text.skipToContent

Tất cả sản phẩm

Bình trà thủy tinh Iwaki 300ml (Xanh dương) Bình trà thủy tinh Iwaki 300ml (Xanh dương)
Bình trà thủy tinh Iwaki 300ml (Xanh dương)
200.000đ 286.000đ
-30%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 6 ly Rock Bar Bormioli Rocco 516160 390ml (Trong suốt) Bộ 6 ly Rock Bar Bormioli Rocco 516160 390ml (Trong suốt)
Bộ 6 ly Rock Bar Bormioli Rocco 516160 390ml (Trong suốt)
234.000đ 335.000đ
-30%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hũ thủy tinh Quattro Anfora Bormioli Rocco 300ml (Trong suốt) Hũ thủy tinh Quattro Anfora Bormioli Rocco 300ml (Trong suốt)
Hũ thủy tinh Quattro Anfora Bormioli Rocco 300ml (Trong suốt)
44.000đ 63.000đ
-30%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ dao cán nhựa 25 món Chicago Cutlery (Đen) Bộ dao cán nhựa 25 món Chicago Cutlery (Đen)
Bộ dao cán nhựa 25 món Chicago Cutlery (Đen)
1.600.000đ 2.286.000đ
-30%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chai thủy tinh nắp vặn Quattro Bormioli Rocco 400ml (Trong suốt) Chai thủy tinh nắp vặn Quattro Bormioli Rocco 400ml (Trong suốt)
Chai thủy tinh nắp vặn Quattro Bormioli Rocco 400ml (Trong suốt)
46.000đ 66.000đ
-30%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hộp thủy tinh vuông 10 x 10 Frigoverre Bormioli Rocco 240ml (Trong suốt) Hộp thủy tinh vuông 10 x 10 Frigoverre Bormioli Rocco 240ml (Trong suốt)
Hộp thủy tinh vuông 10 x 10 Frigoverre Bormioli Rocco 240ml (Trong suốt)
62.000đ 89.000đ
-30%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 12 ly Cassiopea Bormioli Rocco 234510 320ml (Trong suốt) Bộ 12 ly Cassiopea Bormioli Rocco 234510 320ml (Trong suốt)
Bộ 12 ly Cassiopea Bormioli Rocco 234510 320ml (Trong suốt)
588.000đ 840.000đ
-30%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 6 ly thủy tinh Diamond Bormioli Rocco 350210 300ml (Xanh lá cây) Bộ 6 ly thủy tinh Diamond Bormioli Rocco 350210 300ml (Xanh lá cây)
Bộ 6 ly thủy tinh Diamond Bormioli Rocco 350210 300ml (Xanh lá cây)
270.000đ 386.000đ
-30%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 6 ly thủy tinh Diamond Bormioli Rocco 350220 300ml (Xanh dương) Bộ 6 ly thủy tinh Diamond Bormioli Rocco 350220 300ml (Xanh dương)
Bộ 6 ly thủy tinh Diamond Bormioli Rocco 350220 300ml (Xanh dương)
270.000đ 386.000đ
-30%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hộp thủy tinh tròn Frigoverre Bormioli Rocco 650ml (Trong suốt) Hộp thủy tinh tròn Frigoverre Bormioli Rocco 650ml (Trong suốt)
Hộp thủy tinh tròn Frigoverre Bormioli Rocco 650ml (Trong suốt)
72.000đ 103.000đ
-30%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hộp thủy tinh tròn Frigoverre Bormioli Rocco 1.25L (Trong suốt) Hộp thủy tinh tròn Frigoverre Bormioli Rocco 1.25L (Trong suốt)
Hộp thủy tinh tròn Frigoverre Bormioli Rocco 1.25L (Trong suốt)
94.000đ 135.000đ
-30%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 6 ly thủy tinh cao Diamond Bormioli Rocco 350270 470ml (Tím) Bộ 6 ly thủy tinh cao Diamond Bormioli Rocco 350270 470ml (Tím)
Bộ 6 ly thủy tinh cao Diamond Bormioli Rocco 350270 470ml (Tím)
354.000đ 506.000đ
-30%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chảo chống dính có nắp phủ đá thiên nhiên Stonline WX12318 28cm Chảo chống dính có nắp phủ đá thiên nhiên Stonline WX12318 28cm
Chảo chống dính có nắp phủ đá thiên nhiên Stonline WX12318 28cm
1.450.000đ 2.072.000đ
-30%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 6 ly thủy tinh Sorgente Bormioli Rocco 300ml (Xanh biển) Bộ 6 ly thủy tinh Sorgente Bormioli Rocco 300ml (Xanh biển)
Bộ 6 ly thủy tinh Sorgente Bormioli Rocco 300ml (Xanh biển)
456.000đ 652.000đ
-30%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hộp thủy tinh tròn Frigoverre Bormioli Rocco 300ml (Trong suốt) Hộp thủy tinh tròn Frigoverre Bormioli Rocco 300ml (Trong suốt)
Hộp thủy tinh tròn Frigoverre Bormioli Rocco 300ml (Trong suốt)
57.000đ 82.000đ
-30%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hộp thủy tinh tròn Iwaki 7401 380ml (Hồng) Hộp thủy tinh tròn Iwaki 7401 380ml (Hồng)
Hộp thủy tinh tròn Iwaki 7401 380ml (Hồng)
155.000đ 222.000đ
-30%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hộp thủy tinh vuông 15 x 15 Frigoverre Bormioli Rocco 750ml (Trong suốt) Hộp thủy tinh vuông 15 x 15 Frigoverre Bormioli Rocco 750ml (Trong suốt)
Hộp thủy tinh vuông 15 x 15 Frigoverre Bormioli Rocco 750ml (Trong suốt)
84.000đ 120.000đ
-30%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hộp thủy tinh chữ nhật 10 x 7 Frigoverre Bormioli Rocco 150ml (Trong suốt) Hộp thủy tinh chữ nhật 10 x 7 Frigoverre Bormioli Rocco 150ml (Trong suốt)
Hộp thủy tinh chữ nhật 10 x 7 Frigoverre Bormioli Rocco 150ml (Trong suốt)
64.000đ 92.000đ
-30%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hũ thủy tinh nắp cài kín hơi Fido Bormioli Rocco 1.5L (Trong suốt) Hũ thủy tinh nắp cài kín hơi Fido Bormioli Rocco 1.5L (Trong suốt)
Hũ thủy tinh nắp cài kín hơi Fido Bormioli Rocco 1.5L (Trong suốt)
110.000đ 158.000đ
-30%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 12 ly rượu thủy tinh Burgundy New Kalix Bormioli Rocco 136100 430ml (Trong suốt) Bộ 12 ly rượu thủy tinh Burgundy New Kalix Bormioli Rocco 136100 430ml (Trong suốt)
Bộ 12 ly rượu thủy tinh Burgundy New Kalix Bormioli Rocco 136100 430ml (Trong suốt)
1.092.000đ 1.560.000đ
-30%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chai thủy tinh nắp vặn Quattro Bormioli Rocco 200ml (Trong suốt) Chai thủy tinh nắp vặn Quattro Bormioli Rocco 200ml (Trong suốt)
Chai thủy tinh nắp vặn Quattro Bormioli Rocco 200ml (Trong suốt)
40.000đ 58.000đ
-31%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hộp thủy tinh Iwaki 7003 1.45L (Trắng) Hộp thủy tinh Iwaki 7003 1.45L (Trắng)
Hộp thủy tinh Iwaki 7003 1.45L (Trắng)
245.000đ 350.000đ
-30%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 6 ly Hya Bormioli Rocco 198430 380ml (Tím) Bộ 6 ly Hya Bormioli Rocco 198430 380ml (Tím)
Bộ 6 ly Hya Bormioli Rocco 198430 380ml (Tím)
318.000đ 455.000đ
-30%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 6 ly Hya Bormioli Rocco 198400 300ml (Trong suốt) Bộ 6 ly Hya Bormioli Rocco 198400 300ml (Trong suốt)
Bộ 6 ly Hya Bormioli Rocco 198400 300ml (Trong suốt)
246.000đ 352.000đ
-30%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hũ thủy tinh Quattro Invetro Bormioli Rocco 500ml (Trong suốt) Hũ thủy tinh Quattro Invetro Bormioli Rocco 500ml (Trong suốt)
Hũ thủy tinh Quattro Invetro Bormioli Rocco 500ml (Trong suốt)
46.000đ 66.000đ
-30%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 6 ly Rock Bar Bormioli Rocco 517530 270ml (Trong suốt) Bộ 6 ly Rock Bar Bormioli Rocco 517530 270ml (Trong suốt)
Bộ 6 ly Rock Bar Bormioli Rocco 517530 270ml (Trong suốt)
228.000đ 326.000đ
-30%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 6 ly thủy tinh Naos Acqua Bormioli Rocco 295ml (Hồng) Bộ 6 ly thủy tinh Naos Acqua Bormioli Rocco 295ml (Hồng)
Bộ 6 ly thủy tinh Naos Acqua Bormioli Rocco 295ml (Hồng)
276.000đ 395.000đ
-30%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 6 ly thủy tinh Naos Acqua Bormioli Rocco 295ml (Xanh dương) Bộ 6 ly thủy tinh Naos Acqua Bormioli Rocco 295ml (Xanh dương)
Bộ 6 ly thủy tinh Naos Acqua Bormioli Rocco 295ml (Xanh dương)
276.000đ 395.000đ
-30%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hũ thủy tinh nắp cài kín hơi Fido Bormioli Rocco 750ml (Trong suốt) Hũ thủy tinh nắp cài kín hơi Fido Bormioli Rocco 750ml (Trong suốt)
Hũ thủy tinh nắp cài kín hơi Fido Bormioli Rocco 750ml (Trong suốt)
96.000đ 138.000đ
-30%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hũ thủy tinh nắp vặn Quattro Bormioli Rocco 1.5L (Trong suốt) Hũ thủy tinh nắp vặn Quattro Bormioli Rocco 1.5L (Trong suốt)
Hũ thủy tinh nắp vặn Quattro Bormioli Rocco 1.5L (Trong suốt)
92.000đ 132.000đ
-30%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 6 ly Rock Bar Bormioli Rocco 517520 200ml (Trong suốt) Bộ 6 ly Rock Bar Bormioli Rocco 517520 200ml (Trong suốt)
Bộ 6 ly Rock Bar Bormioli Rocco 517520 200ml (Trong suốt)
186.000đ 266.000đ
-30%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 6 ly thủy tinh Sorgente Bormioli Rocco 300ml (Xám) Bộ 6 ly thủy tinh Sorgente Bormioli Rocco 300ml (Xám)
Bộ 6 ly thủy tinh Sorgente Bormioli Rocco 300ml (Xám)
372.000đ 532.000đ
-30%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 6 ly Hya Purple Bormioli Rocco 198420 300ml (Tím) Bộ 6 ly Hya Purple Bormioli Rocco 198420 300ml (Tím)
Bộ 6 ly Hya Purple Bormioli Rocco 198420 300ml (Tím)
294.000đ 420.000đ
-30%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 12 ly uống nước Bormioli Rocco Cassiopea 234530 480ml (Trong suốt) Bộ 12 ly uống nước Bormioli Rocco Cassiopea 234530 480ml (Trong suốt)
Bộ 12 ly uống nước Bormioli Rocco Cassiopea 234530 480ml (Trong suốt)
660.000đ 943.000đ
-30%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 6 ly thủy tinh Naos Acqua Bormioli Rocco 295ml (Trong suốt) Bộ 6 ly thủy tinh Naos Acqua Bormioli Rocco 295ml (Trong suốt)
Bộ 6 ly thủy tinh Naos Acqua Bormioli Rocco 295ml (Trong suốt)
240.000đ 343.000đ
-30%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 6 ly thủy tinh Sorgente Bormioli Rocco 300ml (Xanh lá cây) Bộ 6 ly thủy tinh Sorgente Bormioli Rocco 300ml (Xanh lá cây)
Bộ 6 ly thủy tinh Sorgente Bormioli Rocco 300ml (Xanh lá cây)
456.000đ 652.000đ
-30%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 2 chảo chống dính phủ đá thiên nhiên Stonline WX13803 Bộ 2 chảo chống dính phủ đá thiên nhiên Stonline WX13803
Bộ 2 chảo chống dính phủ đá thiên nhiên Stonline WX13803
1.450.000đ 2.072.000đ
-30%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 6 ly rượu thủy tinh Globo Flute Bormioli Rocco 130180BG 170ml (Trong suốt) Bộ 6 ly rượu thủy tinh Globo Flute Bormioli Rocco 130180BG 170ml (Trong suốt)
Bộ 6 ly rượu thủy tinh Globo Flute Bormioli Rocco 130180BG 170ml (Trong suốt)
280.000đ 400.000đ
-30%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 2 chai thủy tinh Oxford Bormioli Rocco 1L (Xanh lá - Hồng) Bộ 2 chai thủy tinh Oxford Bormioli Rocco 1L (Xanh lá - Hồng)
Bộ 2 chai thủy tinh Oxford Bormioli Rocco 1L (Xanh lá - Hồng)
312.000đ 446.000đ
-30%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 6 ly thủy tinh Luna Bormioli Rocco 340ml (Xanh dương) Bộ 6 ly thủy tinh Luna Bormioli Rocco 340ml (Xanh dương)
Bộ 6 ly thủy tinh Luna Bormioli Rocco 340ml (Xanh dương)
468.000đ 669.000đ
-30%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 2 hộp thủy tinh Pyro 1L (Trong suốt) Bộ 2 hộp thủy tinh Pyro 1L (Trong suốt)
Bộ 2 hộp thủy tinh Pyro 1L (Trong suốt)
266.000đ 380.000đ
-30%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 6 ly Rock Bar Bormioli Rocco 516170 370ml (Trong suốt) Bộ 6 ly Rock Bar Bormioli Rocco 516170 370ml (Trong suốt)
Bộ 6 ly Rock Bar Bormioli Rocco 516170 370ml (Trong suốt)
246.000đ 352.000đ
-30%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 6 ly rượu Rock Bar Lounge Bormioli Rocco 418930 270ml (Xanh bạc hà) Bộ 6 ly rượu Rock Bar Lounge Bormioli Rocco 418930 270ml (Xanh bạc hà)
Bộ 6 ly rượu Rock Bar Lounge Bormioli Rocco 418930 270ml (Xanh bạc hà)
294.000đ 420.000đ
-30%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 6 ly rượu Rock Bar Bormioli Rocco 418980 370ml (Hồng đào) Bộ 6 ly rượu Rock Bar Bormioli Rocco 418980 370ml (Hồng đào)
Bộ 6 ly rượu Rock Bar Bormioli Rocco 418980 370ml (Hồng đào)
318.000đ 455.000đ
-30%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hộp chịu nhiệt nắp gài Iwaki 7401H 490ml (Hồng) Hộp chịu nhiệt nắp gài Iwaki 7401H 490ml (Hồng)
Hộp chịu nhiệt nắp gài Iwaki 7401H 490ml (Hồng)
165.000đ 236.000đ
-30%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 12 ly kem Diamond Bormioli Rocco 302253 220ml (Trong suốt) Bộ 12 ly kem Diamond Bormioli Rocco 302253 220ml (Trong suốt)
Bộ 12 ly kem Diamond Bormioli Rocco 302253 220ml (Trong suốt)
612.000đ 875.000đ
-30%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 6 ly rượu Rock Bar Slim Bormioli Rocco 418920 355ml (Trong suốt) Bộ 6 ly rượu Rock Bar Slim Bormioli Rocco 418920 355ml (Trong suốt)
Bộ 6 ly rượu Rock Bar Slim Bormioli Rocco 418920 355ml (Trong suốt)
306.000đ 438.000đ
-30%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chai rót gia vị thủy tinh IWaki 5031-BK 120ml (Trong suốt) Chai rót gia vị thủy tinh IWaki 5031-BK 120ml (Trong suốt)
Chai rót gia vị thủy tinh IWaki 5031-BK 120ml (Trong suốt)
180.000đ 258.000đ
-30%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 6 ly thủy tinh Diamond Bormioli Rocco 350200 300ml Bộ 6 ly thủy tinh Diamond Bormioli Rocco 350200 300ml
Bộ 6 ly thủy tinh Diamond Bormioli Rocco 350200 300ml
186.000đ 266.000đ
-30%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 12 ly uống rượu Bormioli Rocco 125020 250ml (Trong suốt) Bộ 12 ly uống rượu Bormioli Rocco 125020 250ml (Trong suốt)
Bộ 12 ly uống rượu Bormioli Rocco 125020 250ml (Trong suốt)
576.000đ 823.000đ
-30%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 6 ly thủy tinh Naos Acqua Bormioli Rocco 295ml (Vàng) Bộ 6 ly thủy tinh Naos Acqua Bormioli Rocco 295ml (Vàng)
Bộ 6 ly thủy tinh Naos Acqua Bormioli Rocco 295ml (Vàng)
276.000đ 395.000đ
-30%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hộp thủy tinh vuông 19 x 19 Frigoverre Bormioli Rocco 1.6L (Trong suốt) Hộp thủy tinh vuông 19 x 19 Frigoverre Bormioli Rocco 1.6L (Trong suốt)
Hộp thủy tinh vuông 19 x 19 Frigoverre Bormioli Rocco 1.6L (Trong suốt)
121.000đ 173.000đ
-30%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 4 chai thủy tinh Quattro Stagioni Bormioli Rocco QS21 (Nắp vàng đồng) Bộ 4 chai thủy tinh Quattro Stagioni Bormioli Rocco QS21 (Nắp vàng đồng)
Bộ 4 chai thủy tinh Quattro Stagioni Bormioli Rocco QS21 (Nắp vàng đồng)
172.000đ 246.000đ
-30%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 4 hũ thủy tinh Quattro Stagioni Bormioli Rocco QS8 (Nắp vàng đồng) Bộ 4 hũ thủy tinh Quattro Stagioni Bormioli Rocco QS8 (Nắp vàng đồng)
Bộ 4 hũ thủy tinh Quattro Stagioni Bormioli Rocco QS8 (Nắp vàng đồng)
192.000đ 275.000đ
-30%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 4 ly thuỷ tinh Nettuno Bormioli Rocco 235200G 280ml (Trong suốt) Bộ 4 ly thuỷ tinh Nettuno Bormioli Rocco 235200G 280ml (Trong suốt)
Bộ 4 ly thuỷ tinh Nettuno Bormioli Rocco 235200G 280ml (Trong suốt)
235.000đ 336.000đ
-30%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 6 đĩa Prometeo Bormioli Rocco (Trắng) Bộ 6 đĩa Prometeo Bormioli Rocco (Trắng)
Bộ 6 đĩa Prometeo Bormioli Rocco (Trắng)
340.000đ 486.000đ
-30%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình nước thủy tinh có quai Iwaki 1.3L (Xanh dương) Bình nước thủy tinh có quai Iwaki 1.3L (Xanh dương)
Bình nước thủy tinh có quai Iwaki 1.3L (Xanh dương)
240.000đ 343.000đ
-30%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hộp thủy tinh Iwaki 7014MP 400ml (Trắng) Hộp thủy tinh Iwaki 7014MP 400ml (Trắng)
Hộp thủy tinh Iwaki 7014MP 400ml (Trắng)
185.000đ 265.000đ
-30%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 6 ly rượu thủy tinh Cognac Riserva Bormioli Rocco 130210 530ml (Trong suốt) Bộ 6 ly rượu thủy tinh Cognac Riserva Bormioli Rocco 130210 530ml (Trong suốt)
Bộ 6 ly rượu thủy tinh Cognac Riserva Bormioli Rocco 130210 530ml (Trong suốt)
360.000đ 515.000đ
-30%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 4 hũ thủy tinh Quattro Stagioni Bormioli Rocco QS10 500ml (Nắp vàng đồng) Bộ 4 hũ thủy tinh Quattro Stagioni Bormioli Rocco QS10 500ml (Nắp vàng đồng)
Bộ 4 hũ thủy tinh Quattro Stagioni Bormioli Rocco QS10 500ml (Nắp vàng đồng)
196.000đ 280.000đ
-30%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy