text.skipToContent

Khuyến mãi:
Tích điểm VinID
Trả góp 0%
Apple iPhone Xs 64GB Vàng kim (Hàng chính hãng VN/A)Apple iPhone Xs 64GB Vàng kim (Hàng chính hãng VN/A)
 • Gold
 • The silver
Apple iPhone Xs 64GB Vàng kim (Hàng chính hãng VN/A)
2 Màu sắc
26.990.000đ 29.990.000đ -10%
Trả góp 0%
Chỉ 2.249.167đ/tháng
Apple iPhone Xs Max 256GB Bạc (Hàng nhập khẩu)Apple iPhone Xs Max 256GB Bạc (Hàng nhập khẩu)
 • Gold
 • The silver
 • Dark gray
Apple iPhone Xs Max 256GB Bạc (Hàng nhập khẩu)
3 Màu sắc
27.040.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.253.333đ/tháng
Hoàn 541.000đ
Apple iPhone Xs Max 64GB Xám đen (Hàng nhập khẩu - Bản 2 SIM Vật lý)Apple iPhone Xs Max 64GB Xám đen (Hàng nhập khẩu - Bản 2 SIM Vật lý)
 • Gold
 • The silver
 • Dark gray
Apple iPhone Xs Max 64GB Xám đen (Hàng nhập khẩu - Bản 2 SIM Vật lý)
3 Màu sắc
27.190.000đ 36.410.000đ -25%
Trả góp 0%
Chỉ 2.265.833đ/tháng
Hoàn 544.000đ
Apple Macbook Air MREA2LL/A 13.3 inches 128GB 2018 (Bạc) - Nhập khẩuApple Macbook Air MREA2LL/A 13.3 inches 128GB 2018 (Bạc) - Nhập khẩu
Apple Macbook Air MREA2LL/A 13.3 inches 128GB 2018 (Bạc) - Nhập khẩu
27.439.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.286.583đ/tháng
Hoàn 549.000đ
Apple Macbook Air MRE82LL/A 13.3 inches 128GB 2018 (Xám) - Nhập khẩuApple Macbook Air MRE82LL/A 13.3 inches 128GB 2018 (Xám) - Nhập khẩu
Apple Macbook Air MRE82LL/A 13.3 inches 128GB 2018 (Xám) - Nhập khẩu
27.439.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.286.583đ/tháng
Hoàn 549.000đ
Apple Macbook Air MREE2LL/A 13.3 inches 128GB 2018 (Vàng) - Nhập khẩuApple Macbook Air MREE2LL/A 13.3 inches 128GB 2018 (Vàng) - Nhập khẩu
Apple Macbook Air MREE2LL/A 13.3 inches 128GB 2018 (Vàng) - Nhập khẩu
27.439.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.286.583đ/tháng
Hoàn 549.000đ
Apple iPhone Xs Max 256GB Vàng kim (Hàng nhập khẩu)Apple iPhone Xs Max 256GB Vàng kim (Hàng nhập khẩu)
 • Gold
 • The silver
 • Dark gray
Apple iPhone Xs Max 256GB Vàng kim (Hàng nhập khẩu)
3 Màu sắc
27.440.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.286.667đ/tháng
Hoàn 549.000đ
Apple Macbook Air (2018) 13.3 inches MREA2 Bạc (Hàng nhập khẩu)Apple Macbook Air (2018) 13.3 inches MREA2 Bạc (Hàng nhập khẩu)
Apple Macbook Air (2018) 13.3 inches MREA2 Bạc (Hàng nhập khẩu)
27.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.291.667đ/tháng
Hoàn 550.000đ
Apple iPhone Xs Max 256GB Bạc (Hàng nhập khẩu)Apple iPhone Xs Max 256GB Bạc (Hàng nhập khẩu)
 • Gold
 • The silver
 • Dark gray
Apple iPhone Xs Max 256GB Bạc (Hàng nhập khẩu)
3 Màu sắc
27.549.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.295.750đ/tháng
Hoàn 551.000đ
Apple iPhone Xs Max 512GB Xám đen (Hàng nhập khẩu Mỹ)Apple iPhone Xs Max 512GB Xám đen (Hàng nhập khẩu Mỹ)
 • Gold
 • The silver
 • Dark gray
Apple iPhone Xs Max 512GB Xám đen (Hàng nhập khẩu Mỹ)
3 Màu sắc
27.868.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.322.333đ/tháng
Hoàn 557.000đ
Apple iPhone Xs Max 512GB Xám đen (Hàng nhập khẩu)Apple iPhone Xs Max 512GB Xám đen (Hàng nhập khẩu)
 • Dark gray
Apple iPhone Xs Max 512GB Xám đen (Hàng nhập khẩu)
1 Màu sắc
27.890.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.324.167đ/tháng
Hoàn 558.000đ
Apple Macbook Air (2018) 13.3 inches MREE2 Vàng (Hàng chính hãng)Apple Macbook Air (2018) 13.3 inches MREE2 Vàng (Hàng chính hãng)
Apple Macbook Air (2018) 13.3 inches MREE2 Vàng (Hàng chính hãng)
27.890.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.324.167đ/tháng
Hoàn 558.000đ
Apple iPhone Xs Max 512GB Bạc (Hàng nhập khẩu Mỹ)Apple iPhone Xs Max 512GB Bạc (Hàng nhập khẩu Mỹ)
 • Gold
 • The silver
 • Dark gray
Apple iPhone Xs Max 512GB Bạc (Hàng nhập khẩu Mỹ)
3 Màu sắc
27.968.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.330.667đ/tháng
Hoàn 559.000đ
Apple iPhone Xs Max 64GB Vàng kim (Hàng nhập khẩu - Bản 2 SIM vật lý)Apple iPhone Xs Max 64GB Vàng kim (Hàng nhập khẩu - Bản 2 SIM vật lý)
 • Gold
Apple iPhone Xs Max 64GB Vàng kim (Hàng nhập khẩu - Bản 2 SIM vật lý)
1 Màu sắc
27.980.000đ 36.090.000đ -22%
Trả góp 0%
Chỉ 2.331.667đ/tháng
Hoàn 560.000đ
Apple Macbook Air (2018) 13.3 inches MREA2 Bạc (Hàng chính hãng)Apple Macbook Air (2018) 13.3 inches MREA2 Bạc (Hàng chính hãng)
Apple Macbook Air (2018) 13.3 inches MREA2 Bạc (Hàng chính hãng)
27.990.000đ 35.000.000đ -20%
Trả góp 0%
Chỉ 2.332.500đ/tháng
Hoàn 560.000đ
Apple iPhone Xs Max 64GB Xám đen (Hàng nhập khẩu - Bản 2 SIM Vật lý)Apple iPhone Xs Max 64GB Xám đen (Hàng nhập khẩu - Bản 2 SIM Vật lý)
 • Gold
 • Dark gray
Apple iPhone Xs Max 64GB Xám đen (Hàng nhập khẩu - Bản 2 SIM Vật lý)
2 Màu sắc
28.200.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.350.000đ/tháng
Hoàn 564.000đ
Apple iPhone Xs Max 64GB Vàng kim (Hàng chính hãng VN/A)Apple iPhone Xs Max 64GB Vàng kim (Hàng chính hãng VN/A)
 • Gold
Apple iPhone Xs Max 64GB Vàng kim (Hàng chính hãng VN/A)
1 Màu sắc
28.285.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.357.083đ/tháng
Hoàn 566.000đ
Apple iPhone Xs Max 512GB Vàng kim (Hàng nhập khẩu Mỹ)Apple iPhone Xs Max 512GB Vàng kim (Hàng nhập khẩu Mỹ)
 • Gold
 • The silver
 • Dark gray
Apple iPhone Xs Max 512GB Vàng kim (Hàng nhập khẩu Mỹ)
3 Màu sắc
28.368.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.364.000đ/tháng
Hoàn 567.000đ
Apple iPhone Xs Max 64GB Xám đen (Hàng chính hãng FPT)Apple iPhone Xs Max 64GB Xám đen (Hàng chính hãng FPT)
Apple iPhone Xs Max 64GB Xám đen (Hàng chính hãng FPT)
28.450.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.370.833đ/tháng
Hoàn 569.000đ
Apple iPhone Xs Max 512GB Vàng kim (Hàng nhập khẩu Mỹ)Apple iPhone Xs Max 512GB Vàng kim (Hàng nhập khẩu Mỹ)
 • Gold
 • The silver
 • Dark gray
Apple iPhone Xs Max 512GB Vàng kim (Hàng nhập khẩu Mỹ)
3 Màu sắc
28.512.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.376.000đ/tháng
Hoàn 570.000đ
Apple iPhone Xs Max 64GB Vàng kim (Hàng chính hãng VN/A)Apple iPhone Xs Max 64GB Vàng kim (Hàng chính hãng VN/A)
 • Gold
 • The silver
Apple iPhone Xs Max 64GB Vàng kim (Hàng chính hãng VN/A)
2 Màu sắc
28.595.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.382.917đ/tháng
Hoàn 572.000đ
Apple iPhone Xs Max 64GB Bạc (Hàng chính hãng FPT)Apple iPhone Xs Max 64GB Bạc (Hàng chính hãng FPT)
Apple iPhone Xs Max 64GB Bạc (Hàng chính hãng FPT)
28.690.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.390.833đ/tháng
Hoàn 574.000đ
Apple iPhone Xs Max 512GB Xám đen (Hàng nhập khẩu)Apple iPhone Xs Max 512GB Xám đen (Hàng nhập khẩu)
 • Gold
 • The silver
 • Dark gray
Apple iPhone Xs Max 512GB Xám đen (Hàng nhập khẩu)
3 Màu sắc
28.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.400.000đ/tháng
Hoàn 576.000đ
Apple iPhone Xs Max 64GB Vàng kim (Hàng nhập khẩu - Bản 2 SIM Vật lý)Apple iPhone Xs Max 64GB Vàng kim (Hàng nhập khẩu - Bản 2 SIM Vật lý)
 • Gold
 • Dark gray
Apple iPhone Xs Max 64GB Vàng kim (Hàng nhập khẩu - Bản 2 SIM Vật lý)
2 Màu sắc
28.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.400.000đ/tháng
Hoàn 576.000đ
Apple iPhone Xs Max 512GB Xám đen (Hàng nhập khẩu Mỹ)Apple iPhone Xs Max 512GB Xám đen (Hàng nhập khẩu Mỹ)
 • Gold
 • The silver
 • Dark gray
Apple iPhone Xs Max 512GB Xám đen (Hàng nhập khẩu Mỹ)
3 Màu sắc
28.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.400.000đ/tháng
Hoàn 576.000đ
Apple iPad Pro 12.9 inch WiFi Cellular 2018 512GB Bạc (Hàng nhập khẩu)Apple iPad Pro 12.9 inch WiFi Cellular 2018 512GB Bạc (Hàng nhập khẩu)
 • The silver
 • Gray
Apple iPad Pro 12.9 inch WiFi Cellular 2018 512GB Bạc (Hàng nhập khẩu)
2 Màu sắc
28.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.400.000đ/tháng
Hoàn 576.000đ
Apple iPhone Xs Max 512GB Bạc (Hàng nhập khẩu)Apple iPhone Xs Max 512GB Bạc (Hàng nhập khẩu)
 • Gold
 • The silver
 • Dark gray
Apple iPhone Xs Max 512GB Bạc (Hàng nhập khẩu)
3 Màu sắc
29.100.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.425.000đ/tháng
Hoàn 582.000đ
Apple iPhone Xs Max 512GB Bạc (Hàng nhập khẩu Mỹ)Apple iPhone Xs Max 512GB Bạc (Hàng nhập khẩu Mỹ)
 • Gold
 • The silver
 • Dark gray
Apple iPhone Xs Max 512GB Bạc (Hàng nhập khẩu Mỹ)
3 Màu sắc
29.100.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.425.000đ/tháng
Hoàn 582.000đ
Apple iPhone Xs Max 512GB Vàng kim (Hàng nhập khẩu)Apple iPhone Xs Max 512GB Vàng kim (Hàng nhập khẩu)
 • Gold
 • The silver
 • Dark gray
Apple iPhone Xs Max 512GB Vàng kim (Hàng nhập khẩu)
3 Màu sắc
29.190.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.432.500đ/tháng
Hoàn 584.000đ
Apple iPhone Xs Max 64GB Vàng kim (Hàng chính hãng FPT)Apple iPhone Xs Max 64GB Vàng kim (Hàng chính hãng FPT)
 • Gold
Apple iPhone Xs Max 64GB Vàng kim (Hàng chính hãng FPT)
1 Màu sắc
29.250.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.437.500đ/tháng
Hoàn 585.000đ
Apple iPhone Xs Max 512GB Xám đen (Hàng nhập khẩu Mỹ)Apple iPhone Xs Max 512GB Xám đen (Hàng nhập khẩu Mỹ)
 • Gold
 • The silver
 • Dark gray
Apple iPhone Xs Max 512GB Xám đen (Hàng nhập khẩu Mỹ)
3 Màu sắc
29.282.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.440.167đ/tháng
Hoàn 586.000đ
Apple iPad Pro 11 inch WiFi 4G 2018 256GB Xám (Hàng chính hãng)Apple iPad Pro 11 inch WiFi 4G 2018 256GB Xám (Hàng chính hãng)
 • Gray
Apple iPad Pro 11 inch WiFi 4G 2018 256GB Xám (Hàng chính hãng)
1 Màu sắc
29.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.458.333đ/tháng
Hoàn 590.000đ
Apple Macbook Air 13.3 inches 128GB 2019 MVFM2 (Vàng) - Nhập khẩuApple Macbook Air 13.3 inches 128GB 2019 MVFM2 (Vàng) - Nhập khẩu
 • Gold
 • The silver
 • Gray
Apple Macbook Air 13.3 inches 128GB 2019 MVFM2 (Vàng) - Nhập khẩu
3 Màu sắc
29.799.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.483.250đ/tháng
Hoàn 596.000đ
Apple iPhone Xs Max 256GB Bạc (Hàng nhập khẩu - Bản 2 SIM vật lý)Apple iPhone Xs Max 256GB Bạc (Hàng nhập khẩu - Bản 2 SIM vật lý)
 • Gold
 • The silver
 • Dark gray
Apple iPhone Xs Max 256GB Bạc (Hàng nhập khẩu - Bản 2 SIM vật lý)
3 Màu sắc
29.966.000đ 41.218.000đ -27%
Trả góp 0%
Chỉ 2.497.167đ/tháng
Hoàn 599.000đ
Apple iPhone Xs Max 256GB Xám đen (Hàng nhập khẩu - Bản 2 SIM vật lý)Apple iPhone Xs Max 256GB Xám đen (Hàng nhập khẩu - Bản 2 SIM vật lý)
 • Gold
 • The silver
 • Dark gray
Apple iPhone Xs Max 256GB Xám đen (Hàng nhập khẩu - Bản 2 SIM vật lý)
3 Màu sắc
29.968.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.497.333đ/tháng
Hoàn 599.000đ
Apple iPhone Xs Max 256GB Bạc (Hàng nhập khẩu - Bản 2 SIM vật lý)Apple iPhone Xs Max 256GB Bạc (Hàng nhập khẩu - Bản 2 SIM vật lý)
 • Gold
 • The silver
 • Dark gray
Apple iPhone Xs Max 256GB Bạc (Hàng nhập khẩu - Bản 2 SIM vật lý)
3 Màu sắc
29.968.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.497.333đ/tháng
Hoàn 599.000đ

Lưu ý cần biết khi lần đầu mua đồ Apple chính hãng

Điện thoại thông minh iPhone, máy tính bảng iPad, máy tính cá nhân Macbook đến từ ông trùm ngành công nghệ Apple đã trở thành người bạn vô cùng thân thiết với nhiều người trong cuộc sống. Nếu đây là lần đầu bạn sử dụng sản phẩm dù là điện thoại, máy tính hay phụ kiện Apple, chúng ta cũng cần lưu ý các vấn đề sau trước khi mua:

Chọn sản phẩm, dòng máy phù hợp

Mỗi một thiết bị điện thoại hay máy tính Apple đều có thiết kế nhắm đến các đối tượng và nhu cầu nhất định. Sẽ rất lãng phí nếu bạn mua iPhone, iPad, Macbook,... đắt đỏ vượt quá nhu cầu mình cần. Các yếu tố cần xem xét để xác định đúng nhu cầu sử dụng là: dung lượng bộ nhớ, cấu hình, thông số màn hình,... Ví dụ nếu dùng máy tính cho việc phức tạp như thiết kế, dựng phim, bạn nên đầu tư chiếc máy tính Apple mạnh mẽ, hiện đại như Macbook Pro 2018 mới nhất. Còn nếu chỉ dùng giải trí xem phim, lướt web thông thường thì có thể chọn sản phẩm Macbook có giá thấp hơn để không quá phung phí.

Chọn thiết kế yêu thích

Một trong những điểm hấp dẫn tín đồ khắp thế giới của Apple là thiết kế sang trọng, tinh tế vô cùng đặc trưng, đặc biệt là với chiếc điện thoại Apple-iPhone và máy tính bảng Apple-iPad. Đối với 2 loại thiết bị này, thiết kế của các mẫu đời sau đều mỏng hơn và màn hình lớn hơn, hợp với xu thế công nghệ hiện tại. Máy cũng có nhiều màu bạc, đen, đen nhám, vàng hồng hay thậm chí màu đỏ khá đa dạng để bạn lựa chọn theo sở thích của mình. Những chiếc iPhone thời thượngiPad tân tiến cũng là một phụ kiện để bạn thể hiện phong cách và đẳng cấp của mình.

Chọn nơi mua hàng đáng tin cậy

Muốn tránh khỏi tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng độ kém chất lượng, chúng ta bắt buộc phải chọn địa chỉ bán hàng có uy tín cao dù là mua tại cửa hàng trực tiếp hay mua trực tuyến. Tốt nhất là bạn nên tìm tới kênh phân phối quy mô lớn, danh tiếng như Adayroi.com để được yên tâm. Adayroi cũng có nhiều chương trình giảm giá iPhone, giảm giá iPad, Macbook,... rất hấp dẫn mà bạn không nên bỏ qua.

 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín