text.skipToContent

Apple iPad 9.7 2018 Wifi 32GB Xám (Hàng chính hãng)Apple iPad 9.7 2018 Wifi 32GB Xám (Hàng chính hãng)
 • Vàng kim
 • Xám
Apple iPad 9.7 2018 Wifi 32GB Xám (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
7.990.000đ 10.500.000đ -24%
Hoàn 160.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Apple iPad Pro 11 inch WiFi Cellular 2018 256GB Bạc (Hàng nhập khẩu)Apple iPad Pro 11 inch WiFi Cellular 2018 256GB Bạc (Hàng nhập khẩu)
 • Bạc
 • Xám
Apple iPad Pro 11 inch WiFi Cellular 2018 256GB Bạc (Hàng nhập khẩu)
2 Màu sắc
26.000.000đ
Hoàn 520.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Apple iPad Pro 11 inch WiFi 4G 2018 256GB Xám (Hàng chính hãng)Apple iPad Pro 11 inch WiFi 4G 2018 256GB Xám (Hàng chính hãng)
 • Bạc
 • Xám
Apple iPad Pro 11 inch WiFi 4G 2018 256GB Xám (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
32.500.000đ
Hoàn 650.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Apple iPad Pro 12.9 inch WiFi Cellular 2018 64GB Bạc (Hàng nhập khẩu)Apple iPad Pro 12.9 inch WiFi Cellular 2018 64GB Bạc (Hàng nhập khẩu)
 • Bạc
 • Xám
Apple iPad Pro 12.9 inch WiFi Cellular 2018 64GB Bạc (Hàng nhập khẩu)
2 Màu sắc
30.100.000đ
Hoàn 602.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Apple iPad Pro 11 inches WiFi 2018 256GB (Bạc) - Hàng chính hãngApple iPad Pro 11 inches WiFi 2018 256GB (Bạc) - Hàng chính hãng
 • Bạc
Apple iPad Pro 11 inches WiFi 2018 256GB (Bạc) - Hàng chính hãng
1 Màu sắc
28.500.000đ
Hoàn 570.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Apple iPad Pro 11 inch WiFi Cellular 2018 64GB Xám (Hàng nhập khẩu)Apple iPad Pro 11 inch WiFi Cellular 2018 64GB Xám (Hàng nhập khẩu)
 • Bạc
 • Xám
Apple iPad Pro 11 inch WiFi Cellular 2018 64GB Xám (Hàng nhập khẩu)
2 Màu sắc
23.419.000đ
Hoàn 468.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Apple iPad Pro 11 inch WiFi 2018 256GB Xám (Hàng nhập khẩu)Apple iPad Pro 11 inch WiFi 2018 256GB Xám (Hàng nhập khẩu)
 • Bạc
 • Xám
Apple iPad Pro 11 inch WiFi 2018 256GB Xám (Hàng nhập khẩu)
2 Màu sắc
26.000.000đ
Hoàn 520.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Apple iPad Pro 11 inch WiFi 4G 2018 64GB Bạc (Hàng chính hãng)Apple iPad Pro 11 inch WiFi 4G 2018 64GB Bạc (Hàng chính hãng)
 • Bạc
Apple iPad Pro 11 inch WiFi 4G 2018 64GB Bạc (Hàng chính hãng)
1 Màu sắc
25.899.000đ
Hoàn 518.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Apple iPad Pro 11 inch WiFi 2018 64GB Xám (Hàng nhập khẩu)Apple iPad Pro 11 inch WiFi 2018 64GB Xám (Hàng nhập khẩu)
 • Bạc
 • Xám
Apple iPad Pro 11 inch WiFi 2018 64GB Xám (Hàng nhập khẩu)
2 Màu sắc
21.899.000đ
Hoàn 438.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Apple iPad Pro 11 inches WiFi 2018 64GB (Bạc) - Hàng chính hãngApple iPad Pro 11 inches WiFi 2018 64GB (Bạc) - Hàng chính hãng
 • Bạc
 • Xám
Apple iPad Pro 11 inches WiFi 2018 64GB (Bạc) - Hàng chính hãng
2 Màu sắc
21.899.000đ
Hoàn 438.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Apple iPad Pro 11 inches WiFi 2018 64GB (Xám) - Hàng chính hãngApple iPad Pro 11 inches WiFi 2018 64GB (Xám) - Hàng chính hãng
 • Bạc
 • Xám
Apple iPad Pro 11 inches WiFi 2018 64GB (Xám) - Hàng chính hãng
2 Màu sắc
21.899.000đ
Hoàn 438.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Máy tính bảng Apple iPad Pro 9.7 inches Wifi 4G 128GB (Hàng nhập khẩu)Máy tính bảng Apple iPad Pro 9.7 inches Wifi 4G 128GB (Hàng nhập khẩu)
Máy tính bảng Apple iPad Pro 9.7 inches Wifi 4G 128GB (Hàng nhập khẩu)
19.590.000đ 19.990.000đ -2%
Hoàn 392.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Apple iPad Pro 10.5" 2017 Wifi 64GB Xám (Hàng nhập khẩu)Apple iPad Pro 10.5" 2017 Wifi 64GB Xám (Hàng nhập khẩu)
 • Bạc
 • Vàng
 • Xám
Apple iPad Pro 10.5" 2017 Wifi 64GB Xám (Hàng nhập khẩu)
3 Màu sắc
15.500.000đ
Hoàn 310.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Apple iPad Pro 10.5" 2017 Wifi 64GB Bạc (Hàng nhập khẩu)Apple iPad Pro 10.5" 2017 Wifi 64GB Bạc (Hàng nhập khẩu)
 • Bạc
 • Vàng
 • Xám
Apple iPad Pro 10.5" 2017 Wifi 64GB Bạc (Hàng nhập khẩu)
3 Màu sắc
15.500.000đ
Hoàn 310.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Apple iPad Pro 10.5" 2017 Wifi 64GB Vàng (Hàng nhập khẩu)Apple iPad Pro 10.5" 2017 Wifi 64GB Vàng (Hàng nhập khẩu)
 • Bạc
 • Vàng
 • Xám
Apple iPad Pro 10.5" 2017 Wifi 64GB Vàng (Hàng nhập khẩu)
3 Màu sắc
15.500.000đ
Hoàn 310.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Apple iPad 9.7 2018 Wifi + 4G 128GB (Gen 6) Xám (Hàng nhập khẩu)Apple iPad 9.7 2018 Wifi + 4G 128GB (Gen 6) Xám (Hàng nhập khẩu)
 • Vàng kim
 • Bạc
 • Xám
Apple iPad 9.7 2018 Wifi + 4G 128GB (Gen 6) Xám (Hàng nhập khẩu)
3 Màu sắc
13.250.000đ
Hoàn 265.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Apple iPad 9.7 2018 Wifi + 4G 128GB (Gen 6) Bạc (Hàng nhập khẩu)Apple iPad 9.7 2018 Wifi + 4G 128GB (Gen 6) Bạc (Hàng nhập khẩu)
 • Vàng kim
 • Bạc
 • Xám
Apple iPad 9.7 2018 Wifi + 4G 128GB (Gen 6) Bạc (Hàng nhập khẩu)
3 Màu sắc
13.250.000đ
Hoàn 265.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Apple iPad 9.7 2018 Wifi + 4G 128GB (Gen 6) Vàng (Hàng nhập khẩu)Apple iPad 9.7 2018 Wifi + 4G 128GB (Gen 6) Vàng (Hàng nhập khẩu)
 • Vàng kim
 • Bạc
 • Xám
Apple iPad 9.7 2018 Wifi + 4G 128GB (Gen 6) Vàng (Hàng nhập khẩu)
3 Màu sắc
13.250.000đ
Hoàn 265.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Máy tính bảng Apple iPad 9.7 2018 Wifi 128GB Xám (Hàng nhập khẩu)Máy tính bảng Apple iPad 9.7 2018 Wifi 128GB Xám (Hàng nhập khẩu)
 • Vàng
 • Xám
Máy tính bảng Apple iPad 9.7 2018 Wifi 128GB Xám (Hàng nhập khẩu)
2 Màu sắc
10.800.000đ
Hoàn 216.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Apple iPad 9.7 2018 Wifi + 4G 32GB (Gen 6) Bạc (Hàng nhập khẩu)Apple iPad 9.7 2018 Wifi + 4G 32GB (Gen 6) Bạc (Hàng nhập khẩu)
 • Bạc
 • Vàng
 • Xám
Apple iPad 9.7 2018 Wifi + 4G 32GB (Gen 6) Bạc (Hàng nhập khẩu)
3 Màu sắc
11.399.000đ 12.500.000đ -9%
Hoàn 228.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Apple iPad 9.7 2018 Wifi + 4G 32GB (Gen 6) Xám (Hàng nhập khẩu)Apple iPad 9.7 2018 Wifi + 4G 32GB (Gen 6) Xám (Hàng nhập khẩu)
 • Bạc
 • Vàng
 • Xám
Apple iPad 9.7 2018 Wifi + 4G 32GB (Gen 6) Xám (Hàng nhập khẩu)
3 Màu sắc
11.319.000đ 12.500.000đ -9%
Hoàn 226.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Apple iPad 9.7 2018 Wifi + 4G 32GB (Gen 6) Bạc (ZP) (Hàng nhập khẩu)Apple iPad 9.7 2018 Wifi + 4G 32GB (Gen 6) Bạc (ZP) (Hàng nhập khẩu)
 • Bạc
 • Vàng
 • Xám
Apple iPad 9.7 2018 Wifi + 4G 32GB (Gen 6) Bạc (ZP) (Hàng nhập khẩu)
3 Màu sắc
11.450.000đ 12.500.000đ -8%
Hoàn 229.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Apple iPad 9.7 2018 Wifi + 4G 32GB (Gen 6) Vàng (ZP) (Hàng nhập khẩu)Apple iPad 9.7 2018 Wifi + 4G 32GB (Gen 6) Vàng (ZP) (Hàng nhập khẩu)
 • Bạc
 • Vàng
 • Xám
Apple iPad 9.7 2018 Wifi + 4G 32GB (Gen 6) Vàng (ZP) (Hàng nhập khẩu)
3 Màu sắc
11.450.000đ 12.500.000đ -8%
Hoàn 229.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Apple iPad 9.7 2018 Wifi + 4G 32GB (Gen 6) Xám (ZP) (Hàng nhập khẩu)Apple iPad 9.7 2018 Wifi + 4G 32GB (Gen 6) Xám (ZP) (Hàng nhập khẩu)
 • Bạc
 • Vàng
 • Xám
Apple iPad 9.7 2018 Wifi + 4G 32GB (Gen 6) Xám (ZP) (Hàng nhập khẩu)
3 Màu sắc
11.450.000đ 12.500.000đ -8%
Hoàn 229.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Apple iPad 9.7 2018 Wifi + 4G 32GB (Gen 6) Vàng (Hàng nhập khẩu)Apple iPad 9.7 2018 Wifi + 4G 32GB (Gen 6) Vàng (Hàng nhập khẩu)
 • Bạc
 • Vàng
 • Xám
Apple iPad 9.7 2018 Wifi + 4G 32GB (Gen 6) Vàng (Hàng nhập khẩu)
3 Màu sắc
11.290.000đ 12.500.000đ -10%
Hoàn 226.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Máy tính bảng Apple iPad 9.7 2018 Wifi 4G 32GB Vàng (Hàng nhập khẩu)Máy tính bảng Apple iPad 9.7 2018 Wifi 4G 32GB Vàng (Hàng nhập khẩu)
 • Bạc
 • Vàng
 • Xám
Máy tính bảng Apple iPad 9.7 2018 Wifi 4G 32GB Vàng (Hàng nhập khẩu)
3 Màu sắc
10.990.000đ 12.999.000đ -15%
Hoàn 220.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Apple iPad Air 2 Wifi 4G 128GB Vàng (Hàng nhập khẩu)Apple iPad Air 2 Wifi 4G 128GB Vàng (Hàng nhập khẩu)
Apple iPad Air 2 Wifi 4G 128GB Vàng (Hàng nhập khẩu)
10.489.000đ 15.299.000đ -31%
Hoàn 210.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Apple iPad 9.7 2018 Wifi 128GB Vàng (MRJP2) - Hàng chính hãngApple iPad 9.7 2018 Wifi 128GB Vàng (MRJP2) - Hàng chính hãng
 • Vàng kim
Apple iPad 9.7 2018 Wifi 128GB Vàng (MRJP2) - Hàng chính hãng
1 Màu sắc
10.399.000đ 12.500.000đ -17%
Hoàn 208.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Máy tính bảng Apple iPad 9.7 2018 Wifi 32GB Xám (Hàng nhập khẩu)Máy tính bảng Apple iPad 9.7 2018 Wifi 32GB Xám (Hàng nhập khẩu)
 • Vàng
 • Xám
Máy tính bảng Apple iPad 9.7 2018 Wifi 32GB Xám (Hàng nhập khẩu)
2 Màu sắc
7.790.000đ 10.500.000đ -26%
Hoàn 156.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Apple iPad 9.7 2018 Wifi 32GB (Gen 6) Vàng (ZP) (Hàng nhập khẩu)Apple iPad 9.7 2018 Wifi 32GB (Gen 6) Vàng (ZP) (Hàng nhập khẩu)
 • Vàng kim
 • Xám
Apple iPad 9.7 2018 Wifi 32GB (Gen 6) Vàng (ZP) (Hàng nhập khẩu)
2 Màu sắc
8.800.000đ
Hoàn 176.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Apple iPad 9.7 2018 Wifi 32GB (Gen 6) Xám (ZP) (Hàng nhập khẩu)Apple iPad 9.7 2018 Wifi 32GB (Gen 6) Xám (ZP) (Hàng nhập khẩu)
 • Vàng kim
 • Xám
Apple iPad 9.7 2018 Wifi 32GB (Gen 6) Xám (ZP) (Hàng nhập khẩu)
2 Màu sắc
8.800.000đ
Hoàn 176.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Apple iPad 9.7 2018 Wifi 32GB (Gen 6) Xám (Hàng nhập khẩu)Apple iPad 9.7 2018 Wifi 32GB (Gen 6) Xám (Hàng nhập khẩu)
 • Xám
Apple iPad 9.7 2018 Wifi 32GB (Gen 6) Xám (Hàng nhập khẩu)
1 Màu sắc
8.800.000đ
Hoàn 176.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Apple iPad 9.7 2018 Wifi 32GB (Gen 6) Bạc (Hàng nhập khẩu)Apple iPad 9.7 2018 Wifi 32GB (Gen 6) Bạc (Hàng nhập khẩu)
 • Bạc
 • Xám
Apple iPad 9.7 2018 Wifi 32GB (Gen 6) Bạc (Hàng nhập khẩu)
2 Màu sắc
8.799.000đ
Hoàn 176.000đ
Ưu đãi 250,000đ

iPad Apple - Luôn dẫn đầu xu hướng trên thị trường máy tính bảng

Kể từ khi ra mắt vào năm 2010 đến nay, những chiếc máy iPad Apple chưa bao giờ mất đi vị trí dẫn đầu trên thị trường máy tính bảng. Với hệ điều hành chạy mượt mà, hệ sinh thái ứng dụng khổng lồ, và đặc biệt là thiết kế tinh tế, sành điệu, iPad luôn mang đến trải nghiệm thoải mái khi sử dụng, mang đến sự cá tính, sành điệu cho người dùng.

Vì sao iPad luôn được ưa chuộng?

Không chỉ dành cho nhu cầu giải trí như xem phim, nghe nhạc, lướt web…, máy tính bảng còn tỏ ra rất tiện ích khi sử dụng trong các doanh nghiệp, trường học và các mục đích công việc khác. Hoạt động trên nền tảng hệ điều hành IOS đơn giản, mượt mà và dễ sử dụng, trải nghiệm trên iPad chắc chắn sẽ không làm bạn phải thất vọng.

Qua mỗi năm, những chiếc iPad thế hệ mới lại được cải tiến hơn so với trước, sở hữu thêm nhiều nâng cấp về thiết kế, cấu hình và tính năng sản phẩm. Đặc biệt, như thường lệ, những tính năng mới mà chiếc iPad Apple mới nhất sở hữu luôn dẫn đầu xu hướng trong giới công nghệ, thu hút sự quan tâm của người dùng. Trong khi đó, các phiên bản cũ vẫn được hỗ trợ liên tục từ hệ điều hành và không trượt giá là bao. Chính vì vậy, iPad luôn là sự lựa chọn thức thời dành cho bạn.

Nên chọn loại iPad nào?

Hiện nay, máy tính bảng của Apple được phát triển thành 3 dòng sản phẩm khác nhau, gồm: iPad Pro, iPad Air và iPad Mini. Mỗi loại đều có các phiên bản bộ nhớ trong từ 8GB tới 512GB. Trong đó, dòng iPad Pro có giá cao nhất, phù hợp cho cả chơi game và làm việc. Trong khi đó, các dòng iPad Air phù hợp hơn với mục đích giải trí, còn iPad Mini dành cho những ai yêu thích sự nhỏ gọn và không yêu cầu quá cao về mặt cấu hình.

Mua máy tính bảng Apple ở đâu?

Nếu bạn đang tìm địa chỉ uy tín, dịch vụ đảm bảo và có giá iPad Apple tốt, hãy truy cập ngay website: Adayroi.com. Tại đây, các sản phẩm cũng như những loại máy tính bảng khác đều được bảo hành chính hãng. Với chính sách mua hàng online linh hoạt và chế độ đổi trả uy tín, khách hàng sẽ có được trải nghiệm mua sắm thuận tiện và đảm bảo quyền lợi tối ưu.

Hãy truy cập Adayroi.com để nhận được giá tốt nhất và có cơ hội nhận được hàng ngàn ưu đãi hot mỗi ngày.

Khuyển mãi Tết tại Adayroi - Giá tốt lại thêm code
X
 
Sản phẩm chất lượng
 
Giao hàng siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín