text.skipToContent

Tất cả sản phẩm

Lọ hoa đá hạt thóc lụa Jolie Flower JL6 (Xanh)Lọ hoa đá hạt thóc lụa Jolie Flower JL6 (Xanh)
Lọ hoa đá hạt thóc lụa Jolie Flower JL6 (Xanh)
150.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lọ hoa hồng lụa Jolie Flower (Trắng)Lọ hoa hồng lụa Jolie Flower (Trắng)
Lọ hoa hồng lụa Jolie Flower (Trắng)
600.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lọ hoa hồng lụa thủy tinh Jolie Flower (Vàng)Lọ hoa hồng lụa thủy tinh Jolie Flower (Vàng)
Lọ hoa hồng lụa thủy tinh Jolie Flower (Vàng)
800.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lọ hoa khô nhỡ J10 Jolie Flower (Cam)Lọ hoa khô nhỡ J10 Jolie Flower (Cam)
Lọ hoa khô nhỡ J10 Jolie Flower (Cam)
300.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cốc hoa khô màu tím Jolie FlowerCốc hoa khô màu tím Jolie Flower
Cốc hoa khô màu tím Jolie Flower
150.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cốc hoa khô màu vàng Jolie FlowerCốc hoa khô màu vàng Jolie Flower
Cốc hoa khô màu vàng Jolie Flower
150.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cốc hoa khô màu xanh Jolie FlowerCốc hoa khô màu xanh Jolie Flower
Cốc hoa khô màu xanh Jolie Flower
119.000đ 180.000đ
-34%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lọ hoa khô nhỡ J10 Jolie Flower (Xanh)Lọ hoa khô nhỡ J10 Jolie Flower (Xanh)
Lọ hoa khô nhỡ J10 Jolie Flower (Xanh)
350.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bó hoa khô tròn màu hồng Jolie FlowerBó hoa khô tròn màu hồng Jolie Flower
Bó hoa khô tròn màu hồng Jolie Flower
330.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lọ hoa khô thủy tinh cao Jolie Flower J12 (Xanh)Lọ hoa khô thủy tinh cao Jolie Flower J12 (Xanh)
Lọ hoa khô thủy tinh cao Jolie Flower J12 (Xanh)
242.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bó hoa khô màu xanh Jolie Flower (Cỡ nhỏ)Bó hoa khô màu xanh Jolie Flower (Cỡ nhỏ)
Bó hoa khô màu xanh Jolie Flower (Cỡ nhỏ)
200.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cốc hoa khô màu đỏ Jolie FlowerCốc hoa khô màu đỏ Jolie Flower
Cốc hoa khô màu đỏ Jolie Flower
150.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cốc hoa khô màu hồng Jolie FlowerCốc hoa khô màu hồng Jolie Flower
Cốc hoa khô màu hồng Jolie Flower
150.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lọ hoa khô thủy tinh cao Jolie Flower J12 (Cam)Lọ hoa khô thủy tinh cao Jolie Flower J12 (Cam)
Lọ hoa khô thủy tinh cao Jolie Flower J12 (Cam)
242.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bó hoa khô màu hồng Jolie Flower (Cỡ nhỏ)Bó hoa khô màu hồng Jolie Flower (Cỡ nhỏ)
Bó hoa khô màu hồng Jolie Flower (Cỡ nhỏ)
200.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lọ hoa khô thủy tinh nhỏ Jolie Flower J13 (Tím)Lọ hoa khô thủy tinh nhỏ Jolie Flower J13 (Tím)
Lọ hoa khô thủy tinh nhỏ Jolie Flower J13 (Tím)
192.500đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lọ hoa khô thủy tinh nhỏ Jolie Flower J13 (Xanh)Lọ hoa khô thủy tinh nhỏ Jolie Flower J13 (Xanh)
Lọ hoa khô thủy tinh nhỏ Jolie Flower J13 (Xanh)
192.500đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lọ hoa hồng lụa Jolie Flower JL6 (Vàng)Lọ hoa hồng lụa Jolie Flower JL6 (Vàng)
Lọ hoa hồng lụa Jolie Flower JL6 (Vàng)
150.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bó hoa khô màu xanh Jolie Flower (Cỡ lớn)Bó hoa khô màu xanh Jolie Flower (Cỡ lớn)
Bó hoa khô màu xanh Jolie Flower (Cỡ lớn)
400.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lọ hoa hồng lụa Jolie FlowerLọ hoa hồng lụa Jolie Flower
Lọ hoa hồng lụa Jolie Flower
1.000.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lọ hoa khô nhỡ J10 Jolie Flower (Hồng)Lọ hoa khô nhỡ J10 Jolie Flower (Hồng)
Lọ hoa khô nhỡ J10 Jolie Flower (Hồng)
300.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bó hoa khô màu hồng Jolie Flower (Cỡ lớn)Bó hoa khô màu hồng Jolie Flower (Cỡ lớn)
Bó hoa khô màu hồng Jolie Flower (Cỡ lớn)
400.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bó hoa khô dài màu tím Jolie FlowerBó hoa khô dài màu tím Jolie Flower
Bó hoa khô dài màu tím Jolie Flower
99.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lọ hoa khô thủy tinh vuông to Jolie Flower J15 (Đỏ)Lọ hoa khô thủy tinh vuông to Jolie Flower J15 (Đỏ)
Lọ hoa khô thủy tinh vuông to Jolie Flower J15 (Đỏ)
572.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lọ hoa khô thủy tinh cao Jolie Flower J12 (Hồng)Lọ hoa khô thủy tinh cao Jolie Flower J12 (Hồng)
Lọ hoa khô thủy tinh cao Jolie Flower J12 (Hồng)
242.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lọ hoa khô nhỡ J10 Jolie Flower (Tím)Lọ hoa khô nhỡ J10 Jolie Flower (Tím)
Lọ hoa khô nhỡ J10 Jolie Flower (Tím)
300.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lọ hoa khô thủy tinh vuông to Jolie Flower J15 (Hồng)Lọ hoa khô thủy tinh vuông to Jolie Flower J15 (Hồng)
Lọ hoa khô thủy tinh vuông to Jolie Flower J15 (Hồng)
572.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lọ hoa khô thủy tinh nhỏ Jolie Flower J13 (Đỏ)Lọ hoa khô thủy tinh nhỏ Jolie Flower J13 (Đỏ)
Lọ hoa khô thủy tinh nhỏ Jolie Flower J13 (Đỏ)
192.500đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lọ hoa khô thủy tinh nhỏ Jolie Flower J13 (Hồng)Lọ hoa khô thủy tinh nhỏ Jolie Flower J13 (Hồng)
Lọ hoa khô thủy tinh nhỏ Jolie Flower J13 (Hồng)
192.500đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lọ hoa hồng lụa Jolie Flower JL6 (Đỏ)Lọ hoa hồng lụa Jolie Flower JL6 (Đỏ)
Lọ hoa hồng lụa Jolie Flower JL6 (Đỏ)
150.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bó hoa khô màu cam Jolie Flower (Cỡ nhỏ)Bó hoa khô màu cam Jolie Flower (Cỡ nhỏ)
Bó hoa khô màu cam Jolie Flower (Cỡ nhỏ)
200.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lọ hoa khô thủy tinh vuông to Jolie Flower J15 (Tím)Lọ hoa khô thủy tinh vuông to Jolie Flower J15 (Tím)
Lọ hoa khô thủy tinh vuông to Jolie Flower J15 (Tím)
572.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bó hoa khô màu tím Jolie Flower (Cỡ lớn)Bó hoa khô màu tím Jolie Flower (Cỡ lớn)
Bó hoa khô màu tím Jolie Flower (Cỡ lớn)
374.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lọ hoa khô thủy tinh nhỏ Jolie Flower J13 (Cam)Lọ hoa khô thủy tinh nhỏ Jolie Flower J13 (Cam)
Lọ hoa khô thủy tinh nhỏ Jolie Flower J13 (Cam)
192.500đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bó hoa khô màu cam Jolie Flower (Cỡ lớn)Bó hoa khô màu cam Jolie Flower (Cỡ lớn)
Bó hoa khô màu cam Jolie Flower (Cỡ lớn)
400.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lọ hoa khô thủy tinh cao Jolie Flower J12 (Tím)Lọ hoa khô thủy tinh cao Jolie Flower J12 (Tím)
Lọ hoa khô thủy tinh cao Jolie Flower J12 (Tím)
242.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lọ hoa khô thủy tinh vuông to Jolie Flower J15 (Cam)Lọ hoa khô thủy tinh vuông to Jolie Flower J15 (Cam)
Lọ hoa khô thủy tinh vuông to Jolie Flower J15 (Cam)
572.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bó hoa khô màu đỏ Jolie Flower (Cỡ lớn)Bó hoa khô màu đỏ Jolie Flower (Cỡ lớn)
Bó hoa khô màu đỏ Jolie Flower (Cỡ lớn)
400.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bó hoa hồng lụa Jolie Flower JL3 (Đỏ)Bó hoa hồng lụa Jolie Flower JL3 (Đỏ)
Bó hoa hồng lụa Jolie Flower JL3 (Đỏ)
200.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Túi hoa thơm Lavender PhápTúi hoa thơm Lavender Pháp
Túi hoa thơm Lavender Pháp
35.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lọ hoa khô thủy tinh vuông to Jolie Flower J15 (Xanh)Lọ hoa khô thủy tinh vuông to Jolie Flower J15 (Xanh)
Lọ hoa khô thủy tinh vuông to Jolie Flower J15 (Xanh)
572.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bó hoa khô màu tím Jolie Flower (Cỡ nhỏ)Bó hoa khô màu tím Jolie Flower (Cỡ nhỏ)
Bó hoa khô màu tím Jolie Flower (Cỡ nhỏ)
200.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ly hoa khô thủy tinh nhỏ màu cam Jolie FlowerLy hoa khô thủy tinh nhỏ màu cam Jolie Flower
Ly hoa khô thủy tinh nhỏ màu cam Jolie Flower
132.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ly hoa khô thủy tinh nhỏ màu tím Jolie FlowerLy hoa khô thủy tinh nhỏ màu tím Jolie Flower
Ly hoa khô thủy tinh nhỏ màu tím Jolie Flower
132.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ly hoa khô thủy tinh nhỏ màu hồng Jolie FlowerLy hoa khô thủy tinh nhỏ màu hồng Jolie Flower
Ly hoa khô thủy tinh nhỏ màu hồng Jolie Flower
132.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ly hoa khô thủy tinh nhỏ màu đỏ Jolie FlowerLy hoa khô thủy tinh nhỏ màu đỏ Jolie Flower
Ly hoa khô thủy tinh nhỏ màu đỏ Jolie Flower
132.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lọ hoa khô thủy tinh cao Jolie Flower J12 (Đỏ)Lọ hoa khô thủy tinh cao Jolie Flower J12 (Đỏ)
Lọ hoa khô thủy tinh cao Jolie Flower J12 (Đỏ)
242.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lọ hoa hồng lụa Jolie Flower JL6 (Hồng)Lọ hoa hồng lụa Jolie Flower JL6 (Hồng)
Lọ hoa hồng lụa Jolie Flower JL6 (Hồng)
150.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bó hoa khô màu đỏ Jolie Flower (Cỡ nhỏ)Bó hoa khô màu đỏ Jolie Flower (Cỡ nhỏ)
Bó hoa khô màu đỏ Jolie Flower (Cỡ nhỏ)
200.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lọ hoa khô nhỡ J10 Jolie Flower (Đỏ)Lọ hoa khô nhỡ J10 Jolie Flower (Đỏ)
Lọ hoa khô nhỡ J10 Jolie Flower (Đỏ)
300.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bó hoa khô dài màu hồng Jolie FlowerBó hoa khô dài màu hồng Jolie Flower
Bó hoa khô dài màu hồng Jolie Flower
99.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bó hoa khô dài màu đỏ Jolie FlowerBó hoa khô dài màu đỏ Jolie Flower
Bó hoa khô dài màu đỏ Jolie Flower
79.000đ 120.000đ
-34%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bó hoa khô dài màu cam Jolie FlowerBó hoa khô dài màu cam Jolie Flower
Bó hoa khô dài màu cam Jolie Flower
99.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy