text.skipToContent

Tất cả sản phẩm

Bộ 3 nồi thủy tinh Amberline Luminarc ADAB123 1L, 2L, 3LBộ 3 nồi thủy tinh Amberline Luminarc ADAB123 1L, 2L, 3L
Bộ 3 nồi thủy tinh Amberline Luminarc ADAB123 1L, 2L, 3L
1.490.000đ 2.790.000đ
-47%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 3 hũ thủy tinh màu Rondo Solid Color Luminarc L9850 500ml (Nhiều màu)Bộ 3 hũ thủy tinh màu Rondo Solid Color Luminarc L9850 500ml (Nhiều màu)
Bộ 3 hũ thủy tinh màu Rondo Solid Color Luminarc L9850 500ml (Nhiều màu)
198.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 6 ly thủy tinh Salto Ice Blue Luminarc J1585 350ml (Xanh dương)Bộ 6 ly thủy tinh Salto Ice Blue Luminarc J1585 350ml (Xanh dương)
Bộ 6 ly thủy tinh Salto Ice Blue Luminarc J1585 350ml (Xanh dương)
189.000đ 210.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 6 ly thủy tinh Luminarc Islande D0614 330ml (Trong suốt)Bộ 6 ly thủy tinh Luminarc Islande D0614 330ml (Trong suốt)
Bộ 6 ly thủy tinh Luminarc Islande D0614 330ml (Trong suốt)
132.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đĩa thủy tinh Luminarc Strawberry Fizz H7249 26cm (Hồng)Đĩa thủy tinh Luminarc Strawberry Fizz H7249 26cm (Hồng)
Đĩa thủy tinh Luminarc Strawberry Fizz H7249 26cm (Hồng)
99.000đ 141.000đ
-30%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hộp 6 ly rượu thủy tinh Raindrop Luminarc H5701 250ml (Trong suốt)Hộp 6 ly rượu thủy tinh Raindrop Luminarc H5701 250ml (Trong suốt)
Hộp 6 ly rượu thủy tinh Raindrop Luminarc H5701 250ml (Trong suốt)
269.000đ 312.000đ
-14%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 6 ly bia thủy tinh Luminarc Brasserie G8252 425ml (Trong suốt)Bộ 6 ly bia thủy tinh Luminarc Brasserie G8252 425ml (Trong suốt)
Bộ 6 ly bia thủy tinh Luminarc Brasserie G8252 425ml (Trong suốt)
192.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 6 ly thủy tinh cao Octime Diamond Luminarc J4136 320ml (Trong suốt)Bộ 6 ly thủy tinh cao Octime Diamond Luminarc J4136 320ml (Trong suốt)
Bộ 6 ly thủy tinh cao Octime Diamond Luminarc J4136 320ml (Trong suốt)
138.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 6 ly bia thủy tinh Luminarc Haworth 13192 570ml (Trong suốt)Bộ 6 ly bia thủy tinh Luminarc Haworth 13192 570ml (Trong suốt)
Bộ 6 ly bia thủy tinh Luminarc Haworth 13192 570ml (Trong suốt)
216.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 6 ly thủy tinh cao Salto Pink Luminarc J5385 350ml (Tím)Bộ 6 ly thủy tinh cao Salto Pink Luminarc J5385 350ml (Tím)
Bộ 6 ly thủy tinh cao Salto Pink Luminarc J5385 350ml (Tím)
210.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo 3 hũ thủy tinh Rondo Ice Pink Luminarc J5876 750ml (Hồng)Combo 3 hũ thủy tinh Rondo Ice Pink Luminarc J5876 750ml (Hồng)
Combo 3 hũ thủy tinh Rondo Ice Pink Luminarc J5876 750ml (Hồng)
258.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ nồi thủy tinh Amberline 1L và 2L Luminarc LR2060 (Nâu vàng)Bộ nồi thủy tinh Amberline 1L và 2L Luminarc LR2060 (Nâu vàng)
Bộ nồi thủy tinh Amberline 1L và 2L Luminarc LR2060 (Nâu vàng)
1.500.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình nước thủy tinh Luminarc G2635 1L (Trong suốt)Bình nước thủy tinh Luminarc G2635 1L (Trong suốt)
Bình nước thủy tinh Luminarc G2635 1L (Trong suốt)
59.000đ 62.000đ
-5%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nồi thủy tinh Amberline Luminarc C6317 1L (Nâu vàng)Nồi thủy tinh Amberline Luminarc C6317 1L (Nâu vàng)
Nồi thủy tinh Amberline Luminarc C6317 1L (Nâu vàng)
399.000đ 680.000đ
-41%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 6 ly thủy tinh Granity Luminarc G3654 310ml (Trong suốt)Bộ 6 ly thủy tinh Granity Luminarc G3654 310ml (Trong suốt)
Bộ 6 ly thủy tinh Granity Luminarc G3654 310ml (Trong suốt)
216.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 6 ly thủy tinh Luminarc D0601 220ml (Trong suốt)Bộ 6 ly thủy tinh Luminarc D0601 220ml (Trong suốt)
Bộ 6 ly thủy tinh Luminarc D0601 220ml (Trong suốt)
113.400đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 6 ly thủy tinh Octime Ice Blue Luminarc J5850 320ml (Xanh dương)Bộ 6 ly thủy tinh Octime Ice Blue Luminarc J5850 320ml (Xanh dương)
Bộ 6 ly thủy tinh Octime Ice Blue Luminarc J5850 320ml (Xanh dương)
210.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 4 chén thủy tinh Sirocco Brown Luminarc H4887 12cm (Trắng)Bộ 4 chén thủy tinh Sirocco Brown Luminarc H4887 12cm (Trắng)
Bộ 4 chén thủy tinh Sirocco Brown Luminarc H4887 12cm (Trắng)
396.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ tách trà thủy tinh Kyoko Luminarc G6896 (Trắng)Bộ tách trà thủy tinh Kyoko Luminarc G6896 (Trắng)
Bộ tách trà thủy tinh Kyoko Luminarc G6896 (Trắng)
820.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ bình ly 5 món Rotterdam Ice Blue Luminarc J1799 1,1L (Xanh da trời)Bộ bình ly 5 món Rotterdam Ice Blue Luminarc J1799 1,1L (Xanh da trời)
Bộ bình ly 5 món Rotterdam Ice Blue Luminarc J1799 1,1L (Xanh da trời)
245.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 6 ly thủy tinh Luminarc D6293 290ml (Trong suốt)Bộ 6 ly thủy tinh Luminarc D6293 290ml (Trong suốt)
Bộ 6 ly thủy tinh Luminarc D6293 290ml (Trong suốt)
120.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nồi thủy tinh Blooming Vitro Luminarc H6009 1L (Trắng)Nồi thủy tinh Blooming Vitro Luminarc H6009 1L (Trắng)
Nồi thủy tinh Blooming Vitro Luminarc H6009 1L (Trắng)
499.000đ 599.000đ
-17%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 6 ly nước kiểu bầu thân cao Salto Luminarc G2560 350mlBộ 6 ly nước kiểu bầu thân cao Salto Luminarc G2560 350ml
Bộ 6 ly nước kiểu bầu thân cao Salto Luminarc G2560 350ml
169.000đ 192.000đ
-12%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hộp 6 ly bia thủy tinh Brasserie Luminarc G8252 425ml (Trong suốt)Hộp 6 ly bia thủy tinh Brasserie Luminarc G8252 425ml (Trong suốt)
Hộp 6 ly bia thủy tinh Brasserie Luminarc G8252 425ml (Trong suốt)
179.000đ 229.000đ
-22%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 4 ly rượu thủy tinh World Wine Luminarc E5981 580ml (Trong suốt)Bộ 4 ly rượu thủy tinh World Wine Luminarc E5981 580ml (Trong suốt)
Bộ 4 ly rượu thủy tinh World Wine Luminarc E5981 580ml (Trong suốt)
316.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo 3 hũ thủy tinh Rondo Ice Blue Luminarc J1848 500ml (Xanh dương)Combo 3 hũ thủy tinh Rondo Ice Blue Luminarc J1848 500ml (Xanh dương)
Combo 3 hũ thủy tinh Rondo Ice Blue Luminarc J1848 500ml (Xanh dương)
149.000đ 198.000đ
-25%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 6 ly thủy tinh thấp Luminarc J5386 320ml (Đỏ đô)Bộ 6 ly thủy tinh thấp Luminarc J5386 320ml (Đỏ đô)
Bộ 6 ly thủy tinh thấp Luminarc J5386 320ml (Đỏ đô)
204.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 6 ly nước thân thấp Luminarc Vigne 13824 0.31L (Trong suốt)Bộ 6 ly nước thân thấp Luminarc Vigne 13824 0.31L (Trong suốt)
Bộ 6 ly nước thân thấp Luminarc Vigne 13824 0.31L (Trong suốt)
174.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo 2 khay nướng oval Luminarc J1338 (Trong suốt)Combo 2 khay nướng oval Luminarc J1338 (Trong suốt)
Combo 2 khay nướng oval Luminarc J1338 (Trong suốt)
178.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo 2 khay nướng thủy tinh chữ nhật Luminarc J1340 + J1341 (Trong suốt)Combo 2 khay nướng thủy tinh chữ nhật Luminarc J1340 + J1341 (Trong suốt)
Combo 2 khay nướng thủy tinh chữ nhật Luminarc J1340 + J1341 (Trong suốt)
187.000đ 259.000đ
-28%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 6 ly cao thủy tinh Octime Ice Blue Luminarc J4506 280mlBộ 6 ly cao thủy tinh Octime Ice Blue Luminarc J4506 280ml
Bộ 6 ly cao thủy tinh Octime Ice Blue Luminarc J4506 280ml
180.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 3 nồi thủy tinh Amberline Vitro Blooming Luminarc NB3123 1L, 2L và 3LBộ 3 nồi thủy tinh Amberline Vitro Blooming Luminarc NB3123 1L, 2L và 3L
Bộ 3 nồi thủy tinh Amberline Vitro Blooming Luminarc NB3123 1L, 2L và 3L
2.790.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 6 ly thủy tinh Octime Ice Pink Luminarc J5849 320ml (Trong suốt)Bộ 6 ly thủy tinh Octime Ice Pink Luminarc J5849 320ml (Trong suốt)
Bộ 6 ly thủy tinh Octime Ice Pink Luminarc J5849 320ml (Trong suốt)
210.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 6 ly bia Luminarc G2617 380mlBộ 6 ly bia Luminarc G2617 380ml
Bộ 6 ly bia Luminarc G2617 380ml
258.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 6 ly rượu thủy tinh Luminarc Multi - Purse Raindrop H5703 350ml (Trong suốt)Bộ 6 ly rượu thủy tinh Luminarc Multi - Purse Raindrop H5703 350ml (Trong suốt)
Bộ 6 ly rượu thủy tinh Luminarc Multi - Purse Raindrop H5703 350ml (Trong suốt)
360.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ bình ly 5 món Luminarc Rotterdam Pink J5828 1,1L (Đỏ đô)Bộ bình ly 5 món Luminarc Rotterdam Pink J5828 1,1L (Đỏ đô)
Bộ bình ly 5 món Luminarc Rotterdam Pink J5828 1,1L (Đỏ đô)
169.000đ 229.000đ
-26%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 6 ly thủy tinh cao Luminarc H9206 370ml (Trong suốt)Bộ 6 ly thủy tinh cao Luminarc H9206 370ml (Trong suốt)
Bộ 6 ly thủy tinh cao Luminarc H9206 370ml (Trong suốt)
288.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 6 ly bia thủy tinh Luminarc Haworth 04361 290ml (Trong suốt)Bộ 6 ly bia thủy tinh Luminarc Haworth 04361 290ml (Trong suốt)
Bộ 6 ly bia thủy tinh Luminarc Haworth 04361 290ml (Trong suốt)
150.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 6 ly thủy tinh thân thấp Luminarc Octime 13460 0.3L (Trong suốt)Bộ 6 ly thủy tinh thân thấp Luminarc Octime 13460 0.3L (Trong suốt)
Bộ 6 ly thủy tinh thân thấp Luminarc Octime 13460 0.3L (Trong suốt)
168.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nồi thủy tinh Amberline Luminarc D2796 5L (Nâu vàng)Nồi thủy tinh Amberline Luminarc D2796 5L (Nâu vàng)
Nồi thủy tinh Amberline Luminarc D2796 5L (Nâu vàng)
1.299.000đ 1.580.000đ
-18%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 6 ly nước thủy tinh thấp Luminarc G2564 0.3L (Trong suốt)Bộ 6 ly nước thủy tinh thấp Luminarc G2564 0.3L (Trong suốt)
Bộ 6 ly nước thủy tinh thấp Luminarc G2564 0.3L (Trong suốt)
169.000đ 192.000đ
-12%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đĩa thủy tinh Luminarc Soup Honey Fizz H8805 20cm (Cam)Đĩa thủy tinh Luminarc Soup Honey Fizz H8805 20cm (Cam)
Đĩa thủy tinh Luminarc Soup Honey Fizz H8805 20cm (Cam)
99.000đ 141.000đ
-30%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 3 hũ thủy tinh Luminarc Rondo L9851 0,75L (Trong suốt)Bộ 3 hũ thủy tinh Luminarc Rondo L9851 0,75L (Trong suốt)
Bộ 3 hũ thủy tinh Luminarc Rondo L9851 0,75L (Trong suốt)
119.000đ 164.000đ
-27%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 6 ly thủy tinh Luminarc D6237 310ml (Trong suốt)Bộ 6 ly thủy tinh Luminarc D6237 310ml (Trong suốt)
Bộ 6 ly thủy tinh Luminarc D6237 310ml (Trong suốt)
126.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 6 ly thủy tinh Luminarc D0617 300ml (Trong suốt)Bộ 6 ly thủy tinh Luminarc D0617 300ml (Trong suốt)
Bộ 6 ly thủy tinh Luminarc D0617 300ml (Trong suốt)
114.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 6 ly bia thủy tinh Luminarc Mindel G2618 630ml (Trong suốt)Bộ 6 ly bia thủy tinh Luminarc Mindel G2618 630ml (Trong suốt)
Bộ 6 ly bia thủy tinh Luminarc Mindel G2618 630ml (Trong suốt)
339.000đ 378.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 6 ly cao thủy tinh Luminarc Octime 07319 280ml (Trong suốt)Bộ 6 ly cao thủy tinh Luminarc Octime 07319 280ml (Trong suốt)
Bộ 6 ly cao thủy tinh Luminarc Octime 07319 280ml (Trong suốt)
156.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo 2 khay nướng oval Luminarc J1339 (Trong suốt)Combo 2 khay nướng oval Luminarc J1339 (Trong suốt)
Combo 2 khay nướng oval Luminarc J1339 (Trong suốt)
196.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 6 ly nước kiểu bầu thân thấp Luminarc Salto G2562 320mlBộ 6 ly nước kiểu bầu thân thấp Luminarc Salto G2562 320ml
Bộ 6 ly nước kiểu bầu thân thấp Luminarc Salto G2562 320ml
180.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bát thủy tinh White Essence Luminarc J3006 9.5cm (Trắng)Bát thủy tinh White Essence Luminarc J3006 9.5cm (Trắng)
Bát thủy tinh White Essence Luminarc J3006 9.5cm (Trắng)
29.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 2 nồi thủy tinh Amberline Blooming Luminarc NB213 1L và 3L (Nâu vàng)Bộ 2 nồi thủy tinh Amberline Blooming Luminarc NB213 1L và 3L (Nâu vàng)
Bộ 2 nồi thủy tinh Amberline Blooming Luminarc NB213 1L và 3L (Nâu vàng)
1.890.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 4 ly rượu thủy tinh World Wine Luminarc E5979 350ml (Trong suốt)Bộ 4 ly rượu thủy tinh World Wine Luminarc E5979 350ml (Trong suốt)
Bộ 4 ly rượu thủy tinh World Wine Luminarc E5979 350ml (Trong suốt)
276.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 6 ly thủy tinh Luminarc G3653 240ml (Trong suốt)Bộ 6 ly thủy tinh Luminarc G3653 240ml (Trong suốt)
Bộ 6 ly thủy tinh Luminarc G3653 240ml (Trong suốt)
168.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ tách trà thủy tinh Tiago Luminarc J7855 22cm (Trắng)Bộ tách trà thủy tinh Tiago Luminarc J7855 22cm (Trắng)
Bộ tách trà thủy tinh Tiago Luminarc J7855 22cm (Trắng)
895.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đĩa thủy tinh Tiago Luminarc J7549 26cm (Trắng)Đĩa thủy tinh Tiago Luminarc J7549 26cm (Trắng)
Đĩa thủy tinh Tiago Luminarc J7549 26cm (Trắng)
135.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 6 ly thủy tinh Luminarc Octime D9563 0.33L (Trong suốt)Bộ 6 ly thủy tinh Luminarc Octime D9563 0.33L (Trong suốt)
Bộ 6 ly thủy tinh Luminarc Octime D9563 0.33L (Trong suốt)
168.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo 2 nồi thủy tinh Vitro Blooming Luminarc (Nâu vàng, trắng)Combo 2 nồi thủy tinh Vitro Blooming Luminarc (Nâu vàng, trắng)
Combo 2 nồi thủy tinh Vitro Blooming Luminarc (Nâu vàng, trắng)
1.889.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo 3 hộp cơm thủy tinh cường lực hình chữ nhật Luminarc HC3882 (Xanh dương)Combo 3 hộp cơm thủy tinh cường lực hình chữ nhật Luminarc HC3882 (Xanh dương)
Combo 3 hộp cơm thủy tinh cường lực hình chữ nhật Luminarc HC3882 (Xanh dương)
189.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình nước thủy tinh Luminarc Kone G2672 1.3L (Trong suốt)Bình nước thủy tinh Luminarc Kone G2672 1.3L (Trong suốt)
Bình nước thủy tinh Luminarc Kone G2672 1.3L (Trong suốt)
72.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy