text.skipToContent

Mã giảm giá AbbottXem tất cả
Khuyến mãi:
Có mã giảm giá
Tích điểm VinID
Sữa bột hương vani Ensure Gold hộp 400gSữa bột hương vani Ensure Gold hộp 400g
Sữa bột hương vani Ensure Gold hộp 400g
339.700đ 348.000đ -2%
Hoàn 10.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa bột hương vani Ensure Gold hộp 850gSữa bột hương vani Ensure Gold hộp 850g
Sữa bột hương vani Ensure Gold hộp 850g
737.800đ 753.400đ -2%
Hoàn 22.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa nước Abbott Grow Advance hương vani lốc 4 hộp x 180mlSữa nước Abbott Grow Advance hương vani lốc 4 hộp x 180ml
Sữa nước Abbott Grow Advance hương vani lốc 4 hộp x 180ml
57.200đ 66.000đ -13%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa Glucerna hương vani Abbott lon 400gSữa Glucerna hương vani Abbott lon 400g
Sữa Glucerna hương vani Abbott lon 400g
335.200đ 346.900đ -3%
Hoàn 10.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa bột Abbott Ensure Gold ít ngọt hương vani hộp 850gSữa bột Abbott Ensure Gold ít ngọt hương vani hộp 850g
Sữa bột Abbott Ensure Gold ít ngọt hương vani hộp 850g
737.800đ 777.900đ -5%
Hoàn 22.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa bột hương vani Abbott PediaSure BA 1.6kg - Hàng chính hãngSữa bột hương vani Abbott PediaSure BA 1.6kg - Hàng chính hãng
Sữa bột hương vani Abbott PediaSure BA 1.6kg - Hàng chính hãng
1.003.000đ 1.070.800đ -6%
Hoàn 30.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa bột Abbott Ensure Gold 850gSữa bột Abbott Ensure Gold 850g
Sữa bột Abbott Ensure Gold 850g
719.000đ 799.000đ -10%
Hoàn 14.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Sữa bột Abbott PediaSure BA hương vani 850g - Hàng chính hãngSữa bột Abbott PediaSure BA hương vani 850g - Hàng chính hãng
Sữa bột Abbott PediaSure BA hương vani 850g - Hàng chính hãng
576.000đ 586.000đ -2%
Hoàn 12.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Sữa nước Abbott Glucerna chai 220mlSữa nước Abbott Glucerna chai 220ml
Sữa nước Abbott Glucerna chai 220ml
43.000đ 44.000đ -2%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa bột Ensure Đức hộp 400gSữa bột Ensure Đức hộp 400g
Sữa bột Ensure Đức hộp 400g
288.000đ 345.600đ -17%
Hoàn 6.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Sữa bột hương vani Abbott PediaSure BA 850gSữa bột hương vani Abbott PediaSure BA 850g
Sữa bột hương vani Abbott PediaSure BA 850g
579.000đ 641.000đ -10%
Hoàn 12.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Sữa bột Abbott Ensure Gold 850gSữa bột Abbott Ensure Gold 850g
Sữa bột Abbott Ensure Gold 850g
719.000đ 799.000đ -10%
Hoàn 14.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Sữa nước Abbott Ensure Original hương vani 237mlSữa nước Abbott Ensure Original hương vani 237ml
Sữa nước Abbott Ensure Original hương vani 237ml
228.000đ
Hoàn 5.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Sữa bột hương vani Prosure hộp 380gSữa bột hương vani Prosure hộp 380g
Sữa bột hương vani Prosure hộp 380g
442.300đ 457.900đ -3%
Hoàn 13.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa bột hương vani Abbott PediaSure BA lon 850gSữa bột hương vani Abbott PediaSure BA lon 850g
Sữa bột hương vani Abbott PediaSure BA lon 850g
599.300đ 630.700đ -5%
Hoàn 18.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa bột Ensure Đức hộp 400gSữa bột Ensure Đức hộp 400g
Sữa bột Ensure Đức hộp 400g
320.000đ 368.000đ -13%
Hoàn 6.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Sữa bột Abbott PediaSure BA hương vani 400g - Hàng chính hãngSữa bột Abbott PediaSure BA hương vani 400g - Hàng chính hãng
Sữa bột Abbott PediaSure BA hương vani 400g - Hàng chính hãng
275.500đ 285.000đ -3%
Hoàn 6.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Sữa bột Ensure Gold Abbott ít ngọt hương vani hộp 400gSữa bột Ensure Gold Abbott ít ngọt hương vani hộp 400g
Sữa bột Ensure Gold Abbott ít ngọt hương vani hộp 400g
339.700đ 358.500đ -5%
Hoàn 10.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa bột Abbott Ensure Gold ít ngọt hương vani 400gSữa bột Abbott Ensure Gold ít ngọt hương vani 400g
Sữa bột Abbott Ensure Gold ít ngọt hương vani 400g
355.000đ
Hoàn 7.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Sữa bột Abbott Glucerna 400gSữa bột Abbott Glucerna 400g
Sữa bột Abbott Glucerna 400g
355.000đ
Hoàn 7.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Sữa bột Abbott Grow 3 900g - Hàng chính hãngSữa bột Abbott Grow 3 900g - Hàng chính hãng
Sữa bột Abbott Grow 3 900g - Hàng chính hãng
269.000đ 273.300đ -2%
Hoàn 8.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa bột hương vani Abbott PediaSure BA 400g - Hàng chính hãngSữa bột hương vani Abbott PediaSure BA 400g - Hàng chính hãng
Sữa bột hương vani Abbott PediaSure BA 400g - Hàng chính hãng
283.600đ 329.000đ -14%
Hoàn 9.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Sữa bột Abbott Similac IQ Plus 4 (900g)Sữa bột Abbott Similac IQ Plus 4 (900g)
Sữa bột Abbott Similac IQ Plus 4 (900g)
436.000đ 470.000đ -7%
Hoàn 9.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Sữa bột Abbott Similac IQ Plus 3 HMO (900g)Sữa bột Abbott Similac IQ Plus 3 HMO (900g)
Sữa bột Abbott Similac IQ Plus 3 HMO (900g)
473.500đ
Hoàn 14.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Sữa bột pha sẵn Abbott Grow Gold 180mlSữa bột pha sẵn Abbott Grow Gold 180ml
Sữa bột pha sẵn Abbott Grow Gold 180ml
30.500đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 25,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sữa nước Abbott Glucerna 220mlSữa nước Abbott Glucerna 220ml
Sữa nước Abbott Glucerna 220ml
200.000đ
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Sữa Abbott Similac Mom hương Vani 400gSữa Abbott Similac Mom hương Vani 400g
Sữa Abbott Similac Mom hương Vani 400g
220.000đ
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Sữa bà bầu Similac Mom IQ Plus Abbott 400gSữa bà bầu Similac Mom IQ Plus Abbott 400g
Sữa bà bầu Similac Mom IQ Plus Abbott 400g
223.700đ
Hoàn 7.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Sữa bột Abbott Similac Neosure 1 (370g) - Hàng chính hãngSữa bột Abbott Similac Neosure 1 (370g) - Hàng chính hãng
Sữa bột Abbott Similac Neosure 1 (370g) - Hàng chính hãng
247.100đ 251.500đ -2%
Hoàn 7.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Sữa bột Abbott Similac Neosure IQ 1 (370g)Sữa bột Abbott Similac Neosure IQ 1 (370g)
Sữa bột Abbott Similac Neosure IQ 1 (370g)
255.000đ
Hoàn 5.000đ
Ưu đãi 20,000đ

Chăm sóc sức khỏe với các sản phẩm sữa tươi, sữa bột Abbott chính hãng

Abbott là thương hiệu về dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe có lịch sử lâu đời trên thế giới, nổi tiếng với các sản phẩm sữa dinh dưỡng dành cho mọi lứa tuổi. Sau 20 năm có mặt tại Việt Nam, các sản phẩm sữa Abbott đã trở nên quen thuộc với nhiều gia đình và nhận được rất nhiều đánh giá cao từ người tiêu dùng.

Tại Việt Nam, Abbott nổi tiếng với các dòng sản phẩm dành cho mẹ và bé, người trưởng thành và các trường hợp sức khỏe đặc biệt. Cụ thể:

Dòng sữa bột Abbott Similac dành cho trẻ từ 0-6 tháng, 6-12 tháng, 1-3 tuổi, 3-6 tuổi. Trong đó loại Similac IQ hỗ trợ sức đề kháng cho bé, Neosure dành cho trẻ sinh thiếu tháng nhẹ cân, Total Comfort dành cho các bé gặp các vấn đề về tiêu hóa và hấp thu, Isomil dành cho các bé bị dị ứng với sữa bò. Ngoài ra còn có sữa Similac Mom cho mẹ bầu bổ sung dinh dưỡng trong thai kỳ.

Dòng Abbott Grow có công thức tăng cường dinh dưỡng giúp bé phát triển chiều cao và trí tuệ, gồm các loại sữa Grow từ 1-4, Grow Gold 3+, Grow Gold 6+ dành cho các độ tuổi của trẻ từ 0 đến 6 tuổi. Giá sữa Abbott Grow rất phải chăng, phù hợp với mức chi tiêu của nhiều gia đình Việt. Ngoài phiên bản sữa bột, một số dòng sản phẩm còn được thiết kế dạng uống với những hộp sữa tươi Abbott tiện lợi.

Dòng Abbott Pediasure cho bé từ 1-10 tuổi, phù hợp với bé biếng ăn, cần cải thiện dinh dưỡng để phát triển toàn diện và khỏe mạnh.

Dòng sữa dành cho người trưởng thành gồm:

  • Ensure: phổ biến nhất là Ensure Gold phù hợp với người ăn uống kém hoặc trong giai đoạn phục hồi sức khỏe. Ngoài đối còn có nhiều sản phẩm dành cho những đối tượng có nhu cầu dinh dưỡng khác nhau.
  • Glucerna: dành cho người mắc bệnh tiểu đường.
  • Prosure: cho bệnh nhân ung thư.
  • Bonesure: với công thức giúp cải thiện và nâng cao sức khỏe hệ xương.

Để sở hữu sản phẩm chính hãng, bạn có thể tới trực tiếp các siêu thị lớn hay đơn giản là đặt hàng tại Adayroi.com - siêu thị trực tuyến tiện ích đến từ tập đoàn Vingroup. Tại đây, bạn sẽ có rất nhiều cơ hội mua sữa Abbott khuyến mãi với giá cực hấp dẫn nhờ các chương trình ưu đãi đặc biệt.
Bên cạnh đó, với sự hợp tác tin cậy từ những nhà cung cấp uy tín, bạn có thể khám phá thêm rất nhiều loại sữa chính hãng với giá tốt, từ sữa bột cho bé đến dinh dưỡng dành cho bà bầu. Truy cập ngay Adayroi để khám phá bạn nhé!

 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín