text.skipToContent

Tất cả sản phẩm

Phân bón lá cao cấp Đầu Trâu 501 NPK 30-15-10 100gPhân bón lá cao cấp Đầu Trâu 501 NPK 30-15-10 100g
Phân bón lá cao cấp Đầu Trâu 501 NPK 30-15-10 100g
45.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Trấu hun trồng cây 500gTrấu hun trồng cây 500g
Trấu hun trồng cây 500g
30.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Phân bón lá ra rễ cực mạnh N3M 100gPhân bón lá ra rễ cực mạnh N3M 100g
Phân bón lá ra rễ cực mạnh N3M 100g
50.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Vỏ thông trồng cây 500gVỏ thông trồng cây 500g
Vỏ thông trồng cây 500g
35.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Phân bón lá đậm đặc cao cấp HVP Vitamin B1Phân bón lá đậm đặc cao cấp HVP Vitamin B1
Phân bón lá đậm đặc cao cấp HVP Vitamin B1
75.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu trồng cây tròn đứng G64A 13cm (Trắng)Chậu trồng cây tròn đứng G64A 13cm (Trắng)
Chậu trồng cây tròn đứng G64A 13cm (Trắng)
350.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Phân bón thúc cao cấp Quế Lâm NPK 16-16-8 450gPhân bón thúc cao cấp Quế Lâm NPK 16-16-8 450g
Phân bón thúc cao cấp Quế Lâm NPK 16-16-8 450g
70.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu trồng cây treo xích 3 góc G.079 13 x 17 cmChậu trồng cây treo xích 3 góc G.079 13 x 17 cm
Chậu trồng cây treo xích 3 góc G.079 13 x 17 cm
45.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu sứ hình ấm trà nhỏ 23 x 12 x 13 cmChậu sứ hình ấm trà nhỏ 23 x 12 x 13 cm
Chậu sứ hình ấm trà nhỏ 23 x 12 x 13 cm
110.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu trồng cây để bàn G064 40.2 x 14.5 x 16 cmChậu trồng cây để bàn G064 40.2 x 14.5 x 16 cm
Chậu trồng cây để bàn G064 40.2 x 14.5 x 16 cm
350.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Phân bón lá cao cấp Đầu Trâu 901 NPK 15-20-25 100gPhân bón lá cao cấp Đầu Trâu 901 NPK 15-20-25 100g
Phân bón lá cao cấp Đầu Trâu 901 NPK 15-20-25 100g
55.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu trồng cây TH.KN65 64 x 42 x 16 cmChậu trồng cây TH.KN65 64 x 42 x 16 cm
Chậu trồng cây TH.KN65 64 x 42 x 16 cm
220.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Phân bón lá HVP chuyên dùng cho phong lan và cây cảnh 250mlPhân bón lá HVP chuyên dùng cho phong lan và cây cảnh 250ml
Phân bón lá HVP chuyên dùng cho phong lan và cây cảnh 250ml
65.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Phân bón lá cao cấp Đầu Trâu MK 30-10-5 10gPhân bón lá cao cấp Đầu Trâu MK 30-10-5 10g
Phân bón lá cao cấp Đầu Trâu MK 30-10-5 10g
25.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dung dịch trồng thủy canh, thủy sinh Bio - Life 1LDung dịch trồng thủy canh, thủy sinh Bio - Life 1L
Dung dịch trồng thủy canh, thủy sinh Bio - Life 1L
110.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Phân bón lá cao cấp Đầu Trâu 701 Bình Điền NPK-10-30-20 100gPhân bón lá cao cấp Đầu Trâu 701 Bình Điền NPK-10-30-20 100g
Phân bón lá cao cấp Đầu Trâu 701 Bình Điền NPK-10-30-20 100g
40.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu cốc vuông khía ngang G081 10.5 x 9.5 cmChậu cốc vuông khía ngang G081 10.5 x 9.5 cm
Chậu cốc vuông khía ngang G081 10.5 x 9.5 cm
45.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu trồng cây thông minh CD.CN48-1 48 x 21 x 17 cmChậu trồng cây thông minh CD.CN48-1 48 x 21 x 17 cm
Chậu trồng cây thông minh CD.CN48-1 48 x 21 x 17 cm
85.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu trồng cây hình lục giác CD.L34 34 x 22 cmChậu trồng cây hình lục giác CD.L34 34 x 22 cm
Chậu trồng cây hình lục giác CD.L34 34 x 22 cm
35.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu trồng cây bát giác TV.07 21 x 11 cmChậu trồng cây bát giác TV.07 21 x 11 cm
Chậu trồng cây bát giác TV.07 21 x 11 cm
45.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu trồng cây loại kẹp to TQ_KB01 30 x 29 cmChậu trồng cây loại kẹp to TQ_KB01 30 x 29 cm
Chậu trồng cây loại kẹp to TQ_KB01 30 x 29 cm
200.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu xích treo trồng cây G.082 21 x 13 cmChậu xích treo trồng cây G.082 21 x 13 cm
Chậu xích treo trồng cây G.082 21 x 13 cm
65.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu trồng cây hình lục giác CD.L28 28 x 19 cmChậu trồng cây hình lục giác CD.L28 28 x 19 cm
Chậu trồng cây hình lục giác CD.L28 28 x 19 cm
25.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu trồng cây miệng hình hoa TV.09 24 x 21 cmChậu trồng cây miệng hình hoa TV.09 24 x 21 cm
Chậu trồng cây miệng hình hoa TV.09 24 x 21 cm
85.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu trồng cây bát giác TV.08 26 x 15 cmChậu trồng cây bát giác TV.08 26 x 15 cm
Chậu trồng cây bát giác TV.08 26 x 15 cm
45.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu trồng cây bom táo lớn TV.ID24 25 x 22 cmChậu trồng cây bom táo lớn TV.ID24 25 x 22 cm
Chậu trồng cây bom táo lớn TV.ID24 25 x 22 cm
80.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu trồng cây kẹp DX.KB2 31 x 25 cmChậu trồng cây kẹp DX.KB2 31 x 25 cm
Chậu trồng cây kẹp DX.KB2 31 x 25 cm
220.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Giá thể trồng cây Quang Minh 10kgGiá thể trồng cây Quang Minh 10kg
Giá thể trồng cây Quang Minh 10kg
45.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu cốc nhựa trồng cây G073 12.5 x 13 cmChậu cốc nhựa trồng cây G073 12.5 x 13 cm
Chậu cốc nhựa trồng cây G073 12.5 x 13 cm
35.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 3 chậu trồng cây kèm thanh treo G067 47 x 16 x 15 cmBộ 3 chậu trồng cây kèm thanh treo G067 47 x 16 x 15 cm
Bộ 3 chậu trồng cây kèm thanh treo G067 47 x 16 x 15 cm
180.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu trồng cây TV.21 67 x 24 x 20 cmChậu trồng cây TV.21 67 x 24 x 20 cm
Chậu trồng cây TV.21 67 x 24 x 20 cm
170.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu cây hình trái tim CD.LH14 13.5 x 8 x 6.5 cmChậu cây hình trái tim CD.LH14 13.5 x 8 x 6.5 cm
Chậu cây hình trái tim CD.LH14 13.5 x 8 x 6.5 cm
20.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu cốc vuông khía dọc G080 9.5 x 9.5 cmChậu cốc vuông khía dọc G080 9.5 x 9.5 cm
Chậu cốc vuông khía dọc G080 9.5 x 9.5 cm
35.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chậu trồng cây hình hàng rào G060 45 x 20 x 15.5 cmChậu trồng cây hình hàng rào G060 45 x 20 x 15.5 cm
Chậu trồng cây hình hàng rào G060 45 x 20 x 15.5 cm
110.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dụng cụ xúc xới đất inox 27 x 7 cmDụng cụ xúc xới đất inox 27 x 7 cm
Dụng cụ xúc xới đất inox 27 x 7 cm
60.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy