text.skipToContent

Tất cả sản phẩm

Vòng đeo cổ Phỉ Thúy lớn FS6146 (Xanh ngọc) Vòng đeo cổ Phỉ Thúy lớn FS6146 (Xanh ngọc)
Vòng đeo cổ Phỉ Thúy lớn FS6146 (Xanh ngọc)
2.761.000đ 2.899.000đ
-5%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Phật Quan Âm đá mắt mèo nhỏ FS6077 (Nâu vàng) Phật Quan Âm đá mắt mèo nhỏ FS6077 (Nâu vàng)
Phật Quan Âm đá mắt mèo nhỏ FS6077 (Nâu vàng)
412.000đ 432.600đ
-5%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mặt nhẫn mẫu đơn thạch anh trắng FS6063 (Trong suốt) Mặt nhẫn mẫu đơn thạch anh trắng FS6063 (Trong suốt)
Mặt nhẫn mẫu đơn thạch anh trắng FS6063 (Trong suốt)
563.000đ 591.100đ
-5%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Vòng tỳ hưu mã não xám khói lớn 12 li FS6004 (Xám) Vòng tỳ hưu mã não xám khói lớn 12 li FS6004 (Xám)
Vòng tỳ hưu mã não xám khói lớn 12 li FS6004 (Xám)
522.000đ 548.100đ
-5%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Vòng đeo cổ Phỉ Thúy nhỏ FS6144 (Xanh ngọc) Vòng đeo cổ Phỉ Thúy nhỏ FS6144 (Xanh ngọc)
Vòng đeo cổ Phỉ Thúy nhỏ FS6144 (Xanh ngọc)
1.253.000đ 1.315.600đ
-5%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chuỗi Phỉ Thúy xanh nhạt nhỏ FS6156 (Xanh ngọc) Chuỗi Phỉ Thúy xanh nhạt nhỏ FS6156 (Xanh ngọc)
Chuỗi Phỉ Thúy xanh nhạt nhỏ FS6156 (Xanh ngọc)
331.000đ 347.500đ
-5%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Vòng tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy FS6012 (Xanh ngọc) Vòng tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy FS6012 (Xanh ngọc)
Vòng tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy FS6012 (Xanh ngọc)
371.000đ 389.500đ
-5%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mặt nhẫn mẫu đơn thạch anh vàng FS6064 (Vàng) Mặt nhẫn mẫu đơn thạch anh vàng FS6064 (Vàng)
Mặt nhẫn mẫu đơn thạch anh vàng FS6064 (Vàng)
911.000đ 956.500đ
-5%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Vòng tỳ hưu thạch anh hồng nhỏ 10 li FS6007 (Hồng) Vòng tỳ hưu thạch anh hồng nhỏ 10 li FS6007 (Hồng)
Vòng tỳ hưu thạch anh hồng nhỏ 10 li FS6007 (Hồng)
557.000đ 584.800đ
-5%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chiếc lá đeo cổ ngọc Phỉ Thúy FS670 (Xanh ngọc) Chiếc lá đeo cổ ngọc Phỉ Thúy FS670 (Xanh ngọc)
Chiếc lá đeo cổ ngọc Phỉ Thúy FS670 (Xanh ngọc)
748.000đ 785.400đ
-5%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Vòng đeo cổ Phỉ Thúy nhỏ FS6143 (Xanh ngọc) Vòng đeo cổ Phỉ Thúy nhỏ FS6143 (Xanh ngọc)
Vòng đeo cổ Phỉ Thúy nhỏ FS6143 (Xanh ngọc)
1.369.000đ 1.437.400đ
-5%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ngọc bội treo xe chùm hồ lô Phỉ Thúy lớn FS6138 (Đỏ) Ngọc bội treo xe chùm hồ lô Phỉ Thúy lớn FS6138 (Đỏ)
Ngọc bội treo xe chùm hồ lô Phỉ Thúy lớn FS6138 (Đỏ)
1.253.000đ 1.315.600đ
-5%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ngọc bội treo xe đàn tỳ hưu Phỉ Thúy nhỏ FS6142 (Nâu) Ngọc bội treo xe đàn tỳ hưu Phỉ Thúy nhỏ FS6142 (Nâu)
Ngọc bội treo xe đàn tỳ hưu Phỉ Thúy nhỏ FS6142 (Nâu)
1.143.000đ 1.200.100đ
-5%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mặt nhẫn mẫu đơn thạch anh hồng FS6062 (Hồng) Mặt nhẫn mẫu đơn thạch anh hồng FS6062 (Hồng)
Mặt nhẫn mẫu đơn thạch anh hồng FS6062 (Hồng)
505.000đ 530.200đ
-5%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Móc khóa tỳ hưu đá Hoàng Long FS6095 (Vàng) Móc khóa tỳ hưu đá Hoàng Long FS6095 (Vàng)
Móc khóa tỳ hưu đá Hoàng Long FS6095 (Vàng)
307.000đ 322.300đ
-5%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chuỗi Phỉ Thúy xanh nhạt trung FS6157 (Xanh ngọc) Chuỗi Phỉ Thúy xanh nhạt trung FS6157 (Xanh ngọc)
Chuỗi Phỉ Thúy xanh nhạt trung FS6157 (Xanh ngọc)
493.000đ 517.600đ
-5%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chuỗi ngọc đông linh bản dẹp bé FS6046 (Xanh ngọc) Chuỗi ngọc đông linh bản dẹp bé FS6046 (Xanh ngọc)
Chuỗi ngọc đông linh bản dẹp bé FS6046 (Xanh ngọc)
412.000đ 432.600đ
-5%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ngọc bội treo xe chùm hồ lô Phỉ Thúy nhỏ FS6140 (Nâu) Ngọc bội treo xe chùm hồ lô Phỉ Thúy nhỏ FS6140 (Nâu)
Ngọc bội treo xe chùm hồ lô Phỉ Thúy nhỏ FS6140 (Nâu)
1.143.000đ 1.200.100đ
-5%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Móc khóa tỳ hưu thạch anh hồng FS6017 (Hồng) Móc khóa tỳ hưu thạch anh hồng FS6017 (Hồng)
Móc khóa tỳ hưu thạch anh hồng FS6017 (Hồng)
458.000đ 480.900đ
-5%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Rùa đầu rồng hoàng long trơn nhỏ FHM036 (Vàng) Rùa đầu rồng hoàng long trơn nhỏ FHM036 (Vàng)
Rùa đầu rồng hoàng long trơn nhỏ FHM036 (Vàng)
789.000đ 828.400đ
-5%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Phật Quan Âm vàng nhỏ FH256G (Vàng kim) Phật Quan Âm vàng nhỏ FH256G (Vàng kim)
Phật Quan Âm vàng nhỏ FH256G (Vàng kim)
1.763.000đ 1.851.100đ
-5%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chuỗi ngọc Myanmar 11 hạt lớn, 11 hạt lựu nhỏ FS984 (Nhiều màu) Chuỗi ngọc Myanmar 11 hạt lớn, 11 hạt lựu nhỏ FS984 (Nhiều màu)
Chuỗi ngọc Myanmar 11 hạt lớn, 11 hạt lựu nhỏ FS984 (Nhiều màu)
1.070.000đ 1.123.500đ
-5%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hồ lô ngọc Myanmar FS832 (Xanh ngọc) Hồ lô ngọc Myanmar FS832 (Xanh ngọc)
Hồ lô ngọc Myanmar FS832 (Xanh ngọc)
1.392.000đ 1.461.600đ
-5%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chuỗi Phỉ Thúy xanh nhạt nhỏ FS5115 (Xanh ngọc) Chuỗi Phỉ Thúy xanh nhạt nhỏ FS5115 (Xanh ngọc)
Chuỗi Phỉ Thúy xanh nhạt nhỏ FS5115 (Xanh ngọc)
433.000đ 454.600đ
-5%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nhẫn trơn mã não bản nhỏ FS965 (Nâu vàng) Nhẫn trơn mã não bản nhỏ FS965 (Nâu vàng)
Nhẫn trơn mã não bản nhỏ FS965 (Nâu vàng)
232.000đ 243.600đ
-5%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chiếc lá đeo cổ ngọc Phỉ Thúy FS670 (Xanh ngọc) Chiếc lá đeo cổ ngọc Phỉ Thúy FS670 (Xanh ngọc)
Chiếc lá đeo cổ ngọc Phỉ Thúy FS670 (Xanh ngọc)
673.000đ 706.600đ
-5%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thiềm thừ thạch anh đen FS937 (Đen) Thiềm thừ thạch anh đen FS937 (Đen)
Thiềm thừ thạch anh đen FS937 (Đen)
967.000đ 1.015.300đ
-5%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mặt nhẫn mẫu đơn ngọc Myanmar FS982 (Xanh ngọc) Mặt nhẫn mẫu đơn ngọc Myanmar FS982 (Xanh ngọc)
Mặt nhẫn mẫu đơn ngọc Myanmar FS982 (Xanh ngọc)
361.000đ 379.000đ
-5%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hồ lô trắng FHM106 (Trắng) Hồ lô trắng FHM106 (Trắng)
Hồ lô trắng FHM106 (Trắng)
473.000đ 496.600đ
-5%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nhẫn 3 mẫu đơn bản ngọc Myanmar FS843 (Xanh ngọc) Nhẫn 3 mẫu đơn bản ngọc Myanmar FS843 (Xanh ngọc)
Nhẫn 3 mẫu đơn bản ngọc Myanmar FS843 (Xanh ngọc)
851.000đ 893.500đ
-5%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tam hợp Thân - Tý - Thìn đá hắc ngà FS2023 (Đen) Tam hợp Thân - Tý - Thìn đá hắc ngà FS2023 (Đen)
Tam hợp Thân - Tý - Thìn đá hắc ngà FS2023 (Đen)
1.650.000đ 1.732.500đ
-5%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mề đay như ý ngọc Myanmar FS862 (Xanh ngọc) Mề đay như ý ngọc Myanmar FS862 (Xanh ngọc)
Mề đay như ý ngọc Myanmar FS862 (Xanh ngọc)
2.552.000đ 2.679.600đ
-5%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Núi hoàng long FHM055 (Vàng) Núi hoàng long FHM055 (Vàng)
Núi hoàng long FHM055 (Vàng)
789.000đ 828.400đ
-5%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chuỗi ngọc Myanmar FS994 (Xanh ngọc) Chuỗi ngọc Myanmar FS994 (Xanh ngọc)
Chuỗi ngọc Myanmar FS994 (Xanh ngọc)
877.000đ 920.800đ
-5%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Trứng ngũ hành cẩm lãm lớn FHM113 (Nhiều màu) Trứng ngũ hành cẩm lãm lớn FHM113 (Nhiều màu)
Trứng ngũ hành cẩm lãm lớn FHM113 (Nhiều màu)
1.368.000đ 1.436.400đ
-5%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hồ lô Hoàng Long FHM105 (Vàng) Hồ lô Hoàng Long FHM105 (Vàng)
Hồ lô Hoàng Long FHM105 (Vàng)
473.000đ 496.600đ
-5%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dây rút hồ lô 4 hạt lớn FS973 (Nâu đậm) Dây rút hồ lô 4 hạt lớn FS973 (Nâu đậm)
Dây rút hồ lô 4 hạt lớn FS973 (Nâu đậm)
464.000đ 487.200đ
-5%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mặt nhẫn mẫu đơn ngọc Myanmar trung FS968 (Xanh ngọc) Mặt nhẫn mẫu đơn ngọc Myanmar trung FS968 (Xanh ngọc)
Mặt nhẫn mẫu đơn ngọc Myanmar trung FS968 (Xanh ngọc)
619.000đ 649.900đ
-5%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đồng tiền ngọc Myanmar FS833 (Xanh ngọc) Đồng tiền ngọc Myanmar FS833 (Xanh ngọc)
Đồng tiền ngọc Myanmar FS833 (Xanh ngọc)
1.109.000đ 1.164.400đ
-5%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mặt nhẫn mẫu đơn ngọc Myanmar FS853 (Xanh ngọc) Mặt nhẫn mẫu đơn ngọc Myanmar FS853 (Xanh ngọc)
Mặt nhẫn mẫu đơn ngọc Myanmar FS853 (Xanh ngọc)
426.000đ 447.300đ
-5%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nhẫn tỳ hưu đá ngọc Miến Điện FS739 (Xanh ngọc) Nhẫn tỳ hưu đá ngọc Miến Điện FS739 (Xanh ngọc)
Nhẫn tỳ hưu đá ngọc Miến Điện FS739 (Xanh ngọc)
187.000đ 196.300đ
-5%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kiếm đeo cổ ngọc Phỉ Thúy FS720 (Xanh ngọc) Kiếm đeo cổ ngọc Phỉ Thúy FS720 (Xanh ngọc)
Kiếm đeo cổ ngọc Phỉ Thúy FS720 (Xanh ngọc)
541.000đ 568.000đ
-5%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thiềm thừ ngọc Myanmar FS826 (Xanh ngọc) Thiềm thừ ngọc Myanmar FS826 (Xanh ngọc)
Thiềm thừ ngọc Myanmar FS826 (Xanh ngọc)
1.006.000đ 1.056.300đ
-5%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dây rút Phật Quan Âm Phỉ Thúy 4 hạt FS6053 (Đỏ) Dây rút Phật Quan Âm Phỉ Thúy 4 hạt FS6053 (Đỏ)
Dây rút Phật Quan Âm Phỉ Thúy 4 hạt FS6053 (Đỏ)
458.000đ 480.900đ
-5%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hồ lô đeo cổ đá ngọc Hoàng Long FS557 (Vàng) Hồ lô đeo cổ đá ngọc Hoàng Long FS557 (Vàng)
Hồ lô đeo cổ đá ngọc Hoàng Long FS557 (Vàng)
426.000đ 447.300đ
-5%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Móc khóa tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy FS6009 (Xanh ngọc) Móc khóa tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy FS6009 (Xanh ngọc)
Móc khóa tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy FS6009 (Xanh ngọc)
505.000đ 530.200đ
-5%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dê như ý hắc ngà FS5135 (Đen) Dê như ý hắc ngà FS5135 (Đen)
Dê như ý hắc ngà FS5135 (Đen)
1.433.000đ 1.504.600đ
-5%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Móc khóa tỳ hưu đứng ngọc Miến Điện đuôi hình tiền Fs690 (Xanh ngọc) Móc khóa tỳ hưu đứng ngọc Miến Điện đuôi hình tiền Fs690 (Xanh ngọc)
Móc khóa tỳ hưu đứng ngọc Miến Điện đuôi hình tiền Fs690 (Xanh ngọc)
383.000đ 402.100đ
-5%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Di lạc lớn ngọc Myanmar xanh tía FS863 Di lạc lớn ngọc Myanmar xanh tía FS863
Di lạc lớn ngọc Myanmar xanh tía FS863
10.813.000đ 11.353.600đ
-5%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dây rút Phật Di Lặc 4 hạt Phỉ Thúy FS6052 (Đỏ) Dây rút Phật Di Lặc 4 hạt Phỉ Thúy FS6052 (Đỏ)
Dây rút Phật Di Lặc 4 hạt Phỉ Thúy FS6052 (Đỏ)
331.000đ 347.500đ
-5%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Móc khóa tỳ hưu mã não đỏ FS6096 (Đỏ) Móc khóa tỳ hưu mã não đỏ FS6096 (Đỏ)
Móc khóa tỳ hưu mã não đỏ FS6096 (Đỏ)
308.000đ 323.400đ
-5%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Vòng tỳ hưu mã não xám trung 10 li FS6005 (Xám) Vòng tỳ hưu mã não xám trung 10 li FS6005 (Xám)
Vòng tỳ hưu mã não xám trung 10 li FS6005 (Xám)
441.000đ 463.000đ
-5%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Móc khóa 4 bình Phật bình an FS6092 (Trắng) Móc khóa 4 bình Phật bình an FS6092 (Trắng)
Móc khóa 4 bình Phật bình an FS6092 (Trắng)
342.000đ 359.100đ
-5%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cú mèo thạch anh tím FS6081 (Tím) Cú mèo thạch anh tím FS6081 (Tím)
Cú mèo thạch anh tím FS6081 (Tím)
1.143.000đ 1.200.100đ
-5%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mặt nhẫn Phật Di Lặc mắt mèo FS6070 (Nâu vàng) Mặt nhẫn Phật Di Lặc mắt mèo FS6070 (Nâu vàng)
Mặt nhẫn Phật Di Lặc mắt mèo FS6070 (Nâu vàng)
215.000đ 225.700đ
-5%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Vòng tỳ hưu đá ngọc Hoàng Long FS6010 (Vàng) Vòng tỳ hưu đá ngọc Hoàng Long FS6010 (Vàng)
Vòng tỳ hưu đá ngọc Hoàng Long FS6010 (Vàng)
621.000đ 652.000đ
-5%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mặt nhẫn mẫu đơn thạch anh tím FS6061 (Tím) Mặt nhẫn mẫu đơn thạch anh tím FS6061 (Tím)
Mặt nhẫn mẫu đơn thạch anh tím FS6061 (Tím)
563.000đ 591.100đ
-5%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chuỗi Phỉ Thúy ống may mắn FS6150 (Xanh ngọc) Chuỗi Phỉ Thúy ống may mắn FS6150 (Xanh ngọc)
Chuỗi Phỉ Thúy ống may mắn FS6150 (Xanh ngọc)
679.000đ 712.900đ
-5%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hồ ly ngọc đông linh FS6055 (Xanh ngọc) Hồ ly ngọc đông linh FS6055 (Xanh ngọc)
Hồ ly ngọc đông linh FS6055 (Xanh ngọc)
766.000đ 804.300đ
-5%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mặt Tỳ Hưu ngọc Phỉ Thúy A+ nhỏ FS6283 (Xanh ngọc) Mặt Tỳ Hưu ngọc Phỉ Thúy A+ nhỏ FS6283 (Xanh ngọc)
Mặt Tỳ Hưu ngọc Phỉ Thúy A+ nhỏ FS6283 (Xanh ngọc)
1.021.000đ 1.072.000đ
-5%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy