text.skipToContent

Tất cả sản phẩm

Bàn salon Cabaret KhangHome 75 x 75 x 45 cm (Trắng, đen)Bàn salon Cabaret KhangHome 75 x 75 x 45 cm (Trắng, đen)
Bàn salon Cabaret KhangHome 75 x 75 x 45 cm (Trắng, đen)
1.450.000đ 2.200.000đ
-34%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế sofa Khang Home Relax R 056-17 160 x 60 cm (Xanh dương)Ghế sofa Khang Home Relax R 056-17 160 x 60 cm (Xanh dương)
Ghế sofa Khang Home Relax R 056-17 160 x 60 cm (Xanh dương)
4.300.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế ăn KhangHome Bravia (Trắng)Ghế ăn KhangHome Bravia (Trắng)
Ghế ăn KhangHome Bravia (Trắng)
720.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ bàn cafe KhangHome BCT004 (Ghế xanh lá cây, vàng, đỏ)Bộ bàn cafe KhangHome BCT004 (Ghế xanh lá cây, vàng, đỏ)
Bộ bàn cafe KhangHome BCT004 (Ghế xanh lá cây, vàng, đỏ)
2.990.000đ 4.500.000đ
-34%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế bar KhangHome Color King 40 x 40 x 70 cm (Trắng)Ghế bar KhangHome Color King 40 x 40 x 70 cm (Trắng)
Ghế bar KhangHome Color King 40 x 40 x 70 cm (Trắng)
990.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bàn ăn Loto KhangHome 120 x 75 x 75 cm (Trắng)Bàn ăn Loto KhangHome 120 x 75 x 75 cm (Trắng)
Bàn ăn Loto KhangHome 120 x 75 x 75 cm (Trắng)
2.950.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ bàn ghế ăn KhangHome Vincent-Mona (Xám phối nâu)Bộ bàn ghế ăn KhangHome Vincent-Mona (Xám phối nâu)
Bộ bàn ghế ăn KhangHome Vincent-Mona (Xám phối nâu)
8.580.000đ 9.500.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế salon KhangHome 180 x 80 x 80 cm (Xanh dương)Ghế salon KhangHome 180 x 80 x 80 cm (Xanh dương)
Ghế salon KhangHome 180 x 80 x 80 cm (Xanh dương)
6.800.000đ 7.500.000đ
-9%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế ăn Vendro KhangHome FD-205-5 (Nâu gỗ)Ghế ăn Vendro KhangHome FD-205-5 (Nâu gỗ)
Ghế ăn Vendro KhangHome FD-205-5 (Nâu gỗ)
720.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ bàn ghế ăn KhangHome Kra-Shell (Trắng, vàng, xanh lá cây)Bộ bàn ghế ăn KhangHome Kra-Shell (Trắng, vàng, xanh lá cây)
Bộ bàn ghế ăn KhangHome Kra-Shell (Trắng, vàng, xanh lá cây)
3.990.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế ăn Shelly KhangHome FD-200-7 (Vàng)Ghế ăn Shelly KhangHome FD-200-7 (Vàng)
Ghế ăn Shelly KhangHome FD-200-7 (Vàng)
720.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ bàn ghế ăn KhangHome White-Bra (Trắng)Bộ bàn ghế ăn KhangHome White-Bra (Trắng)
Bộ bàn ghế ăn KhangHome White-Bra (Trắng)
5.600.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ bàn ăn KhangHome Ehome 03 (Nâu gỗ)Bộ bàn ăn KhangHome Ehome 03 (Nâu gỗ)
Bộ bàn ăn KhangHome Ehome 03 (Nâu gỗ)
3.800.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ bàn ăn Kratos Oka 01 KhangHome (Nâu gỗ tự nhiên)Bộ bàn ăn Kratos Oka 01 KhangHome (Nâu gỗ tự nhiên)
Bộ bàn ăn Kratos Oka 01 KhangHome (Nâu gỗ tự nhiên)
4.500.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ bàn ghế ăn KhangHome Vincent (Xám)Bộ bàn ghế ăn KhangHome Vincent (Xám)
Bộ bàn ghế ăn KhangHome Vincent (Xám)
6.900.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ bàn ghế ăn KhangHome White-Oak (Trắng phối nâu)Bộ bàn ghế ăn KhangHome White-Oak (Trắng phối nâu)
Bộ bàn ghế ăn KhangHome White-Oak (Trắng phối nâu)
5.950.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ bàn ghế ăn KhangHome Ehome Y (Vàng, trắng)Bộ bàn ghế ăn KhangHome Ehome Y (Vàng, trắng)
Bộ bàn ghế ăn KhangHome Ehome Y (Vàng, trắng)
3.500.000đ 4.800.000đ
-27%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ bàn ăn KhangHome Ehome 01 (Trắng phối nâu gỗ)Bộ bàn ăn KhangHome Ehome 01 (Trắng phối nâu gỗ)
Bộ bàn ăn KhangHome Ehome 01 (Trắng phối nâu gỗ)
3.500.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế ăn Shelly KhangHome FD-200-7 (Đỏ)Ghế ăn Shelly KhangHome FD-200-7 (Đỏ)
Ghế ăn Shelly KhangHome FD-200-7 (Đỏ)
720.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ bàn ăn KhangHome Kratos-WP 120 x 76 x 75 cm (Trắng phối hồng)Bộ bàn ăn KhangHome Kratos-WP 120 x 76 x 75 cm (Trắng phối hồng)
Bộ bàn ăn KhangHome Kratos-WP 120 x 76 x 75 cm (Trắng phối hồng)
4.500.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ bàn ghế ăn KhangHome White-Sun (Trắng phối xám)Bộ bàn ghế ăn KhangHome White-Sun (Trắng phối xám)
Bộ bàn ghế ăn KhangHome White-Sun (Trắng phối xám)
6.250.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ bàn ghế ăn KhangHome Vincent-Sun (Xám)Bộ bàn ghế ăn KhangHome Vincent-Sun (Xám)
Bộ bàn ghế ăn KhangHome Vincent-Sun (Xám)
6.150.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ bàn ghế ăn KhangHome Vincent-Flippy (Xám phối nâu)Bộ bàn ghế ăn KhangHome Vincent-Flippy (Xám phối nâu)
Bộ bàn ghế ăn KhangHome Vincent-Flippy (Xám phối nâu)
6.150.000đ 7.500.000đ
-18%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ bàn ăn KhangHome Kratos-WB 120 x 76 x 75 cm (Trắng phối xanh dương)Bộ bàn ăn KhangHome Kratos-WB 120 x 76 x 75 cm (Trắng phối xanh dương)
Bộ bàn ăn KhangHome Kratos-WB 120 x 76 x 75 cm (Trắng phối xanh dương)
4.500.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế ăn Franco KhangHome DC-201 (Nâu gỗ)Ghế ăn Franco KhangHome DC-201 (Nâu gỗ)
Ghế ăn Franco KhangHome DC-201 (Nâu gỗ)
1.400.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ bàn ghế ăn KhangHome Vincent-Bra (Xám phối trắng)Bộ bàn ghế ăn KhangHome Vincent-Bra (Xám phối trắng)
Bộ bàn ghế ăn KhangHome Vincent-Bra (Xám phối trắng)
6.150.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ bàn ăn Kratos Oak 02 KhangHome 120 x 76 x 75 cm (Nâu gỗ tự nhiên)Bộ bàn ăn Kratos Oak 02 KhangHome 120 x 76 x 75 cm (Nâu gỗ tự nhiên)
Bộ bàn ăn Kratos Oak 02 KhangHome 120 x 76 x 75 cm (Nâu gỗ tự nhiên)
4.500.000đ 5.500.000đ
-18%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bàn ăn Cham KhangHome 120 x 75 x 75 (Nâu gỗ tự nhiên)Bàn ăn Cham KhangHome 120 x 75 x 75 (Nâu gỗ tự nhiên)
Bàn ăn Cham KhangHome 120 x 75 x 75 (Nâu gỗ tự nhiên)
1.250.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ bàn ăn KhangHome Kratos-PB 120 x 76 x 75 cm (Trắng phối xanh, hồng)Bộ bàn ăn KhangHome Kratos-PB 120 x 76 x 75 cm (Trắng phối xanh, hồng)
Bộ bàn ăn KhangHome Kratos-PB 120 x 76 x 75 cm (Trắng phối xanh, hồng)
4.500.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ bàn ăn Kratos Oak 03 KhangHome 120 x 76 x 75 cm (Nâu gỗ tự nhiên)Bộ bàn ăn Kratos Oak 03 KhangHome 120 x 76 x 75 cm (Nâu gỗ tự nhiên)
Bộ bàn ăn Kratos Oak 03 KhangHome 120 x 76 x 75 cm (Nâu gỗ tự nhiên)
4.600.000đ 5.500.000đ
-16%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bàn tròn Ryder KhangHome 60 x 60 x 68 cm (Trắng)Bàn tròn Ryder KhangHome 60 x 60 x 68 cm (Trắng)
Bàn tròn Ryder KhangHome 60 x 60 x 68 cm (Trắng)
1.650.000đ 2.200.000đ
-25%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế bar KhangHome Color King 40 x 40 x 70 cm (Đỏ đô)Ghế bar KhangHome Color King 40 x 40 x 70 cm (Đỏ đô)
Ghế bar KhangHome Color King 40 x 40 x 70 cm (Đỏ đô)
990.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ bàn ghế ăn KhangHome White-Mona (Trắng) phối nâu)Bộ bàn ghế ăn KhangHome White-Mona (Trắng) phối nâu)
Bộ bàn ghế ăn KhangHome White-Mona (Trắng) phối nâu)
7.590.000đ 8.500.000đ
-11%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ sofa cao cấp Peggy KhangHome 250/170 x 80 x 65 cm (Nâu đậm)Bộ sofa cao cấp Peggy KhangHome 250/170 x 80 x 65 cm (Nâu đậm)
Bộ sofa cao cấp Peggy KhangHome 250/170 x 80 x 65 cm (Nâu đậm)
16.500.000đ 19.000.000đ
-13%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ bàn ăn KhangHome Ehome OAK 02 (Nâu gỗ)Bộ bàn ăn KhangHome Ehome OAK 02 (Nâu gỗ)
Bộ bàn ăn KhangHome Ehome OAK 02 (Nâu gỗ)
3.800.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ bàn ghế ăn KhangHome Kraw-Sun (Trắng, xám)Bộ bàn ghế ăn KhangHome Kraw-Sun (Trắng, xám)
Bộ bàn ghế ăn KhangHome Kraw-Sun (Trắng, xám)
4.500.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ bàn ghế ăn KhangHome Smart-Shell 3 (Trắng phối nâu)Bộ bàn ghế ăn KhangHome Smart-Shell 3 (Trắng phối nâu)
Bộ bàn ghế ăn KhangHome Smart-Shell 3 (Trắng phối nâu)
6.800.000đ 7.500.000đ
-9%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế ăn Shelly KhangHome FD-200-7 (Xanh lá cây)Ghế ăn Shelly KhangHome FD-200-7 (Xanh lá cây)
Ghế ăn Shelly KhangHome FD-200-7 (Xanh lá cây)
720.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ bàn ghế ăn KhangHome Kratos (Trắng)Bộ bàn ghế ăn KhangHome Kratos (Trắng)
Bộ bàn ghế ăn KhangHome Kratos (Trắng)
4.500.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ bàn ghế ăn KhangHome Kraw-Oak (Trắng, nâu)Bộ bàn ghế ăn KhangHome Kraw-Oak (Trắng, nâu)
Bộ bàn ghế ăn KhangHome Kraw-Oak (Trắng, nâu)
4.500.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ bàn cafe KhangHome BCT004 (Trắng)Bộ bàn cafe KhangHome BCT004 (Trắng)
Bộ bàn cafe KhangHome BCT004 (Trắng)
2.590.000đ 3.200.000đ
-19%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tab đầu giường KhangHome K-01 (Trắng phối nâu gỗ)Tab đầu giường KhangHome K-01 (Trắng phối nâu gỗ)
Tab đầu giường KhangHome K-01 (Trắng phối nâu gỗ)
1.250.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ bàn ăn KhangHome FD510-7 120 x 76 x 73,5 cm (Trắng)Bộ bàn ăn KhangHome FD510-7 120 x 76 x 73,5 cm (Trắng)
Bộ bàn ăn KhangHome FD510-7 120 x 76 x 73,5 cm (Trắng)
4.990.000đ 5.500.000đ
-9%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sofa giường Khang Home Luxurious LDV HCF-17_1 180 x 110 cm (Đỏ)Sofa giường Khang Home Luxurious LDV HCF-17_1 180 x 110 cm (Đỏ)
Sofa giường Khang Home Luxurious LDV HCF-17_1 180 x 110 cm (Đỏ)
7.100.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sofa giường Khang Home Luxurious LDV HCF-17 200 x 120 cm (Đỏ)Sofa giường Khang Home Luxurious LDV HCF-17 200 x 120 cm (Đỏ)
Sofa giường Khang Home Luxurious LDV HCF-17 200 x 120 cm (Đỏ)
8.000.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sofa giường Khang Home Nickel (Đỏ) - Tặng 01 đôn 40 x 40 x 40 cm trị giá 650.000Sofa giường Khang Home Nickel (Đỏ) - Tặng 01 đôn 40 x 40 x 40 cm trị giá 650.000
Sofa giường Khang Home Nickel (Đỏ) - Tặng 01 đôn 40 x 40 x 40 cm trị giá 650.000
5.550.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sofa giường Khang Home Nickel (Xanh dương) - Tặng 01 đôn 40 x 40 x 40 cm trị giá 650.000Sofa giường Khang Home Nickel (Xanh dương) - Tặng 01 đôn 40 x 40 x 40 cm trị giá 650.000
Sofa giường Khang Home Nickel (Xanh dương) - Tặng 01 đôn 40 x 40 x 40 cm trị giá 650.000
5.550.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sofa giường Khang Home Nickel (Kem) - Tặng 01 đôn 40 x 40 x 40 cm trị giá 650.000Sofa giường Khang Home Nickel (Kem) - Tặng 01 đôn 40 x 40 x 40 cm trị giá 650.000
Sofa giường Khang Home Nickel (Kem) - Tặng 01 đôn 40 x 40 x 40 cm trị giá 650.000
4.890.000đ 5.550.000đ
-12%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bàn sofa ghép 3 KhangHome NT-115 55 x 43 x 55 cm (Đen)Bàn sofa ghép 3 KhangHome NT-115 55 x 43 x 55 cm (Đen)
Bàn sofa ghép 3 KhangHome NT-115 55 x 43 x 55 cm (Đen)
2.600.000đ 3.000.000đ
-13%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bàn sofa 2 tầng KhangHome CT-015 79 x 71,6 x 46 cm (Trắng)Bàn sofa 2 tầng KhangHome CT-015 79 x 71,6 x 46 cm (Trắng)
Bàn sofa 2 tầng KhangHome CT-015 79 x 71,6 x 46 cm (Trắng)
1.590.000đ 2.000.000đ
-21%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bàn sofa KhangHome CT-116 120 x 67,5 x 45 cm (Trắng)Bàn sofa KhangHome CT-116 120 x 67,5 x 45 cm (Trắng)
Bàn sofa KhangHome CT-116 120 x 67,5 x 45 cm (Trắng)
2.050.000đ 3.000.000đ
-32%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy