text.skipToContent

Khuyến mãi:
Tích điểm VinID
Trả góp 0%
Apple iPad 9.7 2018 (Gen 6) Wifi 32GB Bạc (Hàng chính hãng)Apple iPad 9.7 2018 (Gen 6) Wifi 32GB Bạc (Hàng chính hãng)
 • Vàng kim
 • Bạc
 • Xám
Apple iPad 9.7 2018 (Gen 6) Wifi 32GB Bạc (Hàng chính hãng)
3 Màu sắc
7.650.000đ 10.500.000đ -27%
Trả góp 0%
Chỉ 637.500đ/tháng
Hoàn 153.000đ
Apple iPad 9.7 2018 Wifi 32GB Vàng - MRJN2 (Hàng chính hãng)Apple iPad 9.7 2018 Wifi 32GB Vàng - MRJN2 (Hàng chính hãng)
 • Vàng kim
Apple iPad 9.7 2018 Wifi 32GB Vàng - MRJN2 (Hàng chính hãng)
1 Màu sắc
7.990.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 665.833đ/tháng
Hoàn 160.000đ
Apple iPad 9.7 2018 WiFi 4G 128GB Vàng (Hàng chính hãng)Apple iPad 9.7 2018 WiFi 4G 128GB Vàng (Hàng chính hãng)
 • Vàng kim
Apple iPad 9.7 2018 WiFi 4G 128GB Vàng (Hàng chính hãng)
1 Màu sắc
13.790.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.149.167đ/tháng
Apple iPad Pro 12.9 inch WiFi Cellular 2018 64GB Xám (Hàng chính hãng)Apple iPad Pro 12.9 inch WiFi Cellular 2018 64GB Xám (Hàng chính hãng)
 • Bạc
 • Xám
Apple iPad Pro 12.9 inch WiFi Cellular 2018 64GB Xám (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
28.490.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.374.167đ/tháng
Hoàn 570.000đ
Máy tính bảng Apple iPad Mini 5 (2019) 64GB Wifi Vàng (Hàng nhập khẩu)Máy tính bảng Apple iPad Mini 5 (2019) 64GB Wifi Vàng (Hàng nhập khẩu)
 • Vàng
Máy tính bảng Apple iPad Mini 5 (2019) 64GB Wifi Vàng (Hàng nhập khẩu)
1 Màu sắc
10.918.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 909.833đ/tháng
Hoàn 218.000đ
Máy tính bảng Apple iPad 9.7 2018 Wifi 128GB Vàng (Hàng nhập khẩu)Máy tính bảng Apple iPad 9.7 2018 Wifi 128GB Vàng (Hàng nhập khẩu)
 • Vàng
Máy tính bảng Apple iPad 9.7 2018 Wifi 128GB Vàng (Hàng nhập khẩu)
1 Màu sắc
10.299.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 858.250đ/tháng
Hoàn 206.000đ
Apple iPad Pro 12.9 inch WiFi Cellular 2018 256GB Bạc (Hàng chính hãng)Apple iPad Pro 12.9 inch WiFi Cellular 2018 256GB Bạc (Hàng chính hãng)
 • Bạc
 • Xám
Apple iPad Pro 12.9 inch WiFi Cellular 2018 256GB Bạc (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
29.899.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.491.583đ/tháng
Hoàn 598.000đ
Apple iPad Pro 11 inch WiFi 2018 64GB Xám (Hàng nhập khẩu)Apple iPad Pro 11 inch WiFi 2018 64GB Xám (Hàng nhập khẩu)
 • Bạc
 • Xám
Apple iPad Pro 11 inch WiFi 2018 64GB Xám (Hàng nhập khẩu)
2 Màu sắc
19.590.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.632.500đ/tháng
Hoàn 392.000đ
Apple iPad 9.7 2018 Wifi + 4G 32GB (Gen 6) Xám (Hàng nhập khẩu)Apple iPad 9.7 2018 Wifi + 4G 32GB (Gen 6) Xám (Hàng nhập khẩu)
 • Bạc
 • Vàng
 • Xám
Apple iPad 9.7 2018 Wifi + 4G 32GB (Gen 6) Xám (Hàng nhập khẩu)
3 Màu sắc
10.199.000đ 12.500.000đ -18%
Trả góp 0%
Chỉ 849.917đ/tháng
Hoàn 204.000đ
Apple iPad 9.7" 2018 WiFi 32GB Vàng (Hàng chính hãng)Apple iPad 9.7" 2018 WiFi 32GB Vàng (Hàng chính hãng)
 • Vàng kim
Apple iPad 9.7" 2018 WiFi 32GB Vàng (Hàng chính hãng)
1 Màu sắc
8.590.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 715.833đ/tháng
Apple iPad 9.7 2018 (Gen 6) Wifi 32GB Vàng - MRJN2 (Hàng nhập khẩu)Apple iPad 9.7 2018 (Gen 6) Wifi 32GB Vàng - MRJN2 (Hàng nhập khẩu)
 • Bạc
 • Vàng
Apple iPad 9.7 2018 (Gen 6) Wifi 32GB Vàng - MRJN2 (Hàng nhập khẩu)
2 Màu sắc
7.599.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 633.250đ/tháng
Hoàn 152.000đ
Apple iPad Pro 12.9 inch WiFi 2018 1TB Xám (Hàng chính hãng)Apple iPad Pro 12.9 inch WiFi 2018 1TB Xám (Hàng chính hãng)
 • Bạc
 • Xám
Apple iPad Pro 12.9 inch WiFi 2018 1TB Xám (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
44.999.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 3.749.917đ/tháng
Hoàn 900.000đ
Apple iPad Pro 12.9 inch WiFi 2018 1TB Xám (Hàng nhập khẩu)Apple iPad Pro 12.9 inch WiFi 2018 1TB Xám (Hàng nhập khẩu)
 • Xám
Apple iPad Pro 12.9 inch WiFi 2018 1TB Xám (Hàng nhập khẩu)
1 Màu sắc
44.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 3.708.333đ/tháng
Hoàn 890.000đ
Apple iPad Pro 12.9 inch WiFi Cellular 2018 1TB Xám (Hàng nhập khẩu)Apple iPad Pro 12.9 inch WiFi Cellular 2018 1TB Xám (Hàng nhập khẩu)
 • Xám
Apple iPad Pro 12.9 inch WiFi Cellular 2018 1TB Xám (Hàng nhập khẩu)
1 Màu sắc
44.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 3.666.667đ/tháng
Hoàn 880.000đ
Apple iPad Pro 12.9 inch WiFi Cellular 2018 1TB Bạc (Hàng chính hãng)Apple iPad Pro 12.9 inch WiFi Cellular 2018 1TB Bạc (Hàng chính hãng)
 • Bạc
 • Xám
Apple iPad Pro 12.9 inch WiFi Cellular 2018 1TB Bạc (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
43.990.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 3.665.833đ/tháng
Hoàn 880.000đ
Apple iPad Pro 11 inch WiFi 4G 2018 512GB Bạc (Hàng chính hãng)Apple iPad Pro 11 inch WiFi 4G 2018 512GB Bạc (Hàng chính hãng)
 • Bạc
 • Xám
Apple iPad Pro 11 inch WiFi 4G 2018 512GB Bạc (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
35.399.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.949.917đ/tháng
Hoàn 708.000đ
Apple iPad Pro 12.9 inch WiFi Cellular 2018 512GB Bạc (Hàng chính hãng)Apple iPad Pro 12.9 inch WiFi Cellular 2018 512GB Bạc (Hàng chính hãng)
 • Bạc
Apple iPad Pro 12.9 inch WiFi Cellular 2018 512GB Bạc (Hàng chính hãng)
1 Màu sắc
34.990.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.915.833đ/tháng
Hoàn 700.000đ
Apple iPad Pro 11 inch WiFi Cellular 2018 256GB Bạc (Hàng nhập khẩu)Apple iPad Pro 11 inch WiFi Cellular 2018 256GB Bạc (Hàng nhập khẩu)
 • Bạc
 • Xám
Apple iPad Pro 11 inch WiFi Cellular 2018 256GB Bạc (Hàng nhập khẩu)
2 Màu sắc
33.578.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.798.167đ/tháng
Hoàn 672.000đ
Apple iPad Pro 12.9 inch WiFi 2018 512GB Xám (Hàng chính hãng)Apple iPad Pro 12.9 inch WiFi 2018 512GB Xám (Hàng chính hãng)
 • Xám
Apple iPad Pro 12.9 inch WiFi 2018 512GB Xám (Hàng chính hãng)
1 Màu sắc
32.990.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.749.167đ/tháng
Hoàn 660.000đ
Apple iPad Pro 12.9 inch WiFi Cellular 2018 256GB Xám (Hàng nhập khẩu)Apple iPad Pro 12.9 inch WiFi Cellular 2018 256GB Xám (Hàng nhập khẩu)
 • Xám
Apple iPad Pro 12.9 inch WiFi Cellular 2018 256GB Xám (Hàng nhập khẩu)
1 Màu sắc
29.700.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.475.000đ/tháng
Hoàn 594.000đ
Apple iPad Pro 11 inches WiFi 2018 512GB (Bạc) - Hàng chính hãngApple iPad Pro 11 inches WiFi 2018 512GB (Bạc) - Hàng chính hãng
 • Bạc
 • Xám
Apple iPad Pro 11 inches WiFi 2018 512GB (Bạc) - Hàng chính hãng
2 Màu sắc
28.990.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.415.833đ/tháng
Hoàn 580.000đ
Apple iPad Pro 12.9 inch WiFi 2018 256GB Bạc (Hàng chính hãng)Apple iPad Pro 12.9 inch WiFi 2018 256GB Bạc (Hàng chính hãng)
 • Bạc
 • Xám
Apple iPad Pro 12.9 inch WiFi 2018 256GB Bạc (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
27.999.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.333.250đ/tháng
Hoàn 560.000đ
Apple iPad Pro 12.9 inch WiFi 2018 256GB Bạc (Hàng nhập khẩu)Apple iPad Pro 12.9 inch WiFi 2018 256GB Bạc (Hàng nhập khẩu)
 • Bạc
 • Xám
Apple iPad Pro 12.9 inch WiFi 2018 256GB Bạc (Hàng nhập khẩu)
2 Màu sắc
28.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.333.333đ/tháng
Hoàn 560.000đ
Apple iPad Pro 11 inches WiFi 2018 512GB (Xám) - Hàng chính hãngApple iPad Pro 11 inches WiFi 2018 512GB (Xám) - Hàng chính hãng
 • Bạc
 • Xám
Apple iPad Pro 11 inches WiFi 2018 512GB (Xám) - Hàng chính hãng
2 Màu sắc
28.199.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.349.917đ/tháng
Hoàn 564.000đ
Apple iPad Pro 12.9 inch WiFi Cellular 2018 64GB Xám (Hàng nhập khẩu)Apple iPad Pro 12.9 inch WiFi Cellular 2018 64GB Xám (Hàng nhập khẩu)
 • Bạc
 • Xám
Apple iPad Pro 12.9 inch WiFi Cellular 2018 64GB Xám (Hàng nhập khẩu)
2 Màu sắc
27.899.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.324.917đ/tháng
Hoàn 558.000đ
Apple iPad Pro 11 inch WiFi 2018 256GB Bạc (Hàng nhập khẩu)Apple iPad Pro 11 inch WiFi 2018 256GB Bạc (Hàng nhập khẩu)
 • Bạc
 • Xám
Apple iPad Pro 11 inch WiFi 2018 256GB Bạc (Hàng nhập khẩu)
2 Màu sắc
22.890.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.907.500đ/tháng
Hoàn 458.000đ
Apple iPad Pro 11 inch WiFi 4G 2018 64GB Xám (Hàng chính hãng)Apple iPad Pro 11 inch WiFi 4G 2018 64GB Xám (Hàng chính hãng)
 • Bạc
 • Xám
Apple iPad Pro 11 inch WiFi 4G 2018 64GB Xám (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
23.399.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.949.917đ/tháng
Hoàn 468.000đ
Apple iPad Pro 11 inches Wifi + 4G 2018 256GB Bạc (Hàng nhập khẩu)Apple iPad Pro 11 inches Wifi + 4G 2018 256GB Bạc (Hàng nhập khẩu)
Apple iPad Pro 11 inches Wifi + 4G 2018 256GB Bạc (Hàng nhập khẩu)
26.889.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.240.750đ/tháng
Hoàn 538.000đ
Apple iPad Pro 11 inches Wifi + 4G 2018 256GB Xám (Hàng nhập khẩu)Apple iPad Pro 11 inches Wifi + 4G 2018 256GB Xám (Hàng nhập khẩu)
Apple iPad Pro 11 inches Wifi + 4G 2018 256GB Xám (Hàng nhập khẩu)
26.670.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.222.500đ/tháng
Hoàn 533.000đ
Apple iPad Pro 12.9 inch WiFi 2018 64GB Bạc (Hàng chính hãng)Apple iPad Pro 12.9 inch WiFi 2018 64GB Bạc (Hàng chính hãng)
 • Bạc
Apple iPad Pro 12.9 inch WiFi 2018 64GB Bạc (Hàng chính hãng)
1 Màu sắc
24.999.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.083.250đ/tháng
Hoàn 500.000đ
Apple iPad Pro 11 inches WiFi 2018 256GB (Bạc) - Hàng chính hãngApple iPad Pro 11 inches WiFi 2018 256GB (Bạc) - Hàng chính hãng
 • Bạc
Apple iPad Pro 11 inches WiFi 2018 256GB (Bạc) - Hàng chính hãng
1 Màu sắc
22.888.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.907.333đ/tháng
Hoàn 458.000đ
Apple iPad Pro 11 inch WiFi 4G 2018 64GB Xám (Hàng chính hãng)Apple iPad Pro 11 inch WiFi 4G 2018 64GB Xám (Hàng chính hãng)
 • Bạc
 • Xám
Apple iPad Pro 11 inch WiFi 4G 2018 64GB Xám (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
23.990.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.999.167đ/tháng
Apple iPad Pro 11 inch WiFi + 4G 2018 64GB Xám (Hàng nhập khẩu)Apple iPad Pro 11 inch WiFi + 4G 2018 64GB Xám (Hàng nhập khẩu)
 • Bạc
 • Xám
Apple iPad Pro 11 inch WiFi + 4G 2018 64GB Xám (Hàng nhập khẩu)
2 Màu sắc
22.259.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.854.917đ/tháng
Hoàn 445.000đ
Apple iPad Pro 11 inch Wifi + 4G 2018 64GB Bạc (Hàng nhập khẩu)Apple iPad Pro 11 inch Wifi + 4G 2018 64GB Bạc (Hàng nhập khẩu)
Apple iPad Pro 11 inch Wifi + 4G 2018 64GB Bạc (Hàng nhập khẩu)
22.750.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.895.833đ/tháng
Hoàn 455.000đ
Apple iPad Pro 11 inches Wifi + 4G 2018 64GB Xám (Hàng nhập khẩu)Apple iPad Pro 11 inches Wifi + 4G 2018 64GB Xám (Hàng nhập khẩu)
Apple iPad Pro 11 inches Wifi + 4G 2018 64GB Xám (Hàng nhập khẩu)
22.600.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.883.333đ/tháng
Hoàn 452.000đ
Apple iPad Pro 11 inches WiFi 2018 64GB (Bạc) - Hàng chính hãngApple iPad Pro 11 inches WiFi 2018 64GB (Bạc) - Hàng chính hãng
 • Bạc
 • Xám
Apple iPad Pro 11 inches WiFi 2018 64GB (Bạc) - Hàng chính hãng
2 Màu sắc
20.899.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.741.583đ/tháng
Hoàn 418.000đ

iPad Apple - Luôn dẫn đầu xu hướng trên thị trường máy tính bảng

Kể từ khi ra mắt vào năm 2010 đến nay, những chiếc máy iPad Apple chưa bao giờ mất đi vị trí dẫn đầu trên thị trường máy tính bảng. Với hệ điều hành chạy mượt mà, hệ sinh thái ứng dụng khổng lồ, và đặc biệt là thiết kế tinh tế, sành điệu, iPad luôn mang đến trải nghiệm thoải mái khi sử dụng, mang đến sự cá tính, sành điệu cho người dùng.

Vì sao iPad luôn được ưa chuộng?

Không chỉ dành cho nhu cầu giải trí như xem phim, nghe nhạc, lướt web…, máy tính bảng còn tỏ ra rất tiện ích khi sử dụng trong các doanh nghiệp, trường học và các mục đích công việc khác. Hoạt động trên nền tảng hệ điều hành IOS đơn giản, mượt mà và dễ sử dụng, trải nghiệm trên iPad chắc chắn sẽ không làm bạn phải thất vọng.

Qua mỗi năm, những chiếc iPad thế hệ mới lại được cải tiến hơn so với trước, sở hữu thêm nhiều nâng cấp về thiết kế, cấu hình và tính năng sản phẩm. Đặc biệt, như thường lệ, những tính năng mới mà chiếc iPad Apple mới nhất sở hữu luôn dẫn đầu xu hướng trong giới công nghệ, thu hút sự quan tâm của người dùng. Trong khi đó, các phiên bản cũ vẫn được hỗ trợ liên tục từ hệ điều hành và không trượt giá là bao. Chính vì vậy, iPad luôn là sự lựa chọn thức thời dành cho bạn.

Nên chọn loại iPad nào?

Hiện nay, máy tính bảng của Apple được phát triển thành 3 dòng sản phẩm khác nhau, gồm: iPad Pro, iPad AiriPad Mini. Mỗi loại đều có các phiên bản bộ nhớ trong từ 8GB tới 512GB. Trong đó, dòng iPad Pro có giá cao nhất, phù hợp cho cả chơi game và làm việc. Trong khi đó, các dòng iPad Air phù hợp hơn với mục đích giải trí, còn iPad Mini dành cho những ai yêu thích sự nhỏ gọn và không yêu cầu quá cao về mặt cấu hình.

Mua máy tính bảng Apple ở đâu?

Nếu bạn đang tìm địa chỉ uy tín, dịch vụ đảm bảo và có giá iPad Apple tốt, hãy truy cập ngay website: Adayroi.com. Tại đây, các sản phẩm cũng như những loại máy tính bảng khác đều được bảo hành chính hãng. Với chính sách mua hàng online linh hoạt và chế độ đổi trả uy tín, khách hàng sẽ có được trải nghiệm mua sắm thuận tiện và đảm bảo quyền lợi tối ưu.

Hãy truy cập Adayroi.com để nhận được giá tốt nhất và có cơ hội nhận được hàng ngàn ưu đãi hot mỗi ngày.

 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín