text.skipToContent

Khuyến mãi:
Tích điểm VinID
Trả góp 0%
Máy lọc nước RO A.O Smith AR75-A-S-1EMáy lọc nước RO A.O Smith AR75-A-S-1E
Máy lọc nước RO A.O Smith AR75-A-S-1E
8.700.000đ 9.600.000đ -9%
Trả góp 0%
Chỉ 725.000đ/tháng
Máy lọc nước A.O Smith A2 - Vòi điện tửMáy lọc nước A.O Smith A2 - Vòi điện tử
Máy lọc nước A.O Smith A2 - Vòi điện tử
9.672.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 806.000đ/tháng
Hoàn 193.000đ
Máy lọc nước A.O Smith AR75-A-S-2Máy lọc nước A.O Smith AR75-A-S-2
Máy lọc nước A.O Smith AR75-A-S-2
9.700.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 808.333đ/tháng
Hoàn 291.000đ
Máy lọc nước A.O. Smith ADR75-V-ET-1 (Trắng)Máy lọc nước A.O. Smith ADR75-V-ET-1 (Trắng)
Máy lọc nước A.O. Smith ADR75-V-ET-1 (Trắng)
23.655.000đ 24.900.000đ -5%
Trả góp 0%
Chỉ 1.971.250đ/tháng
Hoàn 473.000đ
Máy lọc nước A.O. Smith ADR75-V-ET-1Máy lọc nước A.O. Smith ADR75-V-ET-1
Máy lọc nước A.O. Smith ADR75-V-ET-1
24.813.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.067.750đ/tháng
Hoàn 496.000đ
Máy lọc nước A. O. Smith ADR75-V-ET-1Máy lọc nước A. O. Smith ADR75-V-ET-1
Máy lọc nước A. O. Smith ADR75-V-ET-1
24.813.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.067.750đ/tháng
Hoàn 496.000đ
Máy lọc nước A.O.Smith AR600-U3 Slim (Trắng)Máy lọc nước A.O.Smith AR600-U3 Slim (Trắng)
Máy lọc nước A.O.Smith AR600-U3 Slim (Trắng)
19.241.000đ 29.900.000đ -36%
Trả góp 0%
Chỉ 1.603.417đ/tháng
Hoàn 385.000đ
Máy lọc nước A.O Smith AR600-U3 SlimMáy lọc nước A.O Smith AR600-U3 Slim
Máy lọc nước A.O Smith AR600-U3 Slim
17.867.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.488.917đ/tháng
Hoàn 357.000đ
Máy lọc không khí A.O Smith KJ500FMáy lọc không khí A.O Smith KJ500F
Máy lọc không khí A.O Smith KJ500F
18.600.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.550.000đ/tháng
Hoàn 558.000đ
Máy lọc không khí A.O.Smith KJ500F-B01 (Trắng)Máy lọc không khí A.O.Smith KJ500F-B01 (Trắng)
Máy lọc không khí A.O.Smith KJ500F-B01 (Trắng)
18.479.000đ 22.500.000đ -18%
Trả góp 0%
Chỉ 1.539.917đ/tháng
Hoàn 370.000đ
Máy lọc nước tích hợp đèn UV A. O. Smith AR600-U3Máy lọc nước tích hợp đèn UV A. O. Smith AR600-U3
Máy lọc nước tích hợp đèn UV A. O. Smith AR600-U3
17.890.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.490.833đ/tháng
Hoàn 358.000đ
Máy lọc nước A.O.Smith AR75-U2 SlimMáy lọc nước A.O.Smith AR75-U2 Slim
Máy lọc nước A.O.Smith AR75-U2 Slim
15.865.000đ 23.200.000đ -32%
Trả góp 0%
Chỉ 1.322.083đ/tháng
Hoàn 317.000đ
Máy lọc nước A.O.Smith AR600-C-S-1Máy lọc nước A.O.Smith AR600-C-S-1
Máy lọc nước A.O.Smith AR600-C-S-1
16.965.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.413.750đ/tháng
Hoàn 339.000đ
Máy lọc không khí A.O Smith KJ420F Máy lọc không khí A.O Smith KJ420F
Máy lọc không khí A.O Smith KJ420F
16.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.400.000đ/tháng
Hoàn 504.000đ
Máy lọc không khí A.O Smith KJ420F - B01Máy lọc không khí A.O Smith KJ420F - B01
Máy lọc không khí A.O Smith KJ420F - B01
16.679.000đ 20.500.000đ -19%
Trả góp 0%
Chỉ 1.389.917đ/tháng
Hoàn 334.000đ
Máy lọc nước A.O Smith AR600-C-S-1Máy lọc nước A.O Smith AR600-C-S-1
Máy lọc nước A.O Smith AR600-C-S-1
16.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.375.000đ/tháng
Hoàn 495.000đ
Máy lọc nước RO A. O. Smith AR600-C-S-1Máy lọc nước RO A. O. Smith AR600-C-S-1
Máy lọc nước RO A. O. Smith AR600-C-S-1
15.675.000đ 23.500.000đ -33%
Trả góp 0%
Chỉ 1.306.250đ/tháng
Hoàn 314.000đ
Máy lọc nước RO A. O. Smith AR600-C-S-1Máy lọc nước RO A. O. Smith AR600-C-S-1
Máy lọc nước RO A. O. Smith AR600-C-S-1
16.415.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.367.917đ/tháng
Hoàn 328.000đ
Máy lọc nước A.O Smith AR75-U2 Slim (Hàng chính hãng)Máy lọc nước A.O Smith AR75-U2 Slim (Hàng chính hãng)
Máy lọc nước A.O Smith AR75-U2 Slim (Hàng chính hãng)
16.264.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.355.333đ/tháng
Hoàn 325.000đ
Máy lọc nước tích hợp đèn UV A. O. Smith AR75-U2Máy lọc nước tích hợp đèn UV A. O. Smith AR75-U2
Máy lọc nước tích hợp đèn UV A. O. Smith AR75-U2
15.990.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.332.500đ/tháng
Hoàn 320.000đ
Máy lọc nước không bình chứa A. O. Smith AR600-C-S-1Máy lọc nước không bình chứa A. O. Smith AR600-C-S-1
Máy lọc nước không bình chứa A. O. Smith AR600-C-S-1
14.250.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.187.500đ/tháng
Hoàn 285.000đ
Máy lọc nước đặt bàn A.O Smith Z7Máy lọc nước đặt bàn A.O Smith Z7
Máy lọc nước đặt bàn A.O Smith Z7
12.712.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.059.333đ/tháng
Hoàn 254.000đ
Máy lọc nước đặt bàn A.O. Smith Z7Máy lọc nước đặt bàn A.O. Smith Z7
Máy lọc nước đặt bàn A.O. Smith Z7
12.160.000đ 15.400.000đ -21%
Trả góp 0%
Chỉ 1.013.333đ/tháng
Hoàn 243.000đ
Máy lọc nước A.O.Smith AR75-A-S-H1Máy lọc nước A.O.Smith AR75-A-S-H1
Máy lọc nước A.O.Smith AR75-A-S-H1
11.611.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 967.583đ/tháng
Hoàn 232.000đ
Máy lọc nước A.O.Smith AR75-A-S-H1Máy lọc nước A.O.Smith AR75-A-S-H1
Máy lọc nước A.O.Smith AR75-A-S-H1
11.210.000đ 11.800.000đ -5%
Trả góp 0%
Chỉ 934.167đ/tháng
Hoàn 224.000đ
Máy lọc nước đặt bàn A.O Smith Z4Máy lọc nước đặt bàn A.O Smith Z4
Máy lọc nước đặt bàn A.O Smith Z4
9.239.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 769.917đ/tháng
Hoàn 185.000đ
Máy lọc nước dưới chậu rửa A. O. Smith AR75-A-S-2Máy lọc nước dưới chậu rửa A. O. Smith AR75-A-S-2
Máy lọc nước dưới chậu rửa A. O. Smith AR75-A-S-2
9.490.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 790.833đ/tháng
Hoàn 190.000đ
Máy lọc nước đặt bàn A.O. Smith Z4Máy lọc nước đặt bàn A.O. Smith Z4
Máy lọc nước đặt bàn A.O. Smith Z4
9.310.000đ 12.900.000đ -28%
Trả góp 0%
Chỉ 775.833đ/tháng
Hoàn 186.000đ
Máy lọc nước A.O. Smith AR75-A-S-2 (Hàng chính hãng)Máy lọc nước A.O. Smith AR75-A-S-2 (Hàng chính hãng)
Máy lọc nước A.O. Smith AR75-A-S-2 (Hàng chính hãng)
9.297.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 774.750đ/tháng
Hoàn 186.000đ
Máy lọc nước RO đặt dưới chậu rửa A. O. Smith AR75-A-S-2Máy lọc nước RO đặt dưới chậu rửa A. O. Smith AR75-A-S-2
Máy lọc nước RO đặt dưới chậu rửa A. O. Smith AR75-A-S-2
9.215.000đ 9.990.000đ -8%
Trả góp 0%
Chỉ 767.917đ/tháng
Hoàn 184.000đ
Máy lọc nước A.O Smith AR75-A-S-2Máy lọc nước A.O Smith AR75-A-S-2
Máy lọc nước A.O Smith AR75-A-S-2
9.103.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 758.583đ/tháng
Hoàn 182.000đ
Máy lọc nước A.O Smith A1Máy lọc nước A.O Smith A1
Máy lọc nước A.O Smith A1
8.638.000đ 10.190.000đ -15%
Trả góp 0%
Chỉ 719.833đ/tháng
Hoàn 173.000đ
Máy lọc nước A.O Smith A1Máy lọc nước A.O Smith A1
Máy lọc nước A.O Smith A1
8.648.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 720.667đ/tháng
Hoàn 173.000đ
Máy lọc nước dưới chậu rửa A. O. Smith AR75-A-S-1EMáy lọc nước dưới chậu rửa A. O. Smith AR75-A-S-1E
Máy lọc nước dưới chậu rửa A. O. Smith AR75-A-S-1E
8.490.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 707.500đ/tháng
Hoàn 170.000đ
Máy lọc nước RO A.O Smith AR75-A-S-1E - Hàng chính hãngMáy lọc nước RO A.O Smith AR75-A-S-1E - Hàng chính hãng
Máy lọc nước RO A.O Smith AR75-A-S-1E - Hàng chính hãng
8.265.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 688.750đ/tháng
Hoàn 165.000đ
Máy lọc nước RO A. O. Smith AR75-A-S-1EMáy lọc nước RO A. O. Smith AR75-A-S-1E
Máy lọc nước RO A. O. Smith AR75-A-S-1E
8.457.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 704.750đ/tháng
Hoàn 169.000đ

Máy lọc nước AO Smith - khẳng định đẳng cấp từ thương hiệu Mỹ

Có mặt tại Việt Nam từ năm 2015, cho đến nay Ao Smith Việt Nam đã và đang ngày một khẳng định chất lượng, đẳng cấp đến từ Quốc gia tiên phong hàng đầu thế giới. Dù có chung chức năng giúp lọc nguồn nước sạch sinh hoạt, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe người dùng tốt hơn khi sử dụng nguồn nước chất lượng, nhưng máy lọc nước AO Smith thực sự mang đến cho người sử dụng những trải nghiệm tích cực và hiệu quả so với các sản phẩm tương tự.

Một trong những điểm nổi bật khiến cho dòng máy AO Smith luôn được tin chọn hơn các sản phẩm khác đó là:

Công nghệ RO side Stream mang lại khả năng lọc ngay nguồn nước cực sạch và nâng cao hiệu suất lọc cũng như giúp tăng tuổi thọ của lõi lọc lên đến 1,5 lần so với những máy thông thường. Điều này có nghĩa người tiêu dùng sẽ được tiết kiệm tiền hơn trong quá trình sử dụng.

Máy lọc nước AO Smith với công nghệ RO side stream giúp lọc được đến 99,9% vi khuẩn và các kim loại nặng, giúp nâng cao mức độ lọc nước sạch lên đến 66%.

Không giống như những dòng sản phẩm khác, sản phẩm lọc nước của AO Smith khắc phục được nhược điểm thải nhiều của các dòng khác trên thị trường, đồng thời có khả năng chống rò rỉ, kiểm soát được điện từ giúp người dùng an tâm hơn khi sử dụng.

Ngoài những ưu điểm trên thì mức giá máy lọc nước AO Smith cũng là một trong những điều khiến người tiêu dùng nhanh chóng “phải lòng” thương hiệu này bởi chất lượng hảo hạng kèm theo mức chi trả hợp lý, phải chăng.

Giờ đây, tại Adayroi.com, bạn có thể nhanh chóng tìm thấy dòng máy lọc AO Smith với nhiều kiểu máy khác nhau phù hợp với nhu cầu và mục đích sử dụng của mình. Hãy nhanh chóng truy cập để có cơ hội nhận voucher ưu đãi cực đã, giúp tiết kiệm hơn khi mua sản phẩm nhé.
Ngoài ra, bạn còn có thể chọn lựa được thêm rất nhiều dòng sản phẩm khác như máy lọc không khí hay các sản phẩm chăm sóc vệ sinh gia đình chất lượng khác nữa với nhiều ưu đãi và dịch vụ ship hàng tận nhà. Đừng bỏ qua nhé!

 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín