text.skipToContent

Tất cả sản phẩm

Chảo xào lòng sâu chống dính có nắp Maxim Xtra 24cm (Đỏ)Chảo xào lòng sâu chống dính có nắp Maxim Xtra 24cm (Đỏ)
Chảo xào lòng sâu chống dính có nắp Maxim Xtra 24cm (Đỏ)
602.000đ 669.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chảo chống dính không nắp Maxim Paris 28 cm (Xanh dương)Chảo chống dính không nắp Maxim Paris 28 cm (Xanh dương)
Chảo chống dính không nắp Maxim Paris 28 cm (Xanh dương)
328.000đ 365.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chảo chống dính Maxim Eleganza 26cm (Nhiều màu)Chảo chống dính Maxim Eleganza 26cm (Nhiều màu)
Chảo chống dính Maxim Eleganza 26cm (Nhiều màu)
494.000đ 549.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chảo nướng vuông không dính tay cầm 2 bên 28cm (Đen)Chảo nướng vuông không dính tay cầm 2 bên 28cm (Đen)
Chảo nướng vuông không dính tay cầm 2 bên 28cm (Đen)
530.000đ 589.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nồi chống dính có nắp Maxim Elaganza 24 cm (Nhiều màu)Nồi chống dính có nắp Maxim Elaganza 24 cm (Nhiều màu)
Nồi chống dính có nắp Maxim Elaganza 24 cm (Nhiều màu)
872.000đ 969.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chảo chống dính không nắp Maxim Xtra 24 cm (Đỏ)Chảo chống dính không nắp Maxim Xtra 24 cm (Đỏ)
Chảo chống dính không nắp Maxim Xtra 24 cm (Đỏ)
278.000đ 309.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nồi chống dính có nắp tay cầm Maxim IH STAR 18cm (Đen)Nồi chống dính có nắp tay cầm Maxim IH STAR 18cm (Đen)
Nồi chống dính có nắp tay cầm Maxim IH STAR 18cm (Đen)
575.000đ 639.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nồi chống dính có nắp Maxim Paris 24 cm (Xanh dương)Nồi chống dính có nắp Maxim Paris 24 cm (Xanh dương)
Nồi chống dính có nắp Maxim Paris 24 cm (Xanh dương)
584.000đ 649.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chảo chống dính không nắp Maxim Casablanca 24 cm (Đỏ)Chảo chống dính không nắp Maxim Casablanca 24 cm (Đỏ)
Chảo chống dính không nắp Maxim Casablanca 24 cm (Đỏ)
287.000đ 319.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chảo chống dính không nắp Maxim Xtra 20 cm (Đỏ)Chảo chống dính không nắp Maxim Xtra 20 cm (Đỏ)
Chảo chống dính không nắp Maxim Xtra 20 cm (Đỏ)
233.000đ 259.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chảo chống dính không nắp Maxim IH Star 24cm (Đen)Chảo chống dính không nắp Maxim IH Star 24cm (Đen)
Chảo chống dính không nắp Maxim IH Star 24cm (Đen)
449.000đ 499.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chảo chống dính không nắp Maxim Casablanca 22 cm (Đỏ)Chảo chống dính không nắp Maxim Casablanca 22 cm (Đỏ)
Chảo chống dính không nắp Maxim Casablanca 22 cm (Đỏ)
251.000đ 279.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nồi hầm chống dính có nắp + giỏ lưới sâu Maxim Xtra 22cm (Đỏ)Nồi hầm chống dính có nắp + giỏ lưới sâu Maxim Xtra 22cm (Đỏ)
Nồi hầm chống dính có nắp + giỏ lưới sâu Maxim Xtra 22cm (Đỏ)
692.000đ 769.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chảo chống dính không nắp Maxim IH Star 20cm (Đen)Chảo chống dính không nắp Maxim IH Star 20cm (Đen)
Chảo chống dính không nắp Maxim IH Star 20cm (Đen)
386.000đ 429.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chảo chống dính không nắp Maxim Paris 26 cm (Xanh dương)Chảo chống dính không nắp Maxim Paris 26 cm (Xanh dương)
Chảo chống dính không nắp Maxim Paris 26 cm (Xanh dương)
296.000đ 329.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nồi chống dính có nắp tay cầm Maxim Paris 18 cm (Xanh dương)Nồi chống dính có nắp tay cầm Maxim Paris 18 cm (Xanh dương)
Nồi chống dính có nắp tay cầm Maxim Paris 18 cm (Xanh dương)
413.000đ 459.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nồi chống dính có nắp Maxim Casablanca 24 cm (Đỏ)Nồi chống dính có nắp Maxim Casablanca 24 cm (Đỏ)
Nồi chống dính có nắp Maxim Casablanca 24 cm (Đỏ)
593.000đ 659.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chảo nướng tròn kiểu Pháp chống dính Maxim 28cm (Đen)Chảo nướng tròn kiểu Pháp chống dính Maxim 28cm (Đen)
Chảo nướng tròn kiểu Pháp chống dính Maxim 28cm (Đen)
431.000đ 479.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chảo chống dính không nắp Maxim Casablanca 26 cm (Đỏ)Chảo chống dính không nắp Maxim Casablanca 26 cm (Đỏ)
Chảo chống dính không nắp Maxim Casablanca 26 cm (Đỏ)
319.000đ 355.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chảo chống dính không nắp Maxim Xtra 26 cm (Đỏ)Chảo chống dính không nắp Maxim Xtra 26 cm (Đỏ)
Chảo chống dính không nắp Maxim Xtra 26 cm (Đỏ)
305.000đ 339.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chảo chống dính không nắp Maxim Xtra 28 cm (Đỏ)Chảo chống dính không nắp Maxim Xtra 28 cm (Đỏ)
Chảo chống dính không nắp Maxim Xtra 28 cm (Đỏ)
332.000đ 369.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chảo chống dính không nắp Maxim Xtra 22 cm (Đỏ)Chảo chống dính không nắp Maxim Xtra 22 cm (Đỏ)
Chảo chống dính không nắp Maxim Xtra 22 cm (Đỏ)
251.000đ 279.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chảo chống dính không nắp Maxim Valentino 20 cm (Đỏ)Chảo chống dính không nắp Maxim Valentino 20 cm (Đỏ)
Chảo chống dính không nắp Maxim Valentino 20 cm (Đỏ)
188.000đ 209.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chảo chống dính không nắp Maxim Valentino 26cm (Đỏ)Chảo chống dính không nắp Maxim Valentino 26cm (Đỏ)
Chảo chống dính không nắp Maxim Valentino 26cm (Đỏ)
251.000đ 279.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nồi chống dính có nắp tay cầm Maxim Casablanca 17 cm (Đỏ)Nồi chống dính có nắp tay cầm Maxim Casablanca 17 cm (Đỏ)
Nồi chống dính có nắp tay cầm Maxim Casablanca 17 cm (Đỏ)
395.000đ 439.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chảo xào chống dính không nắp tay cầm Maxim Xtra 26cm (Đỏ)Chảo xào chống dính không nắp tay cầm Maxim Xtra 26cm (Đỏ)
Chảo xào chống dính không nắp tay cầm Maxim Xtra 26cm (Đỏ)
368.000đ 409.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nồi chống dính có nắp tay cầm Maxim Eleganza 18 cm (Đỏ)Nồi chống dính có nắp tay cầm Maxim Eleganza 18 cm (Đỏ)
Nồi chống dính có nắp tay cầm Maxim Eleganza 18 cm (Đỏ)
611.000đ 679.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chảo chống dính không nắp Maxim IH Star 28cm (Nhiều màu)Chảo chống dính không nắp Maxim IH Star 28cm (Nhiều màu)
Chảo chống dính không nắp Maxim IH Star 28cm (Nhiều màu)
557.000đ 619.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chảo chống dính không nắp Maxim IH Star 26cm (Đen)Chảo chống dính không nắp Maxim IH Star 26cm (Đen)
Chảo chống dính không nắp Maxim IH Star 26cm (Đen)
494.000đ 549.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chảo chống dính không nắp Maxim Paris 20 cm (Xanh dương)Chảo chống dính không nắp Maxim Paris 20 cm (Xanh dương)
Chảo chống dính không nắp Maxim Paris 20 cm (Xanh dương)
211.000đ 235.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chảo chống dính Maxim Eleganza 28cm (Nhiều màu)Chảo chống dính Maxim Eleganza 28cm (Nhiều màu)
Chảo chống dính Maxim Eleganza 28cm (Nhiều màu)
539.000đ 599.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nồi hầm chống dính có nắp Maxim IH STAR 20 cm (Đen)Nồi hầm chống dính có nắp Maxim IH STAR 20 cm (Đen)
Nồi hầm chống dính có nắp Maxim IH STAR 20 cm (Đen)
629.000đ 699.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nồi chống dính có nắp tay cầm Maxim Eleganza 16cm (Đỏ)Nồi chống dính có nắp tay cầm Maxim Eleganza 16cm (Đỏ)
Nồi chống dính có nắp tay cầm Maxim Eleganza 16cm (Đỏ)
566.000đ 629.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chảo chống dính không nắp Maxim Paris 24 cm (Xanh dương)Chảo chống dính không nắp Maxim Paris 24 cm (Xanh dương)
Chảo chống dính không nắp Maxim Paris 24 cm (Xanh dương)
269.000đ 299.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chảo chống dính Maxim Eleganza 20cm (Nhiều màu)Chảo chống dính Maxim Eleganza 20cm (Nhiều màu)
Chảo chống dính Maxim Eleganza 20cm (Nhiều màu)
350.000đ 389.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chảo chống dính không nắp Maxim Casablanca 28 cm (Đỏ)Chảo chống dính không nắp Maxim Casablanca 28 cm (Đỏ)
Chảo chống dính không nắp Maxim Casablanca 28 cm (Đỏ)
355.000đ 395.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chảo chống dính Maxim Eleganza 30cm (Nhiều màu)Chảo chống dính Maxim Eleganza 30cm (Nhiều màu)
Chảo chống dính Maxim Eleganza 30cm (Nhiều màu)
602.000đ 669.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nồi chống dính có nắp Maxim Casablanca 22 cm (Đỏ)Nồi chống dính có nắp Maxim Casablanca 22 cm (Đỏ)
Nồi chống dính có nắp Maxim Casablanca 22 cm (Đỏ)
539.000đ 599.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chảo chống dính không nắp Maxim Paris 22 cm (Xanh dương)Chảo chống dính không nắp Maxim Paris 22 cm (Xanh dương)
Chảo chống dính không nắp Maxim Paris 22 cm (Xanh dương)
233.000đ 259.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chảo chống dính không nắp Maxim Valentino 22cm (Đỏ)Chảo chống dính không nắp Maxim Valentino 22cm (Đỏ)
Chảo chống dính không nắp Maxim Valentino 22cm (Đỏ)
206.000đ 229.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chảo chống dính chiên xào có nắp Maxim Eleganza 28 cm (Nhiều màu)Chảo chống dính chiên xào có nắp Maxim Eleganza 28 cm (Nhiều màu)
Chảo chống dính chiên xào có nắp Maxim Eleganza 28 cm (Nhiều màu)
800.000đ 889.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chảo chống dính không nắp Maxim IH STAR 28 cm (Đen)Chảo chống dính không nắp Maxim IH STAR 28 cm (Đen)
Chảo chống dính không nắp Maxim IH STAR 28 cm (Đen)
611.000đ 679.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nồi chống dính có nắp Maxim Casablanca 20 cm (Đỏ)Nồi chống dính có nắp Maxim Casablanca 20 cm (Đỏ)
Nồi chống dính có nắp Maxim Casablanca 20 cm (Đỏ)
476.000đ 529.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chảo vuông chống dính Maxim Casablanca 7 inch (Đỏ)Chảo vuông chống dính Maxim Casablanca 7 inch (Đỏ)
Chảo vuông chống dính Maxim Casablanca 7 inch (Đỏ)
341.000đ 379.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chảo chống dính không nắp Maxim Casablanca 20 cm (Đỏ)Chảo chống dính không nắp Maxim Casablanca 20 cm (Đỏ)
Chảo chống dính không nắp Maxim Casablanca 20 cm (Đỏ)
229.000đ 255.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chảo nướng vuông chống dính Maxim 26 cm (Đen)Chảo nướng vuông chống dính Maxim 26 cm (Đen)
Chảo nướng vuông chống dính Maxim 26 cm (Đen)
467.000đ 519.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chảo chống dính Maxim Eleganza 24cm (Nhiều màu)Chảo chống dính Maxim Eleganza 24cm (Nhiều màu)
Chảo chống dính Maxim Eleganza 24cm (Nhiều màu)
422.000đ 469.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chảo chống dính không nắp Maxim Valentino 24cm (Đỏ)Chảo chống dính không nắp Maxim Valentino 24cm (Đỏ)
Chảo chống dính không nắp Maxim Valentino 24cm (Đỏ)
224.000đ 249.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nồi chống dính có nắp Maxim IH STAR 24 cm (Đen)Nồi chống dính có nắp Maxim IH STAR 24 cm (Đen)
Nồi chống dính có nắp Maxim IH STAR 24 cm (Đen)
809.000đ 899.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chảo xào chống dính không nắp Maxim Xtra 30cm (Đỏ)Chảo xào chống dính không nắp Maxim Xtra 30cm (Đỏ)
Chảo xào chống dính không nắp Maxim Xtra 30cm (Đỏ)
404.000đ 449.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kéo đa năng 5 trong 1 Maxim 01915 (Đỏ)Kéo đa năng 5 trong 1 Maxim 01915 (Đỏ)
Kéo đa năng 5 trong 1 Maxim 01915 (Đỏ)
359.000đ 399.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dao cắt bánh mì Maxim (Đỏ)Dao cắt bánh mì Maxim (Đỏ)
Dao cắt bánh mì Maxim (Đỏ)
134.000đ 149.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Khui đồ hộp Maxim 01922 (Tím, Đỏ)Khui đồ hộp Maxim 01922 (Tím, Đỏ)
Khui đồ hộp Maxim 01922 (Tím, Đỏ)
121.000đ 135.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ muỗng đo Maxim 02258 4 kích cỡ (Đỏ)Bộ muỗng đo Maxim 02258 4 kích cỡ (Đỏ)
Bộ muỗng đo Maxim 02258 4 kích cỡ (Đỏ)
89.000đ 99.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chảo nướng vuông chống dính Maxim Valentino 26 cm (Đỏ,xanh)Chảo nướng vuông chống dính Maxim Valentino 26 cm (Đỏ,xanh)
Chảo nướng vuông chống dính Maxim Valentino 26 cm (Đỏ,xanh)
359.000đ 399.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Miếng bắt nồi silicone Maxim 17.3 x 17.3 x 0.8 cm (Vàng chanh)Miếng bắt nồi silicone Maxim 17.3 x 17.3 x 0.8 cm (Vàng chanh)
Miếng bắt nồi silicone Maxim 17.3 x 17.3 x 0.8 cm (Vàng chanh)
143.000đ 159.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dụng cụ gắp thức ăn Maxim 7” (Xanh da trời, đỏ)Dụng cụ gắp thức ăn Maxim 7” (Xanh da trời, đỏ)
Dụng cụ gắp thức ăn Maxim 7” (Xanh da trời, đỏ)
107.000đ 119.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dụng cụ dập thịt Maxim 01924 (Đen)Dụng cụ dập thịt Maxim 01924 (Đen)
Dụng cụ dập thịt Maxim 01924 (Đen)
116.000đ 129.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dụng cụ gắp rau củ Maxim 02260 12" (Xanh ngọc, tím)Dụng cụ gắp rau củ Maxim 02260 12" (Xanh ngọc, tím)
Dụng cụ gắp rau củ Maxim 02260 12" (Xanh ngọc, tím)
152.000đ 169.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Vợt lọc Maxim 18cm 01920 (Đỏ đen)Vợt lọc Maxim 18cm 01920 (Đỏ đen)
Vợt lọc Maxim 18cm 01920 (Đỏ đen)
107.000đ 119.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy