text.skipToContent

Tất cả sản phẩm

Gối tròn hình mặt heo Hali 45 x 45 x 10 cm (Nhiều màu)Gối tròn hình mặt heo Hali 45 x 45 x 10 cm (Nhiều màu)
Gối tròn hình mặt heo Hali 45 x 45 x 10 cm (Nhiều màu)
159.000đ 198.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gối tròn hoạt hình miếng dưa hấu Hali 45 x 45 x 10 cm (Đỏ)Gối tròn hoạt hình miếng dưa hấu Hali 45 x 45 x 10 cm (Đỏ)
Gối tròn hoạt hình miếng dưa hấu Hali 45 x 45 x 10 cm (Đỏ)
159.000đ 198.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gối tròn hoạt hình Minion Hali 45 x 45 x 10 cm (Vàng)Gối tròn hoạt hình Minion Hali 45 x 45 x 10 cm (Vàng)
Gối tròn hoạt hình Minion Hali 45 x 45 x 10 cm (Vàng)
159.000đ 198.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gối tròn hoạt hình icon mặt hôn Hali 45 x 45 x 10 cm (Vàng)Gối tròn hoạt hình icon mặt hôn Hali 45 x 45 x 10 cm (Vàng)
Gối tròn hoạt hình icon mặt hôn Hali 45 x 45 x 10 cm (Vàng)
159.000đ 198.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gối tròn hoạt hình Totoro Hali 45 x 45 x 10 cm (Xám)Gối tròn hoạt hình Totoro Hali 45 x 45 x 10 cm (Xám)
Gối tròn hoạt hình Totoro Hali 45 x 45 x 10 cm (Xám)
159.000đ 198.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gối tròn hoạt hình Angry Bird Hali 45 x 45 x 10 cm (Đỏ)Gối tròn hoạt hình Angry Bird Hali 45 x 45 x 10 cm (Đỏ)
Gối tròn hoạt hình Angry Bird Hali 45 x 45 x 10 cm (Đỏ)
159.000đ 198.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gối kê cổ hình chú mèo Hali 30 x 35 x 5 cm (Đen)Gối kê cổ hình chú mèo Hali 30 x 35 x 5 cm (Đen)
Gối kê cổ hình chú mèo Hali 30 x 35 x 5 cm (Đen)
115.000đ 165.000đ
-30%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gối tròn hoạt hình mặt cười Hali 45 x 45 x 10 cm (Vàng)Gối tròn hoạt hình mặt cười Hali 45 x 45 x 10 cm (Vàng)
Gối tròn hoạt hình mặt cười Hali 45 x 45 x 10 cm (Vàng)
159.000đ 198.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gối kê cổ hình chú heo Hali 30 x 35 x 5 cm (Kem)Gối kê cổ hình chú heo Hali 30 x 35 x 5 cm (Kem)
Gối kê cổ hình chú heo Hali 30 x 35 x 5 cm (Kem)
115.000đ 165.000đ
-30%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gối tròn hoạt hình Pokemon Hali 45 x 45 x 10 cm (Vàng)Gối tròn hoạt hình Pokemon Hali 45 x 45 x 10 cm (Vàng)
Gối tròn hoạt hình Pokemon Hali 45 x 45 x 10 cm (Vàng)
159.000đ 198.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gối tròn hoạt hình trái dâu Hali 45 x 45 x 10 cm (Đỏ)Gối tròn hoạt hình trái dâu Hali 45 x 45 x 10 cm (Đỏ)
Gối tròn hoạt hình trái dâu Hali 45 x 45 x 10 cm (Đỏ)
159.000đ 198.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gối tròn hoạt hình Doraemon Hali 45 x 45 x 10 cm (Xanh dương)Gối tròn hoạt hình Doraemon Hali 45 x 45 x 10 cm (Xanh dương)
Gối tròn hoạt hình Doraemon Hali 45 x 45 x 10 cm (Xanh dương)
159.000đ 198.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo gối tựa lưng, gối kê cổ và bịt mắt Hali (Đỏ)Combo gối tựa lưng, gối kê cổ và bịt mắt Hali (Đỏ)
Combo gối tựa lưng, gối kê cổ và bịt mắt Hali (Đỏ)
115.000đ 220.000đ
-48%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo gối tựa lưng, gối kê cổ và bịt mắt Hali (Cam)Combo gối tựa lưng, gối kê cổ và bịt mắt Hali (Cam)
Combo gối tựa lưng, gối kê cổ và bịt mắt Hali (Cam)
115.000đ 220.000đ
-48%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo gối tựa lưng, gối kê cổ và bịt mắt Hali (Nâu nhạt)Combo gối tựa lưng, gối kê cổ và bịt mắt Hali (Nâu nhạt)
Combo gối tựa lưng, gối kê cổ và bịt mắt Hali (Nâu nhạt)
115.000đ 220.000đ
-48%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo gối tựa lưng, gối kê cổ và bịt mắt Hali (Đen)Combo gối tựa lưng, gối kê cổ và bịt mắt Hali (Đen)
Combo gối tựa lưng, gối kê cổ và bịt mắt Hali (Đen)
115.000đ 220.000đ
-48%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo gối tựa lưng, gối kê cổ và bịt mắt Hali (Hồng)Combo gối tựa lưng, gối kê cổ và bịt mắt Hali (Hồng)
Combo gối tựa lưng, gối kê cổ và bịt mắt Hali (Hồng)
115.000đ 220.000đ
-48%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo gối tựa lưng, gối kê cổ và bịt mắt Hali (Tím)Combo gối tựa lưng, gối kê cổ và bịt mắt Hali (Tím)
Combo gối tựa lưng, gối kê cổ và bịt mắt Hali (Tím)
115.000đ 220.000đ
-48%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo gối tựa lưng, gối kê cổ và bịt mắt Hali (Xanh biển)Combo gối tựa lưng, gối kê cổ và bịt mắt Hali (Xanh biển)
Combo gối tựa lưng, gối kê cổ và bịt mắt Hali (Xanh biển)
115.000đ 220.000đ
-48%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo gối tựa lưng, gối kê cổ và bịt mắt Hali (Xanh dương)Combo gối tựa lưng, gối kê cổ và bịt mắt Hali (Xanh dương)
Combo gối tựa lưng, gối kê cổ và bịt mắt Hali (Xanh dương)
115.000đ 220.000đ
-48%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo gối tựa lưng, gối kê cổ và bịt mắt Hali (Xanh lá cây)Combo gối tựa lưng, gối kê cổ và bịt mắt Hali (Xanh lá cây)
Combo gối tựa lưng, gối kê cổ và bịt mắt Hali (Xanh lá cây)
115.000đ 220.000đ
-48%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo gối tựa lưng, gối kê cổ và bịt mắt Hali (Vàng)Combo gối tựa lưng, gối kê cổ và bịt mắt Hali (Vàng)
Combo gối tựa lưng, gối kê cổ và bịt mắt Hali (Vàng)
115.000đ 220.000đ
-48%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế lười Kim tự tháp Hali KTTM-015 130 x 100 x 100 cm (Vàng)Ghế lười Kim tự tháp Hali KTTM-015 130 x 100 x 100 cm (Vàng)
Ghế lười Kim tự tháp Hali KTTM-015 130 x 100 x 100 cm (Vàng)
1.056.000đ 1.320.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gối kê cổ Hali GDC03 30 x 35 x 10 cm (Nâu)Gối kê cổ Hali GDC03 30 x 35 x 10 cm (Nâu)
Gối kê cổ Hali GDC03 30 x 35 x 10 cm (Nâu)
99.000đ 143.000đ
-31%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gối kê cổ Hali GDC12 30 x 35 x 10 cm (Xanh lá)Gối kê cổ Hali GDC12 30 x 35 x 10 cm (Xanh lá)
Gối kê cổ Hali GDC12 30 x 35 x 10 cm (Xanh lá)
99.000đ 143.000đ
-31%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế lười hình giọt nước Hali GNS-0418HQ 60 x 40 cm (Hồng dâu)Ghế lười hình giọt nước Hali GNS-0418HQ 60 x 40 cm (Hồng dâu)
Ghế lười hình giọt nước Hali GNS-0418HQ 60 x 40 cm (Hồng dâu)
704.000đ 880.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nệm thú bông Hali Gấu Pooh có mền 140 x 160 cm (Nâu)Nệm thú bông Hali Gấu Pooh có mền 140 x 160 cm (Nâu)
Nệm thú bông Hali Gấu Pooh có mền 140 x 160 cm (Nâu)
2.445.200đ 2.717.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế lười hình quả lê Hali QLM03-15 60 x 50 cm (Vàng)Ghế lười hình quả lê Hali QLM03-15 60 x 50 cm (Vàng)
Ghế lười hình quả lê Hali QLM03-15 60 x 50 cm (Vàng)
792.000đ 990.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế lười hình dưa hấu Hali DHM-1804 90 x 40 cm (Đỏ)Ghế lười hình dưa hấu Hali DHM-1804 90 x 40 cm (Đỏ)
Ghế lười hình dưa hấu Hali DHM-1804 90 x 40 cm (Đỏ)
1.122.000đ 1.320.000đ
-15%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế lười hình hộp Hali HOP45-1017 45 x 45 cm (Tím)Ghế lười hình hộp Hali HOP45-1017 45 x 45 cm (Tím)
Ghế lười hình hộp Hali HOP45-1017 45 x 45 cm (Tím)
440.000đ 550.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nệm thú bông Hali Đôrêmon có mền 140 x 180 cm (Xanh dương )Nệm thú bông Hali Đôrêmon có mền 140 x 180 cm (Xanh dương )
Nệm thú bông Hali Đôrêmon có mền 140 x 180 cm (Xanh dương )
2.752.000đ 3.058.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gối kê cổ Hali GDC08 30 x 35 x 10 cm (Tím)Gối kê cổ Hali GDC08 30 x 35 x 10 cm (Tím)
Gối kê cổ Hali GDC08 30 x 35 x 10 cm (Tím)
99.000đ 143.000đ
-31%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế lười hình trứng Hali GTM-0408 120 x 40 cm (Xanh ngọc)Ghế lười hình trứng Hali GTM-0408 120 x 40 cm (Xanh ngọc)
Ghế lười hình trứng Hali GTM-0408 120 x 40 cm (Xanh ngọc)
1.584.000đ 1.760.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế sofa lưng tựa liền Hali SL150-0718 150 x 70 x 35 cm (Đỏ)Ghế sofa lưng tựa liền Hali SL150-0718 150 x 70 x 35 cm (Đỏ)
Ghế sofa lưng tựa liền Hali SL150-0718 150 x 70 x 35 cm (Đỏ)
2.574.000đ 2.860.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế sofa mini Hali SL70-006 70 x 70 x 30 cm (Hoa hồng)Ghế sofa mini Hali SL70-006 70 x 70 x 30 cm (Hoa hồng)
Ghế sofa mini Hali SL70-006 70 x 70 x 30 cm (Hoa hồng)
1.045.000đ 1.100.000đ
-5%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế lười hình trái tim Hali TIS-011 60 x 30 cm (Hoa hồng)Ghế lười hình trái tim Hali TIS-011 60 x 30 cm (Hoa hồng)
Ghế lười hình trái tim Hali TIS-011 60 x 30 cm (Hoa hồng)
528.000đ 660.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gối kê cổ Hali GDC02 30 x 35 x 10 cm (Hồng sen)Gối kê cổ Hali GDC02 30 x 35 x 10 cm (Hồng sen)
Gối kê cổ Hali GDC02 30 x 35 x 10 cm (Hồng sen)
99.000đ 143.000đ
-31%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế sofa lưng tựa liền Hali SL120-0718 120 x 70 x 30 cm (Đỏ)Ghế sofa lưng tựa liền Hali SL120-0718 120 x 70 x 30 cm (Đỏ)
Ghế sofa lưng tựa liền Hali SL120-0718 120 x 70 x 30 cm (Đỏ)
1.980.000đ 2.420.000đ
-18%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gối kê cổ Hali GDC11 30 x 35 x 10 cm (Xanh dương)Gối kê cổ Hali GDC11 30 x 35 x 10 cm (Xanh dương)
Gối kê cổ Hali GDC11 30 x 35 x 10 cm (Xanh dương)
99.000đ 143.000đ
-31%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gối kê cổ Hali GDC01 30 x 35 x 10 cm (Cam)Gối kê cổ Hali GDC01 30 x 35 x 10 cm (Cam)
Gối kê cổ Hali GDC01 30 x 35 x 10 cm (Cam)
99.000đ 143.000đ
-31%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nệm thú bông Hali Cún hồng có mền 120 x 200 cm (Hồng)Nệm thú bông Hali Cún hồng có mền 120 x 200 cm (Hồng)
Nệm thú bông Hali Cún hồng có mền 120 x 200 cm (Hồng)
2.880.900đ 3.201.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gối kê cổ Hali GDC09 30 x 35 x 10 cm (Vàng)Gối kê cổ Hali GDC09 30 x 35 x 10 cm (Vàng)
Gối kê cổ Hali GDC09 30 x 35 x 10 cm (Vàng)
99.000đ 143.000đ
-31%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gối kê cổ Hali GDC10 30 x 35 x 10 cm (Xám)Gối kê cổ Hali GDC10 30 x 35 x 10 cm (Xám)
Gối kê cổ Hali GDC10 30 x 35 x 10 cm (Xám)
99.000đ 143.000đ
-31%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gối kê cổ Hali GDC07 30 x 35 x 10 cm (Đỏ)Gối kê cổ Hali GDC07 30 x 35 x 10 cm (Đỏ)
Gối kê cổ Hali GDC07 30 x 35 x 10 cm (Đỏ)
99.000đ 143.000đ
-31%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gối kê cổ Hali GDC05 30 x 35 x 10 cm (Xanh da trời)Gối kê cổ Hali GDC05 30 x 35 x 10 cm (Xanh da trời)
Gối kê cổ Hali GDC05 30 x 35 x 10 cm (Xanh da trời)
99.000đ 143.000đ
-31%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế lười chơi game Hali GAM-001 90 x 70 x 25 (55) cm (Nâu)Ghế lười chơi game Hali GAM-001 90 x 70 x 25 (55) cm (Nâu)
Ghế lười chơi game Hali GAM-001 90 x 70 x 25 (55) cm (Nâu)
792.000đ 990.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế lười chơi game Hali GAM-0915HQ 90 x 70 x 25 (55) cm (Vàng)Ghế lười chơi game Hali GAM-0915HQ 90 x 70 x 25 (55) cm (Vàng)
Ghế lười chơi game Hali GAM-0915HQ 90 x 70 x 25 (55) cm (Vàng)
1.089.000đ 1.210.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gối kê cổ Hali GDC04 30 x 35 x 10 cm (Nâu đậm)Gối kê cổ Hali GDC04 30 x 35 x 10 cm (Nâu đậm)
Gối kê cổ Hali GDC04 30 x 35 x 10 cm (Nâu đậm)
99.000đ 143.000đ
-31%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Gối kê cổ Hali GDC06 30 x 35 x 10 cm (Đen)Gối kê cổ Hali GDC06 30 x 35 x 10 cm (Đen)
Gối kê cổ Hali GDC06 30 x 35 x 10 cm (Đen)
99.000đ 143.000đ
-31%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy