text.skipToContent

Tất cả sản phẩm

Chậu nhựa Phương Nam 30 x 30 cm (Hồng)Chậu nhựa Phương Nam 30 x 30 cm (Hồng)
Chậu nhựa Phương Nam 30 x 30 cm (Hồng)
70.000đ 87.500đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu rau răm Phương Nam 20 - 30 cmChậu rau răm Phương Nam 20 - 30 cm
Chậu rau răm Phương Nam 20 - 30 cm
30.000đ 37.500đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Phân bón lá vitamin B-1 Grow More GMV-B1 100mlPhân bón lá vitamin B-1 Grow More GMV-B1 100ml
Phân bón lá vitamin B-1 Grow More GMV-B1 100ml
22.000đ 27.500đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu nhựa treo Phương Nam 20 x 14 cm (Nâu)Chậu nhựa treo Phương Nam 20 x 14 cm (Nâu)
Chậu nhựa treo Phương Nam 20 x 14 cm (Nâu)
15.000đ 18.700đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu cây vạn lộc Phương Nam 30cmChậu cây vạn lộc Phương Nam 30cm
Chậu cây vạn lộc Phương Nam 30cm
192.000đ 240.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống bầu sao Phú Nông 1gHạt giống bầu sao Phú Nông 1g
Hạt giống bầu sao Phú Nông 1g
15.000đ 18.700đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu thủy tinh tròn miệng cắt Phương Nam 19 x 19 cm (Trong suốt)Chậu thủy tinh tròn miệng cắt Phương Nam 19 x 19 cm (Trong suốt)
Chậu thủy tinh tròn miệng cắt Phương Nam 19 x 19 cm (Trong suốt)
120.000đ 150.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống đậu rồng cao sản Phú Nông 10gHạt giống đậu rồng cao sản Phú Nông 10g
Hạt giống đậu rồng cao sản Phú Nông 10g
15.000đ 18.700đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu nhựa tròn Phương Nam 36 x 23 cm (Đỏ)Chậu nhựa tròn Phương Nam 36 x 23 cm (Đỏ)
Chậu nhựa tròn Phương Nam 36 x 23 cm (Đỏ)
60.000đ 75.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu nhựa vuông Phương Nam 48 x 48 x 38 cm (Nâu)Chậu nhựa vuông Phương Nam 48 x 48 x 38 cm (Nâu)
Chậu nhựa vuông Phương Nam 48 x 48 x 38 cm (Nâu)
180.000đ 225.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu cây Lan tim Phương Nam 20 - 30 cmChậu cây Lan tim Phương Nam 20 - 30 cm
Chậu cây Lan tim Phương Nam 20 - 30 cm
180.000đ 225.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu cây chanh Thái (Chanh lá số 8) Phương Nam 40 - 50 cmChậu cây chanh Thái (Chanh lá số 8) Phương Nam 40 - 50 cm
Chậu cây chanh Thái (Chanh lá số 8) Phương Nam 40 - 50 cm
120.000đ 150.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu nhựa tròn Phương Nam 36 x 23 cm (Trắng)Chậu nhựa tròn Phương Nam 36 x 23 cm (Trắng)
Chậu nhựa tròn Phương Nam 36 x 23 cm (Trắng)
60.000đ 75.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu nhựa vuông Phương Nam 48 x 48 x 38 cm (Đỏ)Chậu nhựa vuông Phương Nam 48 x 48 x 38 cm (Đỏ)
Chậu nhựa vuông Phương Nam 48 x 48 x 38 cm (Đỏ)
180.000đ 225.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Phân bón lá Grow More 30-10-10+TE 100gPhân bón lá Grow More 30-10-10+TE 100g
Phân bón lá Grow More 30-10-10+TE 100g
23.000đ 28.700đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu nhựa tròn Phương Nam 36 x 23 cm (Nâu)Chậu nhựa tròn Phương Nam 36 x 23 cm (Nâu)
Chậu nhựa tròn Phương Nam 36 x 23 cm (Nâu)
60.000đ 75.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu thủy tinh phễu Phương Nam 8 x 50 cm (Trong suốt)Chậu thủy tinh phễu Phương Nam 8 x 50 cm (Trong suốt)
Chậu thủy tinh phễu Phương Nam 8 x 50 cm (Trong suốt)
180.000đ 225.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống ngò gai Phú Nông 5gHạt giống ngò gai Phú Nông 5g
Hạt giống ngò gai Phú Nông 5g
15.000đ 18.700đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dung dịch trồng thủy canh - Cây kiểng Gwall Hydro Deco 100mlDung dịch trồng thủy canh - Cây kiểng Gwall Hydro Deco 100ml
Dung dịch trồng thủy canh - Cây kiểng Gwall Hydro Deco 100ml
20.000đ 25.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu cây ngọc ngân Phương Nam 25cmChậu cây ngọc ngân Phương Nam 25cm
Chậu cây ngọc ngân Phương Nam 25cm
180.000đ 225.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu nhựa treo Phương Nam 20 x 14 cm (Xanh lá cây)Chậu nhựa treo Phương Nam 20 x 14 cm (Xanh lá cây)
Chậu nhựa treo Phương Nam 20 x 14 cm (Xanh lá cây)
15.000đ 18.700đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu cây cau Hawai Phương Nam 80 - 100 cmChậu cây cau Hawai Phương Nam 80 - 100 cm
Chậu cây cau Hawai Phương Nam 80 - 100 cm
660.000đ 825.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu ốp tường bằng sắt Phương Nam 39 x 20 x 23 cm (Trắng)Chậu ốp tường bằng sắt Phương Nam 39 x 20 x 23 cm (Trắng)
Chậu ốp tường bằng sắt Phương Nam 39 x 20 x 23 cm (Trắng)
70.000đ 87.500đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống cải nhíp Chánh Nông 20gHạt giống cải nhíp Chánh Nông 20g
Hạt giống cải nhíp Chánh Nông 20g
20.000đ 25.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu cây thiết mộc lan Phương Nam 80 - 90 cmChậu cây thiết mộc lan Phương Nam 80 - 90 cm
Chậu cây thiết mộc lan Phương Nam 80 - 90 cm
660.000đ 825.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu cây Lan dollar Phương Nam 20 - 30 cmChậu cây Lan dollar Phương Nam 20 - 30 cm
Chậu cây Lan dollar Phương Nam 20 - 30 cm
180.000đ 225.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu sắt treo Phương Nam 30 x 21 cm (Trắng)Chậu sắt treo Phương Nam 30 x 21 cm (Trắng)
Chậu sắt treo Phương Nam 30 x 21 cm (Trắng)
80.000đ 100.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu cây bạch mã hoàng tử Phương Nam 80 - 100 cmChậu cây bạch mã hoàng tử Phương Nam 80 - 100 cm
Chậu cây bạch mã hoàng tử Phương Nam 80 - 100 cm
600.000đ 750.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Phân bón lá ra rễ cực mạnh Cây Cuốc Vàng 20gPhân bón lá ra rễ cực mạnh Cây Cuốc Vàng 20g
Phân bón lá ra rễ cực mạnh Cây Cuốc Vàng 20g
15.000đ 18.700đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu lan hồ điệp 3 cành Phương Nam 50cmChậu lan hồ điệp 3 cành Phương Nam 50cm
Chậu lan hồ điệp 3 cành Phương Nam 50cm
966.000đ 1.207.500đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu thủy tinh vuông Phương Nam 12 x 40 cm (Trong suốt)Chậu thủy tinh vuông Phương Nam 12 x 40 cm (Trong suốt)
Chậu thủy tinh vuông Phương Nam 12 x 40 cm (Trong suốt)
276.000đ 345.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống bí đỏ OP Chánh Nông 20gHạt giống bí đỏ OP Chánh Nông 20g
Hạt giống bí đỏ OP Chánh Nông 20g
15.000đ 18.700đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu cây phát tài Đài Loan 3 tầng Phương Nam 15cmChậu cây phát tài Đài Loan 3 tầng Phương Nam 15cm
Chậu cây phát tài Đài Loan 3 tầng Phương Nam 15cm
95.000đ 118.700đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống cải bẹ dún Chánh Nông 20gHạt giống cải bẹ dún Chánh Nông 20g
Hạt giống cải bẹ dún Chánh Nông 20g
12.000đ 15.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu nhựa oval Phương Nam 48 x 38 x 16 cm (Nâu)Chậu nhựa oval Phương Nam 48 x 38 x 16 cm (Nâu)
Chậu nhựa oval Phương Nam 48 x 38 x 16 cm (Nâu)
60.000đ 75.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu nhựa oval Phương Nam 36 x 29 x 12 cm (Đỏ)Chậu nhựa oval Phương Nam 36 x 29 x 12 cm (Đỏ)
Chậu nhựa oval Phương Nam 36 x 29 x 12 cm (Đỏ)
40.000đ 50.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu thủy tinh tròn miệng bèo Phương Nam 28 x 25 cm (Trong suốt)Chậu thủy tinh tròn miệng bèo Phương Nam 28 x 25 cm (Trong suốt)
Chậu thủy tinh tròn miệng bèo Phương Nam 28 x 25 cm (Trong suốt)
180.000đ 225.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống rau muống Chánh Nông 1kgHạt giống rau muống Chánh Nông 1kg
Hạt giống rau muống Chánh Nông 1kg
80.000đ 100.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu bonsai oval Phương Nam 15 x 18 x 6 cm (Nâu)Chậu bonsai oval Phương Nam 15 x 18 x 6 cm (Nâu)
Chậu bonsai oval Phương Nam 15 x 18 x 6 cm (Nâu)
120.000đ 150.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Phân bón lá Grow More 15-30-15+TE 100gPhân bón lá Grow More 15-30-15+TE 100g
Phân bón lá Grow More 15-30-15+TE 100g
23.000đ 28.700đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống rau muống mầm Phú Nông 160gHạt giống rau muống mầm Phú Nông 160g
Hạt giống rau muống mầm Phú Nông 160g
24.000đ 30.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu dài nhựa Phương Nam 70 x 25 x 20 cm (Trắng)Chậu dài nhựa Phương Nam 70 x 25 x 20 cm (Trắng)
Chậu dài nhựa Phương Nam 70 x 25 x 20 cm (Trắng)
95.000đ 118.700đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống xà lách cao sản dún vàng Chánh Nông 10gHạt giống xà lách cao sản dún vàng Chánh Nông 10g
Hạt giống xà lách cao sản dún vàng Chánh Nông 10g
12.000đ 15.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu sắt treo Phương Nam 25 x 17 cm (Đen)Chậu sắt treo Phương Nam 25 x 17 cm (Đen)
Chậu sắt treo Phương Nam 25 x 17 cm (Đen)
70.000đ 87.500đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu nhựa Phương Nam 30 x 30 cm (Nâu)Chậu nhựa Phương Nam 30 x 30 cm (Nâu)
Chậu nhựa Phương Nam 30 x 30 cm (Nâu)
70.000đ 87.500đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống xà lách Lollo Rossa Phú Nông 2gHạt giống xà lách Lollo Rossa Phú Nông 2g
Hạt giống xà lách Lollo Rossa Phú Nông 2g
15.000đ 18.700đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu cây trường sinh Phương Nam 40cmChậu cây trường sinh Phương Nam 40cm
Chậu cây trường sinh Phương Nam 40cm
250.000đ 312.500đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống củ cải trắng Phú Nông 20gHạt giống củ cải trắng Phú Nông 20g
Hạt giống củ cải trắng Phú Nông 20g
12.000đ 15.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu nhựa treo Phương Nam 20 x 14 cm (Cam)Chậu nhựa treo Phương Nam 20 x 14 cm (Cam)
Chậu nhựa treo Phương Nam 20 x 14 cm (Cam)
15.000đ 18.700đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống bầu hồ lô Phú Nông 1gHạt giống bầu hồ lô Phú Nông 1g
Hạt giống bầu hồ lô Phú Nông 1g
15.000đ 18.700đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Phân túi lọc 4-8-8+TE Gia Hân Flower & Bloom 400gPhân túi lọc 4-8-8+TE Gia Hân Flower & Bloom 400g
Phân túi lọc 4-8-8+TE Gia Hân Flower & Bloom 400g
60.000đ 75.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu nhựa tròn Phương Nam 58 x 30 cm (Nâu)Chậu nhựa tròn Phương Nam 58 x 30 cm (Nâu)
Chậu nhựa tròn Phương Nam 58 x 30 cm (Nâu)
160.000đ 200.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu nhựa tròn Phương Nam 48 x 25 cm (Đỏ)Chậu nhựa tròn Phương Nam 48 x 25 cm (Đỏ)
Chậu nhựa tròn Phương Nam 48 x 25 cm (Đỏ)
90.000đ 112.500đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống cải ngọt cọng xanh Chánh Nông 50gHạt giống cải ngọt cọng xanh Chánh Nông 50g
Hạt giống cải ngọt cọng xanh Chánh Nông 50g
15.000đ 18.700đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu thủy tinh tròn ly Phương Nam 18 x 12 cm (Trong suốt)Chậu thủy tinh tròn ly Phương Nam 18 x 12 cm (Trong suốt)
Chậu thủy tinh tròn ly Phương Nam 18 x 12 cm (Trong suốt)
96.000đ 120.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống bí ngồi Hàn Quốc Phú Nông 2g (Nhiều màu)Hạt giống bí ngồi Hàn Quốc Phú Nông 2g (Nhiều màu)
Hạt giống bí ngồi Hàn Quốc Phú Nông 2g (Nhiều màu)
15.000đ 18.700đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt giống rau dền xanh Chánh Nông 50gHạt giống rau dền xanh Chánh Nông 50g
Hạt giống rau dền xanh Chánh Nông 50g
12.000đ 15.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu lan can nhựa Phương Nam (Xanh biển)Chậu lan can nhựa Phương Nam (Xanh biển)
Chậu lan can nhựa Phương Nam (Xanh biển)
156.000đ 195.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu chân đế cao Phương Nam 45 x 78 cm (Trắng)Chậu chân đế cao Phương Nam 45 x 78 cm (Trắng)
Chậu chân đế cao Phương Nam 45 x 78 cm (Trắng)
290.000đ 362.500đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu cây hồng môn nhỏ Phương Nam 30cmChậu cây hồng môn nhỏ Phương Nam 30cm
Chậu cây hồng môn nhỏ Phương Nam 30cm
264.000đ 330.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy