Trung tâm thương mại điện tử của Vingroup
Đăng nhập & Đăng ký
Tài khoản
Bạn có thể thay đổi Quận/Huyện giao hàng tại đây
0
Cá bạc má
68.000Đ/Kg
Cá basa phi lê
69.000Đ/Kg
Cá bống trứng
142.000Đ/Kg
Cá bống tượng
122.000Đ/Kg
Cá chẽm
125.800Đ/Kg
Cá chim đen tươi
137.000Đ/Kg
Cá chim trắng biển tươi 0.5kg Up
185.000Đ/Kg
Cá he
79.000Đ/Kg
Cá hồi phi lê
499.900Đ/Kg
Sả L1 Vineco
21.500Đ/Kg
Cá kèo tươi
93.000Đ/Kg
Nghệ củ
44.800Đ/Kg
Cá linh tươi
69.000Đ/Kg
Cá lóc đen
69.000Đ/Kg
Cá ngân tươi
75.000Đ/Kg
Nghệ DL L1 MT
42.200Đ/Kg
Cá nục
49.000Đ/Kg
Hành tây
23.800Đ/Kg
Cá rô phi lê
104.900Đ/Kg
Cá sòng
36.000Đ/Kg
Cá thác lác nạo
99.900Đ/Kg
Cá thu cắt khúc
229.000Đ/Kg
Khoai môn DL L1 MT
45.200Đ/Kg
Cá trê làm sạch
47.000Đ/Kg