 0238Dập ghim Deli 0238
Dập ghim Deli 0238
26.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đồ bấm kim Thiên Long ST-02Đồ bấm kim Thiên Long ST-02
Đồ bấm kim Thiên Long ST-02
19.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đồ bấm kim Daxiya DXY3002Đồ bấm kim Daxiya DXY3002
Đồ bấm kim Daxiya DXY3002
30.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đồ bấm kim TopPoint DXY-2001Đồ bấm kim TopPoint DXY-2001
Đồ bấm kim TopPoint DXY-2001
18.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kim bấm số 10 Stacom C310Kim bấm số 10 Stacom C310
Kim bấm số 10 Stacom C310
2.300đ 2.500đ
-8%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹp bướm G Star No.410 41mmKẹp bướm G Star No.410 41mm
Kẹp bướm G Star No.410 41mm
15.200đ 15.900đ
-4%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dụng cụ gỡ kim Welter's SR-A1 (Đen)Dụng cụ gỡ kim Welter's SR-A1 (Đen)
Dụng cụ gỡ kim Welter's SR-A1 (Đen)
21.300đ 21.500đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dập ghim trợ lực số 3 GuangBo DSJ7914Dập ghim trợ lực số 3 GuangBo DSJ7914
Dập ghim trợ lực số 3 GuangBo DSJ7914
56.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bấm kim SDI 1106 (Tím)Bấm kim SDI 1106 (Tím)
Bấm kim SDI 1106 (Tím)
32.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dập ghim trợ lực số 10 GuangBo DSJ7910Dập ghim trợ lực số 10 GuangBo DSJ7910
Dập ghim trợ lực số 10 GuangBo DSJ7910
46.500đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bấm kim xoay chiều số 10 Max HD10V (Hồng)Bấm kim xoay chiều số 10 Max HD10V (Hồng)
Bấm kim xoay chiều số 10 Max HD10V (Hồng)
189.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hộp 60 kẹp GuangBo PJTC005 15mm (Nhiều màu)Hộp 60 kẹp GuangBo PJTC005 15mm (Nhiều màu)
Hộp 60 kẹp GuangBo PJTC005 15mm (Nhiều màu)
46.500đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dụng cụ đóng số nhảy tự động 8 số Max N-807Dụng cụ đóng số nhảy tự động 8 số Max N-807
Dụng cụ đóng số nhảy tự động 8 số Max N-807
3.000.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bấm kim SDI CS-70 (Đen)Bấm kim SDI CS-70 (Đen)
Bấm kim SDI CS-70 (Đen)
304.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghim dập KW-triO 23/15 023F (Dập được 120 tờ)Ghim dập KW-triO 23/15 023F (Dập được 120 tờ)
Ghim dập KW-triO 23/15 023F (Dập được 120 tờ)
16.500đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dập ghim trợ lực số 3 GuangBo DSJ7915Dập ghim trợ lực số 3 GuangBo DSJ7915
Dập ghim trợ lực số 3 GuangBo DSJ7915
87.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dập ghim số 3 GuangBo DSJ7203SDập ghim số 3 GuangBo DSJ7203S
Dập ghim số 3 GuangBo DSJ7203S
44.500đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kim bấm SDI 1220 23/20Kim bấm SDI 1220 23/20
Kim bấm SDI 1220 23/20
37.800đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ dập ghim và đồ mở ghim GuangBo DSJ7222Bộ dập ghim và đồ mở ghim GuangBo DSJ7222
Bộ dập ghim và đồ mở ghim GuangBo DSJ7222
69.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bấm kim SDI 1110 (Xanh ngọc)Bấm kim SDI 1110 (Xanh ngọc)
Bấm kim SDI 1110 (Xanh ngọc)
26.400đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bấm kim đại Max HD12L/17Bấm kim đại Max HD12L/17
Bấm kim đại Max HD12L/17
3.000.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹp bướm Echo 200 41mmKẹp bướm Echo 200 41mm
Kẹp bướm Echo 200 41mm
13.400đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dập ghim số 3 GuangBo DSJ7204SDập ghim số 3 GuangBo DSJ7204S
Dập ghim số 3 GuangBo DSJ7204S
45.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bấm kim số 10 Max HD-10FL (Trắng)Bấm kim số 10 Max HD-10FL (Trắng)
Bấm kim số 10 Max HD-10FL (Trắng)
147.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹp giấy SureMark 15mm (Hộp 12 cái)Kẹp giấy SureMark 15mm (Hộp 12 cái)
Kẹp giấy SureMark 15mm (Hộp 12 cái)
3.700đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dụng cụ đóng số nhảy tự động 10 số Max N-1007Dụng cụ đóng số nhảy tự động 10 số Max N-1007
Dụng cụ đóng số nhảy tự động 10 số Max N-1007
3.300.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bấm kim số 10 Max HD-10FL (Đỏ)Bấm kim số 10 Max HD-10FL (Đỏ)
Bấm kim số 10 Max HD-10FL (Đỏ)
147.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bấm kim SDI 6176 (Màu ngẫu nhiên)Bấm kim SDI 6176 (Màu ngẫu nhiên)
Bấm kim SDI 6176 (Màu ngẫu nhiên)
176.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kim bấm SDI 1217 23/17Kim bấm SDI 1217 23/17
Kim bấm SDI 1217 23/17
35.200đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bấm kim SDI 1110A (Màu ngẫu nhiên)Bấm kim SDI 1110A (Màu ngẫu nhiên)
Bấm kim SDI 1110A (Màu ngẫu nhiên)
24.300đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kìm bấm hai lỗ Comix B2914N (Trắng)Kìm bấm hai lỗ Comix B2914N (Trắng)
Kìm bấm hai lỗ Comix B2914N (Trắng)
35.300đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dập ghim số 3 GuangBo DSJ7206SDập ghim số 3 GuangBo DSJ7206S
Dập ghim số 3 GuangBo DSJ7206S
44.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kìm bấm hai lỗ SDI 60008Kìm bấm hai lỗ SDI 60008
Kìm bấm hai lỗ SDI 60008
16.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bấm kim SDI 1137 (Màu ngẫu nhiên)Bấm kim SDI 1137 (Màu ngẫu nhiên)
Bấm kim SDI 1137 (Màu ngẫu nhiên)
68.800đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dập ghim số 10 GuangBo DSJ7101SDập ghim số 10 GuangBo DSJ7101S
Dập ghim số 10 GuangBo DSJ7101S
31.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bấm kim Max HD-88 (Hồng)Bấm kim Max HD-88 (Hồng)
Bấm kim Max HD-88 (Hồng)
130.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kim bấm SDI 1213 23/13Kim bấm SDI 1213 23/13
Kim bấm SDI 1213 23/13
27.700đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bấm kim SDI 6104A (Màu ngẫu nhiên)Bấm kim SDI 6104A (Màu ngẫu nhiên)
Bấm kim SDI 6104A (Màu ngẫu nhiên)
40.300đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bấm kim SDI 1104 (Màu ngẫu nhiên)Bấm kim SDI 1104 (Màu ngẫu nhiên)
Bấm kim SDI 1104 (Màu ngẫu nhiên)
36.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹp giấy SureMark 32mm (12 cái/hộp)Kẹp giấy SureMark 32mm (12 cái/hộp)
Kẹp giấy SureMark 32mm (12 cái/hộp)
9.500đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kim bấm SDI 1210 23/10Kim bấm SDI 1210 23/10
Kim bấm SDI 1210 23/10
27.700đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kẹp giấy SureMark 51mm (12 cái/hộp)Kẹp giấy SureMark 51mm (12 cái/hộp)
Kẹp giấy SureMark 51mm (12 cái/hộp)
22.300đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bấm kim số 3 Max HD 50RBấm kim số 3 Max HD 50R
Bấm kim số 3 Max HD 50R
130.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dập ghim đại 23/6 và 23/13 GuangBo DSJ7544Dập ghim đại 23/6 và 23/13 GuangBo DSJ7544
Dập ghim đại 23/6 và 23/13 GuangBo DSJ7544
400.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kìm bấm hai lỗ SDI 0819Kìm bấm hai lỗ SDI 0819
Kìm bấm hai lỗ SDI 0819
55.200đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo 20 hộp kim bấm SDI 1200 No.10Combo 20 hộp kim bấm SDI 1200 No.10
Combo 20 hộp kim bấm SDI 1200 No.10
72.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bấm kim số 3 Max HD 50RBấm kim số 3 Max HD 50R
Bấm kim số 3 Max HD 50R
130.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bấm kim cong Max HD 88RBấm kim cong Max HD 88R
Bấm kim cong Max HD 88R
130.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bấm kim SDI 1143Bấm kim SDI 1143
Bấm kim SDI 1143
2.640.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bấm kim đại Max HD 12N/24Bấm kim đại Max HD 12N/24
Bấm kim đại Max HD 12N/24
2.400.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dập ghim số 3 GuangBo DSJ7514Dập ghim số 3 GuangBo DSJ7514
Dập ghim số 3 GuangBo DSJ7514
98.500đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bấm kim SDI 1142Bấm kim SDI 1142
Bấm kim SDI 1142
1.152.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bấm kim xoay chiều số 10 Max HD10V (Xám đậm)Bấm kim xoay chiều số 10 Max HD10V (Xám đậm)
Bấm kim xoay chiều số 10 Max HD10V (Xám đậm)
189.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy