text.skipToContent

Tất cả sản phẩm

Nồi lẩu nắp kính Homelux HL-L24 24cm (Bạc) + Tặng kèm Rổ Homelux HL-RA22 22cm (Bạc)Nồi lẩu nắp kính Homelux HL-L24 24cm (Bạc) + Tặng kèm Rổ Homelux HL-RA22 22cm (Bạc)
Nồi lẩu nắp kính Homelux HL-L24 24cm (Bạc) + Tặng kèm Rổ Homelux HL-RA22 22cm (Bạc)
140.000đ 168.000đ
-17%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thau inox Homelux HL-T44 44cm (Bạc)Thau inox Homelux HL-T44 44cm (Bạc)
Thau inox Homelux HL-T44 44cm (Bạc)
159.000đ 212.000đ
-25%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bếp nướng Lạc Hồng Homelux BG01 55 x 27 x 43 cm (Bạc)Bếp nướng Lạc Hồng Homelux BG01 55 x 27 x 43 cm (Bạc)
Bếp nướng Lạc Hồng Homelux BG01 55 x 27 x 43 cm (Bạc)
1.590.000đ 2.149.200đ
-26%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bếp nướng Lạc Hồng Homelux BS01 52 x 30 x 38 cm (Bạc)Bếp nướng Lạc Hồng Homelux BS01 52 x 30 x 38 cm (Bạc)
Bếp nướng Lạc Hồng Homelux BS01 52 x 30 x 38 cm (Bạc)
1.095.000đ 1.790.000đ
-39%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nồi lẩu sống Homelux HL-LS18 18cm (Bạc)Nồi lẩu sống Homelux HL-LS18 18cm (Bạc)
Nồi lẩu sống Homelux HL-LS18 18cm (Bạc)
364.000đ 436.800đ
-17%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bếp nướng Lạc Hồng Homelux BT01 40 x 40 x 10 cm (Bạc)Bếp nướng Lạc Hồng Homelux BT01 40 x 40 x 10 cm (Bạc)
Bếp nướng Lạc Hồng Homelux BT01 40 x 40 x 10 cm (Bạc)
390.000đ 432.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thau Homelux HL-T26 26cm (Bạc)Thau Homelux HL-T26 26cm (Bạc)
Thau Homelux HL-T26 26cm (Bạc)
55.000đ 66.000đ
-17%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Rổ Homelux HL-R30 30cm (Bạc)Rổ Homelux HL-R30 30cm (Bạc)
Rổ Homelux HL-R30 30cm (Bạc)
147.000đ 176.400đ
-17%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Rổ Homelux HL-R21 21cm (Bạc)Rổ Homelux HL-R21 21cm (Bạc)
Rổ Homelux HL-R21 21cm (Bạc)
91.000đ 109.200đ
-17%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thau Homelux HL-T36 36cm (Bạc)Thau Homelux HL-T36 36cm (Bạc)
Thau Homelux HL-T36 36cm (Bạc)
118.000đ 141.600đ
-17%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nồi 3 đáy Homelux HL-N328 (Bạc)Nồi 3 đáy Homelux HL-N328 (Bạc)
Nồi 3 đáy Homelux HL-N328 (Bạc)
616.000đ 739.200đ
-17%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thau Homelux HL-T40 40cm (Bạc)Thau Homelux HL-T40 40cm (Bạc)
Thau Homelux HL-T40 40cm (Bạc)
140.000đ 168.000đ
-17%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nồi lẩu sống Homelux HL-LS20 20cm (Bạc)Nồi lẩu sống Homelux HL-LS20 20cm (Bạc)
Nồi lẩu sống Homelux HL-LS20 20cm (Bạc)
395.000đ 474.000đ
-17%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Rổ Homelux HL-R27 27cm (Bạc)Rổ Homelux HL-R27 27cm (Bạc)
Rổ Homelux HL-R27 27cm (Bạc)
120.000đ 144.000đ
-17%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Rổ 2 quai Homelux HL-RQ29 29cm (Bạc)Rổ 2 quai Homelux HL-RQ29 29cm (Bạc)
Rổ 2 quai Homelux HL-RQ29 29cm (Bạc)
157.000đ 188.400đ
-17%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Rổ Homelux HL-RA26 26cm (Bạc)Rổ Homelux HL-RA26 26cm (Bạc)
Rổ Homelux HL-RA26 26cm (Bạc)
68.000đ 81.600đ
-17%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Rổ 2 quai Homelux HL-RQ26 26cm (Bạc)Rổ 2 quai Homelux HL-RQ26 26cm (Bạc)
Rổ 2 quai Homelux HL-RQ26 26cm (Bạc)
144.000đ 172.800đ
-17%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ thau rổ Homelux HL-RT02Bộ thau rổ Homelux HL-RT02
Bộ thau rổ Homelux HL-RT02
194.000đ 232.800đ
-17%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo 3 rổ inox Homelux HL-TMT07 (Bạc)Combo 3 rổ inox Homelux HL-TMT07 (Bạc)
Combo 3 rổ inox Homelux HL-TMT07 (Bạc)
299.000đ 358.800đ
-17%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Rổ Homelux HL-RA40 40cm (Bạc)Rổ Homelux HL-RA40 40cm (Bạc)
Rổ Homelux HL-RA40 40cm (Bạc)
135.000đ 162.000đ
-17%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo 2 rổ inox Homelux HL-TMT06 (Bạc)Combo 2 rổ inox Homelux HL-TMT06 (Bạc)
Combo 2 rổ inox Homelux HL-TMT06 (Bạc)
173.000đ 207.600đ
-17%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chày trung Homelux HL-CHT 19cmChày trung Homelux HL-CHT 19cm
Chày trung Homelux HL-CHT 19cm
61.000đ 73.200đ
-17%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo 5 rổ inox Homelux HL-TMT05 (Bạc)Combo 5 rổ inox Homelux HL-TMT05 (Bạc)
Combo 5 rổ inox Homelux HL-TMT05 (Bạc)
529.000đ 634.800đ
-17%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chày nhỏ Homelux HL-CHN 17cmChày nhỏ Homelux HL-CHN 17cm
Chày nhỏ Homelux HL-CHN 17cm
53.000đ 63.600đ
-17%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cối nhỏ Homelux HL-CN 12cmCối nhỏ Homelux HL-CN 12cm
Cối nhỏ Homelux HL-CN 12cm
63.000đ 75.600đ
-17%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Rổ Homelux HL-R24 24cm (Bạc)Rổ Homelux HL-R24 24cm (Bạc)
Rổ Homelux HL-R24 24cm (Bạc)
107.000đ 128.400đ
-17%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo 5 rổ inox Homelux HL-CR22 22cm (Bạc)Combo 5 rổ inox Homelux HL-CR22 22cm (Bạc)
Combo 5 rổ inox Homelux HL-CR22 22cm (Bạc)
111.700đ 149.000đ
-25%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Rổ Homelux HL-R18 18cm (Bạc)Rổ Homelux HL-R18 18cm (Bạc)
Rổ Homelux HL-R18 18cm (Bạc)
78.000đ 93.600đ
-17%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thau inox Homelux HL-T48 48cm (Bạc)Thau inox Homelux HL-T48 48cm (Bạc)
Thau inox Homelux HL-T48 48cm (Bạc)
187.000đ 249.000đ
-25%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Rổ 2 quai Homelux HL-RQ32 32cm (Bạc)Rổ 2 quai Homelux HL-RQ32 32cm (Bạc)
Rổ 2 quai Homelux HL-RQ32 32cm (Bạc)
168.000đ 201.600đ
-17%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 3 nồi inox Homelux HL-06C (Bạc)Bộ 3 nồi inox Homelux HL-06C (Bạc)
Bộ 3 nồi inox Homelux HL-06C (Bạc)
499.000đ 729.600đ
-32%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nồi lẩu Homelux HL-L20I (Trắng)Nồi lẩu Homelux HL-L20I (Trắng)
Nồi lẩu Homelux HL-L20I (Trắng)
77.000đ 92.400đ
-17%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nồi lẩu sống Homelux HL-LS16 16cm (Bạc)Nồi lẩu sống Homelux HL-LS16 16cm (Bạc)
Nồi lẩu sống Homelux HL-LS16 16cm (Bạc)
280.000đ 336.000đ
-17%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 5 đôi đũa Homelux HL-DA5 (Nhiều hoa văn, giao hàng ngẫu nhiên)Bộ 5 đôi đũa Homelux HL-DA5 (Nhiều hoa văn, giao hàng ngẫu nhiên)
Bộ 5 đôi đũa Homelux HL-DA5 (Nhiều hoa văn, giao hàng ngẫu nhiên)
65.000đ 78.000đ
-17%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo 2 rổ inox Homelux HL-TMT03 (Bạc)Combo 2 rổ inox Homelux HL-TMT03 (Bạc)
Combo 2 rổ inox Homelux HL-TMT03 (Bạc)
247.000đ 296.400đ
-17%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Rổ Homelux HL-RA36 36cm (Bạc)Rổ Homelux HL-RA36 36cm (Bạc)
Rổ Homelux HL-RA36 36cm (Bạc)
116.000đ 139.200đ
-17%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thau Homelux HL-T34 34cm (Bạc)Thau Homelux HL-T34 34cm (Bạc)
Thau Homelux HL-T34 34cm (Bạc)
99.000đ 118.800đ
-17%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cối lỡ Homelux HL-CTL 16cmCối lỡ Homelux HL-CTL 16cm
Cối lỡ Homelux HL-CTL 16cm
116.000đ 139.200đ
-17%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 10 muỗng ăn Homelux HL-10TA14 (Nhiều hoa văn, giao hàng ngẫu nhiên)Bộ 10 muỗng ăn Homelux HL-10TA14 (Nhiều hoa văn, giao hàng ngẫu nhiên)
Bộ 10 muỗng ăn Homelux HL-10TA14 (Nhiều hoa văn, giao hàng ngẫu nhiên)
127.000đ 157.000đ
-19%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 10 muỗng ăn Homelux HL-10TA13 (Nhiều hoa văn, giao hàng ngẫu nhiên)Bộ 10 muỗng ăn Homelux HL-10TA13 (Nhiều hoa văn, giao hàng ngẫu nhiên)
Bộ 10 muỗng ăn Homelux HL-10TA13 (Nhiều hoa văn, giao hàng ngẫu nhiên)
127.000đ 157.000đ
-19%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 10 muỗng ăn Homelux HL-10TA (Nhiều hoa văn, giao hàng ngẫu nhiên)Bộ 10 muỗng ăn Homelux HL-10TA (Nhiều hoa văn, giao hàng ngẫu nhiên)
Bộ 10 muỗng ăn Homelux HL-10TA (Nhiều hoa văn, giao hàng ngẫu nhiên)
127.000đ 157.000đ
-19%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 10 đôi đũa Homelux HL-DA10 (Nhiều hoa văn, giao hàng ngẫu nhiên)Bộ 10 đôi đũa Homelux HL-DA10 (Nhiều hoa văn, giao hàng ngẫu nhiên)
Bộ 10 đôi đũa Homelux HL-DA10 (Nhiều hoa văn, giao hàng ngẫu nhiên)
125.000đ 154.000đ
-19%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nồi khuấy bột Anodized Homelux HL-QN16 (Trắng)Nồi khuấy bột Anodized Homelux HL-QN16 (Trắng)
Nồi khuấy bột Anodized Homelux HL-QN16 (Trắng)
123.000đ 171.600đ
-28%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo rổ inox Homelux CB2/18/21/24/27/30 (Bạc)Combo rổ inox Homelux CB2/18/21/24/27/30 (Bạc)
Combo rổ inox Homelux CB2/18/21/24/27/30 (Bạc)
499.000đ 634.800đ
-21%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo rổ 2 quai Homelux CB1_26/29/32 (Bạc)Combo rổ 2 quai Homelux CB1_26/29/32 (Bạc)
Combo rổ 2 quai Homelux CB1_26/29/32 (Bạc)
460.000đ 552.000đ
-17%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ muỗng và đũa ăn Homelux HL-TA9 (Nhiều hoa văn, giao hàng ngẫu nhiên)Bộ muỗng và đũa ăn Homelux HL-TA9 (Nhiều hoa văn, giao hàng ngẫu nhiên)
Bộ muỗng và đũa ăn Homelux HL-TA9 (Nhiều hoa văn, giao hàng ngẫu nhiên)
27.000đ 32.400đ
-17%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bếp nướng than Landmann 11282Bếp nướng than Landmann 11282
Bếp nướng than Landmann 11282
1.200.000đ 1.791.000đ
-33%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chảo từ Homelux 28cm (Xanh lá cây)Chảo từ Homelux 28cm (Xanh lá cây)
Chảo từ Homelux 28cm (Xanh lá cây)
149.000đ 205.200đ
-27%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Camen 4 ngăn Homelux HL-CM04Camen 4 ngăn Homelux HL-CM04
Camen 4 ngăn Homelux HL-CM04
217.000đ 260.400đ
-17%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Camen 2 ngăn Homelux HL-CM02Camen 2 ngăn Homelux HL-CM02
Camen 2 ngăn Homelux HL-CM02
114.000đ 136.800đ
-17%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 5 muỗng ăn Homelux HL-TA11 (Nhiều hoa văn, giao hàng ngẫu nhiên)Bộ 5 muỗng ăn Homelux HL-TA11 (Nhiều hoa văn, giao hàng ngẫu nhiên)
Bộ 5 muỗng ăn Homelux HL-TA11 (Nhiều hoa văn, giao hàng ngẫu nhiên)
65.000đ 78.000đ
-17%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Muỗng ăn Homelux HL-TA6 (Nhiều hoa văn, giao hàng ngẫu nhiên)Muỗng ăn Homelux HL-TA6 (Nhiều hoa văn, giao hàng ngẫu nhiên)
Muỗng ăn Homelux HL-TA6 (Nhiều hoa văn, giao hàng ngẫu nhiên)
11.000đ 13.200đ
-17%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 3 muỗng hoa mai Homelux HL-3TA13 (Nhiều hoa văn, giao hàng ngẫu nhiên)Bộ 3 muỗng hoa mai Homelux HL-3TA13 (Nhiều hoa văn, giao hàng ngẫu nhiên)
Bộ 3 muỗng hoa mai Homelux HL-3TA13 (Nhiều hoa văn, giao hàng ngẫu nhiên)
39.000đ 46.800đ
-17%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 5 muỗng hoa mai Homelux HL-TA13 (Nhiều hoa văn, giao hàng ngẫu nhiên)Bộ 5 muỗng hoa mai Homelux HL-TA13 (Nhiều hoa văn, giao hàng ngẫu nhiên)
Bộ 5 muỗng hoa mai Homelux HL-TA13 (Nhiều hoa văn, giao hàng ngẫu nhiên)
65.000đ 78.000đ
-17%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Camen 3 ngăn Homelux HL-CM03Camen 3 ngăn Homelux HL-CM03
Camen 3 ngăn Homelux HL-CM03
161.000đ 193.200đ
-17%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 3 muỗng ăn Homelux HL-3TA11 (Nhiều hoa văn, giao hàng ngẫu nhiên)Bộ 3 muỗng ăn Homelux HL-3TA11 (Nhiều hoa văn, giao hàng ngẫu nhiên)
Bộ 3 muỗng ăn Homelux HL-3TA11 (Nhiều hoa văn, giao hàng ngẫu nhiên)
39.000đ 46.800đ
-17%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 3 muỗng ăn Homelux HL-3TA14 (Nhiều hoa văn, giao hàng ngẫu nhiên)Bộ 3 muỗng ăn Homelux HL-3TA14 (Nhiều hoa văn, giao hàng ngẫu nhiên)
Bộ 3 muỗng ăn Homelux HL-3TA14 (Nhiều hoa văn, giao hàng ngẫu nhiên)
39.000đ 46.800đ
-17%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 2 rổ Homelux HL-TMT02Bộ 2 rổ Homelux HL-TMT02
Bộ 2 rổ Homelux HL-TMT02
216.000đ 259.200đ
-17%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Muỗng ăn Homelux HL-TA5 (Nhiều hoa văn, giao hàng ngẫu nhiên)Muỗng ăn Homelux HL-TA5 (Nhiều hoa văn, giao hàng ngẫu nhiên)
Muỗng ăn Homelux HL-TA5 (Nhiều hoa văn, giao hàng ngẫu nhiên)
11.500đ 13.800đ
-17%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thìa ăn inox HL-TA1Thìa ăn inox HL-TA1
Thìa ăn inox HL-TA1
12.000đ 14.400đ
-17%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy