text.skipToContent

Tất cả sản phẩm

Ghế phòng họp lưng cao, đầu tròn, tay C Kim Thành KT-103C (Xanh ghi) Ghế phòng họp lưng cao, đầu tròn, tay C Kim Thành KT-103C (Xanh ghi)
Ghế phòng họp lưng cao, đầu tròn, tay C Kim Thành KT-103C (Xanh ghi)
686.000đ 858.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế phòng họp lưng cao, đầu tròn, tay vuông Kim Thành KT-101V (Đen) Ghế phòng họp lưng cao, đầu tròn, tay vuông Kim Thành KT-101V (Đen)
Ghế phòng họp lưng cao, đầu tròn, tay vuông Kim Thành KT-101V (Đen)
738.000đ 923.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế nhân viên vuông lưng, có tay Kim Thành KT-038 (Đen) Ghế nhân viên vuông lưng, có tay Kim Thành KT-038 (Đen)
Ghế nhân viên vuông lưng, có tay Kim Thành KT-038 (Đen)
518.000đ 648.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế giám đốc đầu tròn, tay vuông Kim Thành KT-401V (Đen) Ghế giám đốc đầu tròn, tay vuông Kim Thành KT-401V (Đen)
Ghế giám đốc đầu tròn, tay vuông Kim Thành KT-401V (Đen)
815.000đ 1.019.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế nhân viên lưng bầu không tay Kim Thành KT-028A (Đen) Ghế nhân viên lưng bầu không tay Kim Thành KT-028A (Đen)
Ghế nhân viên lưng bầu không tay Kim Thành KT-028A (Đen)
427.000đ 534.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế giám đốc đầu vuông, tay vuông, chân xi Kim Thành KT-402VX (Xanh Dương) Ghế giám đốc đầu vuông, tay vuông, chân xi Kim Thành KT-402VX (Xanh Dương)
Ghế giám đốc đầu vuông, tay vuông, chân xi Kim Thành KT-402VX (Xanh Dương)
1.087.000đ 1.359.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế phòng họp lưng cao, tay vuông, chân xi cao cấp Kim Thành KT-103VX (Đen) Ghế phòng họp lưng cao, tay vuông, chân xi cao cấp Kim Thành KT-103VX (Đen)
Ghế phòng họp lưng cao, tay vuông, chân xi cao cấp Kim Thành KT-103VX (Đen)
893.000đ 1.116.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế giám đốc đầu tròn, tay C Kim Thành KT-403C (Xanh ghi) Ghế giám đốc đầu tròn, tay C Kim Thành KT-403C (Xanh ghi)
Ghế giám đốc đầu tròn, tay C Kim Thành KT-403C (Xanh ghi)
776.000đ 970.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế phòng họp lưng cao, đầu tròn, tay vuông, chân xi Kim Thành KT-101VX (Đen) Ghế phòng họp lưng cao, đầu tròn, tay vuông, chân xi Kim Thành KT-101VX (Đen)
Ghế phòng họp lưng cao, đầu tròn, tay vuông, chân xi Kim Thành KT-101VX (Đen)
906.000đ 1.133.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế nhân viên lưng bầu có tay Kim Thành KT-028M 43 x 46:53 x 88:98 cm (Xám) Ghế nhân viên lưng bầu có tay Kim Thành KT-028M 43 x 46:53 x 88:98 cm (Xám)
Ghế nhân viên lưng bầu có tay Kim Thành KT-028M 43 x 46:53 x 88:98 cm (Xám)
466.000đ 650.000đ
-28%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế nhân viên vuông lưng, tay C Kim Thành KT-038C (Xanh ngọc) Ghế nhân viên vuông lưng, tay C Kim Thành KT-038C (Xanh ngọc)
Ghế nhân viên vuông lưng, tay C Kim Thành KT-038C (Xanh ngọc)
531.000đ 664.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế phòng họp lưng thấp rời, không tay Kim Thành KT-326A (Đen) Ghế phòng họp lưng thấp rời, không tay Kim Thành KT-326A (Đen)
Ghế phòng họp lưng thấp rời, không tay Kim Thành KT-326A (Đen)
427.000đ 534.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế trưởng phòng đầu vuông, tay C Kim Thành KT-204C (Xanh lá cây) Ghế trưởng phòng đầu vuông, tay C Kim Thành KT-204C (Xanh lá cây)
Ghế trưởng phòng đầu vuông, tay C Kim Thành KT-204C (Xanh lá cây)
751.000đ 939.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế phòng họp lưng cao, đầu vuông, tay C Kim Thành KT-107C (Đen) Ghế phòng họp lưng cao, đầu vuông, tay C Kim Thành KT-107C (Đen)
Ghế phòng họp lưng cao, đầu vuông, tay C Kim Thành KT-107C (Đen)
828.000đ 1.035.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế lưới phòng net cao cấp Kim Thành KT-L3M 45 x 50-58 x 110 cm (Đỏ) Ghế lưới phòng net cao cấp Kim Thành KT-L3M 45 x 50-58 x 110 cm (Đỏ)
Ghế lưới phòng net cao cấp Kim Thành KT-L3M 45 x 50-58 x 110 cm (Đỏ)
1.080.000đ 1.350.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế lưới phòng net cao cấp Kim Thành KT-L3M 45 x 50-58 x 110 cm (Xanh lá cây) Ghế lưới phòng net cao cấp Kim Thành KT-L3M 45 x 50-58 x 110 cm (Xanh lá cây)
Ghế lưới phòng net cao cấp Kim Thành KT-L3M 45 x 50-58 x 110 cm (Xanh lá cây)
1.080.000đ 1.350.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế phòng họp lưng cao, tay vuông, chân xi Kim Thành KT-102VX (Xanh dương) Ghế phòng họp lưng cao, tay vuông, chân xi Kim Thành KT-102VX (Xanh dương)
Ghế phòng họp lưng cao, tay vuông, chân xi Kim Thành KT-102VX (Xanh dương)
906.000đ 1.133.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế giám đốc đầu vuông, tay C Kim Thành KT-L1C (Xanh lá cây) Ghế giám đốc đầu vuông, tay C Kim Thành KT-L1C (Xanh lá cây)
Ghế giám đốc đầu vuông, tay C Kim Thành KT-L1C (Xanh lá cây)
984.000đ 1.230.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế phòng họp lưng cao, tay C, chân xi Kim Thành KT-101CX (Đỏ) Ghế phòng họp lưng cao, tay C, chân xi Kim Thành KT-101CX (Đỏ)
Ghế phòng họp lưng cao, tay C, chân xi Kim Thành KT-101CX (Đỏ)
854.000đ 1.068.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế giám đốc lưng cao, đầu tròn, tay C, chân xi Kim Thành KT-407CX (Đen) Ghế giám đốc lưng cao, đầu tròn, tay C, chân xi Kim Thành KT-407CX (Đen)
Ghế giám đốc lưng cao, đầu tròn, tay C, chân xi Kim Thành KT-407CX (Đen)
1.087.000đ 1.359.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế giám đốc đầu vuông, tay vuông Kim Thành KT-402V (Xanh dương) Ghế giám đốc đầu vuông, tay vuông Kim Thành KT-402V (Xanh dương)
Ghế giám đốc đầu vuông, tay vuông Kim Thành KT-402V (Xanh dương)
828.000đ 1.035.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế trưởng phòng đầu tròn, tay C, chân xi Kim Thành KT-203CX (Xanh dương) Ghế trưởng phòng đầu tròn, tay C, chân xi Kim Thành KT-203CX (Xanh dương)
Ghế trưởng phòng đầu tròn, tay C, chân xi Kim Thành KT-203CX (Xanh dương)
990.000đ 1.238.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế phòng họp lưng cao, đầu vuông, tay C Kim Thành KT-102C (Đỏ) Ghế phòng họp lưng cao, đầu vuông, tay C Kim Thành KT-102C (Đỏ)
Ghế phòng họp lưng cao, đầu vuông, tay C Kim Thành KT-102C (Đỏ)
699.000đ 874.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế giám đốc đầu tròn, tay vuông, chân xi Kim Thành KT-401VX (Đen) Ghế giám đốc đầu tròn, tay vuông, chân xi Kim Thành KT-401VX (Đen)
Ghế giám đốc đầu tròn, tay vuông, chân xi Kim Thành KT-401VX (Đen)
1.074.000đ 1.343.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế giám đốc đầu vuông, tay vuông Kim Thành KT-406V (Xanh dương) Ghế giám đốc đầu vuông, tay vuông Kim Thành KT-406V (Xanh dương)
Ghế giám đốc đầu vuông, tay vuông Kim Thành KT-406V (Xanh dương)
867.000đ 1.084.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế nhân viên lưng bầu có tay Kim Thành KT-028 (Đỏ) Ghế nhân viên lưng bầu có tay Kim Thành KT-028 (Đỏ)
Ghế nhân viên lưng bầu có tay Kim Thành KT-028 (Đỏ)
466.000đ 583.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế giám đốc đầu tròn, tay vuông, chân xi Kim Thành KT-403VX (Đen) Ghế giám đốc đầu tròn, tay vuông, chân xi Kim Thành KT-403VX (Đen)
Ghế giám đốc đầu tròn, tay vuông, chân xi Kim Thành KT-403VX (Đen)
1.074.000đ 1.343.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế trưởng phòng đầu vuông, tay vuông Kim Thành KT-202V (Xám) Ghế trưởng phòng đầu vuông, tay vuông Kim Thành KT-202V (Xám)
Ghế trưởng phòng đầu vuông, tay vuông Kim Thành KT-202V (Xám)
789.000đ 986.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế giám đốc đầu tròn, tay C, chân xi Kim Thành KT-401CX (Đỏ) Ghế giám đốc đầu tròn, tay C, chân xi Kim Thành KT-401CX (Đỏ)
Ghế giám đốc đầu tròn, tay C, chân xi Kim Thành KT-401CX (Đỏ)
1.035.000đ 1.294.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế trưởng phòng đầu tròn, tay C Kim Thành KT-203C (Xanh dương) Ghế trưởng phòng đầu tròn, tay C Kim Thành KT-203C (Xanh dương)
Ghế trưởng phòng đầu tròn, tay C Kim Thành KT-203C (Xanh dương)
731.000đ 914.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế trưởng phòng đầu tròn, tay vuông, chân xi Kim Thành KT-201VX (Xanh da trời) Ghế trưởng phòng đầu tròn, tay vuông, chân xi Kim Thành KT-201VX (Xanh da trời)
Ghế trưởng phòng đầu tròn, tay vuông, chân xi Kim Thành KT-201VX (Xanh da trời)
1.029.000đ 1.286.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế trưởng phòng đầu tròn, tay C Kim Thành KT-201C (Đen) Ghế trưởng phòng đầu tròn, tay C Kim Thành KT-201C (Đen)
Ghế trưởng phòng đầu tròn, tay C Kim Thành KT-201C (Đen)
731.000đ 914.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế phòng họp lưng trung, đầu vuông, tay C, chân xi Kim Thành KT-302CX (Xanh ngọc) Ghế phòng họp lưng trung, đầu vuông, tay C, chân xi Kim Thành KT-302CX (Xanh ngọc)
Ghế phòng họp lưng trung, đầu vuông, tay C, chân xi Kim Thành KT-302CX (Xanh ngọc)
828.000đ 1.035.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế giám đốc đầu vuông, tay C Kim Thành KT-402C (Đỏ) Ghế giám đốc đầu vuông, tay C Kim Thành KT-402C (Đỏ)
Ghế giám đốc đầu vuông, tay C Kim Thành KT-402C (Đỏ)
789.000đ 986.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế phòng họp lưng thấp, không tay, chân xi Kim Thành KT-326AX (Xanh dương) Ghế phòng họp lưng thấp, không tay, chân xi Kim Thành KT-326AX (Xanh dương)
Ghế phòng họp lưng thấp, không tay, chân xi Kim Thành KT-326AX (Xanh dương)
595.000đ 744.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế giám đốc đầu tròn, tay C, chân xi Kim Thành KT-405CX (Đen) Ghế giám đốc đầu tròn, tay C, chân xi Kim Thành KT-405CX (Đen)
Ghế giám đốc đầu tròn, tay C, chân xi Kim Thành KT-405CX (Đen)
1.113.000đ 1.391.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế phòng họp lưng cao, tay C Kim Thành KT-101C (Đỏ) Ghế phòng họp lưng cao, tay C Kim Thành KT-101C (Đỏ)
Ghế phòng họp lưng cao, tay C Kim Thành KT-101C (Đỏ)
686.000đ 858.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế phòng họp lưng cao, đầu tròn, tay vuông Kim Thành KT-103V (Đen) Ghế phòng họp lưng cao, đầu tròn, tay vuông Kim Thành KT-103V (Đen)
Ghế phòng họp lưng cao, đầu tròn, tay vuông Kim Thành KT-103V (Đen)
725.000đ 906.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế trưởng phòng đầu vuông, tay vuông, chân xi Kim Thành KT-202VX (Xám) Ghế trưởng phòng đầu vuông, tay vuông, chân xi Kim Thành KT-202VX (Xám)
Ghế trưởng phòng đầu vuông, tay vuông, chân xi Kim Thành KT-202VX (Xám)
1.048.000đ 1.310.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế giám đốc đầu tròn, tay C, chân xi Kim Thành KT-403CX (Xanh ghi) Ghế giám đốc đầu tròn, tay C, chân xi Kim Thành KT-403CX (Xanh ghi)
Ghế giám đốc đầu tròn, tay C, chân xi Kim Thành KT-403CX (Xanh ghi)
1.035.000đ 1.294.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế giám đốc đầu tròn, tay vuông Kim Thành KT-403V (Đen) Ghế giám đốc đầu tròn, tay vuông Kim Thành KT-403V (Đen)
Ghế giám đốc đầu tròn, tay vuông Kim Thành KT-403V (Đen)
815.000đ 1.019.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế phòng họp lưng cao, đầu tròn, tay C Kim Thành KT-105C (Đen) Ghế phòng họp lưng cao, đầu tròn, tay C Kim Thành KT-105C (Đen)
Ghế phòng họp lưng cao, đầu tròn, tay C Kim Thành KT-105C (Đen)
725.000đ 906.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế phòng họp lưng cao, đầu vuông, tay vuông Kim Thành KT-104V (Xanh dương) Ghế phòng họp lưng cao, đầu vuông, tay vuông Kim Thành KT-104V (Xanh dương)
Ghế phòng họp lưng cao, đầu vuông, tay vuông Kim Thành KT-104V (Xanh dương)
725.000đ 906.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế phòng họp lưng cao, đầu vuông, tay vuông Kim Thành KT-102V (Xanh dương) Ghế phòng họp lưng cao, đầu vuông, tay vuông Kim Thành KT-102V (Xanh dương)
Ghế phòng họp lưng cao, đầu vuông, tay vuông Kim Thành KT-102V (Xanh dương)
738.000đ 923.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế phòng họp lưng cao, chân xi mạ Kim Thành KT-109 (Đen) Ghế phòng họp lưng cao, chân xi mạ Kim Thành KT-109 (Đen)
Ghế phòng họp lưng cao, chân xi mạ Kim Thành KT-109 (Đen)
1.035.000đ 1.294.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế trưởng phòng đầu vuông, tay C Kim Thành KT-204CX (Xanh lá cây) Ghế trưởng phòng đầu vuông, tay C Kim Thành KT-204CX (Xanh lá cây)
Ghế trưởng phòng đầu vuông, tay C Kim Thành KT-204CX (Xanh lá cây)
1.009.000đ 1.261.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế phòng họp lưng cao, đầu tròn, tay C, chân xi Kim Thành KT-103CX (Xanh ghi) Ghế phòng họp lưng cao, đầu tròn, tay C, chân xi Kim Thành KT-103CX (Xanh ghi)
Ghế phòng họp lưng cao, đầu tròn, tay C, chân xi Kim Thành KT-103CX (Xanh ghi)
854.000đ 1.068.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế phòng họp lưng thấp rời, có tay Kim Thành KT-326 (Đen) Ghế phòng họp lưng thấp rời, có tay Kim Thành KT-326 (Đen)
Ghế phòng họp lưng thấp rời, có tay Kim Thành KT-326 (Đen)
479.000đ 599.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế phòng họp lưng cao, đầu vuông, tay C, chân xi Kim Thành KT-102CX (Đỏ) Ghế phòng họp lưng cao, đầu vuông, tay C, chân xi Kim Thành KT-102CX (Đỏ)
Ghế phòng họp lưng cao, đầu vuông, tay C, chân xi Kim Thành KT-102CX (Đỏ)
867.000đ 1.084.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế giám đốc đầu tròn, tay C Kim Thành KT-401C (Đỏ) Ghế giám đốc đầu tròn, tay C Kim Thành KT-401C (Đỏ)
Ghế giám đốc đầu tròn, tay C Kim Thành KT-401C (Đỏ)
776.000đ 970.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế giám đốc đầu vuông, không tay Kim Thành KT-L2A (Đỏ) Ghế giám đốc đầu vuông, không tay Kim Thành KT-L2A (Đỏ)
Ghế giám đốc đầu vuông, không tay Kim Thành KT-L2A (Đỏ)
932.000đ 1.165.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế giám đốc đầu vuông, tay vuông Kim Thành KT-404V (Xanh dương) Ghế giám đốc đầu vuông, tay vuông Kim Thành KT-404V (Xanh dương)
Ghế giám đốc đầu vuông, tay vuông Kim Thành KT-404V (Xanh dương)
815.000đ 1.019.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế giám đốc đầu vuông, tay vuông, chân xi Kim Thành KT-404VX (Xanh dương) Ghế giám đốc đầu vuông, tay vuông, chân xi Kim Thành KT-404VX (Xanh dương)
Ghế giám đốc đầu vuông, tay vuông, chân xi Kim Thành KT-404VX (Xanh dương)
1.074.000đ 1.343.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế giám đốc lưng cao, đầu tròn, tay C Kim Thành KT-407C (Đen) Ghế giám đốc lưng cao, đầu tròn, tay C Kim Thành KT-407C (Đen)
Ghế giám đốc lưng cao, đầu tròn, tay C Kim Thành KT-407C (Đen)
828.000đ 1.035.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế phòng họp lưng cao, đầu tròn, tay C, chân xi Kim Thành KT-105CX (Đen) Ghế phòng họp lưng cao, đầu tròn, tay C, chân xi Kim Thành KT-105CX (Đen)
Ghế phòng họp lưng cao, đầu tròn, tay C, chân xi Kim Thành KT-105CX (Đen)
893.000đ 1.116.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế giám đốc đầu vuông, tay vuông, chân xi Kim Thành KT-406VX (Xanh dương) Ghế giám đốc đầu vuông, tay vuông, chân xi Kim Thành KT-406VX (Xanh dương)
Ghế giám đốc đầu vuông, tay vuông, chân xi Kim Thành KT-406VX (Xanh dương)
1.126.000đ 1.408.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế trưởng phòng đầu vuông, tay C Kim Thành KT-202C (Xanh ngọc) Ghế trưởng phòng đầu vuông, tay C Kim Thành KT-202C (Xanh ngọc)
Ghế trưởng phòng đầu vuông, tay C Kim Thành KT-202C (Xanh ngọc)
751.000đ 939.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế trưởng phòng đầu tròn, tay vuông Kim Thành KT-203V (Xám) Ghế trưởng phòng đầu tròn, tay vuông Kim Thành KT-203V (Xám)
Ghế trưởng phòng đầu tròn, tay vuông Kim Thành KT-203V (Xám)
770.000đ 963.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế nhân viên vuông có tay Kim Thành KT-036 (Cam) Ghế nhân viên vuông có tay Kim Thành KT-036 (Cam)
Ghế nhân viên vuông có tay Kim Thành KT-036 (Cam)
518.000đ 648.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế phòng họp lưng cao, đầu vuông, tay C, chân xi Kim Thành KT-107CX (Đen) Ghế phòng họp lưng cao, đầu vuông, tay C, chân xi Kim Thành KT-107CX (Đen)
Ghế phòng họp lưng cao, đầu vuông, tay C, chân xi Kim Thành KT-107CX (Đen)
996.000đ 1.245.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy