text.skipToContent

Tất cả sản phẩm

Phân bón lá cao cấp Đầu Trâu 701 Bình Điền NPK-10-30-20 100gPhân bón lá cao cấp Đầu Trâu 701 Bình Điền NPK-10-30-20 100g
Phân bón lá cao cấp Đầu Trâu 701 Bình Điền NPK-10-30-20 100g
30.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Phân bón lá cao cấp Đầu Trâu 901 Bình Điền NPK 15-20-25 100gPhân bón lá cao cấp Đầu Trâu 901 Bình Điền NPK 15-20-25 100g
Phân bón lá cao cấp Đầu Trâu 901 Bình Điền NPK 15-20-25 100g
30.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống đậu bắp Rạng Đông RADO 60 20g (Xanh)Hạt giống đậu bắp Rạng Đông RADO 60 20g (Xanh)
Hạt giống đậu bắp Rạng Đông RADO 60 20g (Xanh)
20.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Phân bón lá vitamin B-1 Grow More GMV-B1 100mlPhân bón lá vitamin B-1 Grow More GMV-B1 100ml
Phân bón lá vitamin B-1 Grow More GMV-B1 100ml
29.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống rau muống lá tre Rạng Đông RADO 12 100g (Xanh)Hạt giống rau muống lá tre Rạng Đông RADO 12 100g (Xanh)
Hạt giống rau muống lá tre Rạng Đông RADO 12 100g (Xanh)
18.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 5 loại hạt giống dễ trồng Rạng ĐôngBộ 5 loại hạt giống dễ trồng Rạng Đông
Bộ 5 loại hạt giống dễ trồng Rạng Đông
65.000đ 80.000đ
-19%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống ngò gai Rạng Đông RADO 76 10g (Xanh)Hạt giống ngò gai Rạng Đông RADO 76 10g (Xanh)
Hạt giống ngò gai Rạng Đông RADO 76 10g (Xanh)
25.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Phân bón Đầu Trâu Bình Điền Spray-1 PBĐTS-01 500mlPhân bón Đầu Trâu Bình Điền Spray-1 PBĐTS-01 500ml
Phân bón Đầu Trâu Bình Điền Spray-1 PBĐTS-01 500ml
40.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 3 lọ phân bón lá cao cấp Đầu Trâu 901 Bình Điền NPK 15-20-25 100gBộ 3 lọ phân bón lá cao cấp Đầu Trâu 901 Bình Điền NPK 15-20-25 100g
Bộ 3 lọ phân bón lá cao cấp Đầu Trâu 901 Bình Điền NPK 15-20-25 100g
80.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống dền đỏ Rạng Đông RADO 88 20g (Đỏ tím)Hạt giống dền đỏ Rạng Đông RADO 88 20g (Đỏ tím)
Hạt giống dền đỏ Rạng Đông RADO 88 20g (Đỏ tím)
15.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống dền 3 màu Trang Nông 50gHạt giống dền 3 màu Trang Nông 50g
Hạt giống dền 3 màu Trang Nông 50g
25.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống dưa hấu lai F1 Trang Nông TN 1090Hạt giống dưa hấu lai F1 Trang Nông TN 1090
Hạt giống dưa hấu lai F1 Trang Nông TN 1090
25.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống khổ qua lai F1 Rạng Đông RADO 09 2g (Xanh)Hạt giống khổ qua lai F1 Rạng Đông RADO 09 2g (Xanh)
Hạt giống khổ qua lai F1 Rạng Đông RADO 09 2g (Xanh)
20.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống tía tô Trang Nông TN 54 1g (Đỏ)Hạt giống tía tô Trang Nông TN 54 1g (Đỏ)
Hạt giống tía tô Trang Nông TN 54 1g (Đỏ)
15.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Phân bón Đầu Trâu Bình Điền Spray-3 PBĐTS-03 500mlPhân bón Đầu Trâu Bình Điền Spray-3 PBĐTS-03 500ml
Phân bón Đầu Trâu Bình Điền Spray-3 PBĐTS-03 500ml
40.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống xà lách dúng vàng Trang Nông TN 555 10g (Vàng)Hạt giống xà lách dúng vàng Trang Nông TN 555 10g (Vàng)
Hạt giống xà lách dúng vàng Trang Nông TN 555 10g (Vàng)
25.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống rau muống Trang Nông 100g (Xanh)Hạt giống rau muống Trang Nông 100g (Xanh)
Hạt giống rau muống Trang Nông 100g (Xanh)
18.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 3 lọ phân bón lá cao cấp Đầu Trâu 701 Bình Điền NPK 10-30-20 100gBộ 3 lọ phân bón lá cao cấp Đầu Trâu 701 Bình Điền NPK 10-30-20 100g
Bộ 3 lọ phân bón lá cao cấp Đầu Trâu 701 Bình Điền NPK 10-30-20 100g
80.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống hẹ Rạng Đông RADO 83 1g (Xanh)Hạt giống hẹ Rạng Đông RADO 83 1g (Xanh)
Hạt giống hẹ Rạng Đông RADO 83 1g (Xanh)
15.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thuốc kích thích ra rễ cực mạnh N3M 100gThuốc kích thích ra rễ cực mạnh N3M 100g
Thuốc kích thích ra rễ cực mạnh N3M 100g
35.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Phân bón lá cao cấp Đầu Trâu 501 Bình Điền NPK 30-15-10 100gPhân bón lá cao cấp Đầu Trâu 501 Bình Điền NPK 30-15-10 100g
Phân bón lá cao cấp Đầu Trâu 501 Bình Điền NPK 30-15-10 100g
30.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống củ dền Trang Nông TN 23 5g (Đỏ)Hạt giống củ dền Trang Nông TN 23 5g (Đỏ)
Hạt giống củ dền Trang Nông TN 23 5g (Đỏ)
25.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Phân bón Đầu Trâu Bình Điền Spray-2 PBĐTS-02 500mlPhân bón Đầu Trâu Bình Điền Spray-2 PBĐTS-02 500ml
Phân bón Đầu Trâu Bình Điền Spray-2 PBĐTS-02 500ml
40.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống rau quế Rạng Đông RADO 25 10g (Xanh)Hạt giống rau quế Rạng Đông RADO 25 10g (Xanh)
Hạt giống rau quế Rạng Đông RADO 25 10g (Xanh)
15.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 3 lọ phân bón lá cao cấp Đầu Trâu 501 Bình Điền NPK 30-15-10 100gBộ 3 lọ phân bón lá cao cấp Đầu Trâu 501 Bình Điền NPK 30-15-10 100g
Bộ 3 lọ phân bón lá cao cấp Đầu Trâu 501 Bình Điền NPK 30-15-10 100g
80.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ phân bón dành cho cây trồng Đầu Trâu Bình Điền KPBĐT-02Bộ phân bón dành cho cây trồng Đầu Trâu Bình Điền KPBĐT-02
Bộ phân bón dành cho cây trồng Đầu Trâu Bình Điền KPBĐT-02
105.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ phân bón lá hoa lan Đầu Trâu Bình Điền và Grow MoreBộ phân bón lá hoa lan Đầu Trâu Bình Điền và Grow More
Bộ phân bón lá hoa lan Đầu Trâu Bình Điền và Grow More
107.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ kit phân trùn quế Củ Chi dành cho hoa lan KTQCC-01Bộ kit phân trùn quế Củ Chi dành cho hoa lan KTQCC-01
Bộ kit phân trùn quế Củ Chi dành cho hoa lan KTQCC-01
140.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ phân bón lá Bình Điền Spray 1 2 3 + B1 Grow MoreBộ phân bón lá Bình Điền Spray 1 2 3 + B1 Grow More
Bộ phân bón lá Bình Điền Spray 1 2 3 + B1 Grow More
124.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kéo tỉa nhánh đầu nhọn Licota 17cm (Xanh dương)Kéo tỉa nhánh đầu nhọn Licota 17cm (Xanh dương)
Kéo tỉa nhánh đầu nhọn Licota 17cm (Xanh dương)
160.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy