text.skipToContent

Tất cả sản phẩm

Bộ combo hộp cơm 2 ngăn HC001 và khay thực phẩm nhỏ 006 Tashing Bộ combo hộp cơm 2 ngăn HC001 và khay thực phẩm nhỏ 006 Tashing
Bộ combo hộp cơm 2 ngăn HC001 và khay thực phẩm nhỏ 006 Tashing
49.000đ 66.000đ
-26%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo 5 ghế nhựa đồng tiền may mắn Tashing 34 x 45 x 34 cm (Kem) Combo 5 ghế nhựa đồng tiền may mắn Tashing 34 x 45 x 34 cm (Kem)
Combo 5 ghế nhựa đồng tiền may mắn Tashing 34 x 45 x 34 cm (Kem)
690.000đ 990.000đ
-30%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Túi đựng rác dạng cuộn có lõi Tashing 43 x 56 cm (Đen) Túi đựng rác dạng cuộn có lõi Tashing 43 x 56 cm (Đen)
Túi đựng rác dạng cuộn có lõi Tashing 43 x 56 cm (Đen)
37.000đ 50.000đ
-26%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Túi đựng rác dạng cuộn có lõi Tashing 65 x 80 cm (Cam) Túi đựng rác dạng cuộn có lõi Tashing 65 x 80 cm (Cam)
Túi đựng rác dạng cuộn có lõi Tashing 65 x 80 cm (Cam)
37.000đ 50.000đ
-26%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Túi đựng rác trung dạng cuộn không lõi Tashing 55 x 65 cm (Đen) Túi đựng rác trung dạng cuộn không lõi Tashing 55 x 65 cm (Đen)
Túi đựng rác trung dạng cuộn không lõi Tashing 55 x 65 cm (Đen)
71.000đ 95.000đ
-25%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Túi đựng rác dạng cuộn có lõi Tashing 65 x 80 cm (Đen) Túi đựng rác dạng cuộn có lõi Tashing 65 x 80 cm (Đen)
Túi đựng rác dạng cuộn có lõi Tashing 65 x 80 cm (Đen)
37.000đ 50.000đ
-26%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Túi đựng rác dạng cuộn có lõi Tashing 53 x 63 cm (Vàng) Túi đựng rác dạng cuộn có lõi Tashing 53 x 63 cm (Vàng)
Túi đựng rác dạng cuộn có lõi Tashing 53 x 63 cm (Vàng)
37.000đ 50.000đ
-26%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ky rác cán xếp Tashing KRCX (Xanh dương) Ky rác cán xếp Tashing KRCX (Xanh dương)
Ky rác cán xếp Tashing KRCX (Xanh dương)
23.000đ 31.000đ
-26%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Túi đựng rác dạng cuộn có lõi Tashing 53 x 63 cm (Đen) Túi đựng rác dạng cuộn có lõi Tashing 53 x 63 cm (Đen)
Túi đựng rác dạng cuộn có lõi Tashing 53 x 63 cm (Đen)
37.000đ 50.000đ
-26%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Túi đựng rác đại dạng cuộn không lõi Tashing 64 x 78 cm (Đen) Túi đựng rác đại dạng cuộn không lõi Tashing 64 x 78 cm (Đen)
Túi đựng rác đại dạng cuộn không lõi Tashing 64 x 78 cm (Đen)
71.000đ 95.000đ
-25%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Túi đựng rác dạng cuộn có lõi Tashing 53 x 63 cm (Xanh dương) Túi đựng rác dạng cuộn có lõi Tashing 53 x 63 cm (Xanh dương)
Túi đựng rác dạng cuộn có lõi Tashing 53 x 63 cm (Xanh dương)
37.000đ 50.000đ
-26%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Túi đựng rác dạng cuộn không lõi Tashing 44 x 56 cm (Nhiều màu) Túi đựng rác dạng cuộn không lõi Tashing 44 x 56 cm (Nhiều màu)
Túi đựng rác dạng cuộn không lõi Tashing 44 x 56 cm (Nhiều màu)
71.000đ 95.000đ
-25%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Túi đựng rác dạng cuộn không lõi Tashing 44 x 56 cm (Nhiều màu) Túi đựng rác dạng cuộn không lõi Tashing 44 x 56 cm (Nhiều màu)
Túi đựng rác dạng cuộn không lõi Tashing 44 x 56 cm (Nhiều màu)
71.000đ 95.000đ
-25%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Túi đựng rác dạng cuộn không lõi Tashing 55 x 65 cm (Nhiều màu) Túi đựng rác dạng cuộn không lõi Tashing 55 x 65 cm (Nhiều màu)
Túi đựng rác dạng cuộn không lõi Tashing 55 x 65 cm (Nhiều màu)
71.000đ 95.000đ
-25%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Túi đựng rác dạng cuộn có lõi Tashing 43 x 56 cm (Đỏ) Túi đựng rác dạng cuộn có lõi Tashing 43 x 56 cm (Đỏ)
Túi đựng rác dạng cuộn có lõi Tashing 43 x 56 cm (Đỏ)
37.000đ 50.000đ
-26%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Túi đựng rác dạng cuộn có lõi Tashing 63 x 72 cm (Đen) Túi đựng rác dạng cuộn có lõi Tashing 63 x 72 cm (Đen)
Túi đựng rác dạng cuộn có lõi Tashing 63 x 72 cm (Đen)
37.000đ 50.000đ
-26%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo 2 ghế nhựa đồng tiền may mắn Tashing 34 x 45 x 34 cm (Xanh dương) Combo 2 ghế nhựa đồng tiền may mắn Tashing 34 x 45 x 34 cm (Xanh dương)
Combo 2 ghế nhựa đồng tiền may mắn Tashing 34 x 45 x 34 cm (Xanh dương)
138.000đ 198.000đ
-30%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo 3 ghế nhựa đồng tiền may mắn Tashing 34 x 45 x 34 cm (Kem) Combo 3 ghế nhựa đồng tiền may mắn Tashing 34 x 45 x 34 cm (Kem)
Combo 3 ghế nhựa đồng tiền may mắn Tashing 34 x 45 x 34 cm (Kem)
207.000đ 297.000đ
-30%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ghế nhựa đồng tiền may mắn Tashing 34 x 45 x 34 cm (Xanh dương) Ghế nhựa đồng tiền may mắn Tashing 34 x 45 x 34 cm (Xanh dương)
Ghế nhựa đồng tiền may mắn Tashing 34 x 45 x 34 cm (Xanh dương)
69.000đ 99.000đ
-30%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo 4 ghế nhựa đồng tiền may mắn Tashing 34 x 45 x 34 cm (Xanh dương) Combo 4 ghế nhựa đồng tiền may mắn Tashing 34 x 45 x 34 cm (Xanh dương)
Combo 4 ghế nhựa đồng tiền may mắn Tashing 34 x 45 x 34 cm (Xanh dương)
276.000đ 396.000đ
-30%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo 5 ghế nhựa đồng tiền may mắn Tashing 34 x 45 x 34 cm (Đỏ) Combo 5 ghế nhựa đồng tiền may mắn Tashing 34 x 45 x 34 cm (Đỏ)
Combo 5 ghế nhựa đồng tiền may mắn Tashing 34 x 45 x 34 cm (Đỏ)
345.000đ 495.000đ
-30%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thùng trong 2 quai đại Tashing TTD (Trắng đục) Thùng trong 2 quai đại Tashing TTD (Trắng đục)
Thùng trong 2 quai đại Tashing TTD (Trắng đục)
118.000đ 158.000đ
-25%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thùng trong đa năng nhỏ Tashing TBXN 15L 36 x 26 x 15 cm (Trắng đục) - Tặng một rổ sen Thùng trong đa năng nhỏ Tashing TBXN 15L 36 x 26 x 15 cm (Trắng đục) - Tặng một rổ sen
Thùng trong đa năng nhỏ Tashing TBXN 15L 36 x 26 x 15 cm (Trắng đục) - Tặng một rổ sen
81.000đ 108.000đ
-25%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Rổ sen trung Tashing RST Rổ sen trung Tashing RST
Rổ sen trung Tashing RST
13.000đ 18.000đ
-28%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xô không nắp Tashing X20 20L Xô không nắp Tashing X20 20L
Xô không nắp Tashing X20 20L
53.000đ 71.000đ
-25%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thau rổ nhựa đôi Tashing R-360 Thau rổ nhựa đôi Tashing R-360
Thau rổ nhựa đôi Tashing R-360
35.000đ 47.000đ
-26%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thau rổ nhựa đôi Tashing R-250 Thau rổ nhựa đôi Tashing R-250
Thau rổ nhựa đôi Tashing R-250
18.000đ 24.000đ
-25%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thau rổ nhựa đôi Tashing R-320 Thau rổ nhựa đôi Tashing R-320
Thau rổ nhựa đôi Tashing R-320
31.000đ 42.000đ
-26%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xô kèm nắp có chốt cài Tashing XN14 14L Xô kèm nắp có chốt cài Tashing XN14 14L
Xô kèm nắp có chốt cài Tashing XN14 14L
45.000đ 60.000đ
-25%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hộp thực phẩm Tashing	H09 3.2L Hộp thực phẩm Tashing	H09 3.2L
Hộp thực phẩm Tashing H09 3.2L
24.000đ 32.000đ
-25%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Rổ nhựa Tashing R 400 Rổ nhựa Tashing R 400
Rổ nhựa Tashing R 400
15.000đ 20.000đ
-25%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu hoa trơn Tashing CHTR Chậu hoa trơn Tashing CHTR
Chậu hoa trơn Tashing CHTR
8.000đ 11.000đ
-27%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xô kèm nắp có chốt cài Tashing XN4 4L Xô kèm nắp có chốt cài Tashing XN4 4L
Xô kèm nắp có chốt cài Tashing XN4 4L
19.000đ 26.000đ
-27%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thùng trong 2 quai trung Tashing TTT (Trắng đục) Thùng trong 2 quai trung Tashing TTT (Trắng đục)
Thùng trong 2 quai trung Tashing TTT (Trắng đục)
74.000đ 99.000đ
-25%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ca nước sọc tròn Tashing C-009 2L Ca nước sọc tròn Tashing C-009 2L
Ca nước sọc tròn Tashing C-009 2L
16.000đ 22.000đ
-27%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thùng trong đa năng trung Tashing TBXT 30L 42 x 31 x 16,5 cm (Trắng đục) - Tặng một rổ sen Thùng trong đa năng trung Tashing TBXT 30L 42 x 31 x 16,5 cm (Trắng đục) - Tặng một rổ sen
Thùng trong đa năng trung Tashing TBXT 30L 42 x 31 x 16,5 cm (Trắng đục) - Tặng một rổ sen
110.000đ 147.000đ
-25%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu hoa đại Tashing CH-003 Chậu hoa đại Tashing CH-003
Chậu hoa đại Tashing CH-003
15.000đ 20.000đ
-25%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xô không nắp Tashing X14 14L Xô không nắp Tashing X14 14L
Xô không nắp Tashing X14 14L
34.000đ 46.000đ
-26%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thố tròn	Tashing TT (Trắng) Thố tròn	Tashing TT (Trắng)
Thố tròn Tashing TT (Trắng)
16.000đ 22.000đ
-27%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hộp thực phẩm Tashing H11 6.5L Hộp thực phẩm Tashing H11 6.5L
Hộp thực phẩm Tashing H11 6.5L
42.000đ 56.000đ
-25%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xô không nắp Tashing X12 12L Xô không nắp Tashing X12 12L
Xô không nắp Tashing X12 12L
30.000đ 40.000đ
-25%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ combo ống đũa và dụng cụ nhúng bánh tráng Tashing Bộ combo ống đũa và dụng cụ nhúng bánh tráng Tashing
Bộ combo ống đũa và dụng cụ nhúng bánh tráng Tashing
58.000đ 78.000đ
-26%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Kệ đa dụng Tashing K-006 15 x 43 cm (Trắng) Kệ đa dụng Tashing K-006 15 x 43 cm (Trắng)
Kệ đa dụng Tashing K-006 15 x 43 cm (Trắng)
32.000đ 43.000đ
-26%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xô kèm nắp có chốt cài Tashing XN12 12L Xô kèm nắp có chốt cài Tashing XN12 12L
Xô kèm nắp có chốt cài Tashing XN12 12L
40.000đ 54.000đ
-26%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Túi đựng thực phẩm Tashing 20 x 30 cm Túi đựng thực phẩm Tashing 20 x 30 cm
Túi đựng thực phẩm Tashing 20 x 30 cm
83.000đ 111.000đ
-25%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Túi đựng thực phẩm Tashing 30 x 45 cm Túi đựng thực phẩm Tashing 30 x 45 cm
Túi đựng thực phẩm Tashing 30 x 45 cm
83.000đ 111.000đ
-25%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xô không nắp Tashing X4 4L Xô không nắp Tashing X4 4L
Xô không nắp Tashing X4 4L
14.000đ 19.000đ
-26%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dụng cụ nhúng bánh tráng Tashing BT (Trắng) Dụng cụ nhúng bánh tráng Tashing BT (Trắng)
Dụng cụ nhúng bánh tráng Tashing BT (Trắng)
45.000đ 60.000đ
-25%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Rổ đôi chữ nhật Tashing RD3545 35 x 45 cm (Đỏ) Rổ đôi chữ nhật Tashing RD3545 35 x 45 cm (Đỏ)
Rổ đôi chữ nhật Tashing RD3545 35 x 45 cm (Đỏ)
71.000đ 95.000đ
-25%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Túi đựng thực phẩm Tashing 25 x 35 cm Túi đựng thực phẩm Tashing 25 x 35 cm
Túi đựng thực phẩm Tashing 25 x 35 cm
83.000đ 111.000đ
-25%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ combo vắt cam VC và ca nước mỏ vịt C-008 Tashing Bộ combo vắt cam VC và ca nước mỏ vịt C-008 Tashing
Bộ combo vắt cam VC và ca nước mỏ vịt C-008 Tashing
50.000đ 67.000đ
-25%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thùng trong 2 quai nhỏ Tashing TTN (Trắng đục) Thùng trong 2 quai nhỏ Tashing TTN (Trắng đục)
Thùng trong 2 quai nhỏ Tashing TTN (Trắng đục)
56.000đ 75.000đ
-25%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu hoa nhỏ Tashing CH-001 Chậu hoa nhỏ Tashing CH-001
Chậu hoa nhỏ Tashing CH-001
10.000đ 14.000đ
-29%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xô kèm nắp có chốt cài Tashing XN16 16L Xô kèm nắp có chốt cài Tashing XN16 16L
Xô kèm nắp có chốt cài Tashing XN16 16L
56.000đ 75.000đ
-25%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xô không nắp Tashing X16 16L Xô không nắp Tashing X16 16L
Xô không nắp Tashing X16 16L
44.000đ 59.000đ
-25%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Rổ nhựa Tashing R 380 Rổ nhựa Tashing R 380
Rổ nhựa Tashing R 380
17.000đ 23.000đ
-26%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hộp khăn giấy	Tashing HG Hộp khăn giấy	Tashing HG
Hộp khăn giấy Tashing HG
12.000đ 16.000đ
-25%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ combo rổ đôi oval 002, dĩa đôi lá DL001 và thố đôi TT 002 Tashing Bộ combo rổ đôi oval 002, dĩa đôi lá DL001 và thố đôi TT 002 Tashing
Bộ combo rổ đôi oval 002, dĩa đôi lá DL001 và thố đôi TT 002 Tashing
63.000đ 84.000đ
-25%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ combo chậu hoa nhỏ CHN, chậu hoa trung CHT, chậu hoa đại CHD và bình tưới hoa BTH Tashing Bộ combo chậu hoa nhỏ CHN, chậu hoa trung CHT, chậu hoa đại CHD và bình tưới hoa BTH Tashing
Bộ combo chậu hoa nhỏ CHN, chậu hoa trung CHT, chậu hoa đại CHD và bình tưới hoa BTH Tashing
61.000đ 82.000đ
-26%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Rổ nhựa Tashing R 420 Rổ nhựa Tashing R 420
Rổ nhựa Tashing R 420
20.000đ 27.000đ
-26%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy