text.skipToContent

Tất cả sản phẩm

Tinh dầu bảo vệ khi wax Pre-Waxing Oil Lycon 500mlTinh dầu bảo vệ khi wax Pre-Waxing Oil Lycon 500ml
Tinh dầu bảo vệ khi wax Pre-Waxing Oil Lycon 500ml
803.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sáp mềm tẩy lông hương kim sa Lycon Strip Wax Active Gold 500mlSáp mềm tẩy lông hương kim sa Lycon Strip Wax Active Gold 500ml
Sáp mềm tẩy lông hương kim sa Lycon Strip Wax Active Gold 500ml
902.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dưỡng thể thạch lựu Lotion Pomegranate Lycon 250mlDưỡng thể thạch lựu Lotion Pomegranate Lycon 250ml
Dưỡng thể thạch lựu Lotion Pomegranate Lycon 250ml
638.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sáp tẩy lông hương dâu Lycon SoBerry Delicious Strip Wax 1LSáp tẩy lông hương dâu Lycon SoBerry Delicious Strip Wax 1L
Sáp tẩy lông hương dâu Lycon SoBerry Delicious Strip Wax 1L
1.375.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dưỡng thể thạch lựu Lotion Pomegranate Lycon 1lítDưỡng thể thạch lựu Lotion Pomegranate Lycon 1lít
Dưỡng thể thạch lựu Lotion Pomegranate Lycon 1lít
1.848.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sáp cứng tẩy lông hương Chocolate Lycon Soyummy Hot Wax 1kgSáp cứng tẩy lông hương Chocolate Lycon Soyummy Hot Wax 1kg
Sáp cứng tẩy lông hương Chocolate Lycon Soyummy Hot Wax 1kg
1.320.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sáp cứng tẩy lông Lycon Lycojet Lavender Hot Wax 1kgSáp cứng tẩy lông Lycon Lycojet Lavender Hot Wax 1kg
Sáp cứng tẩy lông Lycon Lycojet Lavender Hot Wax 1kg
1.265.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sáp tẩy lông Lycon Manifico Strip Wax 1LSáp tẩy lông Lycon Manifico Strip Wax 1L
Sáp tẩy lông Lycon Manifico Strip Wax 1L
1.375.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dưỡng thể táo & việt quất Lotion Apple & Cranberry Lycon 250mlDưỡng thể táo & việt quất Lotion Apple & Cranberry Lycon 250ml
Dưỡng thể táo & việt quất Lotion Apple & Cranberry Lycon 250ml
638.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu bảo vệ khi wax Pre-Waxing Oil Lycon 125mlTinh dầu bảo vệ khi wax Pre-Waxing Oil Lycon 125ml
Tinh dầu bảo vệ khi wax Pre-Waxing Oil Lycon 125ml
451.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sáp tẩy lông Lycon Lycoflex Vanilla Strip Wax 1LSáp tẩy lông Lycon Lycoflex Vanilla Strip Wax 1L
Sáp tẩy lông Lycon Lycoflex Vanilla Strip Wax 1L
1.375.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dưỡng thể dưỡng da Tea-Tree Soothe Lycon 500mlDưỡng thể dưỡng da Tea-Tree Soothe Lycon 500ml
Dưỡng thể dưỡng da Tea-Tree Soothe Lycon 500ml
869.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sáp mềm tẩy lông hương kim sa Lycon Strip Wax Active Gold 1000mlSáp mềm tẩy lông hương kim sa Lycon Strip Wax Active Gold 1000ml
Sáp mềm tẩy lông hương kim sa Lycon Strip Wax Active Gold 1000ml
1.375.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dưỡng thể hoa oải hương & cúc la mã Lotion Lavender & Chamomile Lycon 250mlDưỡng thể hoa oải hương & cúc la mã Lotion Lavender & Chamomile Lycon 250ml
Dưỡng thể hoa oải hương & cúc la mã Lotion Lavender & Chamomile Lycon 250ml
638.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dưỡng thể hoa oải hương & cúc la mã Lotion Lavender & Chamomile Lycon 1lítDưỡng thể hoa oải hương & cúc la mã Lotion Lavender & Chamomile Lycon 1lít
Dưỡng thể hoa oải hương & cúc la mã Lotion Lavender & Chamomile Lycon 1lít
1.848.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dưỡng thể Lycon Lotion Coconut & Vanilla 250mlDưỡng thể Lycon Lotion Coconut & Vanilla 250ml
Dưỡng thể Lycon Lotion Coconut & Vanilla 250ml
638.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lotion dưỡng thể Lycon Chocolate Soyummy Lotion 250mlLotion dưỡng thể Lycon Chocolate Soyummy Lotion 250ml
Lotion dưỡng thể Lycon Chocolate Soyummy Lotion 250ml
869.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dưỡng thể dừa & Vani Lotion Coconut & Vanilla Lycon 1lítDưỡng thể dừa & Vani Lotion Coconut & Vanilla Lycon 1lít
Dưỡng thể dừa & Vani Lotion Coconut & Vanilla Lycon 1lít
1.848.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sáp tẩy lông Lycon SoYummy Strip Wax 1LSáp tẩy lông Lycon SoYummy Strip Wax 1L
Sáp tẩy lông Lycon SoYummy Strip Wax 1L
1.375.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sáp mềm tẩy lông hương dâu Lycon Supperberry Strip Wax 500mlSáp mềm tẩy lông hương dâu Lycon Supperberry Strip Wax 500ml
Sáp mềm tẩy lông hương dâu Lycon Supperberry Strip Wax 500ml
902.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kem tẩy tể bào chết đường táo & việt quất Lycon Apple & Cranberry Sugar Scrub 520gKem tẩy tể bào chết đường táo & việt quất Lycon Apple & Cranberry Sugar Scrub 520g
Kem tẩy tể bào chết đường táo & việt quất Lycon Apple & Cranberry Sugar Scrub 520g
979.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sáp tẩy lông Lycon Superberry Strip Wax 1LSáp tẩy lông Lycon Superberry Strip Wax 1L
Sáp tẩy lông Lycon Superberry Strip Wax 1L
1.485.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dưỡng thể táo & việt quất Lotion Apple & Cranberry Lycon 1lítDưỡng thể táo & việt quất Lotion Apple & Cranberry Lycon 1lít
Dưỡng thể táo & việt quất Lotion Apple & Cranberry Lycon 1lít
1.848.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đặc trị lông mọc ngược Lycon Ingrown-X-It Solution 125mlĐặc trị lông mọc ngược Lycon Ingrown-X-It Solution 125ml
Đặc trị lông mọc ngược Lycon Ingrown-X-It Solution 125ml
649.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu dưỡng thể & massage Chololate Lycon Spa 250mlTinh dầu dưỡng thể & massage Chololate Lycon Spa 250ml
Tinh dầu dưỡng thể & massage Chololate Lycon Spa 250ml
1.056.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dưỡng thể dưỡng da Tea-Tree Soothe Lycon 125mlDưỡng thể dưỡng da Tea-Tree Soothe Lycon 125ml
Dưỡng thể dưỡng da Tea-Tree Soothe Lycon 125ml
473.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sáp mềm tẩy lông hương Olive Lycon Olive Oil Strip Wax 1000mlSáp mềm tẩy lông hương Olive Lycon Olive Oil Strip Wax 1000ml
Sáp mềm tẩy lông hương Olive Lycon Olive Oil Strip Wax 1000ml
1.375.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sáp cứng tẩy lông hương hoa hồng Lycon Rosette Hot Wax 1kgSáp cứng tẩy lông hương hoa hồng Lycon Rosette Hot Wax 1kg
Sáp cứng tẩy lông hương hoa hồng Lycon Rosette Hot Wax 1kg
1.320.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu dưỡng da Tea-Tree Perfect Lycon 500mlTinh dầu dưỡng da Tea-Tree Perfect Lycon 500ml
Tinh dầu dưỡng da Tea-Tree Perfect Lycon 500ml
803.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kem tẩy tể bào chết Lycon Lavender & Chamomile Sugar Scrub 520gKem tẩy tể bào chết Lycon Lavender & Chamomile Sugar Scrub 520g
Kem tẩy tể bào chết Lycon Lavender & Chamomile Sugar Scrub 520g
979.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kem tẩy tể bào chết đường thạch lựu Lycon Pomegranate Sugar Scrub 520gKem tẩy tể bào chết đường thạch lựu Lycon Pomegranate Sugar Scrub 520g
Kem tẩy tể bào chết đường thạch lựu Lycon Pomegranate Sugar Scrub 520g
979.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kem tẩy tể bào chết đường dừa & Vanilla Lycon Coconut & Vanilla Sugar Scrub 520gKem tẩy tể bào chết đường dừa & Vanilla Lycon Coconut & Vanilla Sugar Scrub 520g
Kem tẩy tể bào chết đường dừa & Vanilla Lycon Coconut & Vanilla Sugar Scrub 520g
979.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sáp cứng tẩy lông hương gỗ đàn hương Lycon Manifico Men's Hot Wax 1kgSáp cứng tẩy lông hương gỗ đàn hương Lycon Manifico Men's Hot Wax 1kg
Sáp cứng tẩy lông hương gỗ đàn hương Lycon Manifico Men's Hot Wax 1kg
1.320.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Giấy vải wax lông Lycon Epilace gói 100 miếngGiấy vải wax lông Lycon Epilace gói 100 miếng
Giấy vải wax lông Lycon Epilace gói 100 miếng
154.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Giấy vải wax lông Lycon Epilace gói 500 miếngGiấy vải wax lông Lycon Epilace gói 500 miếng
Giấy vải wax lông Lycon Epilace gói 500 miếng
572.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tinh dầu dưỡng da Tea-Tree Perfect Lycon 125mlTinh dầu dưỡng da Tea-Tree Perfect Lycon 125ml
Tinh dầu dưỡng da Tea-Tree Perfect Lycon 125ml
451.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy