text.skipToContent

Bấm, ghim, đục lỗ

Tìm thấy 140 sản phẩm
Kẹp bướm Stacom C419 19mm hộp 12 cái Kẹp bướm Stacom C419 19mm hộp 12 cái
Kẹp bướm Stacom C419 19mm hộp 12 cái
5.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ghim kẹp giấy tam giác Dung Nguyễn Ghim kẹp giấy tam giác Dung Nguyễn
Ghim kẹp giấy tam giác Dung Nguyễn
4.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹp bướm Echo 19mm Kẹp bướm Echo 19mm
Kẹp bướm Echo 19mm
4.700đ 6.500đ
-28%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bấm lỗ Eagle 837 18 tờ (Đỏ) Bấm lỗ Eagle 837 18 tờ (Đỏ)
Bấm lỗ Eagle 837 18 tờ (Đỏ)
56.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Dập ghim nhựa số 10 Stacom C114 (Xanh lá) Dập ghim nhựa số 10 Stacom C114 (Xanh lá)
Dập ghim nhựa số 10 Stacom C114 (Xanh lá)
28.600đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kim bấm số 10 Thiên Long STS-02 (Hộp 1000 kim) Kim bấm số 10 Thiên Long STS-02 (Hộp 1000 kim)
Kim bấm số 10 Thiên Long STS-02 (Hộp 1000 kim)
2.600đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹp bướm Stacom C425 25mm hộp 12 cái Kẹp bướm Stacom C425 25mm hộp 12 cái
Kẹp bướm Stacom C425 25mm hộp 12 cái
9.900đ 10.300đ
-4%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bấm kim số 03 St-03 Max HD 50R Bấm kim số 03 St-03 Max HD 50R
Bấm kim số 03 St-03 Max HD 50R
30.200đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹp bướm Saiko 15mm (Nhiều màu) Kẹp bướm Saiko 15mm (Nhiều màu)
Kẹp bướm Saiko 15mm (Nhiều màu)
20.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bấm kim số 10 Thiên Long ST-09 (Xanh da trời) Bấm kim số 10 Thiên Long ST-09 (Xanh da trời)
Bấm kim số 10 Thiên Long ST-09 (Xanh da trời)
21.700đ 22.900đ
-5%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹp bướm G Star No.320 32mm Kẹp bướm G Star No.320 32mm
Kẹp bướm G Star No.320 32mm
10.500đ 12.900đ
-19%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Dụng cụ gỡ kim Welter's SR-A1 (Đen) Dụng cụ gỡ kim Welter's SR-A1 (Đen)
Dụng cụ gỡ kim Welter's SR-A1 (Đen)
21.300đ 21.500đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bấm kim số 10 Stacom C113 (Đen) Bấm kim số 10 Stacom C113 (Đen)
Bấm kim số 10 Stacom C113 (Đen)
28.600đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹp bướm Stacom C441 41mm hộp 12 cái Kẹp bướm Stacom C441 41mm hộp 12 cái
Kẹp bướm Stacom C441 41mm hộp 12 cái
17.900đ 19.100đ
-6%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹp bướm Stacom C432 32mm hộp 12 cái Kẹp bướm Stacom C432 32mm hộp 12 cái
Kẹp bướm Stacom C432 32mm hộp 12 cái
13.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kim kẹp giấy C32 hộp 90 kim Kim kẹp giấy C32 hộp 90 kim
Kim kẹp giấy C32 hộp 90 kim
4.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hộp 35 ghim cắm bảng Deli 0021 (Nhiều màu) Hộp 35 ghim cắm bảng Deli 0021 (Nhiều màu)
Hộp 35 ghim cắm bảng Deli 0021 (Nhiều màu)
10.500đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hộp 100 ghim cài Deli 0024 (Nhiều màu) Hộp 100 ghim cài Deli 0024 (Nhiều màu)
Hộp 100 ghim cài Deli 0024 (Nhiều màu)
10.500đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Dập ghim Kanex HD-10/Y2 Dập ghim Kanex HD-10/Y2
Dập ghim Kanex HD-10/Y2
22.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹp giấy Deli 9544 Kẹp giấy Deli 9544
Kẹp giấy Deli 9544
16.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Dập ghim lớn Kanex HD-1224 New Dập ghim lớn Kanex HD-1224 New
Dập ghim lớn Kanex HD-1224 New
630.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹp bướm Echo 51mm Kẹp bướm Echo 51mm
Kẹp bướm Echo 51mm
31.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Dập ghim Kanex HD-555 Dập ghim Kanex HD-555
Dập ghim Kanex HD-555
40.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ghim bấm số 10 Ghim bấm số 10
Ghim bấm số 10
3.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Dập ghim Kanex HD-10NR/Y2 Dập ghim Kanex HD-10NR/Y2
Dập ghim Kanex HD-10NR/Y2
31.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Dập ghim Kanex ICON Dập ghim Kanex ICON
Dập ghim Kanex ICON
26.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Dập ghim báo Kanex HD-45L Dập ghim báo Kanex HD-45L
Dập ghim báo Kanex HD-45L
165.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ghim dập số 10 Plus Ghim dập số 10 Plus
Ghim dập số 10 Plus
4.000đ 4.500đ
-11%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Dập ghim số 10 Double A Dập ghim số 10 Double A
Dập ghim số 10 Double A
29.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Dập ghim Kanex GOLD-10/Y2 Dập ghim Kanex GOLD-10/Y2
Dập ghim Kanex GOLD-10/Y2
31.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹp bướm Echo 41mm Kẹp bướm Echo 41mm
Kẹp bướm Echo 41mm
18.000đ 20.500đ
-12%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ghim dập số 10 Double A Ghim dập số 10 Double A
Ghim dập số 10 Double A
5.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Dập ghim Kanex HD45 Dập ghim Kanex HD45
Dập ghim Kanex HD45
45.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Dập ghim Kanex HD-45S Dập ghim Kanex HD-45S
Dập ghim Kanex HD-45S
75.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹp bướm Slecho 25mm Kẹp bướm Slecho 25mm
Kẹp bướm Slecho 25mm
8.500đ 9.500đ
-11%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Dập ghim lớn Kanex HD-1224 Dập ghim lớn Kanex HD-1224
Dập ghim lớn Kanex HD-1224
700.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hộp 60 kẹp GuangBo PJTC005 15mm (Nhiều màu) Hộp 60 kẹp GuangBo PJTC005 15mm (Nhiều màu)
Hộp 60 kẹp GuangBo PJTC005 15mm (Nhiều màu)
46.500đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ghim dập Plus số 3 Ghim dập Plus số 3
Ghim dập Plus số 3
9.900đ 12.500đ
-21%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹp bướm Slecho 32mm Kẹp bướm Slecho 32mm
Kẹp bướm Slecho 32mm
10.900đ 14.000đ
-22%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Dập ghim Deli 0238 Dập ghim Deli 0238
Dập ghim Deli 0238
22.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nhổ ghim Deli 0232 Nhổ ghim Deli 0232
Nhổ ghim Deli 0232
11.900đ 13.000đ
-8%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Dụng cụ đóng số nhảy tự động 8 số Max N-807 Dụng cụ đóng số nhảy tự động 8 số Max N-807
Dụng cụ đóng số nhảy tự động 8 số Max N-807
3.000.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bấm kim Max HD-10D (Hồng) Bấm kim Max HD-10D (Hồng)
Bấm kim Max HD-10D (Hồng)
95.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ kim băng nhiều kích thước UBL QH0017 (125 cái) Bộ kim băng nhiều kích thước UBL QH0017 (125 cái)
Bộ kim băng nhiều kích thước UBL QH0017 (125 cái)
35.000đ 37.000đ
-5%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Dập ghim số 3 GuangBo DSJ7203S Dập ghim số 3 GuangBo DSJ7203S
Dập ghim số 3 GuangBo DSJ7203S
44.500đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bấm kim Max HD-10D (Xám) Bấm kim Max HD-10D (Xám)
Bấm kim Max HD-10D (Xám)
95.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kim bấm số 11 Max NO.11-1M Kim bấm số 11 Max NO.11-1M
Kim bấm số 11 Max NO.11-1M
13.500đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bấm kim cong Max HD 88R Bấm kim cong Max HD 88R
Bấm kim cong Max HD 88R
130.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹp bướm Echo 105 (15 mm) Kẹp bướm Echo 105 (15 mm)
Kẹp bướm Echo 105 (15 mm)
5.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹp giấy SureMark 15mm (Hộp 12 cái) Kẹp giấy SureMark 15mm (Hộp 12 cái)
Kẹp giấy SureMark 15mm (Hộp 12 cái)
3.700đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Dập ghim trợ lực số 10 GuangBo DSJ7910 Dập ghim trợ lực số 10 GuangBo DSJ7910
Dập ghim trợ lực số 10 GuangBo DSJ7910
46.500đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kim bấm số 10 Max NO.10-1M Fine Kim bấm số 10 Max NO.10-1M Fine
Kim bấm số 10 Max NO.10-1M Fine
3.500đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kẹp giấy SureMark 51mm (12 cái/hộp) Kẹp giấy SureMark 51mm (12 cái/hộp)
Kẹp giấy SureMark 51mm (12 cái/hộp)
22.300đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bấm kim số 3 Max HD 50R Bấm kim số 3 Max HD 50R
Bấm kim số 3 Max HD 50R
130.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Dụng cụ gỡ kim KW-triO 0508B Dụng cụ gỡ kim KW-triO 0508B
Dụng cụ gỡ kim KW-triO 0508B
9.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Dập ghim Deli Dập ghim Deli
Dập ghim Deli
32.500đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ghim dập KW-triO 23/15 023F (Dập được 120 tờ) Ghim dập KW-triO 23/15 023F (Dập được 120 tờ)
Ghim dập KW-triO 23/15 023F (Dập được 120 tờ)
16.500đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Dập ghim Deli Stapler No.0229 Dập ghim Deli Stapler No.0229
Dập ghim Deli Stapler No.0229
33.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bấm kim Max HD-10 (Tím) Bấm kim Max HD-10 (Tím)
Bấm kim Max HD-10 (Tím)
38.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Dụng cụ đóng số nhảy tự động 6 số Max N-607 Dụng cụ đóng số nhảy tự động 6 số Max N-607
Dụng cụ đóng số nhảy tự động 6 số Max N-607
1.800.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy